SVIBOR - Projekt broj: 6-03-048

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-048


KOMPJUTORSKA OBRADA HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA


Glavni istraživač: MOGUŠ, MILAN (83210)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 79
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za lingvistiku
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 61 20 011
teleFaks: 385 (0)41 51 38 34

Sažetak: Temeljeći obradu hrvatskoga književnog jezika na svekolikomŤ proučavanju tekstova od najstarijih pisanih spomenika do danas,Ť načinjen je popis uzoraka i kriteriji za sastavljanjeŤ reprezentativnih korpusa. Prvi smjer lingvističke obrade takvih,Ť do sada nepostojećih korpusa, zahtijeva izradu posebnihŤ kompjutorskih programa s pomoću kojih se na temelju dovršeneŤ tekstovne baze jednomilijunskoga korpusa hrvatskoga književnogŤ jezika (obuhvaća pet osnovnih stilističkih žanrova - poezija,Ť proza, drama, stručno-znanstvena proza, novine), izrađena jeŤ abecedna konkordancija korpusa, lematizacija korpusa iŤ pripremljen za tisak "Frekvencijski rječnik hrvatskoga književnogŤ jezika". Pored toga, izrađuje se Pravopisni rječnik, kao iŤ rječnici pojedinih djela starije hrvatske književnosti. DrugiŤ smjer proučavanja temelji se na osobitostima građenja teksta kaoŤ jezične i informacijske cjeline. Treći smjer proučavanja usmjerenŤ je prema kulturološkom određivanju hrvatskoga književnog jezika.

Ključne riječi: frekvencijski rječnik jednomilijunskoga korpusa, frekvencijski rječnik korpusa hrvatske poezije, proze, drame, stručno-znanstvenih tekstova, novina, lematizacija, izrada pravopisnoga rječnika, tekst kao jezična i informacijska cjelina, kulturološko određivanje hrvatskoga književnog jezika

Ciljevi istraživanja: Istraživanje na projektu "Kompjutorska obrada hrvatskoga književnog jezika" odvija se u nekoliko osnovnih pravaca: izrada Frekvencijskoga rječnika hrvatskoga književnog jezika na osnovi jednomilijunskoga korpusa (tzv. Mogušev korpus); izrada Pravopisnoga rječnika hrvatskoga književnog jezika; morfološki opis hrvatskoga književnoga jezika; izrada rječnika pojedinih djela starije hrvatske književnosti (od početka pismenosti do 19. stoljeća); izrada monografija o hrvatskim filolozima starijega razdoblja, osobito gramatičara i leksikografa; izrada tipologizacije tekstovnih vrsta.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: Proučavanje civilizacijske terminologije središnje i istočne Europe
    Naziv ustanove: Austrijska akademija znanosti
    Grad: 1000 - Beč, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Austrijska Akademija znanosti
    Tip suradnje: Zajednički projekt
    Grad: 1000 - Beč, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 22.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr