SVIBOR - Projekt broj: 6-02-097

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-097


PROBLEMI GOSPODARSKO - SOCIJALNOG ŽIVOTA HRVATSKE U 20. STOLJEĆU


Glavni istraživač: KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, MIRA (21672)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 25
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za hrvatsku povijest
Adresa: Đure Salaja 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 041 519 044; 620 150
teleFaks: 385 (041) 513 834
E-mail: bolujic filozof.ffzg.hr

Sažetak: Projekat uključuje istraživanje nekih najvažnijih problemaŤ gospodarsko-socijalne povijesti 20. stoljeća. Kroz istraživanjeŤ pojedinih institucija (Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva,Ť Hrvatskog Radiše, Trgovačko-obrtničke komore, banaka, brodarstva,Ť tvornica, ali i vodećih pojedinaca (Đure Basaričeka, ViktoraŤ Pogačnika, grofa Miroslava Kulmera, dra Franje Poljaka) čija jeŤ aktivnost ugrađena u pojedine naslove nastoje se istražitiŤ faktori nepovoljnog razvoja Hrvatske u prvoj polovini 20.Ť stoljeća. U ovaj projekat uključeno i istraživanje promjeneŤ vlasničkih odnosa u periodu od 1945. do 1948. kada suŤ podržavljena sva veća poduzeća i kada je došlo do bitnih promjenaŤ u vlasničkim odnosima u agraru i izvan njega. Istraživanja seŤ obavljaju na izvornom materijalu.

Ključne riječi: Privreda, kapital, gospodarske institucije, Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo, Hrvatski radiša, Trgovačko-obrtnička komora, bankarstvo, pomorsko gospodarstvo, konfiskacija, nacionalizacija, socijalna politika, istaknuti gospodarstvenici

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj ovog projekta je rasvjetljavanje do sada nerješenih problema hrvatske gospodarske i socijalne povijesti. Rješavanje ovih problema neophodno je i za razumijevanje hrvatskog političkog, gospodarskog i kulturnog razvoja u zadnjim godinama postojanja Austro-Ugarske, u vrijeme Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije. Istraživanjem pojedinih institucija kao što su Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo, Hrvatski radiša, Trgovačko-obrtničke komore, koje su i u najtežim trenucima uspjele održati neke elemente hrvatske državnosti i predstavljale hrvatski interes u inozemstvu, projekt doprinosi poznavanju jednog od presudnih razdoblja hrvatske povijesti. Jedan od ciljeva projekta je sagledavanje uloge pojedinaca, Đure Basaričeka, Viktora Pogačnika, grofa Miroslava Kulmera, dra Franje Poljaka, Milana i Mije Krešića u gospodarskom razvitku Hrvatske. Projekt uključuje i razdoblje nakon 1945. godine te se bavi i istraživanjem promjene vlasničkih odnosa u agraru i izvan njega. Rezultati se mogu ogledati u objavljenim monografijama, knjigama, objavljenoj građi, znanstvenim radovima, sudjelovanju na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i svijetu. Zbog važnosti projekta za hrvatsku historiografiju preporuča se nastavak njegova financiranja.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut za suvremenu povijest
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Hrvatski državni arhiv
  Tip ustanove: Other
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Hrvatski leksikografski zavod
  Tip ustanove: Other
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Školska knjiga
  Tip ustanove: Neprofitna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.10.93
Informacije: svibor@znanost.hr