SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-02-315

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-02-315


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 136
Ukupno objavljenih radova: 138


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Isusovci i hrvatska kultura

  Autori:
  Matoš, Jerko
  Aleksić, Mira
  Korade, Mijo (176994)
  Urednici
  Horvat, Vladimir (196566)
  Izdavač: Hrvatski povijesni institut u Be;u
  ISBN: ?
  Godina: 1993
  Broj stranica: 302
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: isusovci, hrvatska kultura, znanost, umjetnost, pučke misije, leksikografi, školstvo

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Isusovačka baština u Hrvata

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Urednici
  Rauter/Plančić, Biserka
  Izdavač: Muzejsko-galerijski centar
  Godina: 1993
  Broj stranica: 360
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregled rada isusovac u hrvatskim krajevima i u drugim dijelovima Balkanskog poluotoka kroz 16, stoljeće, u kolegijima i rezidencijama od 17. do 19. st. i kroz istaknutije ličnosti.
  Ključne riječi: Isusovci, Hrvatski krajevi, kolegiji, škole, kultura, znanost, misije, djelatnost, zasluge.
  Ostalo:

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Sisačka pobjeda 1593. Njezin odjek u hrvatskoj književnosti

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Urednici
  Lasić-Vuković, Đurđica
  Izdavač: Matica hrvatska Sisak, Centar za kulturu "Vladimir Nazor" Sisak
  Godina: 1993
  Broj stranica: 234
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Za tisak priredio, uvodnu raspravu napisao A. Jembrih. Knjiga je tiskana potporom i Hrvatskog povijesnog instituta uBeču.

 4. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Postilla iz 1568. prva knjiga za gradišćanske Hrvate

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Izdavač: "Juraj Dobrila"
  Godina: 1993
  Broj stranica: 0
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Za pretisak priredio i pogovor napisao A. Jembrih

 5. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Ritual Rimski po Bartolomeu Kašiću, Rim 1640, pretisak Zagreb 1993. Priredio i pogovor sastavio Vladimir Horvat.

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Urednici
  Bratulić, Josip
  Lončarić, Mijo
  Izdavač: Kršćanska sadašnjost - Zavod za hrvatski jezik
  Godina: 1993
  Broj stranica: 588
  Broj referenci: 69
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Naslov pogovora: Bartol Kašić i njegov "Ritual Rimski" u razvojuhrvatskoga knjiŽevnog jezika. Str. 3-22.

 6. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Juraj Damšić, Kratka sprava nauka keršćanskoga (1744), pretisak

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Izdavač: Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Juraj Damšić i njegov Nauk keršćanski (1744), studija uz pretisak.

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Izdavač: Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov
  Godina: 1994
  Broj stranica: 136
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Juraj Dijanić, Hižna knižica (1797), pretisak

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Izdavač: Ogranak Matice hrvatske Samobor
  ISBN: 953-96330-0-1
  Godina: 1994
  Broj stranica: 188
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Juraj Dijanić i njegovo djelo. Studija uz pretisak.

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Izdavač: Ogranak Matice hrvatske Samobor
  ISBN: 953-96330-1-x
  Godina: 1994
  Broj stranica: 92
  Jezik: hrvatski

 10. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Petar Berke, Kinč osebujni slavnoga orsaga horvatskoga (1775)

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Izdavač: Nacionalno svetište Marija Bistrica
  ISBN: 953-6444-00-3
  Godina: 1995
  Broj stranica: 125
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Stipan Konzul Istranin, Katekizam edna malahna kniga...(1561)

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Izdavač: "Juraj Dobrila"
  ISBN: 953-6262-02-9
  Godina: 1994
  Broj stranica: 45
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Prilog Matoševoj poetici: Camao - Prva pjesma -Baudelaire

  Urednici
  Korade, Mijo (176994)
  Izdavač: Nakladni zavod Globus
  ISBN: 953-167-024-2
  Godina: 1994
  Broj stranica: 182
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor otkriva novu ljepotu u pjesničkoj strukturi i simbolici Matoševih tekstova.
  Ključne riječi: Pjesnička struktura, simbolizam, glazba, slobodni stih, Cvjetovi bola.
  Ostalo: Sažetak na engleskom, njemačkom i talijanskom,

 13. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Isusovci i kultura u Hrvata. Pogovor.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Izdavač: Kršćanska sadašnjost
  Godina: 1992
  Stranice: od 159 do 189
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregledni članak o djelatnosti isusovaca u Hrvata u područjimaknjiževnosti, znanosti, umjetnosti i kulture, vjerskogi misionarskog rada.
  Ključne riječi: isusovci, Hrvati, povijest, kultura, doprinos

 14. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Vjerski, odgojni i književni rad Družbe Isusove

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Izdavač: Muzejsko-galerijski centar
  Godina: 1992
  Stranice: od 16 do 38
  Broj referenci: 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregled isusovačkog djelovanja u 16. stoljeću, u odgojuiškolstvu, u vjersko-misionarskom radu, u lingvističkom krozleksikografe i gramatičare, u književnosti, kroz asketska iteološka djela i društvene znanosti (povijest, zemljopis, pravoi gospodarstvo).
  Ključne riječi: povijest, vjera, kultura, znanost, isusovci, Hrvatska

 15. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Književni, znanstveni, odgojni i misionarski rad. Kataloške jedinice.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Izdavač: Muzejsko-galerijski centar
  Godina: 1992
  Stranice: od 237 do 272
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kataloške jedinice cjelokupnog isusovačkog književnogi znanstvenog opusa povezanim s Hrvatskom, posebno radovi u 19. i20. st. u izboru, izbor inkunabula iz isusova•kih knjižnica,arhivska gradja (kronike, povelje, ugovori i pisma), školskipredmeti, tiskani letci i grafike, gradja o misionarima Hrvatimana drugim kontinentima.
  Ključne riječi: izlo+ba, kataloŠke jedinice, povijest, vjera, kultura iznanost, isusovci.

 16. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ferdinand Konšćak (1703-1759), misionar Kalifornije

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Izdavač: Misionari Verbiti
  Godina: 1992
  Stranice: od 67 do 69
  Jezik: hrvatski

 17. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Zagrebački biskupi: P. Domitrović, F. Ergelski. B. Vinković, M. Bogdan i P. Petretić.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 953060597-8
  Godina: 1995
  Stranice: od 297 do 339
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregled života i djelovanja petorice zagrebačkih biskupa iz 17. stoljeća.
  Ključne riječi: Povijest, Crkva, biskupi, Zagreb.

 18. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Počeci i razvoj Apostolata molitve u Hrvatskoj u 19. stoljeću

  Autori:
  Aleksić, Mira
  Korade, Mijo (176994)
  Izdavač: Filozofsko-teološki institut DI
  ISBN: 953-6257-01-7
  Godina: 1994
  Stranice: od 621 do 636
  Jezik: hrvatski

 19. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Križevci, grad svetoga Marka Krizina-Križevčanina

  Urednici
  Horvat, Vladimir (196566)
  Izdavač: Ogranak Matice hrvatske Križevci
  ISBN: 953-6298-04-X
  Godina: 1995
  Stranice: od 13 do 14
  Jezik: hrvatski

 20. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Zagrebački biskupi: F. Thauszy, F. Klobusizky, I. Paxy.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Urednici
  Korade, Mijo (176994)
  Aleksić, Mira
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 953060597-8
  Godina: 1995
  Stranice: od 393 do 419
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregled života i rada trojice zagrebačkih biskupa u 18. stoljeću.
  Ključne riječi: Povijest, Crkva, biskupi, Zagreb.

 21. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ferdinand Konšćak, DI (1703-1759) misionar i istraživač

  Autori:
  Gabrić, Tomislav
  Urednici
  Horvat, Vladimir (196566)
  Izdavač: FTI, Zagreb - HPI, Beč
  ISBN: 953-6257-06-8
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 178
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Varaždinac Ferinand Konšćak (1703-1759) postao je isusovac i otišao u misije u Donju Kaliforniju. Prvi je istražio taj kraj, dokazao da je Baja California poluotok, a ne otok kako se prije mislilo, i prvi je nacrtao točne zemljopisne karte.

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prvi hrvatski jezikoslovac Bartol Kašić i njegov "Ritual Rimski" od prvotiska (l640) do pretiska (1993).

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Časopis: Obnovljeni život
  Broj: 2
  ISSN: 0351-3947
  Volumen: 48
  Godina: 1993
  Stranice: od 127 do 147
  Broj referenci: 75
  Jezik: hrvatski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Croatia: Karitas i Kultura

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Časopis: Jesuits - Yearbook of the Society of Jesus 1994. Izlazi na 6 jezika: en., franc., ge., it., španjolski i portugalski.
  Godina: 1993
  Stranice: od 78 do 81
  Jezik: engleski
  Sažetak: Glavne oznake djelovanja hrvatskih isusovaca u 1993. godini.
  Ključne riječi: Znanstveni rad, pastoral, kaitas, kultura.

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kajkavski stihovi u Sušnik-Jambrešićevu rječniku (1742)

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0504
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 128 do 133
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: O kajkavskim stihovima koji se nalaze u tom rječniku *prigodomreprintskog izdanja 1992.* kao natuknice uz latinske riječi.Pokazuje se da oni nisu bez umjetničke vrijednosti kako se dosadtvrdilo.
  Ključne riječi: rječnik, stihovi, kajkavski, baština, latinski

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Iz Valjavčeve riznice kajkavskih riječi

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0504
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 144 do 156
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prviput objavljeno nazivje voća na kajkavskom koje je Valjavecsakupljao *1867&68( za Akademijin rječnik, ali nije nikada biouvršten.
  Ključne riječi: kajkavsko narječje, voće, nazivlje, jezik, kultura

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Najstarija hrvatska tiskara u egzilu, razgovor povodom pretiska Konzulove "Postille" (1568)

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Matica, časopis Hrvatske matice iseljenika,,
  Broj: 9
  Godina: 1993
  Stranice: od 36 do 37
  Jezik: hrvatski

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ivan Kukuljević u svjetlu svojih pisama Vatroslavu Jagiću i Francu Miklošiču

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Varaždinski glasnik
  Godina: 1993
  Stranice: od 20 do 21
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Lingvistika, korespondencija, hrvatska književnost i jezik, Kukuljević, Jagić, Miklošič.

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uz pretisak Sušnik-Jambrešićeva rječnika Lexicon latinum interpretatione illyrica, germanica et hungarica (1742-1992).

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Časopis: Marulić - hrvatska književna revija
  Broj: 1
  ISSN: 0350-4220
  Volumen: 26
  Godina: 1993
  Stranice: od 134 do 136
  Jezik: hrvatski

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Izvješće Ivana Ratkaja o Tarahumari iz 1683.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Časopis: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0504
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 105 do 127
  Broj referenci: 66
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Isusovački misionar Ivan Ratkaj koji djeluje u pokrajini Tarahumari u Meksiku, nekoliko mjeseci prije smrti piše opširno izvješće o tamošnjem kraju, narodu i svome radu. U članku je izvješće prvi put objavljeno na hrvatskom jeziku
  Ključne riječi: Misionar, Ivan Ratkaj, izvješće, Tarahumara, Meksiko, opis krajeva i ljudi.

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Iz dnevnika s puta po Italiji 1856. Ivana Kukuljevića Sakcinskog

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Časopis: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0504
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 59 do 78
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se najprije opisuju Kukuljevićeva putovanja i njegovi putni dnevnici, te njihova izdanja. Objavljen je po prvi put izvod iz njegovog originalnog dnevnika o putu po Italiji (Bari i Napulj).
  Ključne riječi: Putovanje, dnevnik, objavljivanje, Ivan Kukuljević, Italija.

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatski misionari u Novom svijetu

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Časopis: Treći program Hrvatskog radija
  Broj: 38
  ISSN: 0353-9873
  Volumen: 38
  Godina: 1993
  Stranice: od 74 do 79
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: O djelovanju hrvatskih misionara Ivana Ratkaja, FerdinandaKonšćaka i Ivana Marchesettija u Meksiku i Južnoj Americi prekonjihovih pisama i iyvještaja, donesenih u izvadcima.
  Ključne riječi: povijest, Novi svijet, misionari hrvatski,pisma i iyvjeŠ…a

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: "Prozelitizam" u Sv. pismu i njegovo shvaćanje u svjetlu ekumenskih odnosa.

  Autori:
  Ikić, Niko
  Časopis: Obnovljeni život
  Broj: 1
  ISSN: 0351-3947
  Volumen: 49
  Godina: 1994
  Stranice: od 85 do 97
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Shvaćanje i značenje pojma prozelitizam nekad i danas, razlike i prijedlozi za povratak prvotnog značenja u praksu međunacionalnih i međuvjerskih odnosa.
  Ključne riječi: Sv.pismo, teologija, ekumenizam, odnosi

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Tomo Kovačević (1664-1724) član Patačićeve "Pinte"

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0504
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 157 do 160
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikaz života i rada zagrebačkog kanonika, povjesničara vrijednihradova o sjeverozapadnoj Hrvatskoj i mecene.
  Ključne riječi: povijest, crkva, kanonik, udruga Pinta.

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dalmatinski misionari u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u 19. stoljeću

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Časopis: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
  Broj: 3-4
  ISSN: 1330-0504
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 235 do 258
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Isusovački misionari sa sjedištem u Dalmaciji djeluju u zagrebačkoj biskupiji od 1855. do 1866. i ponovno od 1895. pa dalje. U članku priložen prijevod njihovih izvješća i dnevnika govori o njihovoj metodi i rezultatima pučkih misija, kao i o narodu u kojem djeluju.
  Ključne riječi: Isusovački misionari, pučke misije, zagrebačka biskupija, dnevnici i izvješća.

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dubrovački isusovci, latinisti iz 17. stoljeća

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Časopis: Mogućnosti
  Broj: 7-9
  ISSN: 0544-7267
  Volumen: 41
  Godina: 1994
  Stranice: od 182 do 194
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dubrovački isusovci Ivo Lukarević, Beno Rogačić i Miho Mondegaj školuju se i djeluju u Italiji, a objavili su više pjesničkih djela na latinskom. U članku se prikazuju kulturni i književni kontekst, njihovi životi i pregled njihovih djela.
  Ključne riječi: Dubrovački isusovci, latinsko pjesništvo, barok, Rim , Italija.

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Bratovština kršćanskog nauka u Hrvata u 18. stoljeću -Prilog povijesti laičkog apostolata

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Časopis: Kateheza
  Broj: 3
  ISSN: 0351-.900
  Volumen: 17
  Godina: 1995
  Stranice: od 220 do 229
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Bratovštinu kršćanskog nauka u Hrvatskoj posebno promiču zagrebački biskupi, zatim isusovački misionari u sjevernoj Hrvatskoj i među Hrvatima u Ugarskoj. Nove bratovštine osnivane u 18. stoljeću i njihova pravila priložena katekizmima potječu od metode i prakse austrijskog misionara Ignaza Parhamera.
  Ključne riječi: Bratovština kršćanskog nauka, isusovački misionari, austrijska metoda, Hrvatska, Ugarska.

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Smije li kralj biti pijan? Vlast i pravica u starih kajkavskih pisaca.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Časopis: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
  Broj: 5-6
  ISSN: 1330-0504
  Volumen: 3
  Godina: 1995
  Stranice: od 259 do 267
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Po primjerima iz djela kajkavskih pisaca Nikole Krajačevića, Jurja Habdelića (17St.),Štefana Škvorca i Jurja Muliha (18 st.)pokazuje se što su i kako oni pisali o društvenoj pravdi o pravednim ljudskim odnosima.
  Ključne riječi: Pisci, kajkavski jezik, duhovan i asketska djela, pravda, društveni odnosi, ugnjetavanje, kritika.

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Bartol Jurjević (Đurđević) prvi hrvatski pisac konverzacijskih priručnika i rječnika

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
  Broj: 3-4
  ISSN: 1330-0504
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 203 do 234
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Bartol Jurjevć, autor više djela o Turcima i o svojem boravku kao sužnju u Osmanlijskom carstvu, koja su bila popularna i prevođena na razne jezike u 16. i 17. stoljeću, u jednom takvom djelu donosi kratke fraze i molitve na hrvatskom i drugim jezicima.
  Ključne riječi: hrvatski jezik, konverzacijski rječnik, Bartol Jurjević, knjiga o Turcima

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Njemački predložak Dijanićeve "Hižne knižice" ili "Horvatskog dece prijatela"

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
  Broj: 3-4
  ISSN: 1330-0504
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 358 do 372
  Jezik: hrvatski

 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Iz Valjavčeve riznice kajkavskih riječi, 2.dio

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
  Broj: 3-4
  ISSN: 1330-0504
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 373 do 377
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: Kajkavski jezik, riječnik, biologija, nazivlje, Malovec

 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mulihova "Nebeska hranica" iz 1748. kojoj se je iznova u trag ušlo

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Kajkavski zbornik
  Godina: 1994
  Stranice: od 69 do 80
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Molitvenik namijenjen mladeži, koji je na kajkavskom jeziku objavio Juraj Mulih 1748. bio je poznat samo prema bibliografima. U ćlanku se opisuje pronađeni primjerak i sadržaj djela.
  Ključne riječi: Kajkavska književnost, molitvenici, novost, Juraj Mulih

 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: "Sisciensis victoria"(1717) - hrvatska povijesna i rodoljubna drama na zagrebačkom Gradecu

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
  Broj: 4-5
  ISSN: 045 -1116
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 77 do 96
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dramu "Sisciensis victoria" napisao je u latinskim stihovima profesor Ivan Donati 1717. koju su njegovi učenici prikazivali iste godine na isusovačkom kolegiju u Zagrebu. Drama obrađuje povijesni događaj borbe i pobjede kršćanske vojske nad Turcima god. 1593., a jedna je od rijetkih sačuvanih i objavljenih drama iz isusovačkog učilišta.
  Ključne riječi: Isusovačka školska drama, sisačka pobjeda 1593., Ivan Donati, kolegij u Zagrebu.

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nedelišćansko-markiševečka rukopisna crkvena pjesmarica iz 1632. godine

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Matica, časopis Hrvatske matice iseljenika,,
  Broj: 6-7
  ISSN: 0352-9509
  Godina: 1994
  Stranice: od 79 do 93
  Jezik: hrvatski

 44. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ivan Krištolovec kao kajkavski pisac

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Varaždinski glasnik
  ISSN: 1330-5808
  Godina: 1995
  Stranice: od 41 do 55
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Hrvatski pavlin Ivan Krištolovec objavio je na kajkavskom jeziku prijevod "Imitatio Christi" Toma Kempenca i knjižicu o pobožnosti svetima. Članak donosi pregled njegovog života, književnog rada i analizu jezika njegovih djela.
  Ključne riječi: Kajkavska književnost, duhovna djela, Ivan Krištolovec, prijevodi, Toma Kempenac.

 45. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Isusovačka školska drama u zagrebačkoj i varaždinskoj gimnaziji te na Sveučilištu u Grazu

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Časopis: Marulić - hrvatska književna revija
  Broj: 4
  Volumen: 28
  Godina: 1995
  Stranice: od 45 do 51
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Usporedbe repertoara školskih drama prikazivanih na isusovačkim gimnazijama u Zagrebu i Varaždinu s onima na Sveučilištu u Grazu pokazuje međusobne tematske utjecaje i povezanost.
  Ključne riječi: Isuvovačka školska drama, Zagreb, Varaždin, Graz, utjecaji. tematika.

 46. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Matoševo čitanje Baudelairea

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Časopis: Hrvatska revija
  Broj: 2-3
  ISSN: 1330-2493
  Volumen: XLIV
  Godina: 1994
  Stranice: od 360 do 378
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor analizom Baudelaireove zbirke "Les fleurs du mal" i naročito drugotnog naslova u posveti Gautieru "ces fleurs maladives" zaključuje da se naslov ne mora prevoditi "Cvjetovi zla", kako je uobičajeno, nego da bi bio bolji prijevod naslova "Cvjetovi bola".
  Ključne riječi: Cjetovi, bol, zlo.

 47. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Isusovac Petar Perica (1881-1944), apostol - pjesnik - mučenik

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Časopis: Hrvatska obzorja
  Broj: 4
  ISSN: 1330-2957
  Volumen: II.
  Godina: 1994
  Stranice: od 893 do 900
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Petar Perica ispjevao je dvije najpopularnije hrvatske vjerske himne: 1900. još kao đak "Do nebesa nek se ori" i 1904. kao mladi isusovac "Zdravo, Djevo". Djelovao je kao sposobni i utjecajni apostol mladeži u Splitu, Šibeniku i Dubrovniku, gdje su ga partizani uhitili i ubili na otočiću Daksi.
  Ključne riječi: Apstol mladeži, pjesnik i pisac, mučenik.

 48. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pastoralna teologija Mihe Horvata (1733-1810)

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Časopis: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
  Broj: 4
  ISSN: 0351-9007
  Volumen: 17
  Godina: 1995
  Stranice: od 286 do 293
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je život i djela gradišćanskog Hrvata Ivana Horvata, profesora teologije i svestranog pisca. Dokazuje se njegovo podrijetlo, donose ispravni biografski podaci i posebni osvrt na djela iz pastoralne teologije.
  Ključne riječi: Teologija, pastoral, jozefinizam, Gradišće, Miho Horvat

 49. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Analyse structurale de la nouvelle d'Antun Gustav Matoš CAMAO

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Časopis: Most/The Bridge
  Broj: 5
  ISSN: 0351-0611
  Volumen: 5
  Godina: 1994
  Stranice: od I do XL
  Jezik: francuski
  Sažetak: Matoševa novela "Camao" ima 3 fabulativna bloka, svaki ima po 10 segmenata. Ključne riječi su ljubav-smrt, a prate ih binarne opozicije bijelo-crno, zdravlje-bolest, bogatstvo-bijeda. Binarne opozicije svrstavaju se u 2 teme s podjednakom učestalošću, a izmjenjuju se tako da čitava struktura novele odgovara muzikološkoj shemi klasičnog sonatnog stavka. Simbolika novele je vrlo bogata i na kraju završava u psihološko-religiozoj katarzi glavnog junaka molitvom Mariji.
  Ključne riječi: struktura, binarne opozicije, dvije teme, tri bloka, muzikološka analogija, klasični sonatni stavak, simbolika, katarza u molitvi Mariji na samrti.

 50. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Bartol Kašić u obranu svoga prijevoda Hrvatske Biblije - "Apologija"

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Časopis: Vrela i Prinosi
  Broj: 19
  ISSN: 0352-9215
  Volumen: 19
  Godina: 1993
  Stranice: od 163 do 216
  Jezik: latinski
  Sažetak: Hrvatski isusovac Bartol Kašić koji je napisao prvi hrvatski Rječnik i Gramatiku i objavio u prijevodu Ritual Rimski, preveo je i čitavu Bibliju, ali su neki zlobnici (malignantes) spriječili da bude tiskana. Kašić je stoga napiso Apologiju i u njoj oborio sve njihove razloge protiv novog prijevoda hrvatske Biblije. Najprije, sv. Jeronim se naziva Dalmata, ali je živio tri stoljeća prije dolasa Slavena, pa je dao prijevod Biblije na latinskom (Vulgata). Hrvati imaju prijevod Biblije od Sv. Braće Konstantina-Ćirila i Metoda, a papa Ivan VIII. odobrio je upotrebu njihova prijevoda u liturgiji. To odobrenje značilo je upotrebu živog jezika u liturgiji, a time je onda načelno i Kašićev prijevod dopušten.
  Ključne riječi: Sv. Jeronim, latinska Vulgata, sv. Konstantin-Ćiril i Metod, papa Ivan VIII, slavenska liturgija, slavenski prijevodi Biblije, živi narodni jezik, Hrvatska Biblija, Apologija.

 51. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kašićev Ispravak Bandulavićeva Lekcionara (1613) - Correttione

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Časopis: Vrela i Prinosi
  Broj: 19
  ISSN: 0352-9215
  Volumen: 19
  Godina: 1993
  Stranice: od 217 do 230
  Jezik: talijanski
  Sažetak: Na zahtjev tajnika Propagande F. Ingoli Kašić daje svoje primjedbe Bandulavićevu Lekcionaru 1613.
  Ključne riječi: Propaganda, tajnik F. Ingoli, Bandulavićev Lekcionar 1613., Kašićevi Ispravci.

 52. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Križni put na sv. Ksaveru u Zagrebu

  Autori:
  Premerl, Tomislav (136714)
  Časopis: Kaj
  Broj: 4-5
  ISSN: 0453-1116
  Volumen: 27
  Godina: 1994
  Stranice: od 105 do 109
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ksaversi križni put iz 1730. godine, najatraktiviji je dio ksaverskog svetiša. Unatoč promjenama zadržao je prvotni, strogo barokni karakter.
  Ključne riječi: Križni put, sv. Ksaver, Zagreb, barok.

 53. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Razvoj i utjecaj pobožnosti Srcu Isusovu na vjerski život u Hrvatskoj

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Časopis: Kateheza
  Broj: 2
  ISSN: 0351-9007
  Volumen: 17
  Godina: 1995
  Stranice: od 120 do 139
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregled prvih početaka u 18. stoljeću i postepeni razvoj i luogu pobožnosti Srcu Isusovu i njenih udruženja i oblika u hrvatskim krajevima.
  Ključne riječi: Srce Isusovo, pobožnost, misije, bratovštine, isusovci, Hrvatska

 54. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Razvoj Hrvatskog povijesnog instituta u Beču

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Časopis: Ignacijev put
  Broj: 14
  Volumen: IX
  Godina: 1993
  Stranice: od 20 do 21

 55. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Njemački predložak Dijanićevoj šalnoigri "Narođeni dan"

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Naslov zbornika: Dani hvarskog kazališta
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-7397-132-2
  Stranice: od 164 do 181
  Sažetak: Njemački izvor i predložak za Dijanićevu komediju je časopis za djecu "Der Kinderfreund" Christiana Felixa Weissea, u kojemu je donosio različite pouke, zanimljivosti i književne priloge, pa i drame.
  Ključne riječi: Njemačka, časopis za djecu, prijevod, šaljiva igra, Dijanić.

 56. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Antun Raisp, autor njemačko-hrvatskokajkavske gramatike iz 1772.

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Naslov zbornika: Hrvatski kajkavski koledar 1993
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1992
  Stranice: od 131 do 136
  Sažetak: Dosad nepoznat podatak da je A. Raisp autor gramatike, prvetakovevrste u hrvatskoj lingvistici, donosi se uz prikaz njegova +ivotai analizu gramatike.
  Ključne riječi: lingvistika, povijest, kultura, 18. st.

 57. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Duhovni lik Fausta Vrančića.

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Jezik: hrvatski
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Dani Fausta Vrančića.
  Održan: od 29.11.93 do 01.12.93
  Sažetak: Faust Vranči" bio je univerzalan čovjek. Kao pisac ostavio nam je djela iz leksikografije (Dictionarium quinque ...linguarum...),tehnike, (Machinae novae), filozofije (Logica) i teologije(Ethica christiana, Život nikoliko izabranih divic). Kao udovac postao je svećenik, želio je postati isusovac, ali je imenovan čanadskim biskupom, a na kraju je živio kao skromni redovnik.
  Ključne riječi: leksikografija, tehnika, filozofija, tologija, svećenik, biskup, redovnik.

 58. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: I lessicografi gesuiti del seicento tra le due sponde adriatiche: Bartol Kašić-Cassius-Cassio (Pag, 1575-1650, Roma) e Jakov Mikalja-Mica(g)lia (Peschici, 1601-1654, Loreto).

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Jezik: talijanski
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Homo Adriaticus: identita culturale e autocoscienza attraverso i secoli. Organiz. Accademia Marchigiana ...di Ancona - Societa Dalmata di Storia Patria di Roma.
  Održan: od 09.11.93 do 12.11.93
  Sažetak: Prva dva isusovačka leksikografa 17. stoljeća rođena su na suprotnim obalama Jadrana: Kašić u Pagu a Mikalja na poluotoku Gargano. Njihova kulturna i nacionalna identičnost jasno se odražava u njihovim rječnicima jer počinju s hrvatskim stupcem. Kašić je napisao Hrvatsko-talijanski rječnik. Mikalja je, polazeći od Kašićeva rječnika, napisao veliki priručnik Blagojezika slovinskoga - hrvatsko-talijansko-latinski rječnik. Treći leksikograf Della Bella kao Talijan zapošeo je rječnik s talijanskim natuknicama.
  Ključne riječi: leksikografi, rječnici, hrvatsko-talijanski, kulturna identičnost, homo adriaticus,

 59. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dva isusovca iz Turopolja - Juraj Habdelić (1609-1678) i Juraj Mulih (1694-1754)

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Jezik: hrvatski
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Znanstveni skup o Jurju Habdeliću
  Održan: od 17.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Među Hrvatima od 1540. do 1773. djelovalo je blizu 2000 isusovaca. Njih 150 napisalo je oko 1000 knjiga. Među plodnije pisce ubrajaju se Habdelić i Mulih. Habdelić je bio profesor i rektor Zagrebačkog kolegija. Napisao je prvi kajkavski hrvatsko-latinski rječnik i nekoliko knjiga. Mulih je bio pučkimisionar i napisao je velik broj knjiga, pretežno na kajkavskoma neke i na štokavskom i čakavskom.
  Ključne riječi: profesor, rektor, pučki misionar, kajkavski, hrvatsko-latinski, rječnik, štokavski, čakavski,

 60. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Obrana hrvatstva u djelima Josipa Keresturija

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Naslov zbornika: Dani hvarskog kazališta
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 86-7397-132-2
  Stranice: od 154 do 153
  Skup: Hrvatsko kajkavsko pjesništvo do Preporoda
  Održan: od 06.05.92 do 08.05.92
  Sažetak: Josip Keresturi, agent na Bečkom dvoru u zadnjim desetljećima 18.st. u svojim latinskim djelima o političkim prilikama i željama Monarhije nakon smrti cara Josipa II (1790) odlučno brani hrvatske interese, jezik i kulturu pred pokušajima germanizacije i madžarizacije.
  Ključne riječi: obrana hrvatstva, Austrijska monarhija, 18. stolje…e, J.Keresturi, politika

 61. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ljudski misijoni na Slovenskem v 17. i 18. stoljetju

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Naslov zbornika: Jezuiti na Slovenskem. Zbornik simpozija.
  Jezik: slovenski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1992
  Stranice: od 213 do 222
  Skup: Jezuiti na Slovenskem
  Sažetak: Pučke misije slovenskih isusovaca, koje drže najprije jednostavnom metodom serijom propovijedi u nekom mjestu iz Ljubljane, Klagenfurta i Graza, a zatim i iz drugih kolegija, kao Trst, Gorica; zatim različite metode; poznatiji misionari i njihovo značenje za vjersku i kulturnu obnovu Slovenaca.
  Ključne riječi: pu•ke misije, slovenski isusovci, 17. i 18. stolje…e, vjera ikultura

 62. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Isusovačko prosvjetiteljsko djelovanje u Hrvatskoj

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1994
  Stranice: od 73 do 84
  Skup: Uloga Katoličke crkve u razvoju hrvatskog školstva
  Održan: od 17.12.92 do 18.12.92
  Sažetak: Shvaćanje odgoja kod isusovačkog osnivača Ignacija Loyolskog, nastanak i razvoj isusovačkog odgojnog sustava "Ratio studiorum", djelatnost isusovaca u školstvu i prosvjeti u Hrvatskoj. Prikaz isusovačkog odgojnog i školskog djelovanja u Hrvatskoj od 16. st. do danas. Na početku je općenit pregled isusovačkog odgojnog sustava, zatim njihovih škola i ustanova u nas, njihov utjecaj i značenje.
  Ključne riječi: odgoj, školstvo, isusovci, povijest, kultura
  Ostalo: Zbornik je u tisku.

 63. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dubrovački latinisti, isusovci iz 17. stoljeća.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Hrvatsko barokno pjesništvo / Dubrovnik i dalmatinskekomune & )Dani hvarskog kazaliŠta
  Održan: od 06.05.93 do 08.05.93
  Sažetak: O dubrova;kim isusovcima iz 17. st. Ivi Lukarevi', Beni Roga;i'i Mihi Mondegaj, koji Ćive i djeluju u Italiji, o njihovom literarnom i odgojnom radu. Mjesto i zna;enje njihova pjesniŠtva u kontekstu talijanske literature Seicenta.
  Ključne riječi: latinisti, Dubrovnik, barok, pjesniŠtvo, 17. stolje'e
  Ostalo: Zbornik je u tisku.

 64. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Dnevnik s puta po Italiji 1856. Ivana Kukuljevića Sakcinskog

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Svečana akademija u čast I. Kukuljevića
  Održan: od 05.11.93 do 06.11.93
  Sažetak: Opis Kukuljevi'evog dnevnika putovanja po Italiji god. 1856.,njegove biljeŠke i dojmovi o ljudima i zemlji, motiv i rezultati njegova putovanja.
  Ključne riječi: putopis, dojmovi, Italija, Kukuljevi'
  Ostalo: Radovi sa skupa su u pripremi za tisak.

 65. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Hrvatski misionari u 17. i 18. stoljeću pioniri u Latinskoj Americi

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Urednici
  Sančević, Zdravko
  Naslov zbornika: Susret svjetova (1492-1992) Hrvati i Amerike. Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 47 do 58
  Skup: Susret svjetova Hrvati i Amerike
  Održan: od 16.12.92 do 18.12.92
  Sažetak: Razlozi zašto su se misionari bavili znanstvenim i istraživačkim radom. Nekoliko hrvatskih misionara, kao Konšćak, I. Ratkaj, Szentmartony i drugi, spadaju u red glasovitih istraživača i pionira u krajevima u kojima djeluju, premda su u vlastitoj domovini manje poznati.
  Ključne riječi: Amerike, kolonijalno doba, misionari, istra+ivanje

 66. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pogodba grofice Lamberg s lepoglavskim pavlinima iz 1720. godine

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Naslov zbornika: Lepoglavski zbornik 1992.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 51 do 72
  Ključne riječi: povijest, vjera, gospodarstvo, pavlini, plemstvo

 67. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Duhovna kajkavska popevka u Krajačevićevim i Habdelićevim djelima.

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Jezik: hrvatski
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Znanstveni skup o Jurju Habdeliću
  Održan: od 17.04.93
  Ključne riječi: književnost, povijest, kajkavski, pjesme

 68. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Krbavska bitka u hrvatskim kronikama

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Jezik: hrvatski
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Krbavska bitka i njezine posljedice. Uz 500. obljetnicu.
  Održan: od 23.10.93
  Ključne riječi: povijest, ratovi, Turci, 15. stoljeće

 69. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Antun Vramec preteča hrvatsko-slovenskih kulturnih veza.

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Jezik: hrvatski
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Slovensko-Hrvaško znanstveno srečanje. Brežički kulturni dan.
  Održan: od 17.12.93
  Ključne riječi: povijest, kultura, narodi, veze

 70. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Znameniti Slovenci in njihov prispevek hrvaškemu jezikoslovju.

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Jezik: slovenski
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Slovenci na Hrvaškem
  Održan: od 21.12.93
  Ključne riječi: povijest, jezik, narodi, veze, kultura

 71. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Djelovanje hrvatskih isusovaca u Vrhbosanskoj bogosloviji

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Naslov zbornika: Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Sarajevo
  Godina: 1993
  Stranice: od 91 do 100
  Sažetak: Skupina profesora, poglavara i odgojitelja na Vrhbosanskoj bogosloviji mijenjao je svoj sastav s obzirom na nacionalnu pripadnost: u početku (od 1890) bilo je više stranaca (Nijemci i Slovenci), dok kasnije prevladavaju Hrvati. Uz znanstvenu i odgajateljsku djelatnost analiziraju se razne druge inicijative hrvatskih isusovaca u Sarajevu do 1946. godine.
  Ključne riječi: Isusovci, teologija, škola, odgoj, znanost, svećenici, nacionalna pripadnost, Hrvati, Sarajevo.

 72. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Franjo Žigrović-Pretočki u službi političara XIX. stoljeća

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Naslov zbornika: Sveti Ivan Zelina - zbornik radova Matice hrvatske,ogranak Sv. Ivan Zelina
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1995
  Stranice: od 37 do 56
  Sažetak: Opisana je djelatnost F. Žigrović-Pretočkog u državnim javnim službama i u vezama i korespondencijom s poznatim političarima i javnim djelatnicima onoga vremena.
  Ključne riječi: Politika, javne službe, Hrvatska, 19. stoljeće, Franjo Žigrović-Pretočki.

 73. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prilog proučavanju doprinosa desetorice Slovenaca hrvatskom jezikoslovlju, književnosti i kulturi od 16. do 19. stoljeća

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Naslov zbornika: Slovenci v Hrvaški, zbornik radova, knj.I.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 961-6159-00
  Stranice: od 63 do 84

 74. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Jezikoslovno djelovanje mladoga Bartola Kašića

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Urednici
  Kolumbić, Nikica
  Naslov zbornika: Život i djelo Bartola Kašića
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar
  Godina: 1994
  Stranice: od 61 do 82+IV
  Skup: Život i djelo Bartola Kašića - obilježavanje 340. obljetnice smrti
  Održan: od 18.04.91 do 21.04.91
  Sažetak: Osim poznate Kašićeve Gramatike (1604), autor je otkrio druge jezikoslovne radove mladoga Kašića: Konverzacijski priručnik (1595), dokazao je autorstvo Hrvatsko-talijanskog rječnika (1599) i objavio ga (1990), i pronašao ruske tekstove koje je Kašić prepisao latinicom, među kojima je rusko pismo Borisa Godunova papi Klementu VIII. iz 1604.
  Ključne riječi: Jezikoslovlje, riječnik, Bartol Kašić, gramatika, hrvatski jezik, ruski jezik.

 75. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Antun Vramec u službi Zagrebačke biskupije

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Urednici
  Škvorčević, Antun
  Naslov zbornika: Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094-1994, - Novem saecula Dioecesis Zagrabiensis
  Jezik: poliglotski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96624-1-9
  Stranice: od 241 do 255
  Skup: Znanstveni skup o 900. obljetnici Zagrebačke biskupije
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94

 76. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Marko Marulić i Družba Isusova

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Naslov zbornika: Okrugli stol o Marku Maruliću
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1994
  Održan: od 22.04.94

 77. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Shvaćanje prosvjete u vjerskim djelima sjeverne Hrvatske 18. stoljeća

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Naslov zbornika: Dani hvarskog kazališta
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1994
  Skup: Hrvatska književnost 18. stoljeća - tematski i žanrovski aspekti
  Održan: od 06.05.94 do 08.05.94

 78. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Propovijedi Nikole Plantića

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1994
  Održan: od 22.10.94

 79. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Odjek Kunićeva pjesništva u Austriji

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1994
  Skup: Rajmund Kunić, pjesnik i prevoditelj
  Održan: od 21.11.94 do 22.11.94

 80. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Metode i europski kontekst Mulihovih misija

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1994
  Skup: Isusovac Juraj Mulih (1694-1754) i njegovo doba
  Održan: od 25.11.94 do 26.11.94

 81. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: "Precha Davidova" Antonija Vieire na kajkavskom

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Naslov zbornika: Dani hvarskog kazališta
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1995
  Održan: od 06.05.95 do 08.05.95

 82. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Nepoznati Bartol Kašić

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Naslov emisije: Putovi znanosti
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Jezikoslovno djelovanje B. Kašića: Rječnik (1599) i Gramatika(1604), prijevod Hrvatske biblije i Rimski obrednik (1640). Tim djelima KaŠi' je pridonio razvoju hrvatskog jezikoslovlja, istandardizaciji hrvatskog jezika. Njegova - još neobjavljena -Apologija, prvi je znanstveni slavistički tekst.
  Ključne riječi: hrvatsko jezikoslovlje, Rječnik, Gramatika, prijevod Hrvatske biblije, Ritual-Obrednik. slavistika, Apologija

 83. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Hrvatski Božić u Hrvatskom povijesnom institutu u Beču.
  Radio postaja: HTV
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski


 84. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Nepoznati Faust Vrančić

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Radio postaja: HR
  Naslov emisije: Putovi znanosti
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: jezikoslovlje, veza s Bartolom Kašićem

 85. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Hrvati i Loreto

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Radio postaja: HR
  Naslov emisije: Trostuka veza Hrvata s Loretom
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Postoji trostruka veza Hrvata s Loretom. 1. Nazaretska kućica bila ja najprije na Trsatu, pa je zatim prenesena u Loreto. 2. Za brojne hrvatske hodočasnike postojali su "hrvatski ispovjednici" koji su se bavili i književnim radom (npr. Bartol Kašić, Jakov Mikalja). 3. U Loretu je stoljećima postojao "Ilirski kolegij", a zgrada i danas nosi naziv "Palazzo Illirico".
  Ključne riječi: Nazaretska kućica, Trsat, Loreto, brojni hrvatski hodočasnici, hrvatski ispovjednici, književni rad, Ilirski kolegij, Palzzo Illirico.
  Ostalo: Dne 20. svibnja 1995. slavila se 700. obljetnica Loretskog svetišta, pa je bilo organizirano sa Trsata u Loreto veliko hodočašće s 5.000 hodočasnika koji su se dovezli s tri velika broda i brojnim autobusima. Na molbu organizatora - Trsatskog svetišta - dao sam svemu povijesni okvir.

 86. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Isusovac Ferdinand Konšćak (1703-1759), istaživač Kalifornije

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Radio postaja: HR
  Naslov emisije: Nova knjiga
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Varaždinac isusovac Ferdinand Konšćak (1703-1759) bio je misionar i prvi istraživač i kartograf Donje Kalifornije.
  Ključne riječi: Isusovac, misionar, istraživač, prvi kartograf Donje Kalifornije.

 87. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Dokumentarna serija "Pax Christi" - recenzija

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  TV postaja: HTV
  Naslov emisije: Dokumentarni program
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: I dio> Hrvatski misionari u Aziji. 6 epizoda po 45 min. RežiserDanijel Riđički.

 88. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Dokumentarni film "Isusovačka baština u Hrvata" - scenarij

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  TV postaja: HTV
  Naslov emisije: Dokumentarni program
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Povodom istoimene izložbe film prikazuje doprinos isusovacahrvatskoj kulturi, znanosti i književnosti kroz izložbenepredmete i sačuvane objekte.
  Ključne riječi: baština, povijest, isusovci, kultura
  Ostalo: trajanje 30 min. režiser Vinko Brešan.

 89. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Bartol Kašić i njegov Ritual Rimski

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  TV postaja: HTV
  Naslov emisije: znanstveni program
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 90. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Isusovac Filip Kaušić, prvi rektor Zagrebačkog sveučilišta

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  TV postaja: TV Austria, redakcija hrvatskog programa
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski

 91. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Ferdinand Konšćak, misionar i istraživač Donje Kalifornije.

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  TV postaja: HTV
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Tomislav Gabrić napisao je prvu knjigu na hrvatskom o Ferdinandu Konšćaku. Objavljena je kao 5. knjiga u Biblioteci "Vrela i prinosi", izdavač je FTI Zagreb i Hrvatski povijesni institu Beč. Urednik je Vladimir Horvat.

 92. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Bečki Augustineum (1848-1918) i njegovi pitomci

  Autori:
  Matoš, Jerko
  Jezik: njemački
  Sažetak: Izdanje zapisa i dnevnika bečkog hrvatskog kolegija u kojima su podaci o vladanju i školovanju pitomaca kolegija. U tom su kolegiju boravili mnogi znameniti i zaslužni Hrvati 19. st. kao Strossmayer, Dobrila, Rački, Volčić i drugi.
  Ključne riječi: povijest, Hrvati, Beč, školovanje, izvori

 93. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Katalozi isusovaca u hrvatskim kolegijima 17. i 18. stoljeća.

  Autori:
  Matoš, Jerko
  Jezik: latinski
  Sažetak: Jedan od najvažnijih izvora za isusovačku povijest jesu katalozi u kojima su bilježeni članovi, njihove službe i drugi osobni podaci. Ovo je prijepis kataloga koji se odnosi na isusovačke kuće u hrvatskim gradovima .
  Ključne riječi: isusovci, povijest, slu+be, hrvatski gradovi

 94. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Ivan Ratkaj (1647-1683) misionar i istraživač u Meksiku.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregled života i rada tog istraživača u Meksiku, zajedno sprijevodima i originalnim tekstovima njegovih pisama i trijuizvješća poslanih iz Meksika.
  Ključne riječi: misije, Meksiko, izvješća, Ratkaj, istraživanje

 95. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Utvrde srednjeg vijeka i turskog razdoblja na području Bosne i Hercegovine

  Autori:
  Žeravica, Zdenko
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analiza mnoštva nacrta, planova i opisa pronadjenih u bečkim arhivima omogućuje autoru da u monografiji donese mnogo novih spoznaja i detalja o starim bosansko-hercegovačkim utvrdama.
  Ključne riječi: graditeljstvo, arhivi, srednji vijek, tursko doba

 96. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Rasprostranjenost dalmatinsko-hrvatske (starohrvatske) kulturne skupine na području Bosne i Hercegovine

  Autori:
  Žeravica, Zdenko
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Arheološka studija na temelju istraživanja na terenu orasprostranjenosti i lokacijama hrvatskih starih naselja itragova kulture na teritoriju Bosne i Hercegovine.
  Ključne riječi: arheologija, kulture, naselja, raširenost, hrvatski, BiH.

 97. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Beč i Zagreb. Politika bečkog dvora prema Hrvatskoj u vrijeme Bachova apsolutizma 1848-1852.

  Autori:
  Ivanišević, Alojz
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na temelju bečkih arhiva i drugih izvora prikazana je politikabečkog dvora prema Hrvatskoj u različitim pitanjima i problemimaod granica, javnone uprave, sudstva pa do kulture, jezika,školstva i vjerskog pitanja.
  Ključne riječi: povijest, apsolutizam, politika, be•ki dvor, Hrvatska

 98. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Josip Vincent Host i njegov itinerar 1801/1802. po Istri i Dalmaciji

  Autori:
  Čvrljak, Krešimir (198842)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregled života i rada poznatog riječkog biologa J. V. Hosta iposebno dnevnika ili itinerara po Jadranskoj obali kada jesakupljao i proučavao biljke.
  Ključne riječi: biologija, Jadranska obala, istraživanje, 19. stoljeće

 99. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Johann Georg Kohl na "Skradinskoj rivijeri" 1850.

  Autori:
  Čvrljak, Krešimir (198842)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Iz putopisa glasovitog J.G. Kohla autor izdvaja najprije neštoopćenitih podataka i zanimljivosti iz puta po Dalmaciji, a zatimposebno njegove opise kraja, ljudi i dojmove iz Skradinskerivijere.
  Ključne riječi: Skradinski kraj, putopis, opisi, dojmovi, 19. stoljeće

 100. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Die Rolle der Kirchen auf der Balkanhalbinsel. Historische Lasten und okumenische Zukunft.

  Autori:
  Ikić, Niko
  Jezik: njemački
  Sažetak: Studija obuhvaća opći povijesni pregled, pitanje religije uodnosima Crkve i Države, državno i crkveno budjenje nakon Turskogcarstva, iluzije komunističkog doba i pogled na sadašŠnjitrenutak.
  Ključne riječi: politika, vjera, crkva, Balkan, povijest, sadašnjost.

 101. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Glagolanje i glagoljaši u Osorskoj biskupiji prema izvještajima Ad limina.

  Autori:
  Kovačić, Slavko (198254)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prema izvješćima biskupa koje su u odredjenim rokovima moralipredstavljati u Rimu o stanju u svojim biskupijama, autor donosizanimljive podatke o svećenicima glagoljašima i glagoljskojliturgiji u nekadašnjoj osorskoj biskupiji (otoci Cres iLošinj).
  Ključne riječi: crkva, liturgija, biskupi, glagoljaši, Osor

 102. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Najstariji popis župa Poljičko-radobiljskog dekanata iz 1625. godine.

  Autori:
  Kovačić, Slavko (198254)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opis, značenje i karakteristike najstarijeg popisa župa, ukojima se nalaze podaci o crkvama, župnicima i narodu.
  Ključne riječi: Crkva, poljički kraj, popis, župnici, narod

 103. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Politički interesi i Parčićeva liturgijska izdanja

  Autori:
  Velčić, Franjo (198265)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikaz političkih prilika u zemlji i susjednim zemljama koje suuvjetovale i utjecale na Parčićev liturgijski rad, te njegovepolitičke, odnosno nacionalne težnje i motivi u izdavačkojdjelatnosti.
  Ključne riječi: vjera, politika, liturgija, interesi, susjedne države

 104. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Pop Mate Polonijo - život i djelo

  Autori:
  Velčić, Franjo (198265)
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: glagoljaštvo, liturgija, crkva, kultura

 105. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Bartol Kašić (1575-1640), život i djelo.

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Monografija s pregledom života te misionarskog, književnog i jezičnog djelovanja, s posebnim osvrtom i novim prilozima o njegovu jeziku i rječniku, te naročito o Kašićevom značenju u procesu standardizacije hrvatskoga književnog jezika.
  Ključne riječi: Kašić, povijest, vjera, jezik, književnost, rječnik, gramatika, proces standardizacije.

 106. Tip rada: Rukopis

  Naslov: "Nauch charstianschi za slovignschi narod" (1582) Aleksandra Komulovića. Pretisak, suvremena transkripcija, pogovor s jezičnom analizom djela.

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pretisak najstarijeg originalnog hrvatskog katekizma, sazanimljivom terminologijom i sadržajem. U pogovoru se donosikratak pregled Komulovićevog života i rada, te povijesno-jezičnaanaliza katekizma.
  Ključne riječi: povijest, jezik, vjera, kultura, pretisak

 107. Tip rada: Rukopis

  Naslov: "Hižna knjižica" Jurja Dijanića (1796).

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izdanje dosad neobjavljenog rukopisa na kajkavskom s kraja 18.stoljeća poučnog i zanimljivog sadržaja, s pogovornom studijom o autoru i analizom samog djela.
  Ključne riječi: kajkavska književnost, 18. st., neobjavljena djela.

 108. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Collegium Croaticum u Beču 1624.-1784.

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kroz 160 godina postojao je Hrvatski kolegij u Beču, i u njem je boravilo preko 1200 mladih Hrvata, pretežno klerika, za svoga školovanja na Bečkom sveučilištu. Prema sačuvanim arhivima ovu je knjigu napisao dr Kamilo Dočkal, a priredila ju je za tisak, obogativši je novom pronađenom građom, dr Lelja Dobronić.
  Ključne riječi: Hrvatski kolegij, 160 godina, 1200 gojenaca, Bečko sveučilište.
  Ostalo: Ministarstvo znanosti odobrilo je iznos od 50.000 kuna za sufinanciraje ove znanstvene knjige, koju izdajemo u suizdanju s Arhivom HAZU, u kojem se čuva jedna kopija rukopisa.

 109. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Isusovci i Hrvatski narod III. Miroslava Vanina (u pripremi)

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U 3. knjizi Vaninove povijesti isusovaca u hrvatskom narodu prikazane su pučke misije, vanjske misije, književni rad, i Osječka misija.
  Ključne riječi: Pučke misije, vanjske misije, književni rad, Osijek.
  Ostalo: Vaninova 1. knjiga objavljena je 1969., 2. knjiga 1987., a 3. knjiga, uz potrebne dopune i bilješke, bit će objavljena tek sada. Knjigu za tisak priprema Mijo Korade.

 110. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Jernej Kopitar i zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac davao je Jerneju Kopitaru hrvatske knjige, naročite rječnike, a ovaj ih je kao "šokačke" posudio V. S. Karadžiću da sastavi "srpski" rječnik koji je objavljen 1814., uz Kopitarovu suradnju, naročito u prevođenju riječi na njemački i latinski.
  Ključne riječi: Vrhovac - hrvatski, Kopitar - šokački, V. S. Karadžić - srpski
  Ostalo: Referat na simpoziju "Jernej Kopitar in njegova doba", Ljubljana 29 VI. - 1. VII 1994. Zbornik radova je u pripremi.

 111. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Izabrane studije isusovca Stjepana Krizina Sakača, povjesničara
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Sakač je obradio važne teme iz hrvatske povijesti: Etnogeneza i pokrštenje Hrvata, Ćirilometodska baština, Papa Siksto V. - Hrvat.
  Ključne riječi: Etnogeneza Hrvata, pokrštenje, ćirilomrtodska baština, papa Siksto V. - Hrvat.
  Ostalo: Studije su objavljene u raznim znanstvenim revijama, pa za njihovo objavljivanje u knjizi postoji veliko zanimanje.


 112. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Pisma hrvatskih isusovačkih misionara 1612-1625.


 113. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Ruđer Bošković - isusovac i znanstvenik (Vladimir Horvat)
  Ustanova: Visoka teološka škola - Rijeka
  Godina: 1995


 114. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Isusovačka baština u Hrvata

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Vrsta rada: Izložba, Muzejski prostor, Zagreb, prosinac 1992/travanj 1993.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Interdisciplinarna izloĆba obuhva'a> slikarstvo, kiparstvo,arhitekturu, primjenjenu umjetnost, Školstvo, arhivskui knjiĆevnugradju.
  Ključne riječi: izloĆba, povijest, umjetnost, baŠtina, isusovci
  Ostalo: suautor izloĆbe s dr. Djurdjicom Cvitanovi'

 115. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Izložba i katalog "Ferdinand Konšćak (1703-1759) misionar i istraživač Donje Kalifornije". Priredjivač Udruga Pinta.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Vrsta rada: Izložba i katalog - priređivač Udruga Pinta.
  Jezik: hrvatski

 116. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Jezik Postille (1568) prve knjige namijenjene gradiščanskim Hrvatima

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Vrsta rada: Predavanje na Universitat Mannheim, Slawisches Seminar, 29. XI. 1993.
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: protestantizam, kultura, knjiga, povijest, Gradišćanci

 117. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Der Nachdruck der kroatischen Postille von 1568.

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Vrsta rada: Predavanje na Universitat Klagenfurt, Institut fur Slawistik, 19. X. 1993.
  Jezik: njemački
  Ključne riječi: povijest, protestantizam, kultura, knjiga

 118. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Regensburg und der kroatische Protestantismus / Am Beispiel der in Regensburg gedruckten Postille von 1568. (1.XII.1993).

  Autori:
  Jembrih, Alojzije (18544)
  Vrsta rada: Predavanje u Regensburgu / Sudosteuropa/Gesellschaft und Evangelisches Bildungsw
  Jezik: njemački
  Ključne riječi: povijest, protestantizam, knjiga, kultura

 119. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Ch. Moeller (ur.), Geschichte der Seelsorge in Einelportats, Bd. 1, Gottingen/Zurich 1994.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Vrsta rada: Recenzija u"KATEHEZA" 16 (1994) br. 4, str. 325-326.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pregled pisaca i djela iz praktične teologije i pastoralne djelatnosti od početka kršćanstva do Tome Kempenca, u kojima ima dosta izvora kojima su se služili stari hrvatski pisci.
  Ključne riječi: Teologija, pastoral, povijest, kršćanstvo.

 120. Tip rada: Ostalo

  Naslov: R.Martin-Achard, Il Dio fedele - J.Ratzinger,Natura e compito della teologia...

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Korade, Mijo (176994)
  Vrsta rada: 20 recenzija u "KATEHEZA",god.17 (1995) br.1
  Jezik: hrvatski

 121. Tip rada: Ostalo

  Naslov: P. Rodriguez (ur.),Catechismus Romanus, Citta del Vaticano/Navarra 1989

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Vrsta rada: Recenzija u "KATEHEZA" god.16 (1994)br.4 str. 321-322.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kritičko izdanje tzv. Rimskog katekizma koji je nastao prema obnoviteljskoj naredbi Tridentskog koncila u 16. stoljeću.
  Ključne riječi: Katekizam, obnova, crkveni sabor, izdanje.

 122. Tip rada: Ostalo

  Naslov: S. Allievi, Il libro dell'altro-H.G.Ziebertz,Moralerziehung im Wertpluralismus

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Aleksić, Mira
  Vrsta rada: 11 recenzija u"KATEHEZA" god.17 (1995) br. 3
  Jezik: hrvatski

 123. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Petar Perica kao pjesnik

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Vrsta rada: Referat na simpoziju "Isusovac Petar Perica, apostol - pjesnik - mučenik"
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Još kao đak napisao je 1900. pjemu "Do nebesa nek se ori", a 1904. kao mladi isusovac "Zdravo, Djevo". U njegovoj ostavštini našao sam još lijep broj pjesama, i to od prvotnih skiciranih zapisa do završnog oblika.
  Ključne riječi: "Do nebesa", "Zdravo, Djevo", zapis prve inspiracije, dorađene pjesme.
  Ostalo: Simpozij je održan u Zagrebu 22. listopada 1994. o 50. obljetnici mučeničke smrti isusovca Petra Perice, u organizaciji Hrvatskog povijesnog instituta u Beču, Hrvatske provincije Družbe Isusove i Velikog križarskog bratstva.

 124. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Juraj Mulih u povijesti hrvatske književnosti

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Vrsta rada: Referat na simpoziju "Isusovac Juraj Mulih (1694-1754) i njegovo doba",1994.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dosadašnji pisci povijesti hrvatske književnosti J. Muliha su samo spominjali, ali njegov bogati opus, koji sadrži 31 djelo, nisu vrednovali. Tek novija istraživanja pokazuju da je Mulih vrtan stilista i da spadau vrh hrvatskoga književnog baroka.
  Ključne riječi: Katekizmi, molitvenici, pjemarice, misijski priručnici, barokne propovijedi.
  Ostalo: Simpozij o 300. obljetnici rođenja, pod pokroviteljstvom Razreda za filološke znanosti HAZU, o organizaciji Filozofsko-teološkog instituta DI, i suradnji Odsjeka za kroatistiku Filozofskog faulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga povijesnog instituta u Beču 25. i 26. XI. 1994. Zbornik radova je u pripremi.

 125. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Marko Ginami-Albertović (1590-1654) Hrvat, glasoviti tiskar u Veneciji

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Vrsta rada: Članak za HBL 4.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Glasoviti venecijanski "knjigar", tj. tiskar, knjižar i nakladnik, bio je Hrvat ili barem hrvatskoga podrijetla.
  Ključne riječi: Knjigar, tiskar, knjižar, nakladnik, Hrvat, hrvatsko podrijetlo.÷
  Ostalo: Još 200 godina poslije njegove smrti ostalo je sjećanje na nj da je bio "Illirico, stampatore Veneziano".

 126. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Faust Vrančić i isusovci Alfons Carrillo i Bartol Kašić

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Vrsta rada: Referat na simpoziju "Obitelj Vrančić u hrvatskoj književnosti i znanosti".
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Faust Vrančić tiskao je svoj petojezični Rječnik 1595. u Veneciji na poticaj isusovca Alfonsa Carrilla, i zato ga njemu posvećuje. S tiskanim Rječnikom Faust je došao u Rim, i tu je zamolio isusovačkoga generala da ga primi u novicijat, u kojem je upravo tada bio Bartol Kašić. Na taj je način Kašić došao u posjed Vrančićeva Rječnka. Poredavši stupac "dalmatice" po abecedi i dodavši značenje iz stupca "italice" složio je Bartol Kašić prvi Hrvatsko-talijanski rječnik.
  Ključne riječi: F. Vrančić, Dictionarium quinque nobilisimarum Europae linguarum, posveta Carrillio, B. Kašić, Hrvatsko-talijanski rječnik.

 127. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Hrvatski jezik u renesansnoj Europi i isusovačka jezikoslovna djelatnost.

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Vrsta rada: Referat na Prvom hrvatskom slavističkom kongresu, Pula, 19-23. IX. 1995.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Hrvatski jezik bio je poznat u renesansnoj Europi, a isusovci su među slavenskim jezicima izabrali hrvatski da se poučava u isusovačkim kolegijima, pa je šk. god. 1599/1600. u Rimskom kolegiju osnovana "Akademija ilirskog jezika". Za nju je Bartol Kašić, nakon što je napisao Hrvatsko-talijanski rječnik, napisao prvu hrvatsku gramatiku "Institutiones linguae Illyicae", koja je, nakon probne upotrebe u spomenutoj akademiji, tiskana u Rimu 1604.
  Ključne riječi: Renesansna Europa, hrvatski jezik, slavenski jezici, Akademija ilirskog (=hrvatskog) jezika, Bartol Kašić, Hrvatsko-talijanski rječnik, Gramatika, nastava hrvatskog jezika.

 128. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Problematika prvog razdoblja u periodizaciji Hrvatskoga narodnog preporoda.

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Vrsta rada: Referat n simpoziju "Znanstveni i književni rad Slavka Ježića".
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Slavko Ježić u svojoj "Hrvatskoj književnosti" formalno pihvaća uobičajenu periodizaciju Hrvatskoga narodnog preporoda po kojoj prvo razdoblje bliže priprave počinje 1790. g. Ali kad se pročitaju svi njegovi tekstovi, postaje nam jasno da on govori i o daljoj pripravi koju stavlja u 15. i 16. stoljeće.
  Ključne riječi: Periodizacija Hrvatskoga narodnog preporoda, doba bliže pripraveod 1790, doba dalje priprave trajalo je tri stoljeća.

 129. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kontroverze o nadbiskupu Stepincu i Židovima (prema dokumentarnoj građi).

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Vrsta rada: Referat na okruglom stolu u Židovskoj općini Zagreb
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Stepinac je počeo pomagati Židovima čim ih je nacizam počeo ugrožavati diljem Europe, pa su počeli dolaziti u Zagreb. Kad su nacisti došli i u Zagreb, Stepinac je nastavio svoje akcije pomaganja i spasavanja Židova, i uz vlastiti rizik.
  Ključne riječi: Nadbiskup Stepinac, nacizam, ugroženi Židovi, Stepinac organizirano pomaže i spasava. vlastiti rizik.

 130. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Nadbiskup Stepinac i totalitarni režimi XX. stoljeća.

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Vrsta rada: Referat na simpoziju "Crkva za dostojanstvo čovjeka protiv totalitarizama XX.st.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Stepinac se na studiju u Rimu od 1924. susretao s fašizmom, vrativši se u Zagreb našao je "šestojanuarsku diktturu", 1941. uz ustaški režim djeluju i nacisti, a 1945. dolazi komunistička diktatura. koja 1946. Stepinca osuđeje na 16 god. strogog zatvora. S u
  Ključne riječi: Stepinac, totalitarizmi, fašizam, šestojanuarska diktatura, ustaše, nacisti, komunsti.
  Ostalo: Simpozij je organizirao 24. i 25. studenoga 1995. Filozofsko-teološki institut D.I., Filozofski fakultet D.I. u Zagrebu i Hrvatski povijesni institut u Beču. Tajnik organizacijskog odbora Vladimir Horvat. Novčanu pomoć od 15.000 kuna dalo nam je Ministarstvo znanosti i tehnologije.

 131. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Bartol Kašić o Bernardinovom i Bandulavićevom Lekcionaru.

  Autori:
  Horvat, Vladimir (196566)
  Vrsta rada: Referat na simpoziju o Bernardinu Splićaninu i samostanu svetog Frane.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Bartol Kašić u tekstu "Apologia" koji sam pronašao i nedavno objavio, govori i o Bernardinovu Lekcionaru, a u tekstu "Corretioneo" daje - na zatjev tajnika Propagande - primjedbe Bandulavićevu Lectionaru.
  Ključne riječi: B. Kašić, Apologia, Bernardinov Lekcionar, Corretione-Ispravak Bandulavićeva Lekcionar.

 132. Tip rada: Ostalo

  Naslov: A. Dalmatin,"Postilla" iz 1568., Zagreb 1993.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Vrsta rada: Recenzija u "KATEHEZA" GOD. 17 (1995) BR. 1,str. 68-69.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pretisak s pogovorom protestantske "Postille" - misnih čitanja i propovijedi za gradišćanske Hrvate.
  Ključne riječi: Vjera, propovijedi, misna čitanja, protestanti, gradišćanski Hrvati.

 133. Tip rada: Ostalo

  Naslov: S. Konzul Istranin, Katekizam iz 1561. i 1564, Pazin 1991.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Vrsta rada: Recenzija u "KATEHEZA" god. 17 (1995) br. 1, str.69.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pretisak protestantskih katekizama na glagolici koje izdaju u Njemačkoj u 16. st. Stjepan Konzul i Juraj Dalmatin
  Ključne riječi: Katekizam, protestanti, izdanja, pretisak.

 134. Tip rada: Ostalo

  Naslov: A. Jembrih, Juraj Damšić i njegov "Nauk keršćanski" iz 1744., Zagreb 1994.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Vrsta rada: Recenzija u "KATEHEZA" god. 17 (1995) br. 1, str.69-70.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pretisak katekizma za gradišćanske Hrvate i studija priređivača o autoru i djelu.
  Ključne riječi: Vjera, katekizam, pretisak, gradišćanski Hrvati

 135. Tip rada: Ostalo

  Naslov: J. Meyendorff i dr.(ur), Geschichte der christlichen Spiritualitat, Bd. 1-2., Wurzburg 1993-1995.

  Autori:
  Korade, Mijo (176994)
  Vrsta rada: Recenzija u "KATEHEZA" god. 17 (1995) br. 2, str. 152, br.3. str. 230-231.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Povijesni pregled kršćanske duhovnosti kroz stari i srednji vijek
  Ključne riječi: Povijest, kršćanstvo, duhovnost, pregled.

 136. Tip rada: Ostalo

  Naslov: H. Timmermann, Die Entstehung der Nationalbewegung in Europa 1750-1849., Berlin 1995.
  Vrsta rada: Recenzija u "KATEHEZA" GOD. 17 (1995) BR. 3. str. 236.
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Različiti radovi o nacionalnim pokretima u raznim narodima Europe.
  Ključne riječi: Povijet, narodi, pokreti, Europa.MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr