SVIBOR - Projekt broj: 5-12-152

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-152


INDIKATORI ZNANOSTI I DRUŠTVENE PROMJENE


Glavni istraživač: ČEČUK, LJUBOMIR (7902)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 25
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: RAZRED MEDICINSKIH ZNANOSTI
Adresa: TRG ZRINJSKOG 11
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 466-917
teleFaks: 385 (041) 424-001

Sažetak: U bivšim jugoslavenskim državama kao i u drugim zemljama Istočne Evrope tijekom zadnjih godinu dana došlo je do korjenitih društvenih promjena i provodjenja višestranačkih izbora, uvodjenja tržišnog gospodarstva, te suštinski do promjena društvenog sustava. Budući da se u većini istraživanih zemalja očekuju krupne promjene jedan od prvih ciljeva predloženog projekta je praćenje utjecaja opisanih nedvojbeno epohalnih društvenih i gospodarskih promjena na daljnji razvitak znanstvene i razvojne djelatnosti. Držimo da iskustva predloženog projekta mogu koristiti Hrvatskoj, ali i drugim državama obuhvaćenim predloženim istraživanjima. U projektu će se posebno istraživati: 1. ocjenje stanja i prijedloga mjera i aktivnosti u području znanosti (posebno medicine, farmacije i zdravstva), 2. gospodarski učinci u smislu jasnog određivanja mjesta efikasnog i produktivnog korištenja znanstvenih potencijala, 3. mogućnosti za značajno poboljšanje sistema statističkog praćenja znanstvenog rada kao preduvjet aktivnog vođenja znanstvene politike i mogućnost međunarodne usporedbe podataka znanosti i tehnologije.

Ključne riječi: PROUČAVANJE ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE, INDIKATORI, INDIKATORI - POKAZATELJI ULAGANJA I REZULTATA, SCIENCE CITATION INDEX

Ciljevi istraživanja: Cilj je ovog istraživanja da u multidisciplinarnom naporu pridonese razvoju i primjeni indikatora znanosti. 1) U bivšim jugoslavenskim državama kao i u drugim zemljama Istočne Evrope tijekom zadnjih godinu dana došlo je do korjenitih društvenih promjena i provodjenja višestranačkih izbora, uvodjenja tržišnog gospodarstva, te suštinski do promjena društvenog sustava. Budući da se u većini istraživanih zemalja očekuju krupne promjene jedan od prvih ciljeva predloženog projekta je praćenje utjecaja opisanih nedvojbeno epohalnih društvenih i gospodarskih promjena na daljnji razvitak znanstvene i razvojne djelatnosti. Držimo da iskustva predloženog projekta mogu koristiti Hrvatskoj, ali i drugim državama obuhvaćenim predloženim istraživanjima. Ciljevi: 1. ocjenje stanja i prijedloga mjera i aktivnosti u području znanosti (posebno medicine, farmacije i zdravstva), 2. gospodarski učinci u smislu jasnog određivanja mjesta efikasnog i produktivnog korištenja znanstvenih potencijala, 3. mogućnosti za značajno poboljšanje sistema statističkog praćenja znanstvenog rada kao preduvjet aktivnog vođenja znanstvene politike i mogućnost međunarodne usporedbe podataka znanosti i tehnologije. Rezultati: Tiskana je monografija koja objašnjava temeljna načela ovih istraživanja i prve rezultate dosadašnjih empirijskih istaživanja u nas, posebno u medicini i zdravstvu. Objavljeni su brojni članci u periodičkim publikacijama. Obranjen je jedan magisterij znanosti.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr