SVIBOR - Projekt broj: 6-02-085

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-085


HRVATSKO DRUŠTVO U RANOM SREDNJEM VIJEKU


Glavni istraživač: GOLDSTEIN, IVO (46492)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 73
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za hrvatsku povijest
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 519 044, 61 20 158
teleFaks: 385 (0)1 513 834
E-mail: none

Sažetak: Cjelovit pogled na hrvatsku povijest od 6. do početka 12. Ť stoljeća, obuhvaćanje raznih vidova ljudske djelatnosti, od Ť politike, vojnih pohoda, gospodarstva, do umjetničkog stvaranja i Ť tadašnjeg mentaliteta. Nastojanje da se stvori takav pogled na to Ť razdoblje hrvatske povijesti koji će definitivno krenuti od OPISA Ť prema OBJAŠNJENJU, i od tumačenja povijesnih činjenica pretežno Ť političke naravi prema tumačenju procesa. U središtu je Ť pozornosti čovjek i njegovo djelovanje u ranom srednjem vijeku u Ť Hrvatskoj s obzirom na društvo i prirodu koji su ga okruživali. Ť Takav koncept u skladu je sa suvremenim metodološkim Ť stremljenjima u svijetu. Ovako definirane ciljeve projekta Ť nastojalo se u cjelini dosegnuti u knjizi I. Goldsteina "Hrvatski Ť rani srednji vijek" koja je tiskana.

Ključne riječi: Hrvatska povijest, Rani srednji vijek, Hrvatska, Dalmacija, Panonija, Slavonija, Istra, Bosna, Dubrovnik, Trpmir, Domagoj, Beranimir, Tomislav, Držislav, Petar Krešimir IV, Dimitrije Zvonimir, Petar Svačić.

Ciljevi istraživanja: Stvaranje cjelovitog pogleda na hrvatski rani srednji vijek koji uključuje sve aspekte društvenog razvoja i aktivnosti. Kao priprema takvog teksta valja izraditi veći broj zasebnih rasprava, a napisan je i konačni tekst takve "sinteze". Nužno je definirati specifična načela historiografskog istraživanja kasne antike i ranoga srednjega vijeka na hrvatskom prostoru, konstruirati prikladnu metodologiju koja je specifična samo za hrvatski prostor.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr