SVIBOR - Projekt broj: 6-03-071

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-071


SUVREMENI HRVATSKI KNJIŽEVNI JEZIK


Glavni istraživač: LONČARIĆ, MIJO (26363)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 238
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Hrvatski filološki institut, Zagreb (90)
Odjel/Zavod: Zavod za hrvatski jezik
Adresa: Strossmayerov trg 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 276 007/ (0)1 434 720
teleFaks: 385 (0)1 278 684
E-mail: zahrje@filolog.hfi.hr

Sažetak: Suvremeni hrvatski književni jezik nije dovoljno istražen. Nastavljeno je istraživanje iz prethodnih godina. Istraživali su se i opisivali pojedini segmenti nedovoljno istraženih aspekata pojedinih razina jezika (semantičko-sintaktički kompleks imenskih riječi, posljedični kompleks, imenski predikat u partitivnom genitivu, mocijski parnjaci). Izrađivao se teoretski model za obradu leksika u jednojezičnom rječniku. Istraživao se kontakt hrvatskoga i rusinskog jezika. Dorađena je jednosveščana dokumentirana gramatika hrvatskoga književnog jezika općeg tipa i priručnik (savjetnik) za kulturu hrvatskoga književnog jezika. Obavljale su se pripreme za izradu jednosveščanoga i dokumentiranoga višesveščanog jednojezičnog rječnika. Davali su se savjeti ustanovama (medijima, upravi, školstvu) i pojedincima. Potrebni su novi istraživači i radni prostor.

Ključne riječi: hrvatski književni jezik, gramatika, rječnik, fonologija, morfologija, tvorba riječi, sintaksa, stilistika, terminologija, leksikografija, leksikologija, imenski predikat, imenske riječi, posljedični kompleks

Ciljevi istraživanja: Suvremeni hrvatski književni jezik nije dovoljno istražen, dijelom i zbog političkih razloga. Intenzivirano je istraživanje njegove strukture i zakonitosti radi usavršavanja kodifikacije, stabilizacije i poboljšanja jezične kulture. Istražuju se odabrana pitanja i problemi nedovoljno istraženih aspekata pojedinih jezičnih razina. I. 1. Usavršavat će se i dorađivati prerađena gramatika Zavoda tako da se dobije iscrpna, suvremena, dokumentirana jednosveščana gramatika za srednje, visoko i opće obrazovanje. 2. U skladu s izrađenom koncepcijom obavljaju se pripreme za izradu jednojezičnoga jednosveščanoga i višesveščanoga općega dokumentiranog rječnika književnog jezika. Prema izrađenoj bibliografiji dovršen je ispis dodatne građe iz predviđenoga korpusa: a. važne publikacije ranije neobuhvaćene, uglavnom iz političkih razloga, b. pisana riječ iseljene Hrvatske, c. pisana riječ posljednjih triju desetljeća i posebno zadnjih nekoliko godina). Izradit će se upute za obradu rječnika. 3. Usavršavat će se novoizrađeni priručnik ("savjetnik") za kulturu književnoga jezika na temelju sustavnog istraživanja i pitanja ustanova (javni mediji, uprava, školstvo itd.) te pojedinaca. II. 1. Svake godine istražuju se odabrane teme pojedinih jezičnih razina koje se obrađuju u radovima različita opsega. Izrađuju se monografije: Terminološki priručnik, Rusinski jezik u procjepu prošlosti i sadašnjosti, rusinski jezik u hrvaskom okružju; kontakti i interferencije, Antonimija u hrvatskom jeziku 2. Izradit će se monografije: posljedični kompleks, leksikološko-leksikografski priručnik, predikatno ime u partitivnom genitivu, semantičko-sintaktički status imenskih riječi, status participa u hrvatskom jeziku.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 6-O3-211 Hrvatski rječnik
  Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Odbor za zakonodavstvo Zastupničkoga doma Sabora R Hrvatske
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Hrvatski meteorološki zavod RH
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Odsjek za kroatistiku i južnoslavenske filologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Slavisches Seminar, Universitaet Mannheim
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Mannheim, Deutschland

 6. Naziv ustanove: Sveučilište Muenster
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Muenster

 7. Naziv ustanove: Sveučilište u Budimpešti
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 8. Naziv ustanove: Sveučilište u Beču
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Beč, Austrija

 9. Naziv ustanove: Sveučilište Gregoriana
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: Rim, Italija

 10. Naziv ustanove: Zagrebački velesajam
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 11. Naziv ustanove: Ministarstvo prosvjete i športa
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 12. Naziv ustanove: Školske novine
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 13. Naziv ustanove: Hrvatska sveučilišna naklada
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 14. Naziv ustanove: Zavod za školstvo RH
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 15. Naziv ustanove: Hrvatska matica iseljenika
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 16. Naziv ustanove: Državni meteorološki zavod RH
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 17. Naziv ustanove: Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 18. Naziv ustanove: Ministarstvo rada i socijalne skrbi
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr