SVIBOR - Projekt broj: 5-12-268

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-268


FILOZOFIJA POVIJESTI (POSEBNO S PRAVNOG ASPEKTA)


Glavni istraživač: PERIĆ, BERISLAV (36195)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 2
Naziv ustanove: Pravni fakultet, Zagreb (66)
Odjel/Zavod: .
Adresa: Trg Maršala tita 14
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 464-326
Telefon: 385 (0)41 221-136

Sažetak: 1) O glavnom Graditelju Povijesti. 2) Spoznaja: Ť Subjekt-Objekt.Metoda. Veličina i mane dijalektike u spoznavanju Ť Povijesti. 3)Da li je moguća Filozofija Povijesti i razni aspekti Ť njenogispitivanja. 4) Dosadašnja zanemarenost tzv. pravnog Ť aspekta ipotrebe da se to ispravi. 5) Primjer "anti-Povijesnosti" Ť uFilozofiji: L. Wittgenstein. 6) O glavnom Graditelju Ť Povijesti(ali ne jedinom), tj. o ljudskoj ličnosti. 7) Fiziološki Ť temeljiljudske ličnosti, makro i mikro okruženje. Organizam, Ť organi.Odlučujuća uloga mozga. Ostali čimbenici: ishrana, Ť klima,socijalne strukture. 8) Ne može se govoriti o Djelu Ť (Povijesti),a da se makar u osnovi ne navede osnovna spoznaja o Ť Graditelju, ato je ljudska ličnost. Psihološki ili duševni Ť temelji ljudskeličnosti. Odnos duše i tijela. Kao povijesni Ť primjer: život idjelo Sokrata. 9) Ljudska ličnost, tehnologija, Ť rad i spoznaja.Novi društveni odnosi. 10) Strukturalizam, kao Ť ekstremnoshvaćanje mjesta i uloge ljudske ličnosti u Povijesti. Ť 11)Pradavna civilizacija i načelo pravednosti. 12) Ť Kontraktuelnost irevolucije. 13) Povijest i dijalektika. 14) Ť Raspad Rimskogcarstva kao povijesni uvod u nastajanje feudalizma. Ť 15)Patristika i učenje Augustina. 16) Privredne determinante Ť togstadija Povijesti. Pitanje determinanti ili čimbenika Ť razvitkafeudalizma. 17) Crkva i njena politizacija. Od pokreta Ť doorganizacije. Križarska ideja i ratovi. 18) Rimsko pravo Ť kaojedan od temelja Europe. 19) Velike povijesne Ť transmisije:Aristotel, Arabljani, antičko naslijeđe. 20) Epohalni Ť prodor:načelo "dvojstva istine". 21) O sukobu nominalista i Ť realista uokviru skolastike. 22) Lučonoše: P. Abelard, R. Bacon, Ť DunsScotus, Wiliam Occam, Hugo Grotius. 23) Uspon dijalektike. Ť 24)Tzv. dvojstvo istine, psiha i volja. Razum i volja. Ť Slobodačovjeka. Uzdizanje Engleske. Golema uloga prava: Magna Ť Cartalibertatum.

Ključne riječi: filozofija, povijest, pravna znanost, teorija prava, filozofijaprava, ljudska ličnost, socijalne strukture, država, pravo,Europa, korijeni Europe

Ciljevi istraživanja: Opći cilj mi je putem obrade antike i feudalizma pronaći rane idaleke temelje Europe.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr