SVIBOR - Projekt broj: 6-06-025

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-025


VIDNA PERCEPCIJA, KORTIKALNA ELABORACIJA I MOTORNI EFEKTI


Glavni istraživač: KOLESARIĆ, VLADIMIR (21736)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.04.91. do 01.04.94.

Ukupno radova na projektu: 11
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za psihologiju
Adresa: Salajeva 3,
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6120-196
teleFaks: 385 (0)1 6120-037
E-mail: vkolesar@ffzg.hr

Sažetak: Obavljeno je pet laboratorijskih istraživanja. (1) U eksperimentu Ť s vremenom jednostavne senzomotorne reakcije kao zavisnom Ť varijablom ispitana je njezina stabilnost u vremenu te ovisnost o Ť utjecajima podražajnog konteksta. Na VR mogu djelovati mnogi za Ť odnos nezavisne i zavisne varijable akcesorni činitelji, ali Ť isti ispitanici imaju tendenciju slične dinamike reagiranja i Ť u većim vremenskim razmacima. Rezultati sugeriraju da je Ť utjecaj podražajnog konteksta u nekoj mjeri kognitivno Ť posredovan. U prilog tome govore rezultati naših upravo Ť provedenih pokusa gdje se pokazalo da je očekivanje reakcije Ť kod ispitanika pod utjecajem podražajnog konteksta. (2) Ť Rezultati dobiveni tehnikom podijeljenog vidnog polja Ť odgovaraju modelu koji pretpostavlja da su mozgovne hemisfere Ť dva procesora pri čemu svaki uključuje niz podsustava ili Ť modula. No, budući da obje hemisfere mogu obrađivati verbalne Ť podražaja, pri interpretaciji razlika treba nužno respektirati Ť osobitosti verbalnih podražaja kao i način njihove Ť prezentacije. (3) Ostvarivanjem uvjeta potpune restrikcije Ť informacija o udaljenosti predmeta opažanja, pokazalo se da je Ť moguće postići procjenu veličine opaženog objekta: veličina Ť projicirane paslike objekta na perceptivno dostupnu udaljenost Ť potpuno je sukladna zakonu vidnog kuta. (4) Utvrđeni smjer Ť razlike u percepciji svjetline neizravno osvijetljenih ploha Ť ovisan je o oštrini rubova osvjetljenja što je sukladno Ť hipotezi da se boja objekta dekodira na temelju oštrine rubova Ť koja je pak ovisna o količini indirektnog svijetla. (5) Ť Eksponenti psihofizičkih funkcija dobivenih procjenom veličina s Ť prezentiranim standardom ili bez njega ne razlikuju se značajno. Ť Različiti postupci izračunavanja eksponenta u situaciji bez Ť standarda daju jednake vrijednosti.

Ključne riječi: vrijeme reakcija (VR), podražajni kontekst, pripremni interval, vidna paslika, vizualna percepcija, akromatska percepcija, leksička odluka, tehnika podijeljenog vidnog polja, lateralna dominantnost, metoda procjena veličina,

Ciljevi istraživanja: Opći cilj projekta bio je brižljivo planiranim i brižljivo provedenim laboratorijskim eksperimentima ispitati nekoliko temeljnih pitanja funkcioniranja čovjeka kao reaktivnog sustava. Zbog toga su obavljeni eksperimenti iz područja vidne i slušne percepcije (input), funkcije mozgovnih hemisfera (središnje procesiranje), te reagiranja u njegovom jednostavnom obliku, tj. jednostavnoj senzomotornoj reakciji (output). Budući da se radi o temeljnim pitanjima psihologijske znanosti rezultati ovih eksperimenata mogu biti samo jedan od doprinosa odgovaranju na ta pitanja jer svaka od spomenutih etapa funkcioniranja ima mnoštvo dimenzija i može se istraživati na mnogo različitih načina. Promatrajući rezultate pojedinih eksperimenata može se utvrditi da je cilj postignut: dobiveni su podaci o stabilnosti vremena reakcije, o utjecaju podražajnog konteksta na vrijeme reakcije; utvrđeno je da nije opravdano uvijek razlike među vidnim poljima interpretirati kao odraz različite specijalizacije mozgovnih hemisfera; da se može potpuno objektivno utvrditi prividna veličina slike predmeta; da percepcija indirektnog osvjetljenja ovisi o oštrini rubova percipiranih ploha te da različiti načini određivanja eksponenta psihofizičkih funkcija ne daju značajno različite vrijednosti.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr