SVIBOR - Projekt broj: 6-03-261

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-261


ISTRIOTSKI GOVORI ISTRE


Glavni istraživač: FILIPI, GORAN (127736)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.11.91. do 01.11.99.

Ukupno radova na projektu: 27
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Pula (140)
Odjel/Zavod: Odsjek za talijanski jezik i književnost
Adresa: Medulinska 3
Grad: 52000 - Pula, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)52-23-592 (doma)
teleFaks: 385 (0)52 -41-713
Telefon: 385 (0)52-41-510 (Fakultet)

Sažetak: Na temelju terenskih istraživanja i građe koja postoji u literaturi izradit će se usporedna historijska slovnica i etimologijski rječnik istriotskih idioma kao doprinos sustavnom i cjelovitom proučavanju svih istarskih govora.

Ključne riječi: istriotski, etimologija, rječnik, slovnica, usporedna, historijska

Ciljevi istraživanja: Cilj je predloženog istraživanja dopuniti dosadašnje spoznaje u proučavanju istriotskih govora i, nadasve, uzimajući u obzir sve što je do sada objavljeno iz tog područja i promatrajući idiome u hrvatsko-istromletačkom okruženju, stvoriti što cjelovitiju sliku današnjega stanja istriotskih idioma. Kao posljedak istraživanja predviđamo dvije knjige: 1. Etimologijski rječnik istriotskih govora 2. Usporedna historijska slovnica istriotskih govora. Kada istraživanje bude dovršeno i kada spomenute knjige budu objavljene, te kada se pristupi sustavnijoj obradbi predmletačkih ostataka u hrvatskim, slovenskim i istromletačkim govorima Istre, vjerujemo da će se moći lakše braniti tezu da ti relikti pripadaju upravo istriotskim jezičnim slojevima, a ne furlanskim kako se to danas uglavnom smatra. Moći će se i puno pouzdanije smjestiti stare govore Trsta i Milja (tergestinski i mugliški) unutar romanske jezične obitelji, a svakako i konkretnije utvrditi veze između veljotskog (dalmatskog) i istriotskih govora.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr