SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-03-261

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-03-261


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 27
Ukupno objavljenih radova: 27


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Lexicon ornitologicum Histriae slovenicae

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Urednici
  Darovec, Darko
  Izdavač: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko
  ISBN: 961-6033-01-8
  Godina: 1993
  Broj stranica: 106
  Broj referenci: 58
  Jezik: slovenski
  Ostalo: Knjiga je zapravo trojezična. Ravnopravno su zastupljenislovenski, hrvatski i talijanski jezik.

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Istarska ornitonimija. Etimologijski rječnik pučkog nazivlja

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Urednici
  Zoričić, Ivan
  Izdavač: Izdavački centar Rijeka
  ISBN: 953-6066-16-5
  Godina: 1994
  Broj stranica: 312
  Broj referenci: 317
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istrska ornitonimija: škrjanci

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Annales. Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin/Annali del Litorale capodisytriano e delle regioni vicine
  Broj: 2
  ISSN: 0353-8281
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 7 do 14
  Broj referenci: 22
  Jezik: slovenski
  Sažetak: U radu su obrađeni pučki nazivi za ševe u istriotskim,istromletačkim, istrorumunjskim, hrvatskim i slovenskim idiomimaIstre. Na terenu prikupljeni ornitonimi redovito se uspoređuju sornitonimima okolnih područja. Nude se etimologijska rješenja zaoko 250 naziva za ptice iz obitelji ševa.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istriotski jezikovni otoki v Istri

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Annales. Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin/Annali del Litorale capodisytriano e delle regioni vicine
  Broj: 3
  ISSN: 0353-8281
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 275 do 284
  Broj referenci: 21
  Jezik: slovenski
  Sažetak: Članak se bavi istriotskim govorima u južnoj Istri. Istriotski seidiomi prikazuju u kontekstu drugih istarskih dijalekata. Glavnije cilj ovoga rada pokušaj određivanja novog položaja istriotskogunutar romanske jezične obitelji. Iznosi se teza da je romanskiidiom u Istri koji se oblikovao iz nekad jedinstvenog vulgarnoglatiniteta činio cjelinu s furlanskim na sjeveru i dalmatskim najugu sve do dolaska Slavena koji su se zarili u romansko tkivopoput klinova koji su bitno slabili međusobne dodire romanskogažiteljstva. Tako se do tada jedinstvenifurlansko-istriotsko-dalmatski dijasustav raspao na tri dijelakoji su manje-više neovisno nastavili vlastiti razvitak. Ta jeevolucija u Dalmaciji i na otoku Krku potpuno, a u Istri gotovopotpuno prekinuta dolaskom Serenissime. Ako se iznesenapretpostavka pokaže točnom, trebat će posuđenice furlanskoga tipau slovenskim govorima Istre tretirati kao relikte iz doba prijedoseljenja Slavena na ove prostore, a ne kao manje-više recentnefurlanizme.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ornitonimia istriana: le berte

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: La Battana
  Broj: 108
  ISSN: 0522-473
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 63 do 66
  Broj referenci: 16
  Jezik: talijanski
  Sažetak: U članku se raspravlja o nazivima za ptice iz obiteljiProcellaridae u Istri i na otoku Krku. Navode se oblici zaistriotske, istromletačke i hrvatske idiome. Predlaže se novoetimologijsko rješenje za nazive tipa artena.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istarska ornitonimija: Vrane

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Čakavska rič
  Broj: 1
  ISSN: 0350-7831
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 27 do 52
  Broj referenci: 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Članak obrađuje nazive za ptice iz obitelji vrana (Corvidae) upet istarskih idioma. Usporednom analizom nazivlja na jednomjezično kompleksnom području, pokušava se rasvijetliti podrijetloi postanje ornitonima. Ornitonimi ovoga područja ne promatraju seizolirano, uvijek se uspoređuju s nazivima iz okolnih područja, ai šire. Na koncu se članka daje pregledna tabela svih na terenuzabilježenih naziva za ptice iz obitelji vrana, a i naziva izliterature koji se tiču Istre.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nazivi za gnjurce i vrance u Istri i na otoku Krku

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Fluminensia
  Broj: 2
  ISSN: 0353-4642
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 139 do 145
  Broj referenci: 23
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se raspravlja o pedesetak ornitonima za ptice izobitelji Phalacrocoracidae i Podicipedidae. Obrađeni ornitonimidio su opsežnije građe koju je autor prikupio uglavnom tijekomprošloga desetljeća u Istri i na otoku Krku a koja sadrži oko9000 naziva iz svih istarskih idioma koji su danas u uporabi naistarsko-kvarnerskom području. U radu se na istoj raziniraspravlja i o ornitonimima iz literature za žive (hrvatski,slovenski i istromletački) i za izumrle (mugliški) idiome u Istrii na otoku Krku. Usporednom analizom istarskih ornitonima uokolnim slavenskim i romanskim idiomima pokušava se doći doetimologijskog rješenja za svaki pojedinačni naziv za ove dvijeptičje obitelji.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ornitonimia istriana: il pettirosso

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Linguistica
  Broj: 32
  ISSN: 0024-3922
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 151 do 158
  Broj referenci: 12
  Jezik: talijanski
  Sažetak: U članku se raspravlja o nazivima za crvendaća (Erithacusrubecula) u svim istarskim idiomima (istriotskim, istromletačkim,istrorumunjskim, hrvatskim i slovenskim). Daju se etimologije zasve zabilježene oblike.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sissano attraverso i secoli

  Autori:
  Buršić, Barbara (110814)
  Časopis: Annales. Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin/Annali del Litorale capodisytriano e delle regioni vicine
  Broj: 3
  ISSN: 0353-8281
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 299 do 304
  Jezik: talijanski

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istrska ornitonimija: ptičja imena v istriotskih govorih

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Annales. Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin/Annali del Litorale capodisytriano e delle regioni vicine
  Broj: 3
  ISSN: 0353-8281
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 293 do 298
  Broj referenci: 6
  Jezik: slovenski
  Sažetak: U članku se donose pučki nazivi za ptice koje je autor prikupio usvih šest mjesta gdje se još uvijek govori istriotski.

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istarska ornitonimija: kokošice

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Čakavska rič
  Broj: 2
  ISSN: 0350-7831
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 65 do 74
  Broj referenci: 29
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ornitonimia istriana: i nomi di tipo mazorin per la specie Anas platyrhynchos - un relitto mediterraneo?

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Linguistica
  Broj: 34/2
  ISSN: 0024-3922
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 69 do 72
  Broj referenci: 8
  Jezik: talijanski

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ornitonimijska građa u općim, dijalektalnim i etimologijskim jednojezičnim hrvatskim rječnicima

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Filologija
  Broj: 22-3
  ISSN: 0449-363x
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 127 do 142
  Broj referenci: 38
  Jezik: hrvatski

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istarska ornitonimija: stratifikacija nazivlja

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Folia onomastica croatica
  Broj: 3
  ISSN: 1330-0695
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 37 do 48
  Broj referenci: 30
  Jezik: hrvatski

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Slovanske in predneolatinske jezikovne prvine v listini Rižanskega placita

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Acta Histriae
  Broj: 2
  ISSN: 1318-0185
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 25 do 30
  Broj referenci: 15
  Jezik: slovenski

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Elementi linguistici slavi e preromanzi nella carta del Placito di Risano

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Acta Histriae
  Broj: 2
  ISSN: 1318-0185
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 31 do 36
  Broj referenci: 15

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ornitonimia istriana: i nomi del fanello di tipo faganel/paganel

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: La Battana
  Broj: 112
  ISSN: 0522-473x
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 63 do 66
  Broj referenci: 11
  Jezik: talijanski

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Le parlate istriote (in margine al nuovo vocabolario del dialetto istrioto rovignese)

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: La Battana
  Broj: 111
  ISSN: 0522-473x
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 83 do 89
  Broj referenci: 28
  Jezik: talijanski

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istrska ornitonimija: ptičja imena v istroromunskih govorih

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Annales. Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin/Annali del Litorale capodisytriano e delle regioni vicine
  Broj: 6
  ISSN: 0353-8281
  Volumen: 1
  Godina: 1995
  Stranice: od 77 do 88
  Broj referenci: 17
  Jezik: slovenski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Psevdoizposojenke (na istrskih primerih)

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Časopis: Annales. Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin/Annali del Litorale capodisytriano e delle regioni vicine
  Broj: 6
  ISSN: 0353-8281
  Volumen: 1
  Godina: 1995
  Stranice: od 139 do 142
  Broj referenci: 5
  Jezik: slovenski

 21. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Etimologijski rječnik romanizama u slavenskim govorima Istre: jugozapadna Istra - Marčana i okolica (ma-)

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Urednici
  Filipi, Goran (127736)
  Glavaš, Branimir
  Naslov zbornika: Marčanski zbornik
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6237-01-6
  Stranice: od 129 do 138
  Skup: Znanstveni skup u povodu 750. obljetnice postojanja Marčane i 100. obljetnice osnutka hrvatske čitaonice
  Održan: od 18.04.93 do 18.04.93

 22. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Talasozoonimi slovenskog primorja

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Urednici
  Vinja, Vojmir
  Naslov zbornika: Etimologija. Referati sa Znanstvenog skupa o etimologiji
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-089x
  Stranice: od 33 do 40
  Skup: Znanstveni skup o etimologiji
  Održan: od 04.06.87 do 05.06.87

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ornitonimi hrvatskog podrijetla u romanskim idiomima Istre i otoka Krka

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski slavistički kongres (zbornik sažetaka i nacrtaka
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-950608072
  Stranice: od 11 do 12
  Skup: Prvi hrvatski slavistički kongres
  Održan: od 19.09.95 do 23.09.95
  Sažetak: GORAN FILIPI, Pedagoški fakultet u Puli ORNITONIMI HRVATSKOG PODRIJETLA U ROMANSKIM IDIOMIMA ISTRE I OTOKA KRKA (sažetak) U članku se raspravlja o ornitonimima hrvatskog podrijetla u korpusu koji sadrži iše tisuća naziva koje je autor prikupio na terenu od 1985. do 1990. godine. Ankete su provedene u 135 mjesta u Istri i na otoku Krku i to za sve idiome koji su, ili su bili, u uporabi u Istri i na otoku Krku (slavenski: hrvatski i slovenski govori te crnogorski govor u Peroju; romanski: istromletački, istriotski i istrorumunjski te izumrli mugliški i veljotski). Jedan je dio naziva (kako za izumrle tako i za žive idiome) pocrpljen i iz literature. Ovaj se rad bavi samo hrvatskim elementima u navedenim romanskim govorima, a samo iznimno, kada se građa podudara, i slovenskim. Posebna se pozornost posvećuje i hibridnim oblicima. Premda je broj hrvatskih elemenata u ornitonimijskom korpusu romanskih istarskih idioma znatan, u istromletačkom i istriotskim govorima najzastupljeniji su nazivi latinskog podrijetla: ornitonimi koji su posljedak razvoja latinskog jezika i oni koji su nastali unutar istromletačkoga i istriotskog od domaćih elemenata, leksika domaćeg podrijetla. No, s rumunjskim govorima u Ćićariji nije tako: tamo gotovo da i nema izvornih oblika, no nalazimo mnoštvo hibridiziranih oblika (takvi su npr. ornitonimi muškoga roda koji redovito imaju dočetak -u, koji se dodaje i na deminutivni sufiks -ić). I na koncu, u dvama ugaslim idiomima broj hrvatskih elemenata u ornitonimijskom korpusu nema gotovo nikakva udjela.

 24. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Etimologijski rječnik istarskih ornitonima

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Jezik: hrvatski

 25. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Vocabolario ornitonimico istroveneto, istrioto ed istrorumeno

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)

 26. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Jezikovna slika Istre
  Ustanova: Filozofska fakulteta v Ljubljani
  Godina: 1995


 27. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Istriotski jezikovni in kulturni otoki/Isole linguistiche e culturali istriote

  Autori:
  Filipi, Goran (127736)
  Vrsta rada: Tematski blok u časopisu
  Ostalo: Riječ je o časopisu Annales br. 3 od 1993., str. 269-328.Tematski blok uredio Goran Filipi. Autori i prilozi: 1. Nelida Milani Kruljac: Istrski življenjski prostor in komunikacija 2. Goran Filipi: Istriotski jezikovni otoki v Istri 3. Luisa Punis: Miconimi istrioti 4. Goran Filipi: Istrska ornitonimija - ptičja imena vistriotskih govorih 5. Barbara Buršić Giudici: Sissano attraverso i secoli 6. Srđa Orbanić, Nataša Musizza: Istrianitudine per vocefemminile 7. Vera Glavinić: La poesia istriota 8. Dario Marušić: Glasbena podoba krajev z istriotsko govorečimprebivalstvom 9. Franco Crevatin: O rovinjskem dialektu


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr