SVIBOR - Projekt broj: 6-03-079

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-079


ISTRAŽIVANJE NARODNIH GOVORA U ZEMLJI I INOZEMSTVU


Glavni istraživač: ŠOJAT, ANTUN (47730)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 167
Naziv ustanove: Hrvatski filološki institut, Zagreb (90)
Odjel/Zavod: Zavod za hrvatski jezik
Adresa: Strossmayerov trg 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 276-007, 434-720
teleFaks: 385 (0) 1 278-684

Sažetak: Terensko i kabinetsko istraživanje dijalektoloških, suvremenih i povijesnojezičnih podataka o hrvatskim govorima u zemlji i u inozemstvu. Znanstvena i stručna obrada prikupljenih podataka. Istraživački programi: a) Suvremeni hrvatski govori u zemlji i inozemstvu, b) Pisani ostvaraji na čakavskom i kajkavskom narječju u prošlosti i sadašnjosti, c) Suradnja na Europskom lingvističkom atlasu (=ELA), Općeslavenskom lingvističkom atlasu (=OLA), Hrvatskom dijalektološkom atlasu (=HDA).

Ključne riječi: Hrvatska dijalektologija, suvremeni govori, povijesna dijalektologija, dijalekatski pisani ostvaraji

Ciljevi istraživanja: (Ciljevi) a) prikupljanje i znanstvena obrada podataka o suvremenom stanju narodnih govora svih triju hrvatskih narječja u zemlji i inozemstvu, na svim jezičnim razinama, b) prikupljanje i znanstvena obrada pisanih ostvaraja na čakavskom i kajkavskom narječju, u prošlosti i sadašnjosti. (Očekivani rezultati) Dijalektološka obradba i objavljivanje prikupljenih podataka. Kroatističke i slavističke sinteze, na svim jezičnim razinama.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: Lingvistička geografija
    Naziv ustanove: HAZU
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Ispunjeni su kvestionari za Hrvatski dijalektološki atlas: (Hrvatska) Lobor, Baška, Ustrine, Orlec, Cres; (Mađarska) Hrvatski Židan, Serdahelj, Santovo, Kukinj, Tukulja, Lukovišče, Koljnof; (Austrija) Trajštof, Bandol, Donja Pulja.
    Tip proizvoda: Ostalo
    Autor(i): V. Zečević, S. Hozjan, M. Lončarić, A. Šojat, B. Finka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr