SVIBOR - Radovi - projekt broj: 5-12-155

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 5-12-155


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 82
Ukupno objavljenih radova: 82


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Korištenje, održavanje i zamjena kondenzatora i energetskih transformatora punjenih polikloriranim bifenilima

  Autori:
  Makoter, Mladen
  Izdavač: DELIT
  Godina: 1995
  Broj stranica: 141
  Broj referenci: 67
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Obnova ratom oštećenih i dekomisija uništenih transformatorskih stanica

  Autori:
  Cvitan, Ivan
  Čiček, Josip (99524)
  Makoter, Mladen
  Izdavač: Mar-Ko-Ing
  Broj stranica: 143
  Broj referenci: 357
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Javno zdravstveni aspekti primjene suvremenih informatičkih tehnologija - tehnika

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 3
  Volumen: 33
  Godina: 1991
  Stranice: od 201 do 207
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatraju globalni aspekti primjene suvremenihinformatičkih tehnika za radnu okolinu i zdravlje. Daje se prikaznekih novih spoznaja o tome u svijetu. Razmatra se stanje na tomplanu i daju prijedlozi za sustavno proučavanje i praćenje teproblematike u nas kao i potrebne organizacijske i javnozdravstvene mjere. Posebice se razmatraju ekološki problemi udekomisiji amortiziranih informacijskih sustava, te na osnoviiskustava s tim u svezi u razvijenim zemljama, daju se prijedloziza rješavanje tog problema u nas.
  Ključne riječi: javno zdravstvo, informacijske tehnologije, ekologija i dekomisija informacijskih tehnologija, profesionalna ekspozicija, informacijske tehnologije

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ratni otpad - što je to?

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Časopis: Gospodarstvo i okoliš
  Broj: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 241 do 246
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Zalaže se za uvođenje pojma ratnog otpada u nas i daju seargumenti tome u prilog. Predlaže se provođenje sustavnogevidentiranja količina, vrsta i lokacija ratnog otpada u nas, teutvrđivanje strategije i prioriteta njegovogrješavanja-zbrinjavanja. Zalaže se za traženje međunarodne pomoćispecijaliziranih agencija Ujedinjenih naroda u definitivnomzbrinjavanju ratnog otpada. Po prikupljanju iskustava ivrednovanju rješenja zbrinjavanja ratnog otpada stvaraju serealne pretpostavke da naša zemlja bude međunarodniim centrom zaprobleme zbrinjavanja otpadne tvari u ratu i ratnog otpada, poštodo sad u specijaliziranim agencijama Ujedinjanih naroda nematakvog centra.
  Ključne riječi: ratni otpad, zbrinjavanje otpada u ratu, svrstavanje i zbrinjavanje otpada u ratu i ratnog otpada, tehnologija zbrinjavanja

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neka stajališta zbrinjavanja prognanih osoba u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Čiček, M.
  Časopis: Civilna zaštita
  Broj: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 89 do 95
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se daje prikaz istraživanja nekih zdravstveno-ekoloških,psiholoških i etničkih stajališta u zbrinjavanju prognanih osobas područja Republike Hrvatske /Pokupsko ratište, Banija,Posavina, Istočna i Zapadna Slavonija, Dubrovnik i Zagreb/.Istraženi su stavovi i motivi o obnovi i vraćanju na kućnaognjišta, te se daju preporuke o elementima o kojim valja pri tomvoditi računa kako se ne bi narušili idntitet obitelji i etničkonaslijeđe, kao i omogućio daljnji skladni život.
  Ključne riječi: prognanici, poremećaji obiteljskog života, psihičke smetnje

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Model zagađivanja i zaštite čovjekovog okoliša kao pretpostavka pozitivnog djelovanja u akcidentnim stanjiam

  Autori:
  Dugandžić, Vera (85620)
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6886
  Volumen: 35
  Godina: 1993
  Stranice: od 25 do 31
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se daje prikaz modela mogućeg zagađenja čovjekovogokoliša, te ciljeva i mjera za zaštitu od zagađivanja.Raspravljaju se relevantni čimbenici zagađivanja, te seraščlanjuje njihova međuovisnost i interakcija. U sustavu"Predviđanje, akcident, akcija" upravo poznavanje i uporabapodataka o relevantnim čimbenicima zagađivanja osiguravajuispravno djelovanje s ciljem neutralizacije akcidenata.
  Ključne riječi: akcident, model zagađenja, model zaštite, okoliš, opasnost

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Tehnologija za izgradnju države

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Časopis: BYTE
  Broj: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 83 do 90
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom članku se objašnjavaju osnovni principi sustava za skupnoodlučivanje, njihove karakteristike i postojeći primjeri. Daju seiskustva sa sustavima za skupno odlučivanje u Sloveniji iobjačnjava ideja za primjenu skupnih sustava zaodlučivanje u stvarnom vremenu u upravljanju složenim dinamičkimsustavima poput kriznih stanja. Daje se kritički pregleddosadašnjeg razvoja i mogući pravci daljnjeg razvoja.
  Ključne riječi: sustavi za potporu skupnog odlučivanja, upravljanje složenim sustavima, odlučivanje u stvarnom vremenu

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vizualno programiranje industrijskih kontrolera - značajna primjena novih ideja

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Časopis: BYTE
  Broj: 11
  Godina: 1993
  Stranice: od 80 do 81
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se opisuje jedan primjer uporabe visualnog programiranjaindustrijskih kontrolera čvicarske tvrtke SEAL. Navode seprednosti ovog uređaja i mogućnosti primjene. Zbog više razlogauređaj je pogodan za primjenu kod nadzora procesa ipraćenja fizičkih veličina u zaštiti okoliša.
  Ključne riječi: industrijski kontroleri, vizualno programiranje, zaštita okoliša, nadzor

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neki aspekti problema hitnih mjera osiguranja mjesta incidenta s velikim količinama zapaljivih i eksplozivnih tvari

  Autori:
  Kulišić, Damir (124983)
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 3
  Volumen: 33
  Godina: 1991
  Stranice: od 211 do 233
  Jezik: hrvatski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Apell - program za sprečavanje opasnosti na lokalnoj razini

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Gospodarstvo i okoliš
  Broj: 3
  Godina: 1993
  Stranice: od 181 do 0
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pripreme za djelovanje u slučaju kemijskog udesa uz korištenje baze podataka i računala

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Civilna zaštita
  Broj: 1
  Godina: 1991
  Stranice: od 134 do 0

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Unapređenje sigurnosti u procesnoj industriji - CCPS i AIChE programi

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1447
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Od QC do TQM; ISO 9000

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1448
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PHARE program

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1449
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Švedski model zaštite i spašavanja

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1450
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Iskustva u primjeni ISO-9000

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Broj: 1451
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zakon o zaštiti okoliša

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1452
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: NATO produktovodni sustav CEPS

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1453
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Izvješća o akcidentima u svijetu

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1454
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Plan intervencije prilikom onečišćenja Jadrana

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1460
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Programabilni upravljački uređaji

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1462
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sigurnost i tehnološki akcidenti - APELL proces

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1441
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: GDSS - tehnologija za potporu grupnom odlučivanju

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1467
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Programski paket CAMEO

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1442
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatska i PHARE program

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1473
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zaštita okoliša u Hrvatskoj - ipak se kreće

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1474
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: GEF - počinje druga faze

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Časopis: Vjesnik INA - Industrija nafte Zagreb
  Broj: 1475
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: GEF - prilika za INU i Hrvatsku

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Broj: 1477
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Procjenjivanje ugroženosti od požara i eksplozija i odlučivanje na bazi indeksa opasnosti

  Autori:
  Kulišić, Damir (124983)
  Časopis: Požar-eksplozija-preventiva
  Broj: 1
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 41 do 60
  Jezik: hrvatski

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kratki prikaz posljedica rata na okolinu u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 2
  ISSN: 0350-6886
  Volumen: 37
  Godina: 1995
  Stranice: od 149 do 160
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmatraju se neke specifičnosti ratnih razaranja u Republici Hrvatskoj u odnosu na okolinu. Rat u Hrvatskoj može - na osnovi dosadašnjih, nažalost, još nepotpunih informacija o posljedicama po okolinu - dobiti epitet i ekološkog rata, a što je novum u povijesti ratova. Na osnovi raspoloživih podataka i misije UNIDO-a daje se prikaz nekih bitnih oštećenja okoline i njihovih možebitnih posljedica u ratnim razaranjima u Hrvatskoj. Daju se prijedlozi za sustavno i organizirano određivanje oštećenja okoline uz sanaciju i praćenje posljedica. Predlaže se da se pokrene incijativa o osnutku međunarodnog centra za rat i okolinu u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: posljedice rata, okolina

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Problemi dispozicije otpadne tvari u domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Časopis: Gospodarstvo i okoliš
  Broj: 1
  ISSN: 1330-1152
  Volumen: 3
  Godina: 1995
  Stranice: od 27 do 31
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatraju pitanja i problemi dispozicije otpadne tvari u ratu s naglaskom na tu problematiku u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj. Raščlanjuju se pitanja dispozicije ukupne otpadne tvari u ratu, problemi u svezi s vojnim otpadom, te problemi dispozicije ratnog otpada. Daje se kratki prikaz raspoloživih informacija te na temelju njih prijedlozi za rješavanje te problematike u Republici Hrvatskoj.

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Organizacijski aspekti zbrinjavanja akcidenata: sistem APELL

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Kliček, Božidar (95426)
  Čavrak, Boris
  Časopis: Socijalna ekologija
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0113
  Volumen: 3
  Godina: 1994
  Stranice: od 83 do 91
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se daje pregled međunarodno prihvaćenih postupaka za organizaciju i upravljanje rizicima i akcidentima. Prezentiraju se različiti aspekti sustava APELL, namijenjenog lokalnom zbrinjavanju kemijskih akcidenata. Ukazuje se na potrebu organiziranja odgovarajućih ustanova, službi i postupaka za upravljanje rizicima u republici Hrvatskoj, te se analiziraju organizacijske i materijalno/tehničke postavke njihova stvaranja na lokalnoj i nacionalnoj razini.
  Ključne riječi: akcidenti, kemijski akcidenti, rizici, sistem APELL, upravljanje rizicima, zone rizika

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ekološka i javno zdravstvena stajališta zaštite i spašavanja voda u miru i izvanrednim stanjima

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6886
  Volumen: 36
  Godina: 1994
  Stranice: od 43 do 51
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Daje se prikaz nekih osnovnih svojstava ekologije voda u svijetu, Hrvatskoj i susjednim zemljama. Na osnovi tih spoznaja te potreba da se osigura količina ispravne i zdrave vode za stanovništvo i gospodarstvo (industrija, poljodjelstvo, akvakultura) ukazuje se nanužnost radikalnih i učinkovitih mjera zaštite od ugražavanja kvalitete voda u nas (rješavanjem dispozicije otpadne tvari, komunalnog, tehnološkog i toksičnog otpada, pročišćavanja otpadnih voda itd.), reguliranje i strogu evidenciju upotrebe i prijevoza toksičnih tvari i rezerviranje nekih prostora bogatih vodom za buduće generacije i strateške pričuve i yabrane lociranja u ta područja diferentnih tehnologija, koje bi mogle ugroziti kvalitetu resursa tih voda. Postojeće stanje i trenutak ocjenjuje se alarmantnim za primjenu navedenih mjera i provedbu sustavne politike zaštite u nas. Posebice se ističe problem i potreba u ekološkim akcidentima i tehnološkim havarijama u kojima se kontaminira voda. Zalaže se za opremom postrojba civilne zaštite, odnosno odgovarajućih ustanova nužnom suvrmenom opremom za dijagnostiku pojave takvih tvari u vodi, jer postojeće klasične standardne metode nisu adekvatne u takvim stanjima. Analitički postupak traje od 12 do 16 sati, čemu valja dodati vrijeme za uzimanje i dovoz uzoraka vode te njihovu pripremu (ekstrakciju) za analize. U takvim situacijama - a naročito u većim urbanim jezgrama kada treba brzo odlučiti o eventualnom isključenju dijela grada iz vodoopskrbnog sustava - moraju biti raspoložive metode i oprema kojima se može u roku pola sata na samome mjestu kvalitativno ustanoviti i isključiti pojava najvažnijih poznatih tksičnih tvari te pravodono i ispravno odlučiti na osnovi toga. Daju se konkratni prijedlozi kako bi se unaprijedilo postojeće stanje zaštite voda i učinkovitih mjera u slučaju izvanrednih stanja i onečišćenosti voda.
  Ključne riječi: ekološka i zdravstvena stajališta zaštite voda, iznenadna onečišćenja voda, posljedice po javno zdravlje

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Požari na otvorenom i zaštita okoliša

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Racz, A.
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 3-4
  ISSN: 0350-6886
  Volumen: 35
  Godina: 1993
  Stranice: od 275 do 281
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Među brojnim oblicima ugrožavanja okoline, čovjeka i njegovih dobara, požari na otvorenom zauzimaju važno mjesto. Ovo je posebice aktualno kod nas, naročito u sušnim ljetnjim mjesecima kada može uvelike biti ugrožena turistička djelatnost, koja je ionako poremećena uslijed ratnih razaranja. Ljudske žrtve, ugrožavanje zdravlja i turizma nisu nažalost jedine nepovoljne zdravstveno/ekološke štete. Nesagledive su posljedice tih požara za uništavanje flore i faune, vizualno estetskih i pejsažnih vrednota, erozije tla, onečišćenja zraka raznim proizvodima izgaranja, a posebice opasnim dioksinima koji nastaju pri brojnim šumskim požarima. Te posljedice su dugoročne i teško otkolnive, te trajno i štetno utječu na zdravlje lokalnog stanovništva. Raščlanjujući učestalost, uzroke i posljedice tih požara u nas daju se prijedlozi za njihovo učinkovitijke spriječavanje.
  Ključne riječi: požari, zaštita okoliša

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Informacijska tehnologija kod kemijskih nesreća
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 3
  Volumen: 37
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski


 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uporaba konceptualnih modela u dizajnu i implementaciji sustava za potporu odlučivanju

  Autori:
  Novak, Jasminka (33642)
  Naslov zbornika: 2nd International ISKO Conference
  Jezik: engleski
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 2nd International ISKO Conference
  Sažetak: Promatrana su četiri pogleda na upotrebu računala: sistemska,"dijalog-partner", alat, medij. Taksonomija tehnika za podrškuodlučivanju stavljena je u korelaciju s ovim načinima gledanja naupotrebu računala te sistemska perspektiva i upotreba računalakao alata izabrana kao odgovarajuća u slučaju kad se tehnike zakontrolu informacija upotrebljavaju u oblikovanju interaktivnogsustava. Opisani su primijenjeni principi za dobar dizajnkorisničkog sučelja. Istaknuta je potreba za kognitivnomkompatibilnošću. Potreba za kognitivnom kompatibilnošću jeproširena na proces obuke jer samo dobra obuka osiguravastvaranje odgovarajućih i preciznih mentalnih modela sustava kojisu preduvjeti za efikasnu uporabu sustava.
  Ključne riječi: kognitivna kompatibilnost, oblikovanje sustava, korisničko sučelje, obuka
  Ostalo: Nema.

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Organizacijsko-tehnički i javno zdravstveni aspekti zbrinjavanja otpada

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  SimončiĆ, Viktor
  Bakarić, B.
  Naslov zbornika: Zbornik radaova za savjetovanja "Zbrinjavanje komunalnog otpada"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Savjetovanje "Zbrinjavanje komunalnog otpada"
  Održan: od 13.03.91 do 15.03.91
  Sažetak: Razmatraju se neki bitniji organizacijski i tehnološki aspektizbrinjavanja otpadne tvari. Uspoređuje se naše stanje srješenjima i pristupima u razvijenim zemljama. Daju se prijedloziza sustavno organizirano i trajno rješenje zbrinjavanja otpadnetvari u nas. Naglašava se potreba selektivnog pristupa u ziborutehničkih i tehnoloških rješenja u odnosu na različita geografskai geološka područja u republici Hrvatskoj.
  Ključne riječi: zbrinjavanje otpadne tvari, organizacijski, tehnički i tehnološki aspekti

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Javno zdravstveni i higijensko sanitarni aspekti dispozicije otpadnih tvari u nas

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Savjetovanja "Zbrinjavenje komunalnog otpada"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 91 do 105
  Skup: Savjetovanje "Zbrinjavanje komunalnog otpada"
  Održan: od 13.03.91 do 15.03.91
  Sažetak: Razmatraju se javno zdravstvene značajke dispozicije ukupneotpadne tvari u nas. Naglašava se pri tom njihove neriješenehigijensko sanitarne aspekte. Na primjerima i iskustvima izrazvijenih zemalja ilustrira se današnje znanje o putevima,načinima i vrstama ugrožavanja zdravlja nepravilnim postupanjem idispozicijom otpadne tvari. Daju se prijedlozi za unapređenje isustavno rješavanje ove problematike u nas.
  Ključne riječi: dispozicija ukupne otpadne tvari, javno zdravstveni aspekti, higijensko sanitarni aspekti

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zdravstveno-ekološki aspekti primjene polikloriranih bifenila kod eksploatacije energetskih trensformatora i kondenzatora izoliranih askarelom

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: Savjetovanje "Ekološke opasnosti kod eksploatacije energetskih transformatora...
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sisak
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Savjetovanje "Ekološke opasnosti kod eksploatacije energetskih transformatora i kondenzatora izoliranih askarelom"
  Održan: od 08.07.92 do 09.07.92
  Sažetak: U radu se razmatraju izvori kontaminacije okoline polikloriranimbifenilima. Njihova proizvodnja i korištenje, putevi transporta itransformacije u okolinu. Daje se prikaz učinaka polikloriranihbifenila na razne životinjske vrste i čovjeka na osnovukompleksnih proučavanja. Posebno se daje osvrt na profesionalnuekspoziciju i primjenu polikloriranih bifenila kao dielektrika uelektroprivredi.
  Ključne riječi: poliklorirani bifenili zdravstveno-ekološki aspekti i posljedice, energetski transformatori i kondenzatori

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neka novija saznanja ekoloških opasnosti kod primjene askarela i rješenja u razvijenim zemljama

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: Savjetovanje "Ekološke opasnosti kod eksploatacije energetskih transformatora...
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sisak
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Savjetovanje "Ekološke opasnosti kod eksploatacije energetskih transformatora i kondenzatora izoliranih askarelom"
  Održan: od 08.07.92 do 09.07.92
  Sažetak: Na osnovu podataka recentne svjetske literature daje se kraćiprikaz novijih saznanja ekoloških opasnosti primjene askarela irješenje tog problema u razvijenim zemljama. Potom se u tomsvjetlu daje kraća analiza stanja u nas. Daju se prijedlozi zaekološki i javno zdravstveno podobno rješavanje ovog problema unas u svjetlu rješenja u ravijenim zemljama.
  Ključne riječi: ekološke opsnosti polikloriranih bifenila-askarela, zamjene-alternative za askarele, akonomski i ekološki aspekti alternativa za askarele

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prikaz zakonske regulative Europske ekonomske zajednice o kemijskim i industrijskim rizicima s posebnim osvrtom na amonijak

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Savjetovanja "Amonijak, proizvodnja, uporaba, transport, skladišt
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 15 do 28
  Skup: Savjetovanje "Amonijak, proizvodnja, uporaba, transport, skladištenje, rad na siguran način i zaštita"
  Sažetak: Daje se općeniti skraćani prikaz evolucije zakonske regulative EZu području zaštite okoline kako bi se lakše moglo razabrati u tomkontekstu zakonsku regulativu o kemijskim i industrijskimrizicima. Posebice se obrađuje i ukazuje na pojedine vrstelegislative i institucije EZ na njeno kreiranje i provođenje, tese osvjetljava legislativa, procedura i kompetencije EZ u zaštitiokoline. Potom se obrađuje legislativna materija o kemijskim iindustrijskim rizicima /označavanje i obavješčivanje, marketing ikorištenje opasnih tvari, industrijski akcidenti i hitniodgovori, dobra laboratorijska praksa, pripravnost za opasnost,uvoz i izvoz nekih kemijskih proizvoda, sigurnosi podaci/. Uokviru te regulative osvjetljava se regulativa amonijaka. Potonjese razmatra stanje regulative ove problematike u nas i dajeprijedloge za usklađivanje za usklađivanje naše regulative iz togpodručja s regulativom zemelja EZ.
  Ključne riječi: regulativa EZ, industrijski i kemijski rizici, amonijak

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Javno zdravstvena i zdravstveno ekološka gledišta akcidenata s amonijakom.

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: Savjetovanje "Amonijak, proizvodnja, uporaba, transport, rad na siguran način i
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 122 do 128
  Skup: Savjetovanje "Amonijak, proizvodnja, uporaba, transport, skladištenje, rad na siguran način i zaštita"
  Održan: od 23.09.93 do 24.09.93
  Sažetak: Razmatraju se uloga i zadaci javnog zdravstva i zdravstvenaekologija u nas u akcidentnim stanjima i hitnim zbivanjima uokolišu i učincima na čovjeka i okoliš u redovnoj uporabi,transport, skladištenju i proizvodnjiu te u akcidentalnimstanjiam. Na osnovi podataka iz svjetske literature i analizestanja u nas, daju se prijedlozi za moguće djelotvornije iracionalnije organiziranje i djelovanje.
  Ključne riječi: akcidenti s amonijakom, javno zdravstvene posljedice, zdravstveno-ekološke posljedice

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Informacijska tehnologija u upravljanju složenim događajima - primjer kemijskog akcidenta s amonijakom

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Naslov zbornika: Amonijak - proizvodnja, uporaba, transport, skladištenje, rad na siguran način
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 150 do 173
  Skup: Savjetovanje "Amonijak, proizvodnja, uporaba, transport, skladištenje, rad na siguran način i zaštita"
  Održan: od 23.09.93 do 24.09.93
  Sažetak: U ovom radu iznose se pogledi na mogućnost primjene, prednosti ina ograničenja postojeće informacijske tehnologije u upravljanjusloženim događajima. Na primjeru jednog kemijskog akcidenta samonijakom, analiziraju se potrebe za reagiranjem obzirom nanesigurnost i kompleksnost informacija, te vremenska ograničenja.Postojeća informacijska tehnologija se svodi na krutedeterminističke modele, a to su značajni nedostaci kod kemijskihlokalni sukobi i aktualne političke promjene u svijetu, primjerisu složenih, dinamičkih sustava kod kojih se zahtijeva primjenadaleko naprednije informacijske tehnologije nego što jepostojeća, s mogućnošću rada s nesigurnim, redundantnim isloženim informacijama u stvarnom vremenu, koristeći objedinjenasvojstva ljudi i tehnologije. Prvenstvena svrha članka jestvoriti kritižki pogled na primjenu informacijske tehnologije iprioritete uvođenja, an način razumljiv širokom krugu ljudi kojise bave problematikom zaštite.
  Ključne riječi: informacijska tehnologija, sustavi za potporu odlučivanju, amonijak, kemijski akcidenti, složeni sustavi

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Tehnike za upravljanje informacijama i konceptualni modeli

  Autori:
  Novak, Jasminka (33642)
  Naslov zbornika: 14th International Conference on Information Technology Interfaces
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 139 do 144
  Skup: 14th International Conference on Information Technology Interfaces
  Sažetak: Taksonomija tehnika za podršku odlučivanju stavljena je ukorelaciju sa dva arhetipska pogleda na upotrebu računala.Sistemska perspektiva i upotreba računala kao alata je ziabranakao odgovarajuća u slučaju kad se tehnike za kontrolu informacijaupotrebljavaju u oblikovanju interaktivnog sustava. Opisani suprimjeri za dobar dizajn korisničkog sučelja. Istaknuta jepotreba za kognitivnom kompatibilnošću jer konceptualni modeliigraju posebno naglašenu ulogu u oblikovanju sustava ako se onpromatra kao alat.
  Ključne riječi: sustavi za podršku odlučivanju, interakcija čovjek-računalo, dizajn sučelja

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mogući pristup odabiru pogodne metode za razvitak informacijskog sustava

  Autori:
  Novak, Jasminka (33642)
  Štimac, Ž.
  Naslov zbornika: 5. Savjetovanje o metodama i alatima za projektiranje informacijskih sustava
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 5. Savjetovanje o metodama i alatima za projektiranje informacijskih sustava
  Sažetak: Postojanje velikog broja različitih metoda koje se upotrebljavajuza razvitak informacijskih sustava ističe problem: koju metodu imetode koristiti u procesu identifikacije informacijskih potrebai razvitka informacijskih sustava. Nepostojanje opće prihvaćenihkriterija izbora zahtijeva definiranje vlastitog modela. Modelpolazi od osnovne pretpostavke da je primjenjivost neke od metodaodređena slijedećim karakteristikama organizacijskog sustava:stabilnost poslovnog procesa, dostignuta razina informatizacije,te profil korisnika i stručnog osoblja. Na temelju ovihkarakteristika definirani su kriteriji usporedbe. Model jeprimijenjen na tri metode: BSP, Strukturna analiza sustava iInformacijsko inženjerstvo.
  Ključne riječi: metoda, model, organizacijski sustav, kriterij usporedbe

 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Organizacija kao pretpostavka zaštite čovjekove okolice

  Autori:
  Dugandžić, Vera (85620)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 16, Fakultet organizacije i informatike
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 577.4:65.01
  Stranice: od 59 do 64
  Sažetak: Zaštita čovjekove okolice, kao i zaštita od akcidentnihsituacija, je proces koji iziskuje kompleksan pristup iorganizacijsku mobilizaciju svih sudionika zagađivanja, kontrolei zaštite od zagađivala čovjekove okolice. Osnovu sustava zazaštitu čini baza podataka o stanju čovjekove okolice, opotencijalnim zagađivačima i zagađivalima te mjerama zaneutral;izaciju i sprečavanje zagađivanja. Uspješnu zaštituosigurava koordinacija svih djelatnosti vezanih za zaštituokolice i djelatnosti vezanih za znanstveno istraživanje stanjačovjekove okolice.
  Ključne riječi: organizacija, ekologija

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Opis sustava motrenja i obavješčivanja unutar sustava za zaštitu od kemijskih akcidenata

  Autori:
  Benčić, Antun (187836)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 16, fakultet organizacije i informatike
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 335.58
  Stranice: od 1 do 10
  Sažetak: Opisani su elementi sustava motrenaj i obavješčivanja koji bimogao poslužiti kao podsustav za prijenos informacija u sustavuza zaštitu od kemijskih akcidenata. dan je način povezivanjapojedinih centara za obavješčivanje i vrste informacija koje seprenose u sustavu motrenja i obavješčivanja. Ukratko su opisaneprednosti, nedostaci i mogući razvoj sadašnjeg sustava motrenja iobavješčivanja.
  Ključne riječi: sustav motrenja i obavješčivanja, sustav za zaštitu od kemijskih akcidenata, centar za obavješčivanje, prijenos informacija

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sustavi za podršku odlučivanju namijenjeni zaštiti okoliša, ljudi i vlasništva

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Naslov zbornika: Zbornik radova 16, Fakultat organizacije i informatike
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 355.58
  Stranice: od 145 do 152
  Sažetak: U ovom radu daje se prikaz naraslih potreba, sadašnjeg stanja iproblema u sustavima za zaštitu okoliša, ljudi i vlasništva.Primjenom napredne informacijske tehnologije, temeljeneprvenstveno na umjetnoj inteligenciji, bit će moguće u znatnojmjeri poboljšati sustave za zaštitu okoliša, ljudi i vlasništva.U tu svrhu predlaže se pristup u kojem bi se najprije izgradiomodel na problematici kemijskih akcidenata i koji bi bio osnovicaza navedene sustave u Republici Hrvatskoj. Model upravljanja keminirao sustav za podršku odlučivanju u jednom složenom iteškom području, s potrebom donošenja brzih odluka s velikimrizikom. Najveći izazov sudionicima projekta predstavljat ćeobjedinjavanje interdisciplinarnog znanja.
  Ključne riječi: sustavi za podršku odlučivanju, umjetna inteligencija, dinamički sustavi, zaštita okoliša

 49. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kalibriranje velikih sustava: skraćeni pristup

  Autori:
  Jelovac, Nenad (115202)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: ITI '93 Proceedings of the 15th International Conference on Information Technolo
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 117 do 122
  Skup: 15th International Conference on Information Technology Interfaces ITI '93
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93
  Sažetak: Ovaj članak opisuje skraćeni pristup korišten u svrhu vođenjakvantitativne analize nužne u ostvarivanju pouzdanih procjenamogućnosti u ranim fazama procesa planiranja, koji su od izuzetnevažnosti kada se bavimo s velikim, složenim, multi-okolišniminformacijskim sustavima. Umjesto da se beznadno pokušavakalibrirati tijek podataka, koji bi trebali najmanje temeljitiizrađen model podataka i potpunu dekompoziciju funkcija, utjecajorganizacijskih jedinica na predmetna područja i nejasnodefinirani procesi su analizirani na način tehniketrodimenzionalne matrice veza, tako da se osigurala osnovica zadaljnju kalibraciju. Na kraju se ilustrira predloženi pristup naprimjeru Informacijskog sustava gospodarenja okolišem u RepubliciHrvatskoj, čija je studija izvodljivosti bila nadavno završena nataj način.
  Ključne riječi: informacijski sustavi, izvodljivost, kalibracija, tijek podataka, utjecaj

 50. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: OIC INA - korištenje disperzijskih modela i baze podataka o opasnim tvarima u domovinskom ratu

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Naslov zbornika: Savjetovanje "Toksikološke službe u obrani domovine"
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 58 do 63
  Skup: Toksikološke službe u obrani domovine
  Održan: od 20.01.93 do 21.01.93
  Sažetak: Daleko od odgovarajućih komunikacijskih uređaja i uređaja zaobradu podataka, postoji u INI-nom Operatino-informacijskomcentru na stalnoj službi niz baza podataka o opasnim tvarima inekoliko modela o disperziji opasnih tvari u atmosferi. Prikazanoje nekoliko tipičnih primjera primjene tog sustava za vrijemerata.
  Ključne riječi: baze podataka o opasnim tvarima, disperzijski modeli širenja opasnih tvari, rat

 51. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prosudba opasnosti od amonijaka

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Naslov zbornika: Zbornik savjetovanja "Amonijak, proizvodnja, uporaba, skladištenje, rad na sigur
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 99 do 118
  Skup: Savjetovanje "Amonijak, proizvodnja, uporaba, transport, skladištenje, rad na siguran način i zaštita"
  Održan: od 23.09.93 do 24.09.93
  Sažetak: U radu je prikazano korištenje sustav TRACE Ver. 7.5 za analizuopasnosti pri akcidentalnom ispuštanju 10 t amonijaka (tipičniakcident u prometu). Prodiskutirani su neki aspekti prosudberizika (LC50, individualni rizik, socijalni rizik).

 52. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Akcident se dogodio - scenarij

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Naslov zbornika: Zbornik sa savjetovanja "Amonijak - proizvodnja, uporaba, skladištenje, rad na s
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 142 do 150
  Skup: Savjetovanje "Amonijak, proizvodnja, uporaba, transport, skladištenje, rad na siguran način i zaštita"
  Održan: od 23.09.93 do 24.09.93
  Sažetak: U prikazu sustava SAFER prodiskutiran je značaj korištenjasustava za zaštitu i spašavanja u slučaju akcidenta s akutnotoksičnim kemikalijama (na primjeru amonijaka), u realnomvremenu. Za primjer je izabran terminal za pretovar iskladištenje amonijaka kompanije OxzChem, na kojem je instaliransustav SAFER.

 53. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Akcidenti sa amonijakom u svijetu i u Republici Hrvatskoj do danas

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Naslov zbornika: Zbornik sa savjetovanja "Amonijak-proizvodnja, uporaba, skladištenje, rad na sig
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 134 do 142
  Skup: Savjetovanje "Amonijak, proizvodnja, uporaba, transport, skladištenje, rad na siguran način i zaštita"
  Sažetak: U radu je prikazano šesnaes većih nesreća s amonijakom u svijetu.Detalji se mogu naći u literaturi ili u bazama podataka(TNO-FACTS, BARPI-ARIA).

 54. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prijedlog načina djelovanja u ekološkim akcidentalnim situacijama

  Autori:
  Čavrak, Boris
  SimončiĆ, Viktor
  Naslov zbornika: Zbornik radova sa savjetovanja "Spasavanje brodova i sprečavanje zagađivanja Jad
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1990
  Stranice: od 0 do 0

 55. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Koncepcija i ostvarivanje sustava za potporu odlučivanju za zaštitu okoliša, ljudi i vlasništva u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Čiček, Josip (99524)
  Čavrak, Boris
  Naslov zbornika: Salzburger Georgaphische Materialen
  Jezik: engleski
  Godina: 1994
  Stranice: od 353 do 362
  Održan: od 06.07.94 do 08.07.94

 56. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Conception and Realization of the Decision Support System for Protection of the Environment, People and Property in the Republic of Croatia

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Čiček, Josip (99524)
  Čavrak, Boris
  Naslov zbornika: Salzburger Geographische Materialen
  Jezik: engleski
  Mjesto: Salzburg, Austrija
  Godina: 1994
  Stranice: od 353 do 362
  Skup: Angewandte Geographische Informationstechnologie VI
  Održan: od 06.07.94 do 08.07.94
  Sažetak: Ovaj članak prikazuje prve rezultate istraživačkog projekta "Sustavi za podršku odlučivanju za zaštitu okoliša kod kemijskih akcidenata". Projekt je imao opći cilj razumijevanje primjene informacijske tehnologije u upravljanju složenih dinamičkih sustava. Primarni cilj se bavio povezivanjem raznolikog znanja nekoliko područja i informacijske tehnologije. Ni tehnologija ni znanje sami po sebi ne mogu razriješiti problem nastalih složenih kemijskih akcidenata, tako da tražimo povezivanje informacijske tehnologije i odgovornih ljudi na različite načine (autonomne i distribuirane baze podataka i računalstvo, sustavi temeljeni na znanju, sustavi za potporu odlučivanju i sustavi za potporu skupnog odlučivanja). Zbog rata u Hrvatskoj i krize u bivšoj Jugoslaviji, istraživači na projektu su bili usmjereni da osiguraju rješenja za praktične zadaće. Gotovi svi od deset istraživača, trajno ili privremeno, su bili uključeni u neku situaciju koja potpada unutar interesa područja istraživanja. U slijedećoj fazi projekta naglasak će se dati na poboljšanje globalnog sustava za zaštitu u republici Hrvatskoj. Istraživanja će uključivati postojeće sustave ya yaštitu okoliša, ljudi i vlasništva. Proces APELL (Awareness and Preparedness for Emergency at Local Level - Upoyoravanje i pripreme za nesreće na lokalnoj razini) će se primijeniti u suradnji s United Nation Environment Pragramme (UNEP - Program okoliša Ujedinjenih naroda) i Industry and Environment Office (IEO - Ured za industriju i okoliš). Posvetit ćemo dosljednu pažnju na primjenu napredne informacijske tehnologije.
  Ključne riječi: sustavi za potporu odlučivanju, složeni sustavi, upravljanje krizama, kemijski akcidenti

 57. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Iskustva o primjeni sustava za potporu odlučivanju i daljnji pravci razvoja

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Čavlović, Petar
  Erjavec, Tom
  Duvnjak, Božo
  Naslov zbornika: Informacijski sustavi '94
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Varaždin
  Godina: 1994
  Stranice: od VI-1 do VI-25
  Skup: Informacijski sustavi '94
  Održan: od 12.12.94 do 13.12.94
  Sažetak: U ovom članku se objašnjavaju principi rada sustava za potporu skupnom odlučivanju, te daju teorijski modeli za opis nekih dijelova takvih procesa odlučivanja. Prikazuju se principi najznačajnijeg sustava na tom podrčju, Group Systems V, koji je razvijen na Sveučilištu Arizone. Navedeni je sustav vrlo dobro istražen tako da su uočene njegove izrazite prednosti, ali i nedostaci. Prikazuju se iskustva s navedenim sustavom u svijetu, te razultati istraživanja o primjeni tog sustava u Sloveniji. U Hrvatskoj su bile provedene aktivnosti za promociju ove tehnologije, te je održano nekoliko prezentacija i projekata. U radu je izvršena analiza slučaja projekta u kojem je primjenom sustava za skupno odlučivanje definirana strategija informatike INE za razdoblje 1995. do 2000. godine, te izrađene smjernice plana razvoja za 1995. godinu. Slijedi kritički prikaz sadašnjih pristupa razvoju ove tehnologije, njene perspektive u komercijalnoj primjeni, te mogući pravci razvoja.
  Ključne riječi: sustavi za potporu skupnom odlučivanju, strategijsko planiranje, teorija odlučivanja, umjetna inteligencija

 58. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prosudba rizika za zdravlje od zagađenja mora

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1995
  Stranice: od 519 do 529
  Skup: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: U radu se sistematiziraju i raščlanjuju osnovni vidovi zagađenja mora i njihove možebitne posljedice po javno zdravlje. Posebice se daje raščlamba infektivnih zdravstvenih rizika zbog polucije reakcijskih područja biološkim agensima koji kontaminiraju hranu iz mora, te rizika po zdravlje zbog kemijske konteminacije rekreacijskih područja i hrane iz mora.
  Ključne riječi: zagađenje mora, javno zdravlje, rizik

 59. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Javno zdravstveni i zdravstveno higijenski aspekti zaštite vodotoka

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1995
  Stranice: od 401 do 407
  Skup: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: Razmatraju se neki osnovni aspekti javno zdravstevenog i zdravstveno ekološkog načaja u republici Hrvatskoj, te njihove posljedice. Daju se prijedlozi za osuvremenjivanje i novelaciju postojeće zakonske regulative za ovu problematiku kao i prijedlozi za izradu nužnih novih propisa. Upozorava sa na neke nove spoznaje i momente relevantne za zaštitu javno zdravstvenih interesa na vodotocima i zahtjevi za njihovu učinkovitu zaštitu.
  Ključne riječi: vodotoci-javno zdravstveni aspekti, vodotoci-zdravstveno ekološki aspekti, novelacija zakonske regulative, kemijska vremenska bomba

 60. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kriteriji kvalitete rekreacijskih voda

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Dubrovnik
  Godina: 1995
  Stranice: od 215 do 223
  Skup: 1. Hrvatska konferencija o vodama
  Održan: od 24.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: Daje se kratki prikaz kriterija kvalitete voda za kupanje u svijetlu nove Direktive Europske Unije, te Uputstvima Svjetske zdravstvene organizacije za rekreacijske vode. Raspravlja se o nekim neusklađenostima i dilemama. Daju se prijedlozi za uključivanje tih novih kriterija i u našu regulativu rekreacijskih voda i voda za kupanje a što je i jedan od uvjeta za daljnji propulzivni razvoj turizma u nas.
  Ključne riječi: kriteriji kvalitete vode za kupanje, kriteriji kvalitete za rekreacijske vode

 61. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Public Health and Ecological Aspects of War Destructions in the Republic of Croatia

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Racz, A.
  Naslov zbornika: Effects of War on the Environment
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0022-9830
  Stranice: od 166 do 173
  Skup: Effects of War on the Environment
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: U radu se daje prikaz specifičnih javno zdravstvenih i zdravstveno ekoloških aspekata i posljedica ratnih razaranja u republici Hrvatskoj identificiranih na osnovi raspoloživih podataka, iako su ratna razaranja i aktivnosti i dalje u toku. Na bazi raspoloživih podataka o aktualnim razaranjima i devastaciji okoliša posebice se naglašava i uzima u obzir nekontrolirana otpuštanja diferentnih i tokstčnih tvari, te njihove kratkotrajne i dugoročne učinke na ljudske živote sa aspekta zdravstevene ekologije. Daje se prijedloge na osnovi tih saznanja usmjerene na otklanjanje posljedica uzimajući u obzir otklanjanje opasnih i toksičnih tvari iz ekosistema (tlo, voda, zrak) te hranidbenih lanaca, sa gledišta preventivno javnih zdravstvenih i zdravstveno ekoloških aktivnosti u cilju zaštite zdravlja populacije Hrvatske.

 62. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zaštita okoliša u obnovi

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: "Obnova ratom razorenih naselja Hrvatske" - Prezentacija projekata i realizacij
  Jezik: hrvatski
  Stranice: od 9 do 12
  Skup: "Obnova ratom razorenih naselja Hrvatske" - Prezentacija projekata i realizacija -
  Održan: od 03.05.94
  Sažetak: Analizira se i ukazuje na opće značajke ratnih zbivanja u republici Hrvatskoj sa posebnim osvrtom i naglaskom na učinke po okoliš. Zaključuje se da ratna zbivanja i razaranja imaju sve značajke ekološkog rata. Ukazuje se na neriješena pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj, te na novonastale probleme i prioritete nastale ratnim razaranjima. daje se informacija o do sada učinjenom na utvrćivanju opsega i dosega oštećenja i ugražavanja okoliša u republici Hrvatskoj te prioritetima mjera sanacije (misija UNIDO-a siječanj 1993., Međunarodna konferencija o učincima rata na okoliš Zagreb 15.-17. travnja 1994. godine, itd.)

 63. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Aktualni problemi zbrinjavanja otpadne tvari u Republici Hrvatskoj nastale nakon ratnih razaranja

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: Ekološko i energetsko gospodarenje otpadom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sisak
  Godina: 1993
  Stranice: od 73 do 77
  Skup: Ekološko i energetsko gospodarenje otpadom
  Održan: od 23.06.93 do 25.06.95
  Sažetak: Daje se prikaz nekih važnijih problema u zbrinjavanju otpadnih tvari nastalih ratnim djelovanjima u nas. Prikazuju se problemi u najrazorenijim područjima Hrvatske. Predlažu se hitne, kratkoročne i dugoročne mjere za sustavno zbrinjavanje i rješavanje problema zbrinjavanja uništenih proizvoda, sirovina, otpadne tvari nastale razaranjem zgrada, industrije i infrastrukturnih objakata.

 64. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mogućnost zbrinjavanja - spaljivanja nekih vrsta tehnološkog otpada u cementnoj industriji

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: Ekološko i energetsko gospodarenje otpadom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sisak
  Godina: 1993
  Stranice: od 198 do 207
  Skup: Ekološko i energetsko gospodarenje otpadom
  Održan: od 23.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: U radu se daje prikaz mogućnosti zbrinjavanja - spaljivanja nekih vrsta tehnološkog otpada u cementnoj industriji u svijetu. Na osnovi tih rješenja daju se prijedlozi za rješavanje zbrinjavanja istog takvog otpada i u nas. Pri tome se upozorava na nužne tehnološke preduvjete koje valja prethodno ostvariti kao i na mogućnost osiguranja financijske potpore za to u inozemstvu. Predlaže se uvođenja stimulativnih i poticajnih mjera za samu cementnu industriju kao i nužni monitoring emisija iz takvih objekata kako se to provodi u razvijenim zemljama.

 65. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Javno-zdravstveni i zdravstveno-ekološki vidovi uporabe polikloriranih bifenila u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: Poliklorirani bifenili, Rad na siguran način
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6061-03-1
  Stranice: od 14 do 19
  Skup: Poliklorirani bifenili, Rad na siguran način
  Održan: od 14.01.94
  Sažetak: Daje se kratki sintetički prikaz spoznaja o učincima izloženosti čovjeka i populacije polikloriranim bifenilima. Razmatraju se i neki zdravstveno-ekološki i javno-zdravstveni vidovi hladnih i vrućih akcidentalnih otpuštanja polikloriranih bifenila. Posebice se raščlanjuju aktualni problemi nastali zbog nekontroliranog otpuštanja i sagorijevanja velikih količina polikloriranih bifenila poradi ratnih razaranja u Republici Hrvatskoj. Predlažu se mjere te moguća neposredna i dugoročna rješenja.

 66. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Zdravstvevno ekološki aspekti primjene polikloriranih bifenila kod energetskih kondenzatora

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: Ekonomski i tehnički aspekti kompenzacije jalove snage
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sisak
  Godina: 1993
  Stranice: od 47 do 51
  Skup: Ekonomski i tehnički aspekti kompenzacije jalove snage
  Održan: od 21.04.93 do 23.04.93
  Sažetak: U radu se razmatra upotreba polikloriranih bifenila u energetskim kondenzatorima u svijetu i u nas, te suvremeni trendovi u svijetu s tim u svezi. daje se prikaz učinaka na zdravlje opće populacije i profesionalno izloženih osoba. Predlaže se zdravstveno ekološki bolje rjeŠavanje ove problematike u nas u svjetlu suvremenih ekoloških i tehnoloških rješenja.

 67. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Novije spoznaje o ekološkim posljedicama primjene polikloriranih bifenila u kondenzatorima u elektroenegretici

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Naslov zbornika: Ekonomski i tehnički aspekti kompenzacije jalove snage
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sisak
  Godina: 1993
  Stranice: od 105 do 112
  Skup: Ekonomski i tehnički aspekti kompenzacije jalove snage
  Održan: od 21.04.93 do 23.04.93
  Sažetak: Prema podacia iz svjetske ekološke i ekotoksikološke literature upozorava se na probleme i opasnosti primjene polikloriranih bifenila. Daje se prikaz novijih saznanja i rješenja toga problema u razvijenim zemljama. Analizira se stanje po tom problemu u nas. Daju se prijedlozi za ekološki i javno-zdravstveno podobno rješenje ovog problema u nas u svjetlu rješenja u razvijenim zemljama.

 68. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Dinamika grupnih sustava za podršku odlučivanju s realnim vremenom i primijenjenim metodama umjetne inteligencije
  Fakultet: Fakultet organizacije i informatike Sveučilište u Zagrebu
  Autor: KLIČEK BOŽIDAR
  Datum obrane: 27.07.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 183
  Sažetak: U radu se istražuje uvjetovanost promjene načina djelovanjametoda grupnog odlučivanja, te djelovanje u vremenu kodupravljanja nekim složenim, dinamičkim sustavom. Analiziraju semetode i tehnike za grupno odlučivanje, te dinamika tih procesa uostvarivanju rješenja, primjenom Mintzbergovog modelaodlučivanja. Rezultat analize je tvrdnja da je moguće ostvaritiveliki broj novih tehnika i metoda grupnog odlučivanja, tedefinirati metodu nestrukturiranog odlučivanja. Kao dokaz autorje kreirao metodu interakcije muktidisciplinarnih eksperata(IME), koja se detaljno prikazuje i analizira. Na temeljunavedenih analiza definiraju se tzv. gradivni dijelovi, općasvojstva i postupci od kojih se sastoje grupni procesiodlučivanja. Analizira se jedan proces odlučivanja u stvarnomvremenu u upravljanju kemijskim akcidentom, te se prikazujenjegova dinamika. Predlaže se ostvarivanje modela grupnog sustavaza podršku odlučivanju primjenom umjetne inteligencije,arhitekture crne ploče (blackboard), deklarativnog upravljačaprocesom odlučivanja u stvarnom vremenu, te prikaza nesigurnostiu vremenu. Ilustriraju se neke ideje navedene koncepcijeprogramske podrške.
  Ključne riječi: grupni sustavi za podršku odlučivanju, umjetna inteligencija, teorija odlučivanja, sustavi u stvarnom vremenu, složeni sustavi


 69. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: INFO

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Oreški, Predrag
  Naručitelj: Krizni štab Varaždin
  Depo ustanova: Fakultet organizacije i informatike
  HW platforma: Osobno računala IBM PC kompatibilno
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: Clipper
  Godina: 1991
  Sažetak: Program "INFO" namijenjen je arhiviranju informacija na računalu,a bio je praktično primijenjen u sklopu Sekretarijata zainformiranje pri Kriznom štabu u Varaždinu za vrijeme dana rata.
  Ključne riječi: upravljanje krizama, baze podataka

 70. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Demonstracijski program za upravljanje kemijskim akcidentima

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Depo ustanova: Fakultet organizacije i informatike
  HW platforma: Osobno računalo IBM PC podudarno
  Operativni sistem: DOS
  Programski jezik: PDC Prolog
  Godina: 1991
  Sažetak: Program je izrađen u svrhu ilustracije osnovnih ideja o načinurada sustava za podršku odlučivanju za zaštitu okoliša kodkemijskih akcidenata. Program se sastoji o modula za prijem,obradu i prikaz informacija, te obavješĆivanje i komunikaciju. Omogućeno j estrukturiranje raznolikih informacija, te njihovprikaz na situacijskom zemljovidu, koji omogućuje praćenjedogađaja u stvarnom vremenu na različitim razinama. Mogu sedobiti povijesni prikazi razvoja događaja, te prosljeđivanjeuputa i zapovjedi postrojbama za djelovanje. Komunikacija seostvaruje pomoću modema, glasovno i podacima. Prikaz zemljovidaje vizualizacije sadržaja iz baze znanja.
  Ključne riječi: umjetna inteligencija, Prolog, kemijski akcidenti, sustavi za podršku odlučivanju

 71. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija izvodljivosti informacijskog sustava okoliša Republike Hrvatske

  Autori:
  Krakar, Z.
  Pravdić, V.
  Gašparović, F.
  Lončarić, J.
  Novak, Jasminka (33642)
  Jelovac, Nenad (115202)
  Toth, T.
  Naručitelj: Ministartsvo graditeljstva i zaštite okoliša
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 91
  Jezik: hrvatski

 72. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Konceptualni model informacijskog sustava gospodarenja okolišem Republike Hrvatske

  Autori:
  Krakar, Z.
  Pravdić, V.
  Jelić-Muck, V.
  Novak, Jasminka (33642)
  Jelovac, Nenad (115202)
  Naručitelj: Ministartsvo graditeljstva i zaštite okoliša
  Depo ustanova: Ministartsvo graditeljstva i zaštite okoliša
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 0
  Jezik: hrvatski

 73. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Model sustava za podršku odlučivanju za zaštitu okoliša kod kemijskih akcidenata

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 34
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu se žele prikazati rezultati istraživanja koja suimala svrhu stvaranje predodžbi o najznačajnijim problemima ussutavima za zaštitu, odgovarajućih modela, te analize mogućnostiprimjene informacijske tehnologije. Kao uzor su poslužilapostojeća programska rješenja, a najvećim dijelom program CAMEO,namijenjen kemijskim akcidentima. Daje se pregled problematike iprijedlozi njihovog rješavanja. Na temelju osobnog iskustvaautora ovog teksta u konkretnim situacijama, izvršena je analizaprocesa prikupljanja informacija, te distribucije u hitnimsituacijama. Na temelju uzora - postojeće programske podrške,analize i vlastitih ideja, izrađen je demonstracijski program.Daje se prikaz demonstracijskog programa koji ilustrirazaokruženu cjelinu od prijema informacije, obrade, prikaza,obavješćivanja i komunikacije.
  Ključne riječi: sustavi za podršku odlučivanju, kemijski akcidenti, modeli programa

 74. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Izvješće Hrvatske o legislativi za akcidente.

  Autori:
  Andrijašević-Rac, Senka
  Čavrak, Boris
  Čiček, Josip (99524)
  Vrsta rada: Izvješće na Workshop on ... industrial accidents. Warsaw, 10-13 May. UN/ECE Proj
  Jezik: engleski
  Sažetak: U prezentaciji je dan prikaz zakonskih propisa u Hrvatskoj zaspriječavanje, organizaciju zbrinjavanja i saniranje posljedicaakcidenata, masovnih nesreća i katastrofa. Dani su prijedlozi zakompletiranje i objedinjavanje ove organizacije i legislative unas.
  Ključne riječi: akcidenti i katastrofe, zakonska regulativa, organiziranost

 75. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Javno zdravstvo i aspekti zdravlja okoliša ratnih katastrofa u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Racz, A.
  Vrsta rada: Rad u pripremi za tisak, prezentiran na međunarodnom savjetovanju
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu se razmatraju javno zdravstvene i zdravstveno ekološkeposljedice ratnih zbivanja u Republici Hrvatskoj. Ukazuje se naneke specifične značajke ovog rata - ekološki rat, ekocid,regiocid. Predlaže se sustavno i dugoročno praćenje tihposljedica i preveniranje njihovih učinaka provođenjem sanacijakontminiranog okoliša. Rad na savjetovanju International Conference on the Effects ofWar on the Environment. Zagreb, 15-17. April 1993.
  Ključne riječi: ratna razaranja, javno zdravstvene posljedice, zdravstveno ekološke posljedice

 76. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Koncepcija i ostvarivanje sustava za potporu odlučivanju za zaštitu okoliša, ljudi i vlsništva u republici Hrvatskoj

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Čiček, Josip (99524)
  Kliček, Božidar (95426)
  Vrsta rada: Rad na međunarodnom simpoziju.
  Jezik: engleski
  Sažetak: Daje se prikaz znanstvenog projekta provođenog u Hrvatskoj krozprotekle tri godine, te njihovi bitni rezultati i mogućnostipraktične primjene u mirnodopskim i ratnim uvjetima u cilju provođenja preventivnih mjera i odluka u stvarnom vremenu tijekommasovnih nesreća ili hitnih stanja u okolišu.
  Ključne riječi: sustavi za potporu odlučivanju, akcidenti, ratna zbivanja, složeni sustavi

 77. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Izvješće o ratnim štetama na okolišu u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Čiček, Josip (99524)
  Vrsta rada: Izvješće na međunarodnom simpoziju, u pripremi za tisak
  Jezik: engleski
  Sažetak: Rad na međunarodnoj konferenciji: International Conference on the Effects of War on the EnvironmentZagreb, 15-17 April 1993.

 78. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Koliko je Varaždin spreman za slučaj nesreće

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Vrsta rada: Izvješće o provedenom istračivanju
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom izvješću daje se prikaz odvijanja istraživanja ipostignutih rezultata okruglog stola "Koliko je Varaždin spremanza slučaj nesreće". U svrhu istraživanja načina djelovanja metodaskupnog rada, kreirana je metoda IME "Interakcijamultidisciplinarnih eksperata", koja je primijenjena na samomskupu. Primjenom navedene metode rješavao je anžin djelovanjasustava za zaštitu u Varaždinu u slučaju kemijskog akcidenta.
  Ključne riječi: kemijski akcidenti, metode skupnog rada, pripreme za nesreće

 79. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kronologija ratnih događaja u Varaždinu i okolici

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Vrsta rada: Rezultati istraživanja provedenog u stvarnoj situaciji
  Sažetak: U okviru projekta provedena su istraživanja "u živo" koja suimala cilj stjecanje direktnih iskustava o obradi informacija ukriznoj situaciji i primjene informacijske tehnologije. U ovomizvješĆu se daje prikaz kronologije događaja i prikupljenihinformacija.
  Ključne riječi: upravljanje informacijama, krize, ratna stanja

 80. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Prijedlog djelovanja i organizacije kompjutorske arhive informacija Opđinskog sekretarijata za informiranje

  Autori:
  Kliček, Božidar (95426)
  Vrsta rada: Plan djelovanja izrađen tijekom istraživačkog projekta
  Sažetak: U ovoj organizacijkoj studiji daje se prijedlog primjeneinformacijske tehnologije u Sekretarijatu za informiranje uVaraždinu. Navedena studija je bila primijenjena u stvarnojsituaciji, te se pokazala vrlo uspješnom.

 81. Tip rada: Ostalo

  Naslov: APELL - Upoznavanje i priprema za nesreće na lokalnoj razini - Proces za djelovanje kod tehnoloških akcidenata

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Čiček, M.
  Kliček, Božidar (95426)
  Vrsta rada: Prijevod standardnog priručnika Ujedinjanih naroda
  Sažetak: Izvršen je prijevod priručnika izdanog od strane UNEP IEO.Priručnik je pripremljen za tisak, a bit će sastavni dio procesaAPELL, koji će se provoditi u Republici Hrvatskoj.

 82. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Identifikacija i vrednovanje opasnosti u lokalnoj zajednici

  Autori:
  Čavrak, Boris
  Čiček, Josip (99524)
  Kliček, Božidar (95426)
  Vrsta rada: Prijevod standardnog priručnika Ujedinjenih naroda
  Sažetak: Izvršen je prijevod priručnika koji je pripremljen za tisak i bitće sastavni dio procesa APELL koji će se po pokroviteljstvomUjednijenih naroda provoditi u Republici Hrvatskoj.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr