SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-02-097

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-02-097


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 25
Ukupno objavljenih radova: 25


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Radićev sabor 1927-1928. Zapisnici oblasne skupštine Zagrebačke oblasti.

  Urednici
  Kolar-Dimitrijević, Mira (21672)
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 930928094
  Godina: 1993
  Broj stranica: 382
  Broj referenci: 392
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Od 23. 2. 1927. do 10. 11. 1928. održane su sjednice Oblasneskupštine Zagrebačke oblasti za koje su materijale pripremaliStjepan Radić, Josip Predavec i drugi članovi oblasnog odboraimajući zanimlljive prijedloge i rješenja za gospodarsku isocijalnu sanaciju sjeverozapadne Hrvatske.
  Ključne riječi: Zagrebačka oblast, zagrebačka oblasna skupština, zagrebački oblasni odbor, Stjepan Radić, Josip Predavec, agrar, prosvjeta, zdravstvo, promet, socijalna politika, Hrvatska

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Mara Matočec. Hrvatska književnica-seljakinja i njen rad na socijalno-političkom i kulturno-prosvjetnom polju u okviru seljačkog pokreta braće Radić

  Autori:
  Kolar-Dimitrijević, Mira (21672)
  Urednici
  Feletar, Dragutin
  Izdavač: Feletar
  Godina: 1993
  Broj stranica: 136
  Broj referenci: 68
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Monografija obuhvaća život Mare Matočec, zaboravljene seljanke,književnice u pokretu Stjepana Radića. Ona je djelovala na širemprostoru i izvan Podravine, a predvodila je kolonizatorski pokretHrvata prema istoku, te je preselila iz Đurđevca u Koriju krajVirovitice.
  Ključne riječi: Mara Matočec, kolonizacija, Seljačka sloga, Đuro Basariček, Podravina

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Počelo je 1918....Južna Dalmacija 1918-1929

  Autori:
  Mirošević, Franko (68871)
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 86-03-00818-3
  Godina: 1992
  Broj stranica: 255
  Broj referenci: 354
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obrađena je gospodarska struktura Južne Dalmacije od 1918-1929,te proces sazrijevanja političke pripadnsoti težaka i njihovouključivanje u hrvatski narodni pokret. Taj je proces dovršen1929. i nakon toga ove se snage suprotstavljaju centralizmu iunitarizmu.
  Ključne riječi: Južna Dalmacija, Stjepan Radić, privreda, Dubrovnik, Svetozar Pribičević, izbori

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Predgovor reprint izdanju knjige dr. Rudolfa Horvata "Poviest slob. i kr. grada Koprivnice, Zagreb 1943

  Autori:
  Kolar-Dimitrijević, Mira (21672)
  Izdavač: Mag
  Godina: 1992
  Stranice: od 3 do 32
  Broj referenci: 69
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gradnja bakarske pruge

  Autori:
  Kolar-Dimitrijević, Mira (21672)
  Časopis: Jadranski zbornik
  ISSN: 0448-1216
  Volumen: 14
  Godina: 1991
  Stranice: od 51 do 80
  Broj referenci: 56
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Bakar iako važna primorska luka nije bio povezan sa željezničkomprugom do 1931., iako su planovi za priključak Bakra na pruguRijeka-Zagreb postojali od 1873. godine. Pruga se gradila svelikim poteškoćama od 1927.-1931.
  Ključne riječi: Hrvatsko primorje, željeznica, izgradnja pruge

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj prvog svjetskog rata na kretanje stanovništva i stočarstva na području Hrvatske i Slavonije

  Autori:
  Kolar-Dimitrijević, Mira (21672)
  Časopis: Radovi zavoda za hrvatsku povijest
  ISSN: 0351-2142
  Volumen: 24
  Godina: 1991
  Stranice: od 41 do 56
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu se donose nepoznati podaci ratnog popis ljudi i stokeiz 1917. na području Hrvatske i Slavonije. Ovi su podaciuspoređeni s popisom iz 1921.
  Ključne riječi: popis, pučanstvo, stoka, 1917, 1921, kretanje,

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Život i rad profesora Viktora Pogačnika

  Autori:
  Kolar-Dimitrijević, Mira (21672)
  Časopis: Podravski zbornik
  ISSN: 0350-3372
  Volumen: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 131 do 45
  Broj referenci: 45
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Viktor Pogačnik, Mostar, ministarstvo šuma i ruda

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kako se trgovačko-obrtni muzej u Zagrebu pretvorio Etnografski muzej

  Autori:
  Kolar-Dimitrijević, Mira (21672)
  Časopis: Radovi zavoda za hrvatsku povijest
  ISSN: 0353-295
  Volumen: 25
  Godina: 1992
  Stranice: od 57 do 72
  Broj referenci: 57
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Trgovačko-obrtni muzej otvorila je 1904. Trgovačko-obrtničkakomora radi veza s tehničkim dostignućima i trgovačkim kućamaEvrope. U procesu razvoja ovaj se muzej sve više pretvarao uetnografski, gubeći svoju prvobitnu ulogu.
  Ključne riječi: muzej, Trgovačko-obrtnička komora, Vladimir Tkalčić, Jelica Belović-Bernadzikowska, izložba

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Struktura poljoprivrede na bjelovarskom području od 1895. do 1940.

  Autori:
  Kolar-Dimitrijević, Mira (21672)
  Časopis: Bjelovarski zbornik
  ISSN: 0353-5231
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 140 do 165
  Broj referenci: 42
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je izvršena analiza strukture u agraru na temeljuraspoloživih statistika.
  Ključne riječi: striktura, agrar, 1895, 1910

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Povijesno značenje Hrvatskog radiše do 1929. godine

  Autori:
  Kolar-Dimitrijević, Mira (21672)
  Časopis: Časopis za suvremenu povijest
  Broj: 3
  ISSN: 0590-9597
  Volumen: 24
  Godina: 1992
  Stranice: od 99 do 116
  Broj referenci: 41
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Hrvatski radiša osnovan je 1903. sa zadatkom da se brine zaškolovanje siromašne hrvatske djece u traženim obrtima.Organizacija je uspostavila i dobre veze s hrvatskimiseljeništvom u Americi, što je pripomoglo da društvo osnaži iojača, te da ima sve značajniju ulogu u razvoju obrtništva.
  Ključne riječi: Hrvatski radiša, Artur Benko Grado, iseljeništvo

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Presjek kroz rad Zagrebačke pivovare d.d. do 1945. godine

  Autori:
  Kolar-Dimitrijević, Mira (21672)
  Časopis: Časopis za suvremenu povijest
  Broj: 2
  ISSN: 0590-9597
  Volumen: 24
  Godina: 1992
  Stranice: od 149 do 168
  Broj referenci: 44
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Zagrebačka pivovara je proradila 1893. i postigla odličnerezutlate zahvaljujući umješnosti Židova Samuela D. Alexanderakoji je ovu veliku tvornicu prehrambene struke vodio od 1909. do1941.
  Ključne riječi: Zagrebačka pivovara, Hrvatska Eskomptna Banka, Samuel David Alexander, pivo

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zagrebačka tvornica kavnih proizvoda Franck do 1945. godine. U povodu stogodišnjice.

  Autori:
  Kolar-Dimitrijević, Mira (21672)
  Časopis: Časopis za suvremenu povijest
  Broj: 2
  ISSN: 0590-9597
  Volumen: 24
  Godina: 1992
  Stranice: od 169 do 192
  Broj referenci: 60
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kroz stoljetnu povijest tvornica je prolazila više razvojnih fazaodržavši se do danas. Tvornica je 1920. nacionaliziranaposredstvom Hrvatske Eskomptne Banke, ali je utjecaj obiteljiFranck kasnije postao ponovo u tvrtci dominantan.
  Ključne riječi: Kavovina, Franck, Hrvatska Eskomptna Banka, ječam

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo kao središnja zadruga 1907-1925

  Autori:
  Kolar-Dimitrijević, Mira (21672)
  Časopis: Povijesni prilozi
  ISSN: 0351-9767
  Volumen: 11
  Godina: 1992
  Stranice: od 253 do 290
  Broj referenci: 95
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ovo je društvo najstarije hrvatsko gospodarsko društvo, osnovano1842. godine. Ono je imalo veliki utjecaj na moderniziranjeveleposjeda, a od 1907. i na moderniziranje brojnih seljačkihposjeda, koje je snabdijevalo sjemenjem, strojevima i savjetima.Proširivši se poslije 1918. na prostore izvan Hrvatske ono je sveviše smanjivalo svoju prometnu glavnicu, zadužujući se koddržavne Narodne banke d.d., što je onda 1925. i dovelo dolikvidacije ovog društva, koje nije zamijenjeno ničim sličnim.
  Ključne riječi: Hrvatsko-Slavonsko gospodarsko društvo, gorf Miroslav Kulmer, dr. Franjo Poljak, Josip Predavec, agrar, seljačke zadruge

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zbrinjavanje istarske djece krajem prvog svjetskog rata u sjevernoj Hrvatskoj
  Časopis: Pazinski memorijal
  ISSN: 7097-0465
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 149 do 159
  Broj referenci: 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Preko društva sv. Ćirila i Metoda dr. Josip Šilović i dr. ĐuroBasariček uspjeli su krajem prvog svjetskog rata zbrinuti usjevernim dijelovima Hrvatske 2209 djece, spasivši ih tako odgladi i od smrti. Ova se je akcija odvijala preko Zemaljske vladeu Zagrebu i obuhvatila je u cijelosti više od 16000 djece.
  Ključne riječi: djeca, prvi svjetski rat, Istra, Đuro Basariček, Podravina, Društvo sv. Ćirila i Metoda, Viktor Car Emin


 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Politički program skupštine dubrovačke oblasti 1927.-1928.

  Autori:
  Mirošević, Franko (68871)
  Časopis: Časopis za suvremenu povijest
  Broj: 3
  ISSN: 0590-9597
  Volumen: 24
  Godina: 1992
  Stranice: od 117 do 128
  Broj referenci: 29
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu oblasne skupštine dubrovačke oblasti 1927. i 1928. došloje do konfrontiranja Radićevskih snaga sunitarističko-centralističkim, pa autor analizira ova zbivanjaizvanredno važna za poznavanje kasnijih događanja najužnodalmatinskom prostoru.
  Ključne riječi: dubrovačka oblast, dubrovačka oblasna skupština, Hrvatska Seljačka Stranka, radikali, privreda

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mir u Rapallu i događaji uz njegovu primjenu u južnoj Dalmaciji do 1928. godine

  Autori:
  Mirošević, Franko (68871)
  Časopis: Radovi zavoda za hrvatsku povijest
  ISSN: 0351-2142
  Volumen: 24
  Godina: 1991
  Stranice: od 149 do 169
  Broj referenci: 78
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Granice novostvorene jugoslavenske države bile su 1918. otvorene,te je trebalo upotrijebiti ogromne napore da se one izgrade ukorist mlade države. Trumbićevo potpisivanje razgraničenja sItalijom u Rapallu izazvalo je žestoko negodovanje u južnojDalmaciji, a jednako tako i potpisivanje Nettunskih konvencija iz1925., što se odrazilo i na položaju talijanske manjine.
  Ključne riječi: Južna Dalmacija, Rapallo, Nettunske konvencije, talijanska manjina

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dubrovačka milijunaška afera i njezin utjecaj na političke odnose u Dubrovniku od 1921. do 1922.

  Autori:
  Mirošević, Franko (68871)
  Časopis: Radovi zavoda za hrvatsku povijest
  ISSN: 0353-295
  Volumen: 25
  Godina: 1992
  Stranice: od 85 do 100
  Broj referenci: 47
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prilikom povlačenja austro-ugarske vojske dubrovačko Narodnovijeće zaplijenilo je novac Pflanzer Baltinove armije i pojediničlanovi tog vijeća su taj novac otuđili. Iako osumnjičeni sdokazima kralj Aleksandar ih je abolirao posebnim ukazom.
  Ključne riječi: austro-ugarska vojska, dubrovačko Narodno vijeće, kralj Aleksandar, abolicija, Pflanzer-baltinova armija, pronevjera narodnog novca

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pregled stanja hrvatske trgovačke mornarice od 1918. do 1925. godine

  Autori:
  Mirošević, Franko (68871)
  Časopis: Acta historico-oeconomica
  ISSN: 0350-3631
  Volumen: 18
  Godina: 1991
  Stranice: od 91 do 122
  Broj referenci: 81
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nakon nastanka jugoslavenske države hrvatski poduzetnici shrvatskog obalnog područja bili su glavni nosioci razvojatrgovačke mornarice, pri čemu su se sukobili s nerazumijevanjemcentralističkih organa u Beogradu, što je imalo odraz na stanjetrgovačkog brodarstva.
  Ključne riječi: trgovačka mornarica, hrvatski privrednici, Trumbić-Bertolini sporazum, modernizacija flote

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pregled stanja trgovačke mornarice od 1926. do 1930. godine

  Autori:
  Mirošević, Franko (68871)
  Časopis: Acta historico-oeconomica
  ISSN: 1330-0024
  Volumen: 19
  Godina: 1992
  Stranice: od 87 do 104
  Broj referenci: 84
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Konsolidirana, trgovačka mornarica povezivala je Hrvatsku sasvijetom sve do 1929. godine, te ovaj rad daje presjek kroz njenustrukturu i djelovanje.
  Ključne riječi: trgovačka mornarica, hrvatski bordari, brodovi

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odnos Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca prema hrvatskomm brodarstvu od 1918. do 1929.

  Autori:
  Mirošević, Franko (68871)
  Časopis: Historijski zbornik
  Broj: 1
  ISSN: 0351-2193
  Volumen: 45
  Godina: 1992
  Stranice: od 25 do 56
  Broj referenci: 74
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nije pripomagalahrvatsko brodarstvo u onoj mjeri u kojoj je to trebala s obziromna njegovu važnost, te je to u ovom radu to dokazano primjerima.
  Ključne riječi: Hrvatsko brodarstvo, pomorsko-lučka politika, subvencioniranje obalne politike

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Promjene vlasničkih odnosa u Jugoslaviji (1945-1948) na stranicama hrvatskih novina

  Autori:
  Maticka, Marijan (29535)
  Časopis: Časopis za suvremenu povijest
  Broj: 3
  ISSN: 0590-9597
  Volumen: 24
  Godina: 1992
  Stranice: od 165 do 176
  Broj referenci: 23
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Promjene vlasničkih odnosa u Jugoslaviji (1945-1948) idu u redvažnijih promjena na crti oblikovanja društvenog sustava kakav jepokušala stvoriti Komunistička partija Jugoslavije, a u radu seukazuje na objavljivanje ovih promjena u novinama.
  Ključne riječi: vlasnički odnosi, agrarna reforma, kolonizacija, nacionalizacija, konfiskacija, zakoni

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zakonski propisi o vlasničkim odnosima u Jugoslaviji (1944-1948)

  Autori:
  Maticka, Marijan (29535)
  Časopis: Radovi zavoda za hrvatsku povijest
  ISSN: 0353-295
  Volumen: 25
  Godina: 1992
  Stranice: od 123 do 148
  Broj referenci: 82
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U komunističkoj Jugoslaviji promjene u vlasničkim odnosimaizvršene su na osnovu zakona koji su doneseni od jeseni 1944. dosredine 1948. Način donošenja, sistematizacija i analiza tihodnosa sadržaj je ovog rada.
  Ključne riječi: Komunistička partija Jugoslavije, vlasništvo, novčana reforma, ratno profiterstvo, konfiskacija, agrarna reforma, kolonizacija, ustav, nacionalizacija, eksproprijacija, trgovačke radnje

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dva jubileja Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu

  Autori:
  Olujić, Boris (177374)
  Časopis: Časopis za suvremenu povijest
  Broj: 2
  ISSN: 0590-9597
  Volumen: 24
  Godina: 1992
  Stranice: od 193 do 201
  Broj referenci: 53
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Povodom obilježavanja 140 godina postojanja zagrebačkeTrgovačko-obrtničke komore, autor izlaže kako je tijekom svojepovijesti komora slavila svoje jubileji. Ove proslave živosvjedoče o vremenu, običajima i uvjetima u Hrvatskoj početkom XX.stoljeća.
  Ključne riječi: Trgovačko-obrtnička komora, jubilej, 50-godišnjica, 75-godišnjica, Milan Krešić, Vladimir Arko

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (recenzija)

  Autori:
  Olujić, Boris (177374)
  Časopis: Časopis za suvremenu povijest
  Broj: 1
  ISSN: 0590-9597
  Volumen: 25
  Godina: 1993
  Stranice: od 220 do 223

 25. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Povezivanje hrvatskih privrednika s Francuskom preko Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu. Međunarodna djelatnost komore 1852.-1931.
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 27.12.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 151
  Sažetak: Autor je u magistarskom radu istražio bogatu djelatnost komore urazdoblju od njezina osnutka 1852. godine do Zakona o radnjama,1931. godine. Komora je predstavljala cjelokupno hrvatskogospodarstvo u svijetu i neumorno radila na uspostavljanju veza sinozemstvom. Ovaj rad označava početak sustavnih istraživanjanajvažnijih hrvatskih gospodarskih i društvenih institucija.
  Ključne riječi: Trgovačko-obrtnička komora, tajnici, predsjednici, gospodarske izložbe, Međunarodna trgovačka komora, Nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore, Francuska, Paris, ZagrebMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr