SVIBOR - Projekt broj: 6-06-006

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-006


PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA DJECE


Glavni istraživač: AJDUKOVIĆ, MARINA (119206)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.04.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 48
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Pravni fakultet, Zagreb (66)
Odjel/Zavod: Studijski centar socijalnog rada
Adresa: Trg Maršala Tita 14
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 274 109
teleFaks: 385 (041) 274 219

Sažetak: U okviru komparativnog modela istraživanja ispitani su psihosocijalni korelati zlostavljanja i zanemarivanja u obiteljima. Diskriminativna analiza odgovora roditelja koji su identificirani zbog zlostavljanja/zanemarivanja djece (N=88) u odnosu na one koji to nisu (N=513) potvrdila je integrativni model objašnjenja ove pojave. Povećeni rizik za ugrožavanje djeteta u obitelji je rezultat međusobnog djelovanja većeg broja socio-okolinskih činitelja (npr. lošiji uvjeti stanovanja, veća socijalna izolacija i drugo) i individualno psiholoških obilježja roditelja (npr. roditelji "pod stresom", rigidni, imaju probleme sa svojom primarnom obitelji i drugo). Ispitivanju je prethodila psihometrijska evaluacija upitnika. Također su ispitani stavovi, znanja i tretmanska orijentacija stručnjaka koji se bave zlostavljanjem i zanemarivanjem kao pretpostavka učinkovite identifikacije, prevencije i tretmana ove pojave. Pokazalo se da iako stručnjaci to procjenjuju kao jedan od najznačajnijih socijalnih problema, prema zlostavljanju imaju relativno tolerantan stav. To je prvenstveno odraz nedostatnog raspona intervencija koje im stoje na raspolaganju. Praćen je također širi kontekst ugroženog razvoja djece u Hrvatskoj odnosno njihova izloženost ratnim traumama i stresu progonstva. Znatan broj prognane djece i nakon jednogodišnjeg boravka u progonstvu pokazuje brojne stresne reakcije čiji je intenzitet značajno povezan s odnosnom majki prema djeci, majčinom prilagodbom na progonstvo i razdvojenošću obitelji.

Ključne riječi: zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji,roditelji zlostavljači, stav stručnjaka prema zlostavljanju, stresne reakcije djece na ratne traume i progonstvo

Ciljevi istraživanja: Do 1990. godine u Hrvatskoj nije bilo sustavnog znanstvenog istraživanja uzroka, raširenosti te učinaka zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji. S obzirom na to osnovni ciljevi istraživanja su bili (1) utvrditi i procijeniti doprinos pojedinih psihosocijalnih činilaca na pojavu zlostavljanja i zanemarivanja u obitelji, te (2) ispitati stavove i korelate stavova stručnjaka i javnog mnijenja prema ovoj pojavi kao značajnog činitelja identifikacije, prevencije i tretmana zlostavljanja u obitelji. Pod tim vidom bilo je potrebno (1) razviti teoretski okvir i metodologiju istraživanja u ovom području, (2) utvrditi činitelje ugroženog razvoja u obitelji i emprijski provjeriti interaktivni model zlostavljanja i zanemarivanja, (3) utvrditi povezanost zlostavljanja i zanemarivanja u obitelji s nekim poteškoćama socijalizacije djece kao što je npr. delinkventno ponašanje, te (4) procijeniti doprinos stava profesionalne javnosti u identificiranju, prevenciji i tretmanu ugroženog razvoja djece u obitelji. Kako je cijelo istraživanje usmjereno na izučavanje činitelja ugroženog razvoja djece s početkom rata u Hrvatskoj, kao posljedicom izloženosti ratnim stradanjima i životu u progonstvu, suočili smo se s ugroženošću djece u širokim razmjerima. Stoga su planirani ciljevi prošireni na ispitivanje i praćenje utjecaja života u progonstvu na odnose u obitelji, odgojne postupke roditelja i ponašanje djece.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut za obiteljsku geštalt terapiju za skandinavske zemlje
    Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
    Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
    Grad: Inner, Danska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr