SVIBOR - Projekt broj: 6-03-246

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-246


DODIRI HRVATSKE I BOSANSKO- MUSLIMANSKE KNJIŽEVNOSTI U 19. VIJEKU


Glavni istraživač: ĆEKLIĆ, VASILIJE (80251)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.92. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Rijeka (9)
Odjel/Zavod: Filološki odjel
Adresa: Narodne omladine 14.
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 516 533
teleFaks: 385 (0) 515 142
E-mail: }ekli} a mapef. pefri. hr.

Sažetak: Istraživanje obuhvaća dodire i prožimanja hrvatske i bosansko-muslimanske književnosti od ilirskog pokreta do 1918. godine. Težište je na proučavanju literarnog stvaranja skupine muslimanskih pisaca hrvatske nacionalne orijentacije, koja se formirala 80-tih i 90-ih godina 19. stoljeća. Ovaj je kjiževni krug djelovao za vrijeme raslojavanja i nacionalne polarizacije u redovima muslimanskih intelektualaca, u vrtlogu suprotstavljenih nacionalnih interesa, pod budnim nadzorom i pritiscima austrijske cenzure. Njegovi pripadnici odnosili su se dvojako prema orijentalnom kulturnom nasljeđu. Jedni su u svojim djelima propagirali zapadnjačke obrasce života kritizirajući posljedice orijentalne učmalosti, a drugi su se zalagali za plodno spajanje Zapada i Istoka, s naglašenim kultom tradicije i bosansko-hrvatskog rodoljublja. Njihovo djelovanje u sklopu hrvatske kulturne i književne tradicije pruža velike mogućnosti za otkrivanje novih spoznaja i valorizaciju literarnog doprinosa bosansko-muslimanskih pisaca novijoj hrvatskoj književnosti.

Ključne riječi: Kroatistika u Bosni, književna povijest, 19. i početak 20. stoljeća

Ciljevi istraživanja: U drugoj polovini 19. stoljeća sustavno su se razvijale veze između hrvatske i bosansko-muslimanske književnosti. Već od početka ilirskog pokreta neprekidno je prisutna muslimanska tema u novijoj hrvatskoj književnosti. Osobito je zanimljivo razdoblje okupacije i aneksije Bosne i Hercegovine, kada su se plodno razvijali specifični politički, gospodarski, kulturno-prosvjetni i književni suodnosi hrvatske i bosansko-muslimanske društvene sredine. budući da do sada nisu temeljito obrađene relacije hrvatskih i muslimanskih pisaca koji su se osjećali Hrvatima, glavni je cilj ovog istraživanja proučavanje i analiza tih suodnosa - radi dubljeg sagledavanja motiva zainteresiranosti hrvatskih pisaca za Bosnu i Hercegovinu i vrela bosansko-muslimanske inspiracije u njihovim djelima. Krajnja je svrha ovog istraživanja objektivna valorizacija ove problematike i oslobađanje od negativnih političkih konotacija koje su je do sada pratile kao "tabu-temu".

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr