SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-02-321

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-02-321


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 13
Ukupno objavljenih radova: 13


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Vlasi

  Autori:
  Mirdita, Zef (201650)
  Urednici
  Ot, Ivan
  Izdavač: Hrvatski leksikografski zavod "Miroslav Krleža"
  Broj stranica: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor daje kratak pregled povijesti Vlaha od njihove pojave do danas, uključujući problem njihove etnogeneze, njihova imena kao sinonim nomadskih odnosno polunomadskih "stočarskih struktura". Govori o njihovim migracijama na koji su utjecale pored gospodarskih i osmansko-turska osvajanja. Njihovo širenje po Bosni Hrecegovini, Hrvatskoj i o njihovom premještavanju na granice Vojne krajine od strane Habsburgovaca. Unatoč srbizaciji od strane Srpske pravoslavne crkve, mentalitet im nije uspjela promijeniti.
  Ključne riječi: Vlasi, stočari, Bosna, Hrvatska, Vojna krajina, srbizacija, bogumilstvo, Islam
  Ostalo: Prilog je u tisku / The article is in the print process

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pokušaj rasvjetljavanja i rješavanja problema fenomena "planinskih" odnosno "pastirskih" socijalnih struktura Balkana

  Autori:
  Mirdita, Zef (201650)
  Časopis: Povijesni prilozi
  Broj: 12
  ISSN: 0351-9767
  Volumen: 360
  Godina: 1993
  Stranice: od 283 do 326
  Broj referenci: 151
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor smatra da se etnogeneza Vlaha mora proučavati u kontekstuavaro-stepske kulture, kao superstrat paleobalkanskog dačkoglatiniziranog etnosa na što upućuju određene karakterističnenomenklature za socioupravne organizacije Vlaha, kao što su"katun", "župan" i dr. Prema autoru Vlasima treba priznati njihovsamosvojni etnokulturni identitet, bez obzira na činjenicu da lioni pripadaju nekoj od Pravoslavnih crkvi ili pak Islamu.
  Ključne riječi: Vlasi, starobalkansko, katun, plemenska organizacija, osmanlijska kolonizacija, Vojna krajina, islamizacija, srbizacija, Cincari, Morlaci, Aromuni, Iflakan, Kucovlasi, migracija, simbioza, Transhumac, Karavlasi, vlaški, aromunski, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Kosovo, Albanija, Makedonija, Grčka, pravoslavlje, katoličanstvo, Bogumili, arijanstvo, semiarijanstvo, Romani, Romanizacija, Dačani, Tračani, Iliri

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vlaško pitanje i osmanlijski izvori

  Autori:
  Buzov, Snježana (202456)
  Časopis: Povijesni prilozi
  Broj: 11
  ISSN: 0351-9767
  Volumen: 322
  Godina: 1992
  Stranice: od 39 do 60
  Broj referenci: 34
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Razgraničenje između bosanskog pašaluka i mletačke Dalmacije nakon kandijskog rata

  Autori:
  Buzov, Snježana (202456)
  Časopis: Povijesni prilozi
  Broj: 12
  ISSN: 0351-9767
  Volumen: 360
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 38
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazuje se stanje u Osmalijskom carstvu za vrijeme Kandijskograta tj. smjene na vlasti te se daje osvrt na gospodarski ipolitički život Carstva koje proživljava najtežu krizu u cijelom16. i 17. stoljeću. Komparativnom analizom prikazuje se odnosdviju država: Osmanlijskog carstva i Mletačke republike premanjihovim istočno jadranskim posjedima. Odlučujuću ulogu uratovanjima u Dalmaciji odigrali su dalmatinski Morlaci (Vlasi) ivojska bosanskih krajišnika. Kao zaključak ističe se da jegranica između mletačke Dalmacije i Bosanskog pašaluka ostalagotovo nepromijenjena, a rat je uzrokovao trajno i općeslabljenje Dalmacije.
  Ključne riječi: Kandijski rat, Kreta, Dalmacija, Osmanlijsko Carstvo, Mletačka republika, Bosanski pašaluk, Morlaci, Vlasi, Islamsko pravo, Linija Nani, Aga, Beg, Ciparski rat, Filiriđijsko stanovništvo, Timar, Zeamet, Has, Ejalet Bosna, Bosanski spahija, Mletačka Dalmacija

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vlasi u svjetlosti bizantskih izvora

  Autori:
  Mirdita, Zef (201650)
  Časopis: Povijesni prilozi
  Broj: 14
  ISSN: 0351-9767
  Volumen: 14
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Centre d'etudes des civilisations de l'Europe centrale et du sud-est Cashiers. No8. Les Aroumains. INALCO. Publications Langues'O. Paris, 1989, 186.

  Autori:
  Mirdita, Zef (201650)
  Časopis: Povijesni prilozi
  Broj: 13
  ISSN: 0351-9767
  Volumen: 13
  Godina: 1994
  Stranice: od 263 do 273
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analitičko kritički osvrt na radove objavljene u navedenom znanstvenom zborniku.
  Ključne riječi: Vlasi, Vlah "oditai", Bizant, Vlaška episkopija u Vranju, "pax ottomanica", kielatori

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Srečko M. Džaja, Bosnien und Herzegovina in der oesterreichisch-ungarischen Epoche (1878-1918). Die Inteligentsia zwischen Tradition und Ideologie.Suedosteropaeische Arbeiten.93. R. ldenberg Verlag, Muenchen, 1994., 287.

  Autori:
  Mirdita, Zef (201650)
  Časopis: Povijesni prilozi
  Broj: 13
  ISSN: 0351-9767
  Volumen: 13
  Godina: 1994
  Stranice: od 273 do 287
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor se bavi svijetom ideja inteligencije hrvatske, srpske i muslimanske, njihovim pogledima na prošlost i predodžbama o budućnosti, njihovim stajalištima prema tuđinskoj vlasti, njihovu prihvaćanju ili odbijanju suvremenih europskih političkih pa i južnoslavenske ideologije
  Ključne riječi: Inteligencija, Hrvati, Srbi, Muslimani, Austrougarska, Tradicija, Ideologija

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sudjelovanje vojske hrvatskoga Kraljevstva u bitci naroda kod Varne

  Autori:
  Mirdita, Zef (201650)
  Časopis: Povijesni prilozi
  Broj: 13
  ISSN: 0351-9767
  Volumen: 13
  Godina: 1994
  Stranice: od 9 do 25
  Broj referenci: 79
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na osnovi detaljne analize objavljene arhivske građe iz Dubrovnika i rezultata istraž ivača problema Bitke naroda kod Varne, autor ovoga rada zaključuje da su se Hrvati učinkovito uključili u bitku i na diplomatskom i na vojnom planu, na kopnu i na moru. To se najbolje vidi u aktivnosti Dubrovčana koji su bili prvi promicateljiu antiturske koalicije
  Ključne riječi: Varna, Hrvati, Hrvatsko Kraljevstvo, Dubrovčani, Papa Eugen IV., Ladislav III., Đurađ Branković, Iulij Cesarini, Gjergj Kastrioti-Skenderbeg, Turci

 9. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Razgraničenje između Bosanskog pašaluka i mletačke Dalmacije nakon kandijskog rata
  Fakultet: Filozofski fakultet, Odsjek za povijest Sveučilište u Zagrebu
  Autor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 22.04.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 130


 10. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Albanci u svjetlu vanjske politike Srbije
  Ustanova: Matica iseljenika Hrvatske
  Godina: 1995


 11. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Povijesnica Mustafe Selaniki efendije kao izvor za povijest osmanlijsko-hrvatskih sukoba u drugoj polovici XVI. stoljeća

  Autori:
  Buzov, Snježana (202456)
  Vrsta rada: Referat na znanstvenom skupu "Bitka kod Siska 1593."
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U svojoj povijesti Osmanskog Carstva koje obuhvaća vremensko razdoblje od 1563. do 1600. godine, pisac Mustafa Selaniki Efendi daje veoma značajan opis borbi Osmanlija na granicama Hrvatskog Kraljevstva. Njegovi su podaci veoma značajni za hrvatsku povijest.
  Ključne riječi: Osmansko Carstvo, Nikola Zrinski, Mehmed Paša Sokolović, Hrvati, Mađari, Franci, Hasan Paša, Sisak
  Ostalo: Znanstveni skup "Bitka kod Siska 1593." održao se u Zagrebu iSisku od 17.06.1993. do 18.06.1993. Objavljeno u zborniku Sisačka bitka 1593, Zagreb-Sisak 1994., str. 131-136, 22 reference, Izdavač je Zavod za hrvatsku povijest filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Institut za suvremenu povijest i Povijesni arhiv Sisak, ISBN:953-175-025-4

 12. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Albanci u svijetlu vanjske politike Srbije

  Autori:
  Mirdita, Zef (201650)
  Vrsta rada: predavanje pročitano na međunarodnom simpoziju: Jugoistočna Europa od 1918-1995
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Vanjska politika Srbije od "Načertanija" I. Garašanina do Titove Jugoslavije u protjerivanju Albanaca sa Kosova
  Ključne riječi: "Načertanije", Jovan Cvijić, Vasa Čubrilović, Ivo Andrić, Albanci muslimani, Albanci katolici
  Ostalo: Rad je pročitan u organizaciji Matice iseljenika Hrvatske, a održan je u Zadru od 27.-29. IX. 1995. RAD JE U TISKU

 13. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Društveno-političke okolnosti tijekom djelovanja Katoličke Crkve u Albanaca i politika Velikih sila prema Albancima tijekom druge polovice XIX. stoljeća

  Autori:
  Mirdita, Zef (201650)
  Vrsta rada: Rad s međunarodnog simpozija održan u Skadru 3.6.1995. godine
  Jezik: Albanski
  Sažetak: U nedostatku nacionalnih pravno-političkih i kulturno-obrazovnih Institucija Katolička je Crkva jedina koja brani i štiti politički integritet i identitet albanskog naroda
  Ključne riječi: Katolička Crkva, Megadhiidea, panislamizam, panhelenizam, Prizrenska liga, Velike sile
  Ostalo: Rad pročitan na međunarodnom simpoziju u Skadru u organizaciji Albanske katoličke biskupske konferencije a povodom proslave stote obljetnice III. Nacionalnog koncila koji je održan 15. svibnja 1895.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr