SVIBOR - Projekt broj: 6-02-315

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-315


HRVATSKA U SUSTAVU SREDNJOEUROPSKE POLITIKE, KULTURE, ZNANOSTI I ISUSOVAČKE DJELATNOSTI OD 16. DO 20. STOLJEĆA.


Glavni istraživač: HORVAT, VLADIMIR (108895)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.93. do 11.01.98.

Ukupno radova na projektu: 138
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Hrvatski povijesni institut u Beču, ured u Zagrebu, Zagreb (1063)
Odjel/Zavod: Hrvatski povijesni institut u Beču, Canisiusgasse 16, 1090 WIEN Tel.:43 (1) 317- 051-745. Fax:43 (1) 317-051-728
Adresa: Ured u Zagrebu: Palmotićeva 33. Tel/Fax: 385 01/434-368
Grad: 1090 Wien - Beč, Austria
Komunikacija
Telefon: 385 01/ 434-368
teleFaks: 385 01/ 434-368
E-mail: VLADIMIR.HORVAT@PUBLIC SRCE HR

Sažetak: Temeljito proučavanje arhivskih fondova Beča i ostalih važnih središta srednje Europe, i objavljivanje kritičkih izdanja. Potrebno je provesti verifikaciju već objavljene građe, kao i izvedenih zaključaka. Da bi se došlo do znanstveno utvrđenih spoznaja, istraživanje mora obuhvaćati socijalnu, političku, kulturnu, znanstvenu, obrazovno-odgojnu, vjersko-crkvenu i isusovačku povijest Hrvatske u sustavu srednje Europe do 1918.

Ključne riječi: povijest, znanost, filologija, gramatologija, leksikografija, kultura, umjetnost, Hrvatska, Europa, politika, diplomacija, isusovci, teatrologija, povijest školstva, misije i misionari.

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanja da se na osnovu arhivskih fondova Beča i drugih centara Srednje Europe prouče uljudbene razmjene, tj. primanje i doprinos Hrvatske u kulturnom, znanstvenom, vjerskom, umjetničkom i političko-diplomatskom životu Srednje Europe od 16-20. stoljeća. Taj cilj naš projekt želi postići istraživanjem osobnih doprinosa utjecajnih pojedinaca kao i tematskih grupa i isusovačkog reda, koji su djelovali u Hrvatskoj i u Srednjoj Europi u raznim oblicima društvenog, kulturnog, školskog, znanstvenog i političko-diplomatskog života. Istražit će se i utjecaj isusovačkih leksikografa i gramatičara na standardizaciju hrvatskoga književnog jezika kroz stoljeća, te isusovačka djelatnost na području školstva, znanosti i misija. Ovaj projekt zapravo je samo dio ukupnog istraživačkog programa Hrvatskog povijesnog instituta (HPI) u Beču. Kako bi istraživanje bilo što cjelovitije, HPI u Beču koristit će također rezultate istraživanja svoje podružnice u Budimpešti, koja je u osnivanju. Ocjenjujemo da će rezultati istraživanja predstavljati znatan doprinos hrvatskoj historiografiji, a naročito poznavanju uloge Hrvatske, glasovitih Hrvata i isusovačkih djelatnika u društvenom, kulturnom, vjerskom, znanstvenom i političkom životu Srednje Europe od 16. do 20. stoljeća.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Arhiv HAZU
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 00193 - Rim-Roma, Italia


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Organiziranje znanstvenih simpozija, godišnje bar 1, u suorganizaciji s FTI i s drugim ustanovama. Hrvatski povijesni institut je jedina hrvatska znanstvena ustanova u Beču, pa organizira i predavanja, predstavljanje knjiga, susrete hrvatskih studenata.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): V. Horvat, M. Korade, A. Jembrih, J. Matoš

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.01.96
Informacije: svibor@znanost.hr