SVIBOR - Projekt broj: 6-03-292

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-292


HRVATSKO-FRANCUSKE KULTURNE INTERAKCIJE U DOBA PROSVJETITELJSTVA


Glavni istraživač: VIDAN, GABRIJELA (52112)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.07.92. do 01.07.96.

Ukupno radova na projektu: 17
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za znanost o književnosti
Adresa: Đ. Salaja 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 620-140 ili 521-375
teleFaks: 385 (0)41 513-834

Sažetak: Projekt o vezama između dviju relativno udaljenih zemalja s različitim povijesnim nasljeđem - Hrvatska i Francuska u doba Prosvjetiteljstva - temelji se na usporednom i interkulturalnom pristupu povijesti književnosti. Dosad je to razdoblje koje se organski nastavlja do ilirskog (narodnog) preporoda bilo donekle zapostavljeno u istraživanjima, posebno što se tiče njegova europskog odnosno francuskog konteksta, premda u sebi nosi mnoge novosti, izražene u tekstovima kulture koje će postati značajne u doba Romantizma i nacionalnog buđenja. Susret dviju duhovnih obzora, dviju kultura, bez neposrednih dodira, osim za vrlo kratke Napoleonove uprave Ilirskim provincijama (1809-1813), je to zanimljiviji što je predstavljao protutežu talijanskim i germanskim poticajima i što odslikava intelektualno sazrijevanje i uključivanje hrvatske zbilje u središnje moderne europske tokove. Ovaj projekt za razdoblje Prosvjetiteljstva, često obilježeno kao vrijeme "francuske Europe", tematski se uklapa u veliki europski projekt Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, koji ima naslov "Hrvatska i Europa, kultura, znanosti i ujetnosti", a temelji se na komparativnoj povijesti kulture. Nakon petogodišnjeg ciklusa znanstveno-istraživačkih projekata u koji je uvršten i projekt "Hrvatsko-francuske kulturne interakcije u doba Prosvjetiteljstva", rad na njemu, zbog opsežnosti, još nije uobličen u vidu samostalne knjige pod naslovom "U ogledalu Drugoga". Međutim navedeni članci, s njihovim sažecima - ključnim riječima, svjedoče o postignutim reyultatima.

Ključne riječi: prosvjetiteljstvo, križanje kultura, interkulturalni pristup, nova kulturna povijest, interknjiževni proces, recepcija i aproprijacija, žanrovska nestabilnost, čitanje i tokovi knjiga, biblioteka, tekstovi i prijevodi u rukopisu, javni prostor, dvopripadnost, nacionalno buđenje, kontinuitet, diskontinuitet

Ciljevi istraživanja: Bila bi to knjiga pod naslovom "U ogledalu Drugog". Bio bi to prvi sustavni znanstveni prilog sagledavanju hrvatske pretpreporodne kulture u europskom kontekstu i to upravo u njezinu odnosu prema francuskim poticajima u području književne i političke kulture. Ugledanje i traženje novih uzora u Francuskoj bio je logičan odmak od sve jače talijanske i germanske nazočnosti u tom istom području. S druge strane, sve sustavnije u to vrijeme zanimanje francuskih putnika i "filozofa" i njihovo viđenje hrvatske zbilje, kao i naša osobna ograničenja i znanja, uvjetovani bavljenjem frankofonom problematikom omogućit će da se pojave u nas sagledaju s jednog novog motrišta.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.03.96
Informacije: svibor@znanost.hr