SVIBOR - Projekt broj: 5-12-048

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-048


FISKALNI ODNOSI U FEDERATIVNIM I KONFEDERATIVNIM DRŽAVAMA I EVROPSKOJ ZAJEDNICI


Glavni istraživač: JELČIĆ, BOŽIDAR (18342)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 60
Naziv ustanove: Pravni fakultet, Zagreb (66)
Odjel/Zavod: Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
Adresa: Ćirilometodska 4, 41 000 Zagreb, Republic of Croatia
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)424 333, 423 555
teleFaks: 385 (0)464 030
E-mail: nema

Sažetak: Istraživanje o fiskalnim odnosima u federaciji, konfederaciji i zajednicama država trebalo bi rezultirati našim boljim poznavanjem međufinancijskih odnosa u saveznoj državi , savezu država i u Europskoj Uniji. Naše poznavanje ove problematike je oskudno a o financiranju konfederacije gotovo da ništa i nije napisano na nešem, i ne samo na nešem, jeziku. U narednim godinama bit će potebne temeljite promjene u poreznom i proračunskom sustavu. Istraživanje bi trebalo odgovorti na pitanje o tome kakve promjene u našem fiskalnom sustavu su potrebne, te o njihovom opsegu i dubini.

Ključne riječi: Međufinancijski odnosi, Fiskalni federalizam, Harmoniziranje poreza, Financiranje Europske Unije, Porezni sustav, Proračunski sustav, Međunarodno dvostruko oporezivanje.

Ciljevi istraživanja: Promjene do kojih je došlo u društveno-ekonomskom i političkom sustavu u Hrvatskoj zahtjevaju rješenja za brojne probleme sa kojima se naša zemlja suočava. Višepartijski politički sistem, tržišna privreda, potreba za uključenjem u Eurpsku uniju - sve to zahtjeva novo vrednovanje postojećeg fiskalnog sustava i nova rješenja, koja će dovesti do temeljnih a ipak relativno brzih promjena u čitavom društvu. To rezultira potrebom za izgradnjom takvog poreznog sustava, i za formuliranjem takve fiskalne politike, koji će omogućiti Hrvatskoj sudjelovanje u međunarodnom gospodarstvu i koji će služiti kao poticaj za djelatnost privrednih subjekata. Zamjena starog poretka novim je složen i dugoročan zadatak. Poznavanje stranih iskustava je važan uvjet za relizaciju tog zadatka, u poreznom sustavu kao i u fiskalnom sustavu u cjelini. Pri tome treba imati na umu da instrumenti i mjere koji su se pokazali uspješnima u jednoj zemlji ne moraju polučiti isti uspjeh i u drugoj. Očekivani rezultati opisanog istraživanja različitih fiskalnih sustava trebali bi biti: 1. kritička analiza sadašnjeg sustava javnih prihoda i rashoda u Republici Hrvatskoj; 2. prijedlozi za poboljšanja tog sustava, temeljeni na usporednim istraživanjima takvih sustava u visokorazvijenim državama s bogatim iskustvom u rješavanju različitih vrsta problema prisutnih u opisanom području istraživanja.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: U ovom projektu ne surađujemo s drugim projektima.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Ne surađujemo s drugim ustanovama.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr