SVIBOR - Projekt broj: 6-01-314

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-314


LOGIKA U NOVIJOJ HRVATSKOJ FILOZOFIJI 1900-1945


Glavni istraživač: KOVAČ, SREĆKO (136411)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.93. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Institut za filozofiju, Zagreb (191)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6111-532, 6115-065
teleFaks: 385 (0)1 511-841
E-mail: skovac@filist.fizg.hr

Sažetak: U trogodišnjem će se razdoblju istražiti logika u filozofiji 20. stoljeća na tlu Hrvatske, te će se obuhvatiti logika J. Stadlera i niz uglavnom manjih spisa s početka stoljeća, logika A. Bazale (rukopis i objavljeni spisi) i M. Petrasa, kao i logika u V.Filipovića i K. Grimma. U prikaze i analize tih autora uključit će se i najznačajniji od onih filozofa koji nemaju zasebnihlogičkih spisa, nego se logike dotiču u okviru srodnih disciplina (osobito spoznajna teorija). Obradit će se cjelokupna logička problematika (bit logike, pojam, sud, zaključak, opća metodologija), s posebnim obzirom na odnos tradicionalne i matematičke logike. Logika u hrvatskoj filozofiji istražit će se u odnosu prema paralelnomu stanju u logici u Europi i svijetu, kao i u odnosu na zaseban razvoj filozofije u Hrvatskoj. Posebna će se pozornost posvetiti i ustanovljavanju hrvatskoga logičkoga nazivlja u spomenutome razdoblju.

Ključne riječi: logika, logicizam, psihologizam, pojam, sud, zaključak, metodologija, hrvatska filozofija, novoskolastika

Ciljevi istraživanja: Ciljevi su istraživanja sljedeći: A. Odrediti koje su logičke koncepcije i smjerovi zastupljeni u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća i staviti ih u odnos prema istodobnomu razvoju logike u Europi i svijetu; B. prikazati, analizirati i prosuditi svaku od logičkih teorija koje se u Hrvatskoj javljaju u navedenome razdoblju te rekonstruirati glavne pravce i tendencije njihova povijesnoga razvoja; C. Ustanoviti kakav je u naslovnome razdoblju odnos logike prema spoznajnoj teoriji, psihologiji i matematici, i posebno prema "matematičkoj logici"; D. Odrediti glavne karakteristike hrvatskoga logičkoga nazivlja u spomenutome razdoblju, posebno u odnosu na razdoblje koje prethodi; E. Dopuniti postojeću bibliografiju hrvatskih logičkih spisa od 1850. do 1945. Očekuju se sljedeći rezultati: 1. dosad prvi cjeloviti prikaz razvoja logike u Hrvatskoj navedenoga razdoblja; 2. prva prezentacija Bazalina značajnog rukopisa iz logike; 3. prilog jasnijoj odredbi biti i temeljnih problema formalne logike u njezinu razgraničenju prema drugim disciplinama. Istraživanje će rezultirati četirima znanstvenim radovima: 1) o novoskolastičnoj logici početkom 20. st. (Stadler), 2) oostalima logičkim spisima početkom stoljeća, 3) o logici u A.Bazale i M. Petrasa i 4) o logici krajem naslovnoga razdoblja(početak četrdesetih godina: Filipović, Grimm). Za tisak će se prirediti a) "Uvod" i "Načela suđenja" iz Bazalina rukopisa "Logike", kao i b) pojedini dijelovi iz uvodnoga i sustavnoga dijela Markovićeve rukopisne "Logike".

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr