SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-03-143

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-03-143


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 57
Ukupno objavljenih radova: 59


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku

  Autori:
  Stipčević, Vesna (126364)
  Urednici
  Damjanović, Stjepan
  Izdavač: HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO
  Godina: 1992
  Broj stranica: 128
  Broj referenci: 79
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tekstološka i jezična analiza tekstova hagiografske legende o sv.Pavlu Pustinjaku u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti.Objavljeni tekstovi.
  Ključne riječi: hrvatskoglagoljska književnost srednjega vijeka, hagiografija, sv. Pavao Pustinjak, tekstologija, lingvistika.

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Prvo razdoblje hrvatskoglagoljskog tiskarstva (Analiza grafije)

  Autori:
  Bakmaz, Ivan (1591)
  Urednici
  Nazor, Anica (33234)
  Izdavač: GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE
  ISBN: 86-399-0316-6
  Godina: 1991
  Stranice: od 79 do 118
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analiza grafije hrvatskoglagoljskih inkunabula opovrgava tezu ofizički jedinstvenoj glagoljaškoj tiskari koja se selila narelaciji Kosinj - Senj - Rijeka.
  Ključne riječi: hrvatskoglagoljske inkunabule, tiskare

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Der erste Zeitabschnitt der kroatisch-glagolitischen Buchdruckkunst (Analyse der graphischen Zeichen)

  Autori:
  Bakmaz, Ivan (1591)
  Urednici
  Nazor, Anica (33234)
  Izdavač: GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE
  ISBN: 86-399-0316-6
  Godina: 1991
  Stranice: od 119 do 122
  Broj referenci: 18
  Jezik: njemački

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Lectiones biblicae

  Autori:
  Bakmaz, Ivan (1591)
  Urednici
  Nazor, Anica (33234)
  Izdavač: GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE
  ISBN: 86-399-0316-6
  Godina: 1991
  Stranice: od 123 do 135
  Jezik: latinski
  Sažetak: Donosi se popis biblijskih čitanja, homilija i sermona uBrevijaru iz 1491. godine.
  Ključne riječi: biblijska čitanja, sermoni, homilije, brevijar.

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Od molitve do recepta - neki medicinski tekstovi u hrvatskoglagoljskim spomenicima

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Urednici
  Padovan, Ivo
  Belicza, Biserka
  Izdavač: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  ISBN: -
  Godina: 1992
  Stranice: od 281 do 290
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Brojni su zapisi vezani uz liječenje u glagoljskim rukopisima, odmolitava i amuleta do primitivnih recepata.
  Ključne riječi: hrvatskoglagoljski rukopisi, zdravlje, liječenje, molitve, recepti.
  Ostalo: 7. knjiga "Rasprava i građe za povijest znanosti" ujedno je 3.svezak u priredbi Razreda za medicinske znanosti HAZU.

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Čatlić,Broz (Ambroz), pisac glagoljaš (XVI. st.)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Urednici
  Macan, Trpimir
  Petrović, Ivanka (37014)
  Izdavač: LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"
  ISBN: 953-6036-18-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 28 do 0
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Broz (Ambroz) Čatlić, jedan od pisara, ili pisac zapisa na jednomod hrvatskoglagoljskih rukopisa "Antonina", koji je nastao oko1518. g. (Bibl. Apostolica Vaticana, sign.Borg. illir. 11). Hrvatskoglagoljski "Antonini" su konfesionalikompilirani prema djelima firentinskog nadbiskupa dominikancaAntonina Pierozzija (1389-1459), poznati u zapadnoeuropskimizdanjima od 1472. g. (Summa confessionis, Confessionale i sl.).
  Ključne riječi: hrvatskoglagoljska književnost srednjega vijeka, Broz (Ambroz) Čatlić, Antonini - Konfesionali, 16. stoljeće

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Čeperić, Ivan, pisac glagoljaš (Draga Bašćanska na Krku, XVIII. st.)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Urednici
  Macan, Trpimir
  Petrović, Ivanka (37014)
  Izdavač: LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"
  ISBN: 953-6036-18-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 45 do 46
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ivan Čeperić, krčki glagoljaš franjevac, jedan je od triju pisarahrvatskoglagoljskog "Molitvenika", molitvenog zbornika nastalogtijekom 17. i 18. stoljeća, djelomice pisanog i latinicom (ArhivHAZU, sign. III.a 1), u kojemu je oko 1745. g. ispisao medicinskeglagoljske zapise i latinične dijelove.
  Ključne riječi: hrvatsko glagoljaštvo, Ivan Čeperić, Molitvenik, 17/18. stoljeće

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Čeperić, Juraj, pisac glagoljaš (Draga Bašćanska na Krku?, XVII. st.)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Urednici
  Macan, Trpimir
  Petrović, Ivanka (37014)
  Izdavač: LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"
  ISBN: 953-6036-18-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 46 do 0
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Juraj Čeperić, krčki glagoljaš, napisao je 1623. g. glagoljskizbornik (Arhiv HAZU, sign. VII. 116), koji je sadržavao i"Lucidar", od početka 12. stoljeća vrlo popularan kompendijsrednjovjekovnoga enciklopedijskog znanja. Hrvatski "Lucidari",glagoljski i latinični, prevedeni su neposredno s latinskog"Elucidarija" Honoriusa Augustodunensisa ili s čeških italijanskih kompilacija njegova djela.
  Ključne riječi: hrvatska književnost srednjega vijeka, Juraj Čeperić, Lucidar, 17. stoljeće

 9. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Črnčić, Ivan (Crnčić), povjesnik i slavist (Polje na Krku, 2.V.1830- Rim, 7.I.1897)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Urednici
  Macan, Trpimir
  Petrović, Ivanka (37014)
  Izdavač: LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"
  ISBN: 953-6036-18-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 100 do 101
  Broj referenci: 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ivan Črnčić, povjesnik i proučavatelj hrvatskoga glagoljaštva(1830-1897) napisao je niz monografija i studija iz hrvatske islavenske povijesti, posebice kulturne i crkvene, s obiljemizvorne arhivske građe. Proučavao je i izdao mnoge glagoljske (ilatinske) epigrafske spomenike, glagoljske liturgijske i drugetekstove. Bavio se ćirilometodskom problematikom i glagoljskompaleografijom.
  Ključne riječi: hrvatska povijest, hrvatsko glagoljaštvo, Ivan Črnčić, 19. stoljeće

 10. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Črnić, Juraj (Černić), pisac glagoljaš (Bribir u Vinodolu, XVII. st.)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Urednici
  Macan, Trpimir
  Petrović, Ivanka (37014)
  Izdavač: LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"
  ISBN: 953-6036-18-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 101 do 103
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Juraj Črnić, pisac glagoljaš iz 17. stoljeća, pripada najboljimpisarima "bribirske pisarske škole". Između 1627. i 1641. g.napisao je tri hrvatske glagoljske "Postile", rukopisne zbirkecrkvenih govora na nedjelje i blagdane za čitavu godinu.
  Ključne riječi: hrvatskoglagoljska književnost srednjega vijeka, Juraj Črnić, Postila, 17. stoljeće

 11. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Čubranić, Miho, pisar glagoljaš (Jurandvor na Krku, XVIII. st.)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Urednici
  Macan, Trpimir
  Petrović, Ivanka (37014)
  Izdavač: LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"
  ISBN: 953-6036-18-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 111 do 0
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Miho Čubranić vrlo je aktivan i plodan pop glagoljaš na Krku u18. stoljeću. Vodio je veliku "dižmarsku" knjigu bašćanskogaklera (Arhiv HAZU, sign. VII. 65) i druge blagajničke ibratovštinske knjige bašćanskog kaptola.
  Ključne riječi: hrvatsko glagoljaštvo, Miho Čubranić, Krk, 18. stoljeće

 12. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ćaćić, Pavao, pisac glagoljaš (Pazarište?, 1691 - Kopar, ?)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Urednici
  Macan, Trpimir
  Petrović, Ivanka (37014)
  Izdavač: LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"
  ISBN: 953-6036-18-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 142 do 0
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pavao Ćaćić, franjevac trećoredac-gregorit, najplodniji je pisaci središnja osoba franjevačkoga hrvatskog glagoljaštva u Kopru,na krajnjem sjeverozapadu Istre u 18. stoljeću. Među ostalim,pripremao je liturgijske misalske i brevijarske tekstove(priredivši oficije s najnovijim svecima prema mletačkompropriju) za novo izdanje glagoljskih liturgijskih knjiga u Rimui sastavio latinsko-crkvenoslavenski(-hrvatskoglagoljski)rječnik.
  Ključne riječi: hrvatsko glagoljaštvo, liturgijski tekstovi, leksikografija, Petar Ćaćić, Kopar, Istra, 18. stoljeće

 13. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ćulin, Ive, pisar glagoljaš (Vrgada, XVIII/XIX. st.)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Urednici
  Macan, Trpimir
  Petrović, Ivanka (37014)
  Izdavač: LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"
  ISBN: 953-6036-18-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 166 do 167
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ive Ćulin, pisar glagoljaš s otoka Pašmana (18/19. st.), ispisaoje latinicom i glagoljicom više zapisa i nekoliko stihova iz"Plača Gospina" u "Bilanovićevu zborniku" (Arhiv HAZU, sign. IV.a141 /IV.a 153/), zbirci raznolike književne građe ("Plač MajkeBožje", propovijedi, apokrifna "Epistola o nedjelji" i dr.)pisane latinicom i glagoljicom u 17. i 18. stoljeću na zadarskompodručju.
  Ključne riječi: hrvatska glagoljska književnost, zadarsko područje, Bilanovićev zbornik, Ive Ćulin, 17-19. stoljeće

 14. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Dorčić, Miko, pisar glagoljaš (Baška na Krku, ? - Baška, 1772)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Urednici
  Macan, Trpimir
  Petrović, Ivanka (37014)
  Izdavač: LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"
  ISBN: 953-6036-18-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 521 do 0
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Miko Dorčić, krčki glagoljaš, pisar je "Kršćanskog nauka" iz1734. g. (NSB u Zagrebu, sign. R 3369) i priručnikanajpotrebnijih tekstova za svećeničku službu u Baškoj (ArhivHAZU, sign. VII. 113). Među njima je najvažniji fragmentarnitekst "Šestokrilca", pogrebne sekvencije znatne glagoljaškestarine koja se pjevala na Krku.
  Ključne riječi: hrvatsko glagoljaštvo, Miko Dorčić, 18. stoljeće

 15. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Depope, Anton, pisac glagoljaš (Brzac na Krku, XVII. st.)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Urednici
  Macan, Trpimir
  Petrović, Ivanka (37014)
  Izdavač: LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"
  ISBN: 953-6036-18-5
  Godina: 1993
  Stranice: od 302 do 0
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Anton Depope, franjevac trećoredac, sastavio je 1625. i 1630. g.u samostanima na Cresu i Krku glagoljski rukopisni kodeks (ArhivHAZU, sign. I.a 45) prema tiskanim tekstovima bosanskog franjevcaMatije Divkovića. Zbornik sadržava prijepise iz Divkovićeva"Nauka krstjanskog", tzv. malog "Nauka" (Mleci 1616).
  Ključne riječi: hrvatska i bosanska franjevačka književnost, Matija Divković, Anton Depope, 17. stoljeće.

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Jedno promišljanje metafore

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Časopis: CROATICA
  Broj: 32
  ISSN: 0070-1564
  Volumen: 20
  Godina: 1991
  Stranice: od 187 do 199
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmatra se metafora kao jezični fenomen i različite definicijemetafore, od Aristotela i Kvintilijana do Richardsa.
  Ključne riječi: metafora, jezik, sličnost, značenje.

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uz Jeronimova pisma (Sveti Jeronim, Izabrane poslanice, Književni krug Split 1990)

  Autori:
  Stipčević, Vesna (126364)
  Časopis: GORDOGAN
  Broj: 33
  Godina: 1991
  Stranice: od 293 do 296
  Jezik: hrvatski

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku

  Autori:
  Stipčević, Vesna (126364)
  Časopis: CROATICA
  Broj: 39
  ISSN: 0070-1564
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 51 do 59
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su izneseni rezultati tekstološkoga istraživanja hrvatskoglagoljskih , brevijarskih i zborničkih legendi o sv. Pavlu Pustinjaku. Upozoreno je na stilske značajke brevijarskih tekstova legende (II. Novljanski, Baromićev i Brozićev brevijar) koje upućuju na visoku jezično-stilsku razinu prevoditeljske vještine hrvatskih glagoljaša.
  Ključne riječi: hrvatskoglagoljska književnost srednjega vijeka, hagiografija, sv. Pavao Pustinjak.

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Riznica starije hrvatske književnosti (Petar Lucić, Vartal, Književni krug, Split 1990)

  Autori:
  Stipčević, Vesna (126364)
  Časopis: KOLO MATICE HRVATSKE
  Broj: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 120 do 122
  Jezik: hrvatski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Brevijar po zakonu rimskoga dvora (1491)(obznana)

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Časopis: SUVREMENA LINGVISTIKA
  Broj: 33
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 33
  Godina: 1992
  Stranice: od 96 do 97
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Brevijar po zakonu rimskoga dvora (1491) (recenzija)

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Časopis: SLOVO
  Broj: 43
  ISSN: 0583-6255
  Volumen: 43
  Godina: 1993
  Stranice: od 282 do 286
  Jezik: hrvatski

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kliment Ohridski i ulogata na Ohridskata kniževna škola vo razvitokot na slovenskata prosveta, MANU Skopje 1989. (osvrt)

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Časopis: SLOVO
  Broj: 43
  ISSN: 0583-6255
  Volumen: 43
  Godina: 1993
  Stranice: od 303 do 311
  Jezik: hrvatski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Obilježena 500. obljetnica Baromićeva brevijara (vijest)

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Časopis: SLOVO
  Broj: 43
  ISSN: 0583-6255
  Volumen: 43
  Godina: 1993
  Stranice: od 319 do 320
  Jezik: hrvatski

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: E.-M. Schmidt-Deeg: Das New Yorker Missale. Eine kroato-glagolitische Handschrift aus dem fruehen 15. Jahrhundert (obznana)

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Časopis: SUVREMENA LINGVISTIKA
  Broj: 38
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 20
  Godina: 1994
  Stranice: od 111 do 111
  Jezik: hrvatski

 25. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Redukcija ligaturnoga inventara

  Autori:
  Bakmaz, Ivan (1591)
  Urednici
  Nazor, Anica (33234)
  Naslov zbornika: ŠIMUN KOŽIČIĆ BENJA I NJEGOVO DOBA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 86-407-0054-0
  Stranice: od 27 do 32
  Skup: Šimun Kožičić Benja i njegovo doba
  Održan: od 21.04.88 do 23.04.88
  Sažetak: Autor razlaže kako se bogatio i reducirao ligaturni inventartijekom razvoja hrvatskoglagoljskog tiskarstva.
  Ključne riječi: hrvatskoglagoljsko tiskarstvo, ligature.

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Problematika žanrova u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti na primjeru hrvatskoglagoljskih vizija

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Urednici
  Damjanović, Stjepan
  Naslov zbornika: PRVI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 182 do 183
  Skup: Prvi hrvatski slavistički kongres, 19 - 23. 9. 1995.
  Održan: od 19.09.95 do 23.09.95

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Temoins des liens litteraires tcheco-(moravo-)croates dans l'hagiographie medievale croate

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Naslov zbornika: XI. Medzinarodny zjazd slavistov
  Jezik: francuski
  Mjesto: Bratislava, Slovačka
  Godina: 1993
  Stranice: od 130 do 131
  Skup: XI. Međunarodni slavistički kongres
  Održan: od 30.08.93 do 08.09.93

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Hagiografski tekstovi u hrvatskoglagoljskim brevijarima

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Urednici
  Damjanović, Stjepan
  Naslov zbornika: PRVI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 190 do 190
  Skup: Prvi hrvatski slavistički kongres
  Održan: od 19.09.95 do 23.09.95

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Latinski hagiografski tekstovi zagrebačke Metropolitane

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Urednici
  Škvorčević, Antun
  Naslov zbornika: ZAGREBAČKA BISKUPIJA I ZAGREB 1094-1994.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 34 do 35
  Skup: Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094-1994.
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94

 30. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Genološke i poetološke odrednice hrvatskoglagoljskih vizija i prenja
  Fakultet: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
  Autor: DURRIGL MARIJA-ANA
  Datum obrane: 07.07.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 176
  Sažetak: Uvodno se izlažu teološka izvorišta vizija i prenja, njihova povijest u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti, te stajališta suvremene književne genologije. U središnjem dijelu radnje utvrđene su genološke i poetske značajke koje vizije i prenja određuju kao zasebne srednjovjekovne žanrove.
  Ključne riječi: hrvatskoglagoljska književnost, književna genologija, žanrovi, vizije, prenja, srednji vijek


 31. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku
  Fakultet: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
  Autor: STIPČEVIĆ VESNA
  Datum obrane: 18.12.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 134
  Sažetak: Autorica je dala tekstološku i jezičnu analizu tekstova hagiografske legende o sv. Pavlu Pustinjaku u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti i objavila tekstove hagiografije (Glagoljski fragment, HAZU, 32b, Žgombićev zbornik, II.Novljanski brevijar, Baromićev i Brozićev brevijar). Članovi komisije za obranu ovoga magistarskog rada, u sastavu prof. dr.Eduard Hercigonja, prof. dr. Josip Bratulić i prof. dr. Stjepan Damjnaović, ocijenili su rad "kao vrijedan doprinos hrvatskoj književnoj medievistici kojoj još uvijek nedostaju tekstološka istraživanja ove vrsti".
  Ključne riječi: hrvatskoglagoljska književnost srednjega vijeka, hagiografija, sv. Pavao Pustinjak, tekstologija, lingvistika


 32. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Genološke i poetološke odrednice hrvatskoglagoljskih vizija i prenja
  Fakultet: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
  Mentor: PETROVIĆ IVANKA
  Datum obrane: 07.07.95
  Broj stranica: 176
  Autor: Durrigl Marija-Ana
  Rad: Doktorat


 33. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku
  Fakultet: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
  Mentor: PETROVIĆ IVANKA
  Datum obrane: 18.12.91
  Broj stranica: 134
  Autor: Stipčević mr. Vesna
  Rad: Magisterij


 34. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Prilozi za International Medieval Bibliography u Leedsu, Engleska

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Naručitelj: International Medieval Bibliography
  Depo ustanova: STAROSLAVENSKI ZAVOD HFI
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 6
  Jezik: engleski
  Ostalo: ISSN 0020-7950 Bibliografija izlazi dva puta na godinu

 35. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Prilozi za International Medieval Bibliography, Leeds, Engleska

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Naručitelj: International Medieval Bibliography
  Depo ustanova: STAROSLAVENSKI ZAVOD HFI
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 17
  Jezik: engleski
  Ostalo: ISSN 0020-7950 Izlazi dva puta na godinu

 36. Tip rada: Rukopis

  Naslov: CROATES (=HRVATI), u Dictionnaire encyclopedique du Moyen Age chretien (VIIe-XVe siecle) DEMAC, ed. Andre Vauchez (7 str.)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Jezik: francuski

 37. Tip rada: Rukopis

  Naslov: L'Hagiografie dans le contexte des lettres croates du Moyen Age - ses rapports avec les litteratures d'Europe occidentale, u CROATICA PARISIENSIA 3, Paris (32 str.)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Jezik: francuski

 38. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Hrvatska i europska hagiografija (37 str.)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: u: Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost. (sv. 1-5), Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Edicija će izaći na hr, en, fr i njem. jeziku. U pripremi za tisak.

 39. Tip rada: Rukopis

  Naslov: L'Hagiographie croate (des origines a 1550) (77 str.)

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Jezik: francuski
  Ostalo: u: HAGIOGRAPHIES, Histoire internationale de la litterature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines a 1550. (ed. Guy Philippart, Namur, Belgija). U seriji CORPUS CHRISTIANORUM, BREPOLS, Thurnhout, Belgija. (77 str. u pripremi za tisak).

 40. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Blaž Baromić kao pisar i tiskar

  Autori:
  Bakmaz, Ivan (1591)
  Jezik: hrvatski

 41. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Leonard Tandarić kao istraživač grafije hrvatskoglagoljskih inkunabula

  Autori:
  Bakmaz, Ivan (1591)
  Jezik: hrvatski

 42. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Odabrani medicinski tekstovi u hrvatskoglagoljskim rukopisima

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Jezik: hrvatski

 43. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Kasni odjeci vizija u senjskim izdanjima

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Jezik: hrvatski

 44. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Problematika žanrova u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti na primjeru hrvatskoglagoljskih vizija

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Jezik: hrvatski

 45. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Neki aspekti genologije prenja u hrvatskoglagoljskoj književnosti - o naslovnim pojmovima i malim pitanjima

  Autori:
  Durrigl, Marija-Ana (171252)
  Jezik: hrvatski

 46. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Problematika žanrova u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti na primjeru hrvatskoglagoljskih vizija (Marija-Ana Durrigl)
  Ustanova: PRVI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES, Pula 19-23. rujna 1995.
  Godina: 1995


 47. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Kasni odjeci vizija u senjskim izdanjima (Marija-Ana Durrigl)
  Ustanova: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  Godina: 1994


 48. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Ivan Črnčić - hrvatski povjesnik i glagoljaš (Ivanka Petrović)
  Ustanova: STAROSLAVENSKI ZAVOD HFI
  Godina: 1992


 49. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Svjedoci češko-(moravsko-)hrvatskih književnih veza u hrvatskoj srednjovjekovnoj hagiografiji (Ivanka Petrović)
  Ustanova: XI. MEĐUNARODNI SLAVISTIČKI KONGRES
  Godina: 1993


 50. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: L'agiografia croata medioevale nel contesto europeo (Ivanka Petrović)
  Ustanova: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE
  Godina: 1994


 51. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Latinski hagiografski tekstovi zagrebačke Metropolitane (Ivanka Petrović)
  Ustanova: ZAGREBAČKA BISKUPIJA I ZAGREB 1094-1994 - ZNANSTVENI SKUP
  Godina: 1994


 52. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Europski književnopovijesni i tematski izvori senjske knjige Marijinih mirakula (1508) (Ivanka Petrović)
  Ustanova: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  Godina: 1994


 53. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Hagiografski tekstovi u hrvatskoglagoljskim brevijarima (Ivanka Petrović)
  Ustanova: PRVI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES, Pula 19-23. rujna 1995.
  Godina: 1995


 54. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Blaž Baromić kao pisar i tiskar (Ivan Bakmaz)
  Ustanova: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  Godina: 1994


 55. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Leonard Tandarić kao istraživač grafije glagoljskih inkunabula (Ivan Bakmaz)
  Ustanova: MATICA HRVATSKA - OGRANAK SAMOBOR
  Godina: 1995


 56. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Marijino štovanje i marijanski tekstovi u hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima (Ivanka Petrović)
  Ustanova: MATICA HRVATSKA - OGRANAK SAMOBOR
  Godina: 1995


 57. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Ivan Črnčić - hrvatski povjesnik i glagoljaš

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Vrsta rada: predavanje na znan. skupu: STAROSLAVENSKA AKADEMIJA I NJEZINO ZNAČENJE, 1992.g.
  Jezik: hrvatski

 58. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Svjedoci češko-(moravsko-)hrvatskih književnih veza u hrvatskoj srednjovjekovnoj hagiografiji

  Autori:
  Petrović, Ivanka (37014)
  Vrsta rada: predavanje na XI. međunarodnom slavističkom kongresu, Bratislava 1993.
  Jezik: hrvatski

 59. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Poosobljena povijest

  Autori:
  Bakmaz, Ivan (1591)
  Vrsta rada: predavanje na "Krležinim danima", Osijek, 7-10.XII. 1993.
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr