SVIBOR - Projekt broj: 6-06-034

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-034


PSIHOFIZIČKA I PSIHOFIZIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA OKUSNOG SISTEMA


Glavni istraživač: BUJAS, ZORAN (6043)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Kabinet za ispitivanje strukture i funkcije osjetnih organa
Adresa: Zrinjski trg 11
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 449 093
teleFaks: 385 (041) 449 378

Sažetak: Problemi na kojima se radilo bili su: valjanost različitih postupaka skaliranja okusa; vremenski tijek okusne adaptacije i rekuperacije; ukrštena adaptacija, ukrštena senzibilizacija i regrutiranje; udio perifernih i centralnih procesa u okusnoj adaptaciji; mehanizam električnog okusa. Glavni rezultati provedenih istraživanja su: vrijeme jednostavne senzomotorne reakcije pokazalo se kao pouzdan indikator razine reaktivnosti okusnog sustava i percipiranog intenziteta okusa; stupanj adaptacije nakon djelovanja NaCl proporcionalan je logaritmu adaptativne koncentracije, a brzina oporavka je negativno akcelerirana funkcija vremena oporavka; oporavak od adaptacije na NaCl je različito brz za različite indikatore funkcionalne razine okusnog sustava; ispitivanje učinaka ukrštene adaptacije za šećer, NaCl, HCl i QHCl odmjerenih vremenom reakcije je pokazalo da postoji senzibilizacija kad je šećer test ili adaptativna otopina, a za ostale kombinacije nađena je ukrštena adaptacija; psihofizičke funkcije nakon djelomične adaptacije na NaCl ukazuju na postojanje fenomena regrutiranja; stupanj adaptacije na tvari istog objektivnog ali različitog percipiranog intenziteta zavisi više od percipiranog intenziteta, što pokazuje da u okusnoj adaptaciji značajno učestvuju centralni procesi; nakon uzimanja Synsepalum dulcificum-a anodno kiselo je manje oslabljeno od kemijski izazvanog kiselog, a zaslađivanje neznatno, što ukazuje da se mehanizam električnog okusa razlikuje od kemijske stimulacije; vrsta kontaktne otopine vrlo malo utječe na supraliminalni intenzitet električnog okusa što stavlja u sumnju ispravnost iontoforetske hipoteze električnog okusa.

Ključne riječi: procjene veličina, vrijeme reakcije, psihofizične okusne funkcije, okusna adaptacija, okusne, mješavine, ukrštena adaptacija i senzibilizacija, okusno regrutiranje, oporavak nakon adaptacije, električni okus

Ciljevi istraživanja: Cilj rada na projektu bio je doći do novih spoznaja o funkciji okusnog osjetnog sustava, prvenstveno u pogledu načina na koji se kodiraju intenziteti i kvalitete okusnih podražaja. Osim toga, željela se provjeriti valjanost jednostavnog vremena senzomotorne reakcije kao indikatora funkcionalne razine okusnog sustava. Dobiveni rezultati daju uvid u: (a) tijek okusne adaptacije i rekuperacije, (b) udio perifernih i centralnih procesa u okusnoj adaptaciji i (c) mehanizam kodiranja okusnih osjeta na koji ukazuju podaci ukrštene adaptacije. Nadalje, dobiveni su podaci o mehanizmu električnog okusa. Rezultati su pokazali da se vrijeme jednostavne senzomotorne reakcije može upotrebiti kao pouzdan indikator razine reaktivnosti i uz druge kriterije može biti od koristi pri praćenju promjena u funkciji okusnog sustava. Na osnovi vremena reakcije izračunate Pieronove brzina mogu biti pokazatelji percipiranog intenziteta okusa.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr