SVIBOR - Projekt broj: 5-12-165

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-165


MEĐUSOBNI ODNOSI I UTJECAJ REGIJA I DRŽAVA U PODRUČJU JADRANSKOG MORA


Glavni istraživač: ČULINOVIĆ-KONSTANTINOVIĆ, VESNA (8532)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.05.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 46
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Splitu
Adresa: 58000 Split, Trg braće Radića 7, tel. 021-341-599,fax. 021-341-5
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21/341-599
Telefon: 385 (0)1-426-628

Sažetak: Multidisciplinarno proučavanje kulturnih, gospodarskih, te Ť političkih utjecaja i odnosa dinarske i jadranske kulturne zone, Ť uključujući i međusobne utjecaje i odnose države Hrvatske i Ť Italije. Proučavanje i prve analize odredbi našega prava i Ť međunarodnih ugovora u svezi odnosa na moru.Analiza dosadašnjeg Ť uređenja, praćenje promjena. Analiza sudova talijanskoga slaviste Ť A. Cronia o piscima hrvatske moderne i drugih književnika u Ť odnosu na Croniu. Selekcija i analiza epskih dinarskih i Ť jadranskih pjesama, te njihovo književno vrednovanje. Analiza Ť usmene pučke poezije Moliških Hrvata u Italiji. Analiza Ť međuljudskih, društvenih i obiteljskih odnosa Ť srednjedalmatinskoga seljaka i useljenika u grad, posebice Ť održanja tradicijskih normi i običaja oko sklapanja braka. Ť Utvrđivanje procesa ulaženja i prihvaćanja elemenata dinarske Ť socijalne kulture u urbane sfere jadranskoga priobalja.

Ključne riječi: Međuodnosi, gospodarstvo, pravo mora, ugovori, običajno pravo, običaji, socijalna kultura, međuutjecaji, društveni odnosi, obitelj, tradicijske norme, promjene, kultura grada, usmena epika, legende, književnost, pravno uređenje, žanrovi.

Ciljevi istraživanja: Proučiti pravnopolitičke odnose za izradu nove regulacije gospodarskih odnosa između Italije i Hrvatske, posebice u ribarstvu i za reguliranje instituta gospodarskog pojasa.Upotpuniti znanstvene spoznaje u sferama socijalne kulture,književnosti i usmene tradicije na srednjedalmatinskom području.Utvrditi utjecaje i posljedice posebice migracionih procesa iz dinarskih prostora. Ispitati očuvanost tradicijskih normi među doseljenicima iz sela u Split, kao primjer suživota običajnog i pozitivnoga prava. Valorizirati usmenu književnost u hrvatskoj književnosti i utvrditi novelističke elemente u usmenim epskim pjesmama. Iz dostupne građe dati prvu analizu usmene i pučke poezije i predaje potomaka hrvatskih useljenika u Molise u Italiji. Utvrditi odnos talijanske kulture naprama hrvatskoj novijoj književnosti, s posebnim osvrtom na stavove u knjizi A.Cronie "Storia della letteratura serbo-croata". Cilj je kroz analizu raznih sfera kulture i života, gospodarskih i pravno-političkih odnosa, sagledati procese u prošlosti i utvrditi stanje u sadašnjosti, kako bi se osvijetlili akulturacijski procesi. Očekivani doprinos vidimo u korištenju spoznaja za izradu učinkovitih međudržavnih ugovora, te za razvitak novih političkih i kulturnih odnosa. Rezultati istraživanja biti će korisni za razumijevanje aktualnih društvenih procesa u Hrvatskoj, ali će otvoriti i mogućnost novih proučavanja procesa u književnosti i socijalnoj kulturi.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr