SVIBOR - Projekt broj: 6-02-122

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-122


SREDNJEVJEKOVNA UMJETNOST OD IX - XVI STOLJEĆA U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ


Glavni istraživač: VUKIČEVIĆ-SAMARŽIJA, DIANA (42245)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 92
Naziv ustanove: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (20)
Odjel/Zavod: Sekcija za srednji vijek
Adresa: Avenija Vukovar 68/III
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 538 060
teleFaks: 385 (0)1 537 613

Sažetak: Rad na projektu obuhvatio je niz temeljnih istraživanja za izradu korpusa srednjevjekovnih spomenika arhitekture, skulpture, te nekih segmenata zidnog slikarstva u kontinentalnoj Hrvatskoj. Kako je korpus strukturiran prema geografskim granicama biskupija, odnosno arhiđakonata, istraživanja su, zbog ratne situacije, bila usmjerena na sjeverozapadnu Hrvatsku. Sastojala su se od kritičke obrade izvora i literature, te terenskog rada na rekognosciranju spomenika. Spomenici arhitekture uključeni su u korpus (25) i potom fotografski i arhitektonski snimljeni. Studijska arhitektonska dokumentacija obuhvaća tlocrte, uzdužne i poprečne presjeke, odnosno, kod složenijih građevina i druge karakteristične strukture.

Ključne riječi: srednji vijek, romanika, gotika, sakralna arhitektura, zidno slikarstvo, utvrda, ikonografski program, arhitektonska plastika

Ciljevi istraživanja: Temeljni cilj rada na projektu je stvaranje korpusa srednjevjekovnih spomenika sakralne arhitekture, skulpture, te nekih segmenata srednjevjekovnog slikarstva na prostoru kontinentalne Hrvatske. Temeljna istraživanja prilikom izrade korpusa omogućit će stvaranje relevantne osnove za svako daljnjeproučavanje srednjovjekovne umjetnosti u Hrvatskoj. Korpus je strukturiran prema geografskim granicama biskupija, i prethodi nizu studija i monografija koje obrađuju pojave (ranosrednjovjekovna drvena arhitektura), pojedinačne spomenike (zagrebačka katedrala, Čazma, Remetinec), regije (gotička sakralna arhitektura Hrvatskog Zagorja) i crkvene redove (templari, franjevci, itd.). Kao usputni rezultati dobivene su prve spoznaje o međusobnom odnosu nekih antičkih i srednjovjekovnih lokaliteta, odnosno kontinuitetu izgradnje na antičkim lokalitetima, kao i spoznaje o odnosu između sakralnih spomenika i burgova. Znanstvene informacije nastale radom na projektu uključene su u bazu podataka umjetničke baštine Hrvatske.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zentralinstitut fuer Kunstgeschichte
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 80000 - Muenchen, Deutschland

 2. Naziv ustanove: Magyar Tudomanyos Akademia, Mueveszettorteneti kutato csoport
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 1250 - Budapest, Hungary

 3. Naziv ustanove: Ustavu dejin umeni Akademie ved Česke Republiky
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr