SVIBOR - Projekt broj: 6-03-207

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-207


SUBVERZIJE MODERNIZMA:JOYCE I FAULKNER


Glavni istraživač: BAŠIĆ, SONJA (2491)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.06.91. do 01.06.95.

Ukupno radova na projektu: 6
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za znanost o književnosti
Adresa: Đure Salaja 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)620-140 ili 447-463
teleFaks: 385 (0)513-834

Sažetak: U predloženom znanstvenom istraživanju pristup Joyceu i Faulkneru zasniva se na tezi da u modernizmu nalazimo spoj dvaju posve suprotnih tendencija i dva naracijsko/stilska sklopa, koji je u osnovi subverzivan. Prvi sklop čitaoca identificira s pričom: poetskom slikovitošću stila, predstavljanjem subjektivne svijesti, psihološkim pristupom, fokalizacijom kroz likove, slobodnim neuprvnim stilom i unutarnjim monologom. Drugi sklop distancira čitaoca i u prvi plan stavlja diskurz: sa stajališta naracije, diegesis zamjenjuje mimesis, a u stilskim se postupcima ističu parodija i metafikcionalnost. U kontekstu takve definicije modernizma traže se analogije između Joycea i Faulknera i dolazi se do slijedećeg zaključka: unutar prvog sklopa bliski su i po strategijama i efektu na čitaoca; unutar drugog sklopa nailazimo na isti efekt (distanciranje) s tim da se neke strategije u nekim slučajevima poklapaju (parodija i supozicija stilova i žanrova), dok se u Faulkneru posebno izdvaja strategija naglašenog izdvajanja naracije kao postupka.

Ključne riječi: modernizam, pripovijedanje, subverzija, parodija, metafikcija

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog istraživanja je obrada tri problematska kruga: 1. kritički prikaz i procjena rezultata narativne teorije u užem području formalistički/strukturalističkog pristupa posredovanju naracije između pripovjedača i lika, te pokušaj kombiniranja tih spoznaja s eklektički obojenim shvaćanjem "stila". 2. Doprinos teoriji "modernizma", kao uvijek potencijalno subverzivnoj kombinaciji dva suprotstavljena naracijsko?stilska sklopa (usp. Flakerove "Stlske formacije"). 3. Smještavanje Joyca i Faulknera u te parametre, što nam omogućuje posebno zanimljive nove spoznaje u sferi analogija i veza. Rezultat ovog istraživanja, koje i na domaćem i na međunarodnom planu, donijet će nove spoznaje u sva tri kruga, jer, između ostaloga, nudim kritički prikaz novijih anglo/američkih pristupa Joyceovoj "naraciji" kao i prvu sustavnu naracijsko/stilsku usporedbu opusa Joycea i Faulknera.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr