SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-02-122

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-02-122


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 92
Ukupno objavljenih radova: 92


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Vincent iz Kastva

  Autori:
  Fučić, Branko (12571)
  Urednici
  Fučić, Branko (12571)
  Izdavač: Kršćanska sadašnjost
  ISBN: -
  Godina: 1992
  Broj stranica: 167
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Fresko ciklus u crkvi Sv. Marije na Škrilinah kod Berma jedan jeod najznačajnijih ciklusa zidnih slika XV stoljeća u Hrvatskoj.Knjiga donosi ikonografiju i raspored slika, kao i vrsnefotografije. Iznošenjem usporednih primjera, umnoženihnizozemskih i njemačkih grafičkih listova koje je slikar Vincentiz Kastva poznavao i iz njih crpio predloške i nove ikonografskeinformacije, autor određuje mjesto ciklusa zidnih slika usrednjoeuropskom kulturnom kontekstu.
  Ključne riječi: Vincent iz Kastva, freske, gotika, renesansa, kristološki ciklus, grafički listovi, Sv. Ivan, Sv. Florijan, Sv. Mihovil, Sv. Sebastijan, Sv. Martin, Ples mrtvaca
  Ostalo: Izašlo u seriji Monumenta Artis Croatiae. Suizdavač: Književnodruštvo Juraj Dobrila, Pazin. C/b fotografije N. Gattin, P.Trinajstić i B. Fučić; fotografije u boji: P. Trinajstić i Ž.Luković. U prilogu iscrpan popis literature.

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Gotičke crkve Hrvatskog zagorja

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Urednici
  Stošić, Josip (45114)
  Izdavač: Institut za povijest umjetnosti
  ISBN: 953-6106-01-9
  Godina: 1993
  Broj stranica: 272
  Broj referenci: 359
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga je potpuni prikaz srednjovjekovne crkvene arhitekture na cijelom prostoru Hrvatskog zagorja. Sastoji se iz studije ooblicima gotičke sakralne arhitekture u Zagorju i kataloga svih sačuvanih i poznatih spomenika. Dokumentirani su arhitektonskim snimcima (tlocrtima, presjecima, odnosno snimkama karakterističnih struktura). Knjiga sadrži 110 c/b fotografija, 70 većih i 149 manjih arhitektonskih nacrta.
  Ključne riječi: Hrvatsko Zagorje, Gotika, Crkvena arhitektura, funkcija, franjevci, templari, pavlini, oblici tlocrta, elementi arhitekture
  Ostalo: Izdano kao sv. 11 serije Studije i monografije Instituta zapovijest umjetnosti. Arhitektonski snimci i nacrti: Davorin i Marie Stepinac, Ivan Tenšek, Gordana Drejević, Damir Bakliža, Sanja Štok et al. Likovni urednik Sanja Štok. Fotografije:Krešimir Tadić, Slobodan Tadić, Vjekoslav Urukalović et al. U prilogu popis izvora i literature. Zusammenfassung. Popis studijskih nacrta (u pohrani u Institutu) koje je crtala suradnica na projektu arh. S. Štok nalazi se u rubrici "Ostalo".

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Sveti Vid, katedrala, Rijeka, Hrvatska

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Fučić, Branko (12571)
  Urednici
  Lukšić, Tugomir
  Fučić, Branko (12571)
  Izdavač: Riječko-senjska Biskupija
  Godina: 1994
  Broj stranica: 52
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Turistički i kulturno-povijesni vodič po katedrali Sv. Vida u Rijeci, tiskan na svim glavnim svjetskim jezicima.

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Neka likovna svjedočanstva umjetničkih spona sjeverne Hrvatske i Ugarske u kasnom srednjem vijeku

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Urednici
  Damjanov, Jadranka
  Izdavač: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1995
  Stranice: od 36 do 39
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: dvojezično hrvatsko-mađarsko izdanje. Mađarski tekst na str. 297-300. U prilogu fotografije.

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Mittelalterliche Kirchen der Bettelorden in Kroatien

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Urednici
  Haris, Andrea
  Izdavač: Orszagos muemlekvedelmi hivatal
  ISBN: 963-7143-37-8
  Godina: 1994
  Stranice: od 63 do 90
  Broj referenci: 23
  Jezik: njemački
  Ostalo: U prilogu fotografije, arhitektonski crteži i tlocrti. Sažetak na engleskom jeziku.

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Tragovi srednjovjekovne proštenjarske tradicije u Hrvatskom zagorju

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Urednici
  Kovačić, Goranka
  Izdavač: Muzej Seljačkih buna
  ISBN: 953-6448-009
  Godina: 1995
  Stranice: od 10 do 14
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: U prilogu fotografije. Sažetak na njemačkom jeziku.

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Srednjovjekovna umjetnička svjedočanstva o Zagrebačkoj biskupiji

  Autori:
  Stošić, Josip (45114)
  Urednici
  Lukšić, Tugomir
  Izdavač: Muzejsko Galerijski Centar - Institut za povijest umjetnosti - Zagrebačka nadbiskupija
  ISBN: 953-6100-01-0
  Godina: 1994
  Stranice: od 101 do 130
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Sažetak na engleskom jeziku. Studijski arh. crteži i tlocrti, fotografije. U prilogu knjige su slijedeće karte: a) "Spomenici srednjovjekovnih crkava Zagrebačke biskupije" (do 1334.). Crkve su prikazane u shematskim tlocrtima. Autor karte je J. Stošić, a izrađena je u Arhitektonskom odjelu Instituta (crtali D. i M. Stepinac, S. Štok). b) "Rimska provincija Savia u starokršćanskom i ranosrednjovjekovnom razdoblju". Autori karte su J. Stošić i D. Zelić, a izrađena je u Arhitektonskom odjelu Instituta (crtao I. Tenšek).

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Umjetnost kasnog srednjeg vijeka

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Urednici
  Lukšić, Tugomir
  Izdavač: Muzejsko Galerijski Centar - Institut za povijest umjetnosti - Zagrebačka nadbiskupija
  ISBN: 953-6100-01-0
  Godina: 1994
  Stranice: od 131 do 172
  Broj referenci: 29
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Sažetak na engleskom jeziku. Studijska foto i arhitektonska dokumentacija. U prilogu je karta "Zagrebačka biskupija - crkveni spomenici kasnog srednjeg vijeka (1334-1526)". Crkve su prikazane u shematskim tlocrtima. Autorica karte je D. Vukičević-Samaržija, a izrađena je u Arhitekstonskm odjelu Instituta za povijest umjetnosti (crtali S. Štok, D. i M. Stepinac I. Valjato-Vrus i I. Tenšek). U prilogu teksta kataloške jedinice (81).

 9. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Umjetnost renesanse

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Urednici
  Babić, Ivo
  Lukšić, Tugomir
  Izdavač: Muzejsko Galerijski Centar - Institut za povijest umjetnosti - Zagrebačka nadbiskupija
  ISBN: 953-6100-01-0
  Godina: 1994
  Stranice: od 173 do 188
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Sažetak na engleskom. U prilogu tekstu studijska foto dokumentacija i kataloške jedinice (15).

 10. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Biskupske i kaptolske utvrde

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Urednici
  Haris, Andrea
  Lukšić, Tugomir
  Izdavač: Muzejsko Galerijski Centar - Institut za povijest umjetnosti - Zagrebačka nadbiskupija
  ISBN: 953-6100-01-0
  Godina: 1994
  Stranice: od 189 do 206
  Broj referenci: 96
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Sažetak na engleskom jeziku. U prilogu studijska foto- dokumentacija i grafički prikazi, kao i kataloške jedinice (21)

 11. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Srednjevjekovna arhitektura

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Urednici
  Kovačić, Goranka
  Horvat, Vlado
  Izdavač: Gradsko poglavarstvo Ilok
  ISBN: 953-96188-0-0
  Godina: 1994
  Stranice: od 39 do 42
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Sažetak na engleskom, u prilogu fotografije.

 12. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Veli malomišćanski čovik

  Autori:
  Fučić, Branko (12571)
  Urednici
  Lukšić, Tugomir
  Vižintin, Boris
  Izdavač: Opatija
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 5
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Predgovor u monografiji.

 13. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Naš Karmelo

  Autori:
  Fučić, Branko (12571)
  Urednici
  Lukšić, Tugomir
  Fučić, Branko (12571)
  Izdavač: Franjevački samostan Sv. Marije
  Godina: 1994
  Stranice: od 29 do 36
  Jezik: hrvatski

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Slavonija 1526.- Slavonija 1991.

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 17
  Godina: 1994
  Stranice: od 10 do 19
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Slavonija, rubni prostor zapadnoeuropskog umjetničkog krugaizložena je stalnim osvajanjima istočnih despocija. Premapostojećim povijesnim podacima može se ustvrditi da 1991.razarani isti spomenici kao i 1526. godine. Sudbina spomenikaocrtava sudbinu prostora Slavonije. Takvu sudbinu imaju crkve uNašicama, Vinkovcima, Sv. Martinu, Iloku, Osijeku i Voćinu. Ovaposljednja, crkva Sv. Marije, u ovom je naletu u potpunostisrušena.
  Ključne riječi: Slavonija, Voćin, Ilok, Našice, srednjoeuropski kulturni krug, Beneš Rejt, kasnogotički svod

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Veliki Tabor - interpretacija arhitekture

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 16
  Godina: 1992
  Stranice: od 65 do 75
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U tekstu se analiziraju pojedine građevine sklopa obzirom nanjihovo podrijetlo i funkciju u cjelini, zatim se arhitektonskakompozicija nastoji tipološki odrediti na temelju tipologije G.Bindinga, da bi u trećem dijelu bila istaknuta najvažnijaobilježja Velikog Tabora koja su sadržana u tlocrtnom rasporedunjegova prstena s kulama.
  Ključne riječi: Veliki Tabor, fortifikacije, burg, tipologija, srednji vijek, renesansa

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Die kroatische Burg Veliki Tabor

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Časopis: Burgen und Schloesser
  Broj: 1
  ISSN: 0007-6201
  Godina: 1993
  Stranice: od 35 do 39
  Broj referenci: 16
  Jezik: njemački
  Sažetak: U tekstu se opisuje raspored i izgled velikotaborskih građevina,te smještaj burga u okolišu. Daje se pregled glavnih etapanjegovog građevnog razvoja, a na kraju su spomenuta glavnaobilježja, sadržana u toku prstena s kulama, te njihovuoblikovanju.
  Ključne riječi: Veliki Tabor, utvrde, burg, srednji vijek, renesansa, Rattkay

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Brseč. Šetnje kroz grad

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Fučić, Branko (12571)
  Časopis: Liburnijske teme
  Volumen: 8
  Godina: 1994
  Stranice: od 111 do 122
  Jezik: hrvatski

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Majstor Albert iz Konstance

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Fučić, Branko (12571)
  Časopis: Istarska Danica
  ISSN: 0353-7536
  Godina: 1995
  Stranice: od 9 do 14
  Jezik: hrvatski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ikonografske marginalije

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Fučić, Branko (12571)
  Časopis: Bulletin HAZU
  ISSN: 1330-1519
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Janešova Glagoljica

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Fučić, Branko (12571)
  Časopis: Bulletin HAZU
  Broj: 1
  ISSN: 1330-1519
  Volumen: 60
  Godina: 1994
  Stranice: od 61 do 62
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Grdoselska kronika

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Fučić, Branko (12571)
  Časopis: Vjesnik Istarskog arhiva
  Volumen: 23
  Godina: 1993
  Stranice: od 137 do 164
  Jezik: hrvatski

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Oblik katedralne utvrde u Zagrebu

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 18
  Godina: 1994
  Stranice: od 123 do 127
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Što će biti s Velikim Taborom

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Časopis: Hrvatsko Zagorje
  ISSN: 1330-7819
  Volumen: 1
  Godina: 1995
  Stranice: od 159 do 161
  Jezik: hrvatski

 24. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Trogirska katedrala i njezin zapadni portal

  Autori:
  Fučić, Branko (12571)
  Stošić, Josip (45114)
  Urednici
  Babić, Ivo
  Naslov zbornika: Majstor Radovan i njegovo doba
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Trogir, Republika Hrvatska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96247-0-3
  Stranice: od 67 do 90
  Skup: Međunarodni znanstveni skup "Majstor Radovan i njegovo doba"
  Održan: od 26.09.90 do 30.09.90

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Likovne pojave na kraju XV. i početkom XVI. stoljeća - Gotika u Renesansi

  Autori:
  Fučić, Branko (12571)
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Urednici
  Škvorčević, Antun
  Naslov zbornika: Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094-1994
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96624-1-9
  Stranice: od 551 do 558
  Skup: Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094-1994.
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94

 26. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Biskupske i kaptolske protuturske utvrde

  Autori:
  Fučić, Branko (12571)
  Žmegač, Andrej
  Urednici
  Škvorčević, Antun
  Naslov zbornika: Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094-1994
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96624-1-9
  Stranice: od 199 do 202
  Skup: Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094-1994.
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94

 27. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Povijesnoarhitektonsko vrednovanje sisačkog kaštela

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Žmegač, Andrej
  Urednici
  Goldstein, Ivo
  Naslov zbornika: Sisačka bitka 1593.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sisak
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-175-025-4
  Stranice: od 137 do 148
  Skup: Sisačka bitka 1593.
  Održan: od 18.06.93 do 19.06.93

 28. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Veliki Tabor - razvoj i značenje
  Fakultet: Filozofski Zagreb
  Autor: ŽMEGAČ ANDREJ
  Datum obrane: 28.11.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 114
  Sažetak: U radu se rekonstruira građevni razvoj burga, od nastanka poslije1502. do posljednje značajnije intervencije početkom 19.stoljeća, između ostaloga i na temelju novih arhivskih podataka.Spomeničko značenje izvodi se najprije u regionalnom okviruusporedbom s drugim burgovima u kontinentalnoj, pa i obalnojHrvatskoj, a zatim i u srednjoeuropskom okviru interpretacijom iisticanjem njegovih glavnih obilježja. U nastavku su predloženekonzervatorske smjernice za obnovu, te mogućnosti buduće namjene.
  Ključne riječi: Veliki Tabor, fortifikacije, burg, gotika, renesansa, Rattkay


 29. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Crkva Sv. Marije Magdalene u Čazmi - spomenik arhitekture

  Autori:
  Stošić, Josip (45114)
  Baričević, Doris
  Čorak, Željka
  Stepinac, Davorin
  Bakliža, Damir
  Naručitelj: Fond za kulturu Općine Čazma
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Donose se rezultati povijesno-umjetničkih, arheoloških isondažnih istraživanja. Izuzetan oblik proizašao je izjednobrodne romaničke dvorske crkve s parom tornjeva uz svetište.U vrijeme gotike preoblikovana je u redovničku dominikansku crkvus transeptom, četvrtastim korom i nadogradnjom lađe prema istoku.U doba zrele gotike crkva je proširena uspostavljanjem bočnihbrodova između tornjeva i transepta.
  Ključne riječi: Čazma, Sv. Marija Magdalena, dvorska crkva, dominikanci, romanika, gotika, četvrtasti kor, par tornjeva, opeka, svodovi
  Ostalo: Tekst je izašao u elaboratu: Župna crkva Sv. Marije Magdalene uČazmi, spomenik kulture "O" kategorije, pripremljenom u Institutuza povijest umjetnosti, Zagreb, studeni, 1991. 24. str. teksta,12 str. fotografija i priloga. Arhitektonska dokumentacija:"Portal", D. Stepinac i D. Bakliža

 30. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Izvješće o rezultatima zaštitnih istraživanja crkve Sv. Marije Magdalene u Čazmi

  Autori:
  Stepinac, Davorin
  Stošić, Josip (45114)
  Naručitelj: Fond za kulturu Općine Čazma
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Donose se srezultati sondažnih arheoloških istraživanja.Pronađeni su dijelovi zapadnog krila dominikanskog samostana(spomenutog već 1241 godine od Tome Arhiđakona Splitskog)priključenog s južne strane na lađu i zvonik, te pod njima sacrkvom gotovo usporedan dugi tanji obnavljani zid iz jošneodređenog vremena. Taj nalaz čini upitnim povijesne podatkeo osnivanju Nove Čazme.
  Ključne riječi: Čazma, Sv. Magdalena, dvorska crkva, dominikanci, samostan, Toma arhiđakon Splitski
  Ostalo: Izvještaj sadržava 12 str. teksta, 22 str. grafičkih priloga(arh. nacrti i fotografije), te 2 lista nacrta arheoloških nalazau mj. 1:50. Arhitektonska dokumentacija D. Stepinac i D. Bakliža.

 31. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Izvješće o stanju lokaliteta i crkve Sv. Ilije u Vinkovcima

  Autori:
  Stošić, Josip (45114)
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Naručitelj: Gradsko poglavarstvo Vinkovci
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 5
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Na temelju ugovora o znanstvenoj suradnji pri predstojećim istraživanjima prikupljena je postojeća dokumentarna građa, njenom analizom i terenskim uviđajem stvorene su osnove za detaljno istraživanje kojem je cilj donošenje konzervatorskih smjernica.

 32. Tip rada: Karta

  Naslov: Spomenici srednjevjekovnih crkava Zagrebačke biskupije (do 1334. godine)

  Autori:
  Stošić, Josip (45114)
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Ostalo: Karta je izložena na izložbi "Sveti trag" i publicirana u njenom katalogu. Crkve su prikazane shematskim tlocrtima. Autor karte je Josip Stošić. Crtali: D. i M. Stepinac, I. Valjato-Vrus, Sanja Štok.

 33. Tip rada: Karta

  Naslov: Rimska provincija Savia u starokršćanskom i ranosrednjevjekovnom razdoblju

  Autori:
  Stošić, Josip (45114)
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Ostalo: Karta je izložena na izložbi "Sveti trag" i publicirana u njenom katalogu. Crkve su prikazane simbolima. Autori su J. Stošić i D. Zelić, crtao I. Tenšek.

 34. Tip rada: Karta

  Naslov: Zagrebačka biskupija - crkveni spomenici kasnog srednjeg vijeka 1334-1526.

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Ostalo: Karta je izložena na izložbi "Sveti trag" i publicirana u njezinom katalogu. Crkve su prikazane shematskim tlocrtima. Autorica karte je Diana Vukičević-Samaržija, a iscrtali su je S. Štok, D. i M. Stepinac i I. Valjato-Vrus.

 35. Tip rada: Karta

  Naslov: Crkveni redovi kasnog srednjeg vijeka na području Zagrebačke biskupije

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Ostalo: Karta je izložena na izložbi "Sveti trag". Mjesta osnivanja samostana prikazana su simbolima. Crtala S. Štok.

 36. Tip rada: Karta

  Naslov: Crkveni spomenici renesanse

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Ostalo: Karta je izložena na izložbi "Sveti trag". Crkve su prikazane simbolima. Crtala S. Štok.

 37. Tip rada: Karta

  Naslov: Gotička plastika na prostoru Zagrebačke biskupije

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Ostalo: Karta je izložena na izložbi "Sveti trag". Crtala S. Štok.

 38. Tip rada: Karta

  Naslov: Glagoljski natpisi i grafiti na prostoru Zagrebačke biskupije

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Ostalo: Karta je izložena na izložbi "Sveti trag". Crtala S. Štok.

 39. Tip rada: Karta

  Naslov: Tipovi crkava u Dalmaciji s obzirom na oblik apside u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku

  Autori:
  Stošić, Josip (45114)
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Ostalo: Iscrtao I. Tenšek.

 40. Tip rada: Karta

  Naslov: Gotičke crkve u Hrvatskom zagorju

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Ostalo: Karta je objavljena u knjizi "Gotičke crkve Hrvatskog zagorja" D. Vukičević-Samaržija.

 41. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Biskupske i kaptolske utvrde

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Radio postaja: Hrvatski Radio
  Naslov emisije: Obrazovni program
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: emitirano 17. 11. 1994.

 42. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O sisačkom kaštelu

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Radio postaja: Hrvatski Radio
  Naslov emisije: Obrazovni program
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: emitirano 09.02.1995.

 43. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Ciklus emisija "Terra incognita"

  Autori:
  Fučić, Branko (12571)
  Radio postaja: Hrvatski Radio
  Naslov emisije: Obrazovni program
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: emitirano 8, 15, 24, 29 siječnja; 12, 19, 26 veljače; 5, 12, 19 ožujka; 2, 16, 23 i 30 travnja; 2, 7, 14, 21 svibnja i 20. lipnja 1994.

 44. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Spomenici Iloka i okolice

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obrađeni su spomenici Iloka, Šarengrada i Bapske. Težište jestavljeno na srednjevjekovne spomenike Iloka i značaj iločketvrđave.
  Ključne riječi: Romanika, Gotika, Šarengrad, Bapska, Ilok, franjevci, Iločki, Odescalchi
  Ostalo: rukopis za monografiju Grad Ilok

 45. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Povijesnoarhitektonsko vrednovanje sisačkog kaštela

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U tekstu se najprije opisuje izvoran izgled kaštela iz sredine16. stoljeća, te se opisuju dogradnje koje su se zbile do krajastoljeća, odnosno Sisačke bitke. Analizira se trokutan tlocrt,njegove slabosti i razlozi koji su mogli uzrokovati takavraspored (štednja, žurba). Spomenuti su i drugi elementi koji zaono doba nisu suvremeni (razmjerno visoke kule), ali je istaknutai činjenica suvremenog i promišljenog korištenja gradiva(zemljani nasipi, opeka).
  Ključne riječi: Sisak, kaštel, srednji vijek, renesansa, trokut, kula
  Ostalo: u tisku za Zbornik radova sa skupa "Sisak 1593 - Sisak 1993"

 46. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Kulturni vodič za Drivenik

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Fučić, Branko (12571)
  Jezik: hrvatski

 47. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Glagoljska epigrafija

  Autori:
  Stošić, Josip (45114)
  Fučić, Branko (12571)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Rukopis knjige u izdanju "Hrvatska i Europa" (sv. I. i II.) Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti.

 48. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Hrvatsko Podunavlje

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Tekst za UNESCOv kulturni vodič po podunavskim zemljama (s M. Fischer).

 49. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Crkva Sv. Vuka u Vukovoju nad Klenovnikom

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Rokopis je predan u tisak za monografiju "Klenovnik". Sažetak na engleskom. U prilogu fotografije i arh. nacrti.

 50. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Spomenici srednjeg vijeka Vrbovca

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Tekst je predan u tisak za "Vrbovečki zbornik". Sadrži fotografije i arh. nacrte.

 51. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Predgovor knjizi: Ana Deanović, "Kapela Sv. Stjepana mučenika u Zagrebu"

  Autori:
  Stošić, Josip (45114)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Knjiga je u tisku, izdavač: Institut za povijest umjetnosti.

 52. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Dr. Branko Fučić: Benediktinci na Košljunu

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Ustanova: Franjevački samostan na Košljunu
  Godina: 1994

 53. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Dr. Diana Vukičević-Samaržija: Sjećanje na Ilok - sjećanje na grad

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Ustanova: Muzej grada Iloka u progonstvu
  Godina: 1993

 54. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Dr. Diana Vukičević-Samaržija: Rekonstrukcija izvornog izgleda franjevačke crkve u Iloku

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Ustanova: Ogranak Matice Hrvatske Ilok
  Godina: 1994

 55. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Josip Stošić: Neka arheološka pitanja potaknuta klasifikacijom namjena crkava zrelog srednjeg vijeka u Slavoniji

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Ustanova: Muzej Slavonije
  Godina: 1993

 56. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Josip Stošić: Urbanistički okvir i spomenici Dubrovnika do kraja XIV. stoljeća

  Autori:
  Fučić, Branko (12571)
  Ustanova: MSHS Dubrovnik - Dubrovačka medijevistička radionica
  Godina: 1994

 57. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Josip Stošić: Zagrebačka srednjevjekovna katedrala

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Ustanova: Zagrebačka nadbiskupija
  Godina: 1994

 58. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Dr. Diana Vukičević-Samaržija: Likovna zbivanja zadnje četvrtine 15. i prve polovice 16. st. - Gotika u renesansi

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Ustanova: Zagrebačka nadbiskupija
  Godina: 1994

 59. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Mr. Andrej Žmegač: Biskupske i kaptolske protuturske utvrde

  Autori:
  Fučić, Branko (12571)
  Ustanova: Zagrebačka nadbiskupija
  Godina: 1994

 60. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Dr. Diana Vukičević-Samaržija: Spomenici srednjeg vijeka Vrbovca i Dubrave

  Autori:
  Fučić, Branko (12571)
  Ustanova: Ogranak Matice hrvatske u Vrbovcu
  Godina: 1994

 61. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Mr. Andrej Žmegač: Sisački kaštel

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Ustanova: Muzej grada Siska
  Godina: 1993

 62. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Josip Stošić: Otok - palača - samostan
  Ustanova: Nacionalni park Mljet
  Godina: 1995


 63. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Sv. Klimenta u Kelemenu

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Sažetak: Tlocrt i uzdužni presjek, iscrtano u ACAD.
  Ključne riječi: Kelemen, Sv. Kliment, Gotika, arhitektura
  Ostalo: suradnik: Damir Bakliža

 64. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Sv. Jurja u Maruševcu

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Sažetak: Tlocrt i uzdužni presjek, poprečni presjek kroz tavan. Iscrtano uACAD
  Ključne riječi: Maruševec, Sv. Juraj, Gotika, arhitektura
  Ostalo: suradnik Damir Bakliža

 65. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Sv. Marka u Vinici

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Sažetak: Toranj (zvonik) crkve, tlocrti 1., 2. i 3. etaže, pogled s istokai pogled sa zapada. Iscrtano u ACAD.
  Ključne riječi: Sv. Marko, Vinica, Gotika, Arhitektura
  Ostalo: suradnik Damir Bakliža

 66. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Sv. Križa u Križovljanu

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Sažetak: tlocrt
  Ključne riječi: Sv. Križ, Križovljan, gotika, arhitektura
  Ostalo: suradnik Damir Bakliža

 67. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kustodija crkve Sv. Benedikta u Svibovcu

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonski crtež
  Sažetak: crtež kustodije iscrtan u ACAD.
  Ključne riječi: Sv. Benedikt, Svibovec, kustodija, gotika
  Ostalo: suradnik Damir Bakliža

 68. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Sv. Jakoba u Batini

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka, grafičko ujednačavanje nacrta
  Sažetak: Tlocrtni snimak tavana, studijski nacrt za grafičko ujednačavanje
  Ključne riječi: Sv. Jakob, Batina, gotika, arhitektura
  Ostalo: suradnik Damir Bakliža

 69. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Sv. Križa u Začretju

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Sažetak: Snimak tavana, snimak detalja za studijsku dokumentaciju,iscrtano u ACAD
  Ključne riječi: Sv. Križ, Začretje, gotika, arhitektura
  Ostalo: suradnik Damir Bakliža

 70. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Presvetog Trojstva u Donjoj Stubici

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Sažetak: tlocrt i uzdužni presjek
  Ključne riječi: Presveto Trojstvo, Donja Stubica, gotika, arhitektura
  Ostalo: suradnik Damir Bakliža

 71. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Sv. Bartola u Bartolovcu

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Sažetak: Tlocrt i uzdužni presjek, iscrtano u ACAD.
  Ključne riječi: Bartolovec, Sv. Bartol, gotika, arhitektura
  Ostalo: suradnik Damir Bakliža

 72. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Sjećanje na Ilok, sjećanje na grad

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Vrsta rada: predavanje
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Predavanje održano povodom izlaženja Zbornika iločkog muzeja uizgnanstvu, u Muzeju grada Zagreba, 15.02.1993.

 73. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Rekonstrukcija izvornog izgleda franjevačke crkve u Iloku

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Vrsta rada: predavanje
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Predavanje je održano u Matici Hrvatskoj, povodom proslave40.- godišnjice Muzeja grada Iloka, 25.11.1993.

 74. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Sv. Marije u Remetincu

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: arhitektonska snimka prozora
  Ključne riječi: Remetinec, Sv. Marija, Gotika, Arhitektura

 75. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Sv. Mihovila u Sračincu

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: ujednačavanje nacrta i studijski snimak
  Ključne riječi: Sračinec, Sv. Mihovil, Gotika, Arhitektura

 76. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Sv. Petra i Pavla u Novom Mjestu

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: tlocrt, uzdužni presjek
  Ključne riječi: Novo Mjesto, Sveti Petar, Gotika, Arhitektura

 77. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Sv. Trojstva u Visokom

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: tlocrt
  Ključne riječi: Visoko, Presveto Trojstvo, Gotika, Arhitektura
  Ostalo: suradnik Damir Bakliža

 78. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Svih Svetih u Bedenici

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: tlocrt, presjeci, detalji
  Ključne riječi: Bedenica, Svi Sveti, gotika, arhitektura

 79. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Neka arheološka pitanja potaknuta klasifikacijom namjena crkava zrelog srednjeg vijeka u Slavoniji

  Autori:
  Stošić, Josip (45114)
  Vrsta rada: izlaganje na znanstvenom skupu
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Izlaganje na skupu Arheološka istraživanja u Slavoniji i Baranji,Osijek, 1992.

 80. Tip rada: Ostalo

  Naslov: "Crkva veća od grada"

  Autori:
  Stošić, Josip (45114)
  Nikitović, Spomenka
  Vrsta rada: novinski interview
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: O referatu "Otkuda Zagrebu katedrala veća od grada" održanom na znanstvenom skupu Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb, 1989.);tekst je objavljen u Večernjem listu od 13.12.1993., str. 17.

 81. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Crkva Sv. Vida u Klenovcu

  Autori:
  Štok, Sanja (179613)
  Vrsta rada: arhitektonska snimka
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tlocrt, uzdužni presjek kroz svetište, detalji
  Ostalo: Suradnik: D. Bakliža.

 82. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Glagoljica u Gutenbergovom sazviježđu

  Autori:
  Stošić, Josip (45114)
  Fučić, Branko (12571)
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: objavljeno u Večernjem listu, 7. kolovoza 1994.

 83. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Mali Tabor

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Vrsta rada: natuknica u Enciklopediji hrvatske umjetnosti
  Jezik: hrvatski

 84. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Fortifikacijsko graditeljstvo, Vlastelinski grad i cca. 10 kraćih natuknica

  Autori:
  Žmegač, Andrej
  Vrsta rada: tekstovi za "Hrvatski leksikon"
  Jezik: hrvatski

 85. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Gotika

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Vrsta rada: tekst za "Hrvatski leksikon"
  Jezik: hrvatski

 86. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Baranja

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Vrsta rada: tekst za "Hrvatski leksikon"
  Jezik: hrvatski

 87. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Lika

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Vrsta rada: tekst za "Hrvatski leksikon"
  Jezik: hrvatski

 88. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Banovina

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Vrsta rada: tekst za "Hrvatski leksikon"
  Jezik: hrvatski

 89. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Žumberak

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Vrsta rada: tekst za "Hrvatski leksikon"
  Jezik: hrvatski

 90. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kordun

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Vrsta rada: tekst za "Hrvatski leksikon"
  Jezik: hrvatski

 91. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Hrvatsko zagorje

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Vrsta rada: tekst za "Hravstki leksikon"
  Jezik: hrvatski

 92. Tip rada: Ostalo

  Naslov: 80-ak manjih leksikografskih jedinica

  Autori:
  Vukičević-Samaržija, Diana
  Vrsta rada: tekstovi za "Hrvatski leksikon"
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr