SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-03-179

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-03-179


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 17
Ukupno objavljenih radova: 19


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Hrvatski i srpski. Zablude i krivotvorine

  Autori:
  Kačić, Miro (160946)
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Urednici
  Muhvić-Dimanovski, Vesna (74206)
  Muhvić-Dimanovski, Vesna (74206)
  Izdavač: Zavod za lingvistiku
  ISBN: 953-175-052-1
  Godina: 1995
  Broj stranica: 159
  Broj referenci: 71
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U monografiji se preispituju činjenice koje su uvjetovale samostalan razvoj hrvatskoga jezika i srpskoga jezika, kao i događaji koji su uvjetovali njihovo takozvano približavanje. U monografiji su preispitani najbitniji aspekti hrvatskoga jezičnoga pitanja koji opravdavaju njegov položaj kao samostalnoga jezika u skupu slavenskih jezika.
  Ključne riječi: hrvatski, srpski, tronarječnost hrvatskoga jezika, varijante, nasilno približavanje, umjetne usporednice, hrvatska gramatička i leksikografska tradicija, imenovanje jezika, zablude, samostalni književni jezici

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neki osnovni lingvistički pojmovi i nazivi

  Autori:
  Kačić, Miro (160946)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 34
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 119 do 127
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu autor načelom naravne logike razmatra neke osnovnelingvističke jedinice i nazive. Novu lingvističku razinu(leksijsku) i nove jedinice (morfološku jedinicu, morfon ileksiju), kao i one već tradicionalne, stavlja u odnose kojiodudaraju od uobičajenih.
  Ključne riječi: lingvistički pojmovi, lingvistički nazivi, načelo naravne logike, lingvističke razine, morfologija, nove jedinice, morfološka jedinica

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Francusko "quatre-vingts" i dvadesetični brojčani sustavi

  Autori:
  Kovačec, August (22943)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 34
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 145 do 161
  Broj referenci: 43
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nakon kratkoga prikaza dvadesetičnoga sustava brojenja u modernomfrancuskom (quatre-vingts, soixante-dix, quatre-vingt-dix) i ustarijim razdobljima razvoja toga jezika (sis-vinz,quinze-vingts) autor ispituje više rješenja za objašnjenjepodrijetla ovoga tipa brojenja. U oblikovanju francuskoga dvadesetičnog sustava brojenja trebadopustiti utjecaj više faktora.
  Ključne riječi: dvadesetični sustav brojenja, normansko podrijetlo, starija razdoblja francuskoga jezika, latinski oblici, utjecaj više faktora, složenost

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Jezični znak kao matematičko-logička relacija

  Autori:
  Kačić, Miro (160946)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 3536
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 1-2
  Godina: 1993
  Stranice: od 93 do 101
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izučavanjem odnosa izraza i sadržaja uz pomoć pojma matematičke relacije dolazi se do zaključka da je morfem funkcija u matematičkom smislu te riječi. Za potpuno određivanje jezičnoga znaka nije dovoljno poznavanje izraza, sadržaja i konteksta, već treba uvesti novu varijablu koja je i sama složena funkcija a koju autor naziva okružje.
  Ključne riječi: matematička relacija, morfem, funkcija, izraz, sadržaj, kontekst, varijabla, složena funkcija, okruđje

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatski glagolski sustav

  Autori:
  Damić Bohač, Darja (128853)
  Kačić, Miro (160946)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 37
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 59 do 74
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Polazeći od vlastite raščlambe hrvatskoga glagolskoga sustava autor daje morfematski i leksijski opis glagolskih oblika teutvrđuje njihove vrijednosti. Autor ispituje razliku između značenja nekih glagolskih morfema i leksija i njihovih različitih vrijednosti, a koje su uzrokovane okružjem. Autor predlaže da se razlikuju značenja pojedinih glagolskih morfema i konstrukcija od pomaka značenja koji su uzrokovani kontekstom, jer su po njegovu shvaćanju mnoge vrijednosti koje se pripisuju pojedinim oblicima, zapravo kombinacija značenja oblika i vrijednosti koje donosi okružje.
  Ključne riječi: morfematski opis, leksijski opis, morfem, leksija, glagolski morfem, kontekst, vrijednost

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Leksija i zamjenice

  Autori:
  Kačić, Miro (160946)
  Časopis: Fluminensia
  Broj: 1
  ISSN: 0353-4642
  Godina: 1995
  Stranice: od 39 do 45
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pojam leksije u događajnoj gramatici uvodi mogućnost nove klasifikacije riječi i iskazuje drugačije odnose među njima. Tako se enklitički oblik ličnih zamjenica može staviti u paradigmu glagolskoga lica i onda ne tvori isti razred s naglašenim oblicima te zamjenice.
  Ključne riječi: leksija, zamjenica, događajna gramatika, paradigma glagolskih lica, enklitički oblik ličnih zamjenica

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Strukturalna sintaksa Luciena TesniŠrea

  Autori:
  Varga, Dražen (200581)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 38
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 59 do 79
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: TesniŠre pokušava, oslanjajući se na svoja opažanja, izraditi opću teoriju jezične aktivnosti. Glavni zadatak strukturalne sintakse otkrivanje je strukturalne stvarnosti iskaza. Predikat (najčešće glagol) predstavlja najvađniji dio rečenice. Dok je koneksija jedini oblik međuovisnosti koji poznaje jednostavna rečenica, u složenoj rečenici nalazimo fenomene junkcije i/ili translacije. TesniŠre stvara prepoznatljiv način grafičkoga prikaza sintaktičkih teorija, specifična i teško usporediva s drugim teorijama, može naći bogatu primjenu u nastavi francuske sintakse i u sintaktičkim istraživanjima.
  Ključne riječi: strukturalna sintaksa, struktura iskaza, zavisnost, glagol, valentnost, koneksija, junkcija, translacija, stupnjevi translacije

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Introduction … une analyse contrastive de l'aspect verbal en fran‡ais et en croate

  Autori:
  Damić Bohač, Darja (128853)
  Časopis: Strani jezici
  Broj: 3-4
  Godina: 1994
  Jezik: francuski
  Sažetak: Članak prikazuje glagolski aspekt u hrvatskom i francuskom jeziku. U hrvatskom izbor glagolskog aspekta je obavezan, perfektivni aspekt suprostavlja se imperfektivnom. Svaki glagol pripada jednoj od tih dviju kategorija. Neki glagoli, prema kontekstu, mogu biti i perfektivni i imperfektivni. U francuskom jeziku unatoč tradicionalnoj terminologiji opozicija pass‚ simple (pass‚ compos‚)/imparfait je aspekatska opozicija, a ne temporalna jer se perfektivni aspekt suprostavlja imperfektivnomaspektu kao gramatička kategorija, jedino u prošlosti. Ta opozicija se gubi kada se upotrebaljava historijski prezent.
  Ključne riječi: glagolski aspekt, aktionsart, gramatička kategorija, semantička kategorija, imperfektivizacija, perfektivizacija, kontrastivna analiza glagolskog aspekta u hrvatskom i francuskom, klasifikacija ekvivalenata

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: L'aspect verbal en fran‡ais

  Autori:
  Damić Bohač, Darja (128853)
  Časopis: Studia Romanica et Anglica Zagrebiensia
  Broj: 3637
  Godina: 91
  Stranice: od 37 do 45
  Jezik: francuski
  Sažetak: Ovaj članak je pokušaj sinteze različitih i često proturječnih stavova i teorija o glagolskom vidu u francuskom jeziku i najava daljnjih istraživanja koja će se temeljiti na kontrastivnom pristupu
  Ključne riječi: glagolski vid, kontrastivna analiza, francuski jezika

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pr‚sentation de l'aspect verbal dans les grammaires du fran‡ais

  Autori:
  Damić Bohač, Darja (128853)
  Časopis: Strani jezici
  Broj: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 117 do 125
  Jezik: francuski
  Sažetak: Ovaj članak je prikaz tumačenja glagolskoga vida u gramatikama francuskoga jezika i pokušaj sinteze različitih i često proturječnih stavova o glagolskom vidu u francuskom jeziku.
  Ključne riječi: glagolski vid, francuske gramatike,

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rječnik i gramatika

  Autori:
  Kačić, Miro (160946)
  Časopis: Filologija
  Broj: 2223
  ISSN: 0449-363x
  Godina: 1994
  Stranice: od 297 do 302
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor zastupa tezu da su rječnik i gramatika dva komplementarna dijela jezičnog opisa. Oni, međutim, obvezatno sadrže elemente koji se preklapaju. Polazeći, dakle, od činjenice da rječnik mora sadržavati neke elemente gramatičkoga opisa, autor određuje koji su to minimalni elementi koji jednojezični jednosvezačni rječnik hrvatskoga jezika mora sadržavati da bi bio uporabljiv.
  Ključne riječi: gramatika, rječnik, gramatički elementi, rječnička natuknica

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatski jezik-opis i propis

  Autori:
  Kačić, Miro (160946)
  Časopis: Radovi Zavoda za slavensku filologiju
  Broj: 2829
  ISSN: 0514-5090
  Godina: 1993
  Stranice: od 119 do 127
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor je kritički sažeo glavne točke u razvitku standardnoga hrvatskoga jezika. On predlaže neka pravila propisnoga pristupa u hrvatskom jeziku kojemu se danas pristupa samo opisno.
  Ključne riječi: hrvatski jezik, standardni jezik, opis, propis,

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vokabular moralnih vrijednosti u francuskom jučer i danas

  Autori:
  Raffaelli, Ida (207825)
  Urednici
  Pintarić, Neda
  Mihaljević-Djigunović, Jelena
  Naslov zbornika: Primjenjena lingvistika danas
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96391-0-7
  Stranice: od 74 do 78
  Održan: od 15.04.94 do 16.04.94
  Sažetak: Dijakronijskom analizom jezika uočljiva su semantičke promjene u određenom jeziku. U francuskom jeziku XII. st. postojale su riječi koje su svojim značenjem odražavale konvencije srednjovjekovne civilizacije i kulture. Danas su se, u našem kulturnom krugu njihova značenja promijenila (sage, courtois). Što se pak tiče riječi koje svojim značenjem nisu bile odrazom srednjovjekovne civilizacije, uz one koje su do danas zadržale gotovo identično značenje, postoje i one koje su se izgubile.
  Ključne riječi: Chr‚tien de Troyes, Yvain, dijakronijska analiza, srednjovjekovna civilizacija, semantičke promjene, kulturno obilježeni leksemi, suvremeni francuski

 14. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Elementi sintakse rečenice u romanskim jezicima
  Fakultet: Filozofski fakultet Zagrebačko
  Autor: VARGA DRAŽEN
  Datum obrane: 05.04.95
  Jezik: hrvatski


 15. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Vokabular moralnih vrijednosti u djelima Chr‚tiena de Troyes
  Fakultet: Filozofski fakultet Zagrebačko
  Mentor: KOVAČEC AUGUST
  Datum obrane: 26.09.95
  Broj stranica: 147
  Autor: Raffaelli mr.sc. Ida
  Rad: Magisterij


 16. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Elementi sintakse rečenice u romanskim jezicima
  Fakultet: Filozofski fakultet Zagrebačko
  Mentor: KOVAČEC AUGUST
  Datum obrane: 05.04.95
  Autor: Varga mr.sc. Dražen
  Rad: Magisterij


 17. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Vokabular moralnih vrijednosti u djelima Chr‚tiena de Troyes--civilizacijski aspekti
  Ustanova: Društvo hrvatskih studenata
  Godina: 1995


 18. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Vokabular moralnih vrijednosti u djelima Chr‚tiena de Troyes
  Ustanova: Zagrebački lingvistički krug
  Godina: 1995


 19. Tip rada: Ostalo

  Naslov:MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr