SVIBOR - Projekt broj: 5-12-102

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-102


SUVREMENE CIVILIZACIJSKE PROMJENE I RAZVOJ HRVATSKE


Glavni istraživač: CVJETIČANIN, BISERKA (7463)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 158
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb (17)
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 45 54 522
teleFaks: 385 (01) 444 059
E-mail: biserka@mairmo.irmo.hr

Sažetak: Projekt polazi od spoznaje da se na globalnom planu ubrzanim ritmom odvijaju promjene civilizacijskog dometa. Analizirani pojmovi kao mondijalizacija, transnacionalizacija i planetarizacija ukazuju na procese transformacije suvremenog svijeta. Ti se procesi promjene odvijaju na razini integracije (npr. Zapadna Europa), dezintegracije (npr. Istočna Europa), te na nivou interkulturne komunikacije koja naše doba transformira u "civilizaciju mreža". Kulturna preobrazba koja zahvaća podjednako razvijene zemlje i zemlje u razvoju izražava se kao kriza kulturnog identiteta i kao potreba elaboracije "neokulture", npr. u europskom integracijskom procesu. Društva su u potrazi za identitetom - nacionalnim, etničkim, ali se istodobno postavlja i pitanje europskog kulturnog identiteta koji se percipira u kulturnoj različitosti. U zemljama Istočne i Centralne Europe, u procesu tranzicije, cijela društvena konstrukcija ušla je u razdoblje neizvjesnosti. Kulturne politike kojima je osnovni zadatak osmišljavanje ciljeva kulturnog razvoja, ignoriraju krizu identiteta, što ukazuje na problem neuskladjenosti kulturnih politika i razvojnih ciljeva. Promjene koje se odvijaju u cjelokupnom civilizacijskom kontekstu, odredjene su u velikoj mjeri promjenama na području komunikacijsko-informacijskih tehnologija. Kulturni integracijski procesi u Europi nužno utječu na razvojni identitet Hrvatske i njeno intenzivnije uključivanje u medjunarodnu komunikaciju kroz koju će Hrvatska potvrdjivati svoje autentične kulturne vrijednosti. U okviru razvoja civilnog društva i demokratske kulture u Hrvatskoj ključna je uloga masovnih medija i razvoj nezavisnog medijskog sustava koji su također i bitna institucija parlamentarne demokracije.

Ključne riječi: civilizacija, kultura, promjene, svijet, Europa, kulturna politika, Hrvatska, komunikacije i masovni mediji, medjunarodna suradnja, demokratska kultura

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta bio je uočavanje i interpretacija civilizacijskih promjena u suvremenom svijetu i njihova djelovanja na procese medjunarodne integracije/dezintegracije, posebice u kontekstu europskih integracijskih procesa i položaja Hrvatske. Cilj je takodjer bio znanstveno-teorijsko utemeljenje kulturne politike, omogućivanje identifikacije teorijskih i aplikativnih modela, te njihovo redefiniranje u funkciji kulturnog razvoja. Istraživanje kulturnih politika u svijetu koje je provedeno uz suradnju UNESCOa i brojnih medjunarodnih istraživačkih institucija, može se svrstati u vodeći trend istraživačkih područja suvremene društvene znanosti. U okviru moderne sociološke znanosti ispitivanje kulturnih politika, kao onog sklopa javnog planiranja koje se u najvećoj mjeri rukovodi zadovoljavanjem ciljeva nacionalnog identiteta društva, zauzima mjesto koje su u prošlosti imala istraživanja užeg socijalnog konteksta ili politike. Jedan od ciljeva bio je istraživanje važnosti razvojnog komuniciranja medju kulturama u okviru nove Europe i globalnog dijaloga, te uloge mreža u kulturnoj promjeni i razvoju. Cilj istraživanja bile su promjene koje se zbivaju - posebno u Europi - na svim planovima (političkom, ekonomskom i kulturnom) kroz procese restrukturacije u Istočnoj Europi i procese integracije u Zapadnoj. Očekivani rezultati koristit će se u definiranju medjunarodnih okvira kulturnog identiteta Hrvatske.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Current State and Trends in Cultural Policy and Life in Unesco Member States
  Naziv ustanove: UNESCO, Section for Cultural Dimension of Development
  Grad: 75006 - Paris, France

 2. Naziv projekta: CULTURELINK Network of Networks for Research and Cooperation in Cultural Development
  Naziv ustanove: Council of Europe
  Grad: 76006 - Strasbourg, France

 3. Naziv projekta: CULTURELINK Network of Networks for Research and Cooperation in Cultural Development
  Naziv ustanove: UNESCO
  Grad: 75006 - Paris, France

 4. Naziv projekta: Cultural Development Database
  Naziv ustanove: European Cultural Foundation
  Grad: Amsterdam, The Netherlands

 5. Naziv projekta: Broadcasting Laws in Eastern Europe and the Republics of the former Soviet Union (BLER Study Group)
  Naziv ustanove: IAMCR (International Association for Mass Communication Research)
  Grad: Amsterdam, The Netherlands

 6. Naziv projekta: The Cultural Impact of Media Policies in the European Region. Project no. 318 of the UNESCO World Decade for Cultural Development
  Naziv ustanove: MEDIACULT
  Grad: 1040 - Vienna, Austria

 7. Naziv projekta: Changes in the Status and Functioning of Cultural Centres, A Study of Central and Eastern European Countries in Transition
  Naziv ustanove: Pro Helvetia/Echanges culturels Est-Ouest
  Grad: Bern, Switzerland

 8. Naziv projekta: Dynamics of Communication and Cultural Transition
  Naziv ustanove: The Japan Foundation
  Grad: Tokyo, Japan


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: International Research Institute for Media, Communication and Cultural Development - MEDIACULT
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 1040 - Vienna, Austria

 2. Naziv ustanove: International Association for Mass Communication Research (IAMCR) BLER (Broadcasting Legislature in Eastern and Central Europe) Study Group
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Amsterdam, The Netherlands

 3. Naziv ustanove: PRELUDE International
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 5000 - Namur, Belgium

 4. Naziv ustanove: Association de Recherche Cooperative Internationale - ARCI
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 92120 - Montrouge, France

 5. Naziv ustanove: EUROCREATION PRODUCTION
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 75006 - Paris, France

 6. Naziv ustanove: European College for Cultural Cooperation
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Luxembourg, Luxembourg

 7. Naziv ustanove: Centre de Sociologie du Theatre de l'Universite de Bruxelles
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 1050 - Brussels, Belgium

 8. Naziv ustanove: Institut de Sociologie - C.S.G.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 1050 - Brussels, Belgium

 9. Naziv ustanove: LORETO
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 1050 - Brussels, Belgium

 10. Naziv ustanove: Research Institute for Culture
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 1251 - Budapest, Hungary

 11. Naziv ustanove: University College Dublin
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 4 - Dublin, Ireland

 12. Naziv ustanove: Boekmanstichting
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Amsterdam, The Netherlands

 13. Naziv ustanove: Centre for Arts and Media Management
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 3500 - Utrecht, The Netherlands

 14. Naziv ustanove: Universidad de Deusto
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 48080 - Bilbao, Spain

 15. Naziv ustanove: Swedish National Council For Cultural Affairs
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10398 - Stockholm, Sweden

 16. Naziv ustanove: Ministere de la Culture et de la Francophonie
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 75006 - Paris, France

 17. Naziv ustanove: Canadian Commission for Unesco
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: K1P5V8 - Ottawa, Canada

 18. Naziv ustanove: Institut quebecois de recherche sur la culture
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: G1R4N4 - Quebec, Canada

 19. Naziv ustanove: Comparative Policy Group, Department of Communication, Ministry of Culture
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: K1P5V8 - Ottawa, Canada

 20. Naziv ustanove: Kennedy Center for International Studies
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: UT84602 - Provo, USA

 21. Naziv ustanove: Universidad de Las Naciones Unidas - Universidad Palermo
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 1175 - Buenos Aires, Argentina

 22. Naziv ustanove: Instituto Argentino de Investigaciones de Politica Cultural
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 2200 - San Lorenzo, Argentina

 23. Naziv ustanove: Instituto Colombiano de Cultura - COLCULTURA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Bogota, Colombia

 24. Naziv ustanove: Institute of African Studies, University of Nairobi
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Nairobi, Kenya

 25. Naziv ustanove: Indira Gandhi National Centre for the Arts
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 110001 - New Delhi, India

 26. Naziv ustanove: Korea Foundation
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 100-095 - Seoul, Korea

 27. Naziv ustanove: International Communication Program, American University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 20016-8071 - Washington D.C., USA

 28. Naziv ustanove: Institute for Cultural Policy Studies, Griffith University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 4111 - Nathan, Australia

 29. Naziv ustanove: Massachusetts Institute of Technology - MIT, Department of Urban Studies and Planning
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: MA 02139 - Cambridge, USA

 30. Naziv ustanove: Zavod za kulturu
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 31. Naziv ustanove: Ministarstvo kulture
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 32. Naziv ustanove: Ministerul Culturii - Romania
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 74341 - Bucuresti, Romania

 33. Naziv ustanove: Institut fur Kulturelles Managment (IKM)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 1040 - Vienna, Austria

 34. Naziv ustanove: Institute for Cultural Research
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 109072 - Moscow, Russia

 35. Naziv ustanove: Centre for Cultural Information and Research
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 6778 - Tel Aviv, Israel

 36. Naziv ustanove: Ministarstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska nacionlna komisija za Unesco
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 37. Naziv ustanove: The Arts Council of Great Britain
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: SW1P3NQ - London, United Kingdom

 38. Naziv ustanove: Institut Mediterraneen de la Communication
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 75006 - Paris, France


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Directory of Institutions and Databases in the Field of Cultural Development
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): Aleksandra Uzelac

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr