SVIBOR - Projekt broj: 6-06-002

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-002


PSIHOLOGIJSKE OSNOVE PREDIKCIJE SOCIJALNOG PONAŠANJA


Glavni istraživač: KLJAIĆ, SLAVKO (21264)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.04.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 56
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za psihologiju
Adresa: Lučićeva 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 6120 187
teleFaks: 385 (01) 6120 037

Sažetak: Cilj je projekta evaluirati, međusobno suprotstaviti i usporediti modele predikcije ponašanja na temelju individualno-psiholoških karakteristika. Na osnovi izvedenih zaključaka predloženi su postupci primjene za različita područja socijalno relevantnog ponašanja. Razvijeni su standardizirani postupci i instrumenti za mjerenje promjena u manifestnom i u intencionalnom ponašanju, što će omogućiti evaluaciju eventualnih programa koji su ciljani na učvršćivanje poželjnih i uklanjanje nepoželjnih (štetnih) oblika ponašanja u različitim područjima svakodnevnog života (zdravstveno ponašanje, AIDS, devijantno ponašanje, roditeljski postupci, ponašanje u situaciji progonstva i drugi oblici socijalnog ponašanja).

Ključne riječi: stav, moralni razvoj, predviđanje ponašanja, psihologijski modeli, AIDS, odnos stav-ponašanje, samomotrenje, atribucija, delinkvencija, nacionalni stereotipi, SYMLOG, ekološka psihologija, progonstvo

Ciljevi istraživanja: Cilj je ovog projekta odrediti područja valjanosti predloženih modela odnosa individualno-psiholoških karakteristika i ponašanja. To je učinjeno za niz individualno-psiholoških (personalnih) i situacijskih varijabli. Pod potonjim podrazumijevamo evaluaciju modela na određenim socijalno relevantnim objektima stava/ponašanja, kao što je npr. AIDS, devijantno ponašanje, prosocijalno ponašanje i slično. Dobiveni rezultati omogućuju temeljitije upoznavanje procesa koji povezuju individualno-psihološke karakteristike i manifestno ponašanje. To nadalje omogućava pouzdaniju prognozu ponašanja na osnovi temeljnih konstrukata socijalne psihologije. U metodološkom pogledu razvijeni su neki od postupaka i instrumenata za mjerenje osnovnih konstrukata, a i dalje se radi na njihovom usavršavanju, kao i na razvoju novih. Očekujemo da će dobiveni rezultati naći svoju primjenu u području izuzetno relevantnih aspekata socijalnog ponašanja u kojima treba razvijati i učvršćivati poželjne te mijenjati i uklanjati nepoželjne oblike individualnog ponašanja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr