SVIBOR - Projekt broj: 5-12-053

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-053


ZNAČAJKE I ODREDNICE ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKOG POTENCIJALA


Glavni istraživač: PRPIĆ, KATARINA (39005)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 29
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut za društvena istraživanja, Zagreb (100)
Odjel/Zavod: RG za sociologiju znanosti
Adresa: Amruševa 8/III
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 01/430-675 430-775
teleFaks: 385 (0) 01 433-298

Sažetak: Istraživački rezultati postignuti na projektu u razdoblju Ť 1991/95. obznanjeni su na 1470 tiskanih stranica, između ostalog Ť u obliku četiriju knjiga i dviju doktorskih teza. Pokazatelji Ť intenzivne znanstvene aktivnosti su i promocije istrazivača Ť kojima je bitno poboljšan kvalifikacijski sastav i kompetentnost Ť projektnog tima. Znanstveni se rad na projektu temeljio na Ť empirijsko-istraživačkim podlogama. Korištena je obilna primarna Ť građa prikupljena anketnim ispitivanjem na reprezentativnom Ť uzorku hrvatskih istraživača iz 1990. godine. Usprkos izrazitoj Ť potfinanciranosti, provedena su i dva originalna empirijska Ť istraživanja: 1) anketa na uzorku od 169 najuspješnijih hrvatskih Ť poduzeća s ciljem prvog sociološkog ispitivanja procesa Ť privatizacije (u 1993. godini); 2) prvo sociološko (anketno) Ť istraživanje znanstveničke profesionalne etike na uzorku od 386 Ť eminentnih hrvatskih znanstvenika (u proljeće 1995. godine). Ť Glavni znanstveni rezultati postignuti na projektu su: a) nova Ť znanja o socijalnim i kognitivnim (disciplinarnim) determinantama Ť znanstvene produktivnosti; b) empirijski uvid u strukturu i Ť hijerarhiju radnih vrijednosti znanstvenika; c) sinteza nalaza Ť dosadašnjih studija vanjskih migracija znanstvenika; d) Ť rekonceptualizacija profesionalnog etosa znanstvenika na Ť vrijednosnoj i ponašajnoj ravni; e) novo razumijevanje Ť tehnološko-inovacijskih aktivnosti ekonomskih subjekata kao i Ť procesa privatizacije poduzeća; f) dublji uvid u teorijsku potku Ť i u realne performanse glavnih modela financiranja znanstvenih i Ť razvojnih istraživanja.

Ključne riječi: sociologija znanosti, (socijalna) istraživanja znanosti i tehnogije, istraživanja znanstvene i tehnološke politike, socijalni sustav znanosti, normativna struktura (etos) znanosti, profesionalni moral znanstvenika, znanstvena produktivnost, znanstvena kreativnost, radne vrijednosti znanstvenika, odljev mozgova, vanjske migracije znanstvenika, tehnološki razvoj, inovacijski sustav, privatizacija, menadžment, poduzetništvo, upravljanje znanošću i tehnologijom, politika istraživanja, alociranje resursa u znanstvena i razvojna istraživanja, kriteriji izbora znanstvenih i razvojnih istraživanja.

Ciljevi istraživanja: Ključni cilj projekta jesu spoznaje o temeljnim značajkama i odrednicama razvoja bitnih komponenti znanstveno-tehnološkog potencijala: znanstvenoistraživačkog kadrovskog potencijala, znanstveno-tehnološke politike te inovacijske djelatnosti privrednih subjekata. Očekivani i postignuti su teorijski i empirijski doprinosi znanju: 1) o znanstvenicima/istraživačima, posebice o: a) socijalnim i kognitivnim činiocima njihove znanstvene produktivnosti; b) njihovu psihološkom odnosno motivacijsko-vrijednosnom profilu; c) značajkama i determinantama - kako socijalnim tako i motivacijskim - njihovog (potencijalnog) odljeva u inozemstvo; 2) o konstitutivnim socio-kognitivnim elementima znanstvenog etosa istraživača i empirijskim značajkama znanstveničke profesionalne etike na vrijednosno-normativnoj ali i na bihevioralnoj ravni; 3) o unutarznanstvenim (endogenim) i socijalnim (egzogenim) utjecajima na usmjeravanje znanstvenih i tehnoloških aktivnosti, osobito o ključnom instrumentu znanstvene i tehnološke politike - dominantnim modelima financiranja znanstvenih i razvojnih istraživanja; 4) o tipovima i činiocima međuodnosa poslovnih orijentacija i ulaganja u tehnološko-inovacijski potencijal poduzeća, te o krucijalnom ekonomsko-socijalnom okviru rečenog odnosa - privatizaciji/pretvorbi poduzeća kao procesu vlasničke i privredne transformacije. Ovi znanstveni rezultati, fundirani na trima empirijskim istraživanjima - iz 1990., 1993. i 1995. godine, uključuju i dva doktorata, a postignuti su unatoč višestruko nedostatnom nivou finaciranja projekta.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr