SVIBOR - Projekt broj: 6-03-214

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-214


POVIJESNI TOPONIMIJSKI RJEČNIK HRVATSKE


Glavni istraživač: BROZOVIĆ-RONČEVIĆ, DUNJA (120174)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.04.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 28
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Zavod za lingvistička istraživanja
Adresa: Ante Kovačića 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 449-374
teleFaks: 385 (0)1 449-378
E-mail: brozovic(a)mahazu.hazu.hr
Telefon: 385 (0)1 449-093

Sažetak: Povijesni toponimijski rječnik Hrvatske obrađuje sve toponime s cjelokupnoga hrvatskog prostora zabilježene u povijesnim vrelima od 5. do 17. stoljeća. Građa za rječnik ekscerpira se samo iz objavljenih povijesnih izvora (isprave, notarski spisi, statuti gradova i regija itd.) te iz povijesno-toponomastičkih studija i monografija. Osnovni se korpus rječnika izrađuje na temelju građe s teritorija Republike Hrvatske, a toponimija povijesnih hrvatskih područja, kao i onih nehrvatskih na koja su Hrvati tijekom stoljeća doseljavali, obrađuju se u posebnim dodacima rječniku. Predviđa se da će u rječniku biti zabilježeno više od 50000 toponima. U rječniku će se obraditi cjelokupna ojkonimija (imena naseljenih mjesta), svi značajniji hidronimi (imena voda), oronimi (imena brda i uzvisina), nesonimi (imena otoka) kao i značajnija mikrotoponimija. Svaki se toponim bilježi u svim oblicima evidentiranim u povijesnim izvorima, tumači se njegov jezični razvoj, i daje etimološka interpretacija.

Ključne riječi: onomastika, toponomastika, toponimijski rječnik, oronimija, hidronimija, imena mjesta, hrvatska srednjovjekovna povijest, povijest jezika, etimologija, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Konačni cilj projekta je izrada Povijesnog toponimijskog rječnika Hrvatske u kojem bi bila obrađena cjelokupna hrvatska povijesna toponimija. Taj bi rječnik ujedno bio temeljem za izradu povijesnog toponomastičkog atlasa Hrvatske. Iako toponimi u ovako koncipiranom rječniku ne donose samo jezično relevantne obavijesti, neosporna je njihova vrijednost za proučavanje povijesti jezika i jezičnih dodira, te za povijesnu dijalektologiju. To više što toponimi često ne prate dosljedno pravilan jezični razvoj pa ponekad predstavljaju jedine postojeće stvarne svjedoke prošlih jezičnih razvojnih faza. S druge strane toponimi predstavljaju nezaobilazan izvor podataka za cio niz historijskih disciplina, prvenstveno za povijest, zemljopis i arheologiju, ali i za neka druga granična područja kao što su demografska istraživanja, proučavanje migracija, povijesno-pravne studije i sl. Posebno treba napomenuti da toponimi koji potječu iz pretpovijesnih razdoblja predstavljaju gotovo jedine svjedoke prvobitnoga jezičnog mozaika i iznimno složene supstratne stratifikacije hrvatskoga područja. Stoga je očito kako projekt ima izrazito naglašen interdisciplinarni karakter, a rječnik će u konačnom obliku biti koristan vrlo širokom krugu korisnika.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Feldforschung bei slawischsprachen Volksgruppen Oesterreichs
  Naziv ustanove: Balkankommission der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften
  Grad: Austrija - Beč, 1010

 2. Naziv projekta: 6-02-203 Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest
  Naziv ustanove: Zavod za povijesne znanosti HAZU
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 6-03-055 Onomastička istraživanja u Hrvatskoj
  Naziv ustanove: Zavod za hrvatski jezik
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 6-03-069 Upanišadi, vedska i indoeuropska predaja, hrvatsko nazivlje
  Naziv ustanove: Filozofski fakultet, Odsjek za opću lingvistiku i orijentalne studije
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za hrvatski jezik
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Inštitut za slovenski jezik SAZU
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 5. Naziv ustanove: Istituto di filologia slava
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 35100 - Padova, Italija

 6. Naziv ustanove: Istituto di glottologia
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 35100 - Padova, Italija

 7. Naziv ustanove: Sorbisches Institut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Budyšin/Bautzen, Njemačka

 8. Naziv ustanove: Institut fur Sorabistik
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Leipzig, Njemačka

 9. Naziv ustanove: Jazykovedny ustav Ludovita Štura
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Bratislava, Slovačka

 10. Naziv ustanove: Ustav pro jazyk česky
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Prag, Češka

 11. Naziv ustanove: Harvard University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 02138 - Cambridge, SAD

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 25.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr