SVIBOR - Projekt broj: 6-02-016

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-016


POVIJEST DUBROVNIKA I DUBROVAČKE REPUBLIKE


Glavni istraživač: PERIĆ, IVO (72750)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 75
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Zavod za povijesne znanosti
Adresa: Lapadska obala 6
Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)050-23848
Telefon: 385 (0)041-222284
Telefon: 385 (0)020-411798

Sažetak: Projekt "Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike" obuhvaća Ť istraživanje svekolikog gospodarskog, političkog i kulturnog Ť života Dubrovnika i Dubrovačke Republike kao integralnog dijela Ť hrvatskog korpusa. U okvirima te opće odrednice težište Ť istraživanja dato je na određene teme: 1) Stanovništvo Dubrovnika Ť i okolice koje rezultira objavljivanjem monografija o svakoj Ť dubrovačkoj regiji u seriji izdanja pod imenom "Prilozi povijesti Ť stanovništva Dubrovnika i okolice" (dosad tiskano šest Ť svezaka, a u pripremi su knjige "Život na limesu" (odnosi na Ť dubrovačko-trebinjskoj granici), "Rodovi poluotoka Pelješca, II Ť dio", "Stanovništvo Konavala" itd.); 2) Politička i gospodarska Ť povijest Dubrovnika u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća Ť (političke stanke, preporod, integriranje Dubrovnika u hrvatsko Ť biće, buđenje nacionalne svijesti, politički portreti, ukidanje Ť kmetstva, razvoj pomorstva itd.); 3) Odnosi Dubrovnika i Turske Ť te arapskih zemalja (međunarodno pravo, konzulati, trgovina, Ť migracije, iseljavanje itd.); 4) Povijest dubrovačke književnosti Ť s težištem na dosad slabo proučenim piscima iz 19. stoljeća; 5) Ť Kulturna povijest Dubrovnika (kazalište). Težnja je da se na tako Ť obavljenim istraživanjima stvori podloga za izradu nove sinteze o Ť povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike.

Ključne riječi: demografija, diplomacija, Dubrovnik, kmet, migracije, plemić, podanik, pomorstvo, politika, povijest, stanovništvo, trgovina, ugovor, vlast

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja na projektu jest upotpunjenje, obogaćenje i razvoj historiografije o Dubrovniku. Pritom treba imati na umu da je dosadašnja historiografija o Dubrovniku većim dijelom srpske provenijencije (na pr. odnos srpskih i hrvatskih povjesničara o Dubrovniku do raspada Jugoslavije bio je 5:1!) što bitno utječe na interpretaciju povijesnih događaja i domaćih i stranih autora. Cilj istraživanja jest i obrazloženje i spoznaja jednog jedinstvenog fenomena. Dubrovačka Republika, njezino ustrojstvo, politički i kulturni dosezi, ne samo što su jedan elitni segment hrvatskoga bića, oni su jedinstveni i u svjetskim razmjerima što potvrđuju i postojeće katedre o Dubrovniku u SAD i Europi. Dubrovačka Republika je fenomen koji zaslužuje pažnju i pomno promatranje, neovisno o njezinom značenju za kontinuitet hrvatske državnosti, a pogotovo i u tom kontekstu. Cilj je ovog projekta, dakako, i upoznavanje hrvatske i dubrovačke javnosti o njenoj prošlosti, a kroz stavljanje težišta na izučavanju demografske povijesti Dubrovnika, i upoznavanje najširih slojeva stanovništva o porijeklu, prezimenu i drugim bitnim elementima njihove egzistencije na dubrovačkom prostoru. Naznačeni ciljevi ostvarit će se kroz izdavanje niza knjiga i znanstvenih rasprava. U slijedeće dvije godine tiskat će se knjige "Dubrovačka obitelj 13-15. stoljeća", "Rodovi poluotoka Pelješca", a potom i "Stanovništvo Konavala", "Konavoski zemljišnik iz 15. stoljeća". Čitav niz tema iz gospodarske, političke, demografske i kulturne povijesti bit će obrađen u raspravama objavljenim u publikaciji Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, "Analima", kao i u drugim znanstvenim časopisima.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 6-02-016 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike
  Naziv ustanove: Zavod za povijesne znanosti HAZU
  Grad: 48300 - Koprivnica, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Filozofski fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Povijesni arhiv Dubrovnik
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Universitat Graz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 8010 - Graz, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr