SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-06-149

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-06-149


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 64
Ukupno objavljenih radova: 66


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Samopoimanje mladih

  Autori:
  Lacković-Grgin, Katica (25123)
  Urednici
  Matešić, Krunoslav
  Izdavač: Naklada Slap
  Godina: 1994
  Broj stranica: 154
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Efekti mentalnog opterećenja i nametnutog ritma na parametre nekih psihofizioloških varijabli.

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Časopis: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
  Broj: 6
  ISSN: 0352-6798
  Volumen: 29
  Godina: 1990
  Stranice: od 95 do 107
  Broj referenci: 13
  Sažetak:
  Ključne riječi: mentalni zadaci, radni ritam, sinus aritmija, sekundarni zadatak

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Cirkadijurne varijacije nekih aspekata kratkoročnog pamćenja.

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Časopis: Primjenjena psihologija
  Broj: 3
  ISSN: 0351-2649
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 65 do 73
  Broj referenci: 10
  Ključne riječi: kratkoročno pamćenje, cirkadijurni ritmovi, tjelesna temperatura, frekvencija pulsa, tlak

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Another View of Stress.

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Časopis: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
  Broj: 7
  ISSN: 0352-6798
  Volumen: 30
  Godina: 1992
  Stranice: od 137 do 144
  Broj referenci: 6
  Ključne riječi: stres, stres proces, mentalna elaboracija, psihofiziološke reakcije, psihosomatski problemi, model stresa

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Some Problems in Measurement of Circadian Stress.

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Časopis: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
  Broj: 8
  ISSN: 0352-6798
  Volumen: 31
  Godina: 1993
  Stranice: od 75 do 84
  Broj referenci: 11
  Ključne riječi: cirkadijurni stres, psihofiziološke varijable, kroskorelacijske funkcije, vrijeme izborne reakcije, frekvencija pulsa, tjelesna temperatura

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Unutarnja konzistencija i faktorska struktura Fimianovih skala za mjerenje nastavničkog stresa.

  Autori:
  Gregov, Ljiljana (169331)
  Cvek, Izabela (169285)
  Časopis: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
  Broj: 8
  ISSN: 0352-6798
  Volumen: 31
  Godina: 1993
  Stranice: od 147 do 158
  Broj referenci: 8

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istraživanje stresa u adolescenciji.

  Autori:
  Lacković-Grgin, Katica (25123)
  Časopis: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
  Broj: 7
  ISSN: 0352-6798
  Volumen: 30
  Godina: 1992
  Stranice: od 155 do 167
  Broj referenci: 39

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nezaposlenost, socijalna podrška i samopoštovanje mladih sa završenim fakultetom.

  Autori:
  Lacković-Grgin, Katica (25123)
  Milosavljević, Branko (106123)
  Cvek, Izabela (169285)
  Časopis: Primjenjena psihologija
  Broj: 3
  ISSN: 0351-2649
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 87 do 93
  Broj referenci: 13
  Ključne riječi: prolongirana adolescencija, značajni životni događaji, socijalna podrška, samopoštovanje, životno zadovoljstvo

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nezaposlenost kao stresor kod mladih s fakultetskom diplomom.

  Autori:
  Lacković-Grgin, Katica (25123)
  Milosavljević, Branko (106123)
  Cvek, Izabela (169285)
  Časopis: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
  Broj: 8
  ISSN: 0352-6798
  Volumen: 31
  Godina: 1993
  Stranice: od 65 do 73
  Broj referenci: 9

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Psihosocijalne odrednice zadovoljstva životom u žena srednje životne dobi.

  Autori:
  Lacković-Grgin, Katica (25123)
  Časopis: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
  Broj: 8
  ISSN: 0352-6798
  Volumen: 31
  Godina: 1993
  Stranice: od 95 do 100
  Broj referenci: 5

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Efekti mentalnog opterećenja i očekivanja podražaja na srčanu frekvenciju.

  Autori:
  Sorić, Izabela (169285)
  Kunac, Ljiljana (169331)
  Časopis: Primjenjena psihologija
  Broj: 3
  ISSN: 0351-2649
  Volumen: 12
  Godina: 1991
  Stranice: od 73 do 77
  Broj referenci: 6
  Ključne riječi: srčana frekvencija, mentalna aritmetika, jednostavna psihomotorna reakcija

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Efekti stresa na uspješnost pripreme i izvođenja katapultiranja.

  Autori:
  Sorić, Izabela (169285)
  Matulović, Zoran
  Časopis: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
  Broj: 7
  ISSN: 0352-6798
  Volumen: 30
  Godina: 1992
  Stranice: od 145 do 154
  Broj referenci: 4

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kognitivne, konativne i fiziološke determinante ponašanja u situaciji stresa.

  Autori:
  Sorić, Izabela (169285)
  Časopis: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
  Broj: 8
  ISSN: 0352-6798
  Volumen: 31
  Godina: 1993
  Stranice: od 85 do 93
  Broj referenci: 15

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prediktori nastavničkog stresa mjerena Fimianovim NS-upitnikom

  Autori:
  Grgin, Tomislav
  Sorić, Izabela (169285)
  Ribić, Krešimir (99752)
  Časopis: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
  Broj: 9
  ISSN: 0352-6798
  Volumen: 32
  Godina: 1994
  Stranice: od 61 do 72

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Psihološki značaj nezaposlenosti kod mladih visoke naobrazbe

  Autori:
  Lacković-Grgin, Katica (25123)
  Časopis: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
  Broj: 9
  ISSN: 0352-6798
  Volumen: 32
  Godina: 1994
  Stranice: od 73 do 83

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Psychophysiological Reactions to the Task Difficulty and Pacing in Subjects with a Different Anxiety Level

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Časopis: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru
  Broj: 9
  ISSN: 0352-6798
  Volumen: 32
  Godina: 1994
  Stranice: od 85 do 94

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Shvaćanje rata i mira kod djece različite dobi

  Autori:
  Lacković-Grgin, Katica (25123)
  Kosanović, Nataša
  Časopis: Napredak
  Broj: 1
  Volumen: 136
  Godina: 1995
  Stranice: od 5 do 14

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Working Pace and Incidence of Psychosomatic Diseases.

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Urednici
  Daniellou, Francois
  Naslov zbornika: Designing for Everyone
  Jezik: engleski
  Mjesto: London, Great Britain
  Godina: 1991
  Stranice: od 347 do 349
  Skup: Eleventh Congres of the International Ergonomics Association
  Održan: od 15.07.91 do 20.07.91
  Ključne riječi: nametnuti/nenametnuti ritam rada, psihosomatska oboljenja, regresijska analiza

 19. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Nove tehnologije i radni stres

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Naslov zbornika: Ergonomijski aspekti novih tehnologija
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 79 do 84
  Skup: Ergonomijski aspekti novih tehnologija
  Održan: od 21.12.91 do 22.12.91
  Ključne riječi: model stresa, nove tehnologije, roboti, psihosomatska stanja

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ispitivanje podnošenja gravitacijskog stresa

  Autori:
  Lolić, Zoran
  Ljubičić, Božena
  Takšić, Vladimir (113393)
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 23 do 23
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Dosadašnja malobrojna istraživanja pokazala su da postoji specifične metode, kojima je moguće poboljšati podnošenje gravitacijskog stresa, a samim tim i podnošenje gravitacijskog stresa u letenju. Cilj provedenog istraživanja bio je, ispitati da li vježbanje određenih tehnika disanja (misogi) utječe na podnošenje gravitacijskog stresa. Ortostatska proba je primjenjena kao standardni način ispitivanja podnošenja gravitacijskog stresa, pri čemu je mjeren puls, sistolički i dijastolički tlak, pulsni tlak i srednji dinamički tlak. Ispitanici eksperimentalne skupine, bili su članovi Ki-aikido kluba Zadar, a kontrolna skupina bili su piloti Zrakoplovne grupe Zadar. Rezultati su pokazali da ispitanici eksperimentalne skupine u prosjeku značajno bolje podnose gravitacijski stres. Kod ovih ispitanika u funkciji opterećenja dolazi do značajnog porasta pulsa, u odnosu na puls ispitanika kontrolne skupine. Razlike sistoličkog i diastoličkog tlaka značajne su jedino nakon prestanka opterećenja, gdje kod pilota dolazi do porasta, a kod vježbača do opadanja tlaka. Dobivene razlike ukazuju na značajno bolje funkcioniranje kardiovaskularnog sustava ispitanika eksperimentalne skupine u uvjetima specifičnog tipa statičkog opterećenja. Ovi rezultati se slažu s istraživanjima koja pokazuju da vježbanje tehnike disanja povećava toleranciju organizma na gravitacijski stres u letenju.
  Ključne riječi: gravitacijski stres, sistolički i diastolički tlak, tehnike disanja

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Neki korelati životnog zadovoljstva nezaposlenih mladih visoke naobrazbe

  Autori:
  Lacković-Grgin, Katica (25123)
  Sorić, Izabela (169285)
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 32 do 32
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.96 do 17.04.93
  Sažetak: U okviru šireg istraživanja nezaposlenosti kao stresora kod mladih s visokoškolskom naobrazbom analizirani su podaci iz upitnika i skala prikupljenih od 97 nezaposlanih u dobi do 30 godina života. Željelo se utvrditi kakve su relacije njihovih stavova prema radu, "coping" strategija u situacijama financijske ovisnosti kao i tipova aktivnosti, te kakav je doprinos tih varijabli njihovu životnom zadovoljstvu. Dobiveni rezultati pokazuju da životnom zadovoljstvu najviše doprinose kućanski poslovi, što se može objasniti činjenicom da u skupini ispitanika prevladavaju žene. Utvrđeno je, također, da nezaposleni duže od godinu i pol dana imaju niže životno zadovoljstvo od nezaposlenih manje od godinu i pol dana, kao i da je njihovo financijsko stanje lošije. U situacijama obraćanja za financijsku pomoć koriste potiskivanje kao mehanizam obrane. Budući da među ispitanicima dominiraju žene taj je nalaz suglasan s rezultatima stranih autora da nezaposlene žene češće koriste "coping" strategije orijentirane na redukciju neugodnih emocija od strategija usmjerenih na eliminiranje problema. Negativni stavovi prema radu odnosno socijaliziranost u nerad značajno su povezani s životnim zadovoljstvom u smislu da što su viši negativni stavovi prema radu niže je životno zadovoljstvo.
  Ključne riječi: nezaposlenost, zadovoljstvo životom, coping strategije, stavovi prema radu

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Neki aspekti suočavanja sa stresom u ratu

  Autori:
  Proroković, Ana
  Takšić, Vladimir (113393)
  Gregov, Ljiljana (169331)
  Ivanov, Lozena
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 98 do 98
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Cilj ispitivanja bio je utvrditi koje strategije suočavanja sa stresom koriste osobe koje su boravile u ratnom području, te ispitati odnos različitih strategija suočavanja sa stresom u ratu, anksioznosti i intenziteta straha. U ispitivanju je sudjelovalo 203 ispitanika od 17-22 godine starosti, sa stalnim mjestom boravka u ratnom području (Zadar), a koji nisu za vrijeme ratnih razaranja napuštali grad. Analiza rezultata je pokazala trofaktorsku strukturu skale načina suočavanja sa stresom u ratu. Ekstrahirani faktori su interpretirani kao: pronalaženje alternativnih aktivnosti i traženje socijalne podrške; usmjerenost na pružanje pomoći drugim osobama koje su ugrožene ratom; orjentacija na redukciju čuvstvene napetosti. Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da ispitanici najčešće koriste strategiju pronalaženja alternativnih aktivnosti i traženje socijalne podrške.
  Ključne riječi: strategije suočavanja sa stresom, anksioznost u ratu

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Odnos nekih aspekata vijesti i situacije na bojištu

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Barišić, Anita
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 107 do 107
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Sciljem utvrđivanja načina informiranja za vrijeme neprijateljskih napada na Zadar, izvršena je analiza sadržaja zapisa vijesti Hrvatskog Radija-postaje Zadar, emitiranih u periodu od 1. rujna 1991. do 29. veljače 1992. godine. Utvrđena je povezanost između tjednog kvantuma vijesti s bojišta i tjednih indeksa atribucije neprijatelja, koji su definirani kao prosječna procjena pojedinog naziva (atributa), pomnožena s tjednom frekvencijom tog naziva. Dakle, kada se emitiralo cviše vijesti s bojišta, atribuiranje neprijatelja je bilo negativnije. Rezultati istraživanja ukazuju na razliku u propagandnoj obojenosti radio vijesti tijekom spomenutog ratnog perioda. Pripisivanje negativnih atributa neprijatelju bilo je više izraženo na početku, dok su se pred kraj promatranog perioda više koristili "blaži" nazivi. Analiza je pokazala da u ukupnom broju naziva neprijatelja u vijestima postaje Zadar, dominiraju "blaži" atributi, što je karakteristično za propagandu obrazovanijim slušateljima. Nije utvrđena povezanost različitih aspekata vijesti s dužinom trajanja neposredne ratne opasnosti (uzbune), kao ni između frekvencija pojedinih atribucija neprijatelja i dužine trajanja uzbune.
  Ključne riječi: analiza vijesti, ratna propaganda

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Analiza vijesti lokalnog radija protivničke strane

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Glavan, Elvira
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 108 do 108
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Tijekom ratnih aktivnosti u okolici Zadra (od 2. do 29. veljače 1992. godine), provedena je analiza sadržaja ratnog programa radio Knina. Pozornost je bila usmjerena na karakteristike emisija "Vijesti" (kako radio Knina, tako i radio Beograda koje je prenosio rado Knin). Ispitivanjem je utvrđeno da se "Vijesti" radio Knina i radio Beograda razlikuju u broju informacija, trajanju i usmjerenosti. Razlike su nađene i u dnevnim indeksima snage atribucija Hrvata i Srba, definiranim kao prosječna procjena pojedinog naziva, pomnožena s dnevnom frekvencijom tog naziva. Usporedbom informacija zaraćenih strana o stanju naistom području bojišta (broj ispaljenih granata prema "Vijestima" radio Knina i izvješćima "Slobodne Dalmacije") utvrđeno je da se one razlikuju po broju, a među njima nema povezanosti u funkciji vremena. Analiza naziva protivničke strane za Hrvate s negativnom konotacijom i Srbe s pozitivnom, pokazala je način kojim su radio Knin i radio Beograd djelovali na stavove svojih slušatelja. Radio Knin koristi emocionalno nabijenije nazive od radio Beograda. Regresijska analiza je pokazala da su atribucije radio Knina najviše u svezi s brojem informacija putem kojih se nastoje proširiti glasine o zbivanjima na hrvatskoj strani.
  Ključne riječi: analiza vijesti, ratna propaganda

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prediktori nastavničkog stresa mjerena Fimianovim NS-upitnikom

  Autori:
  Grgin, Tomislav
  Sorić, Izabela (169285)
  Ribić, Krešimir (99752)
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 33 do 33
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Ispitivanjem se nastojalo odgovoriti na pitanje o mogućim prediktorima nastavničkog stresa u srednjim školama. Ispitanici su bili srednjoškolski profesori različitih predmeta (hrvatskog jezika, povijesti, matematike, fizike, biologije i kemije - N=114), a instument ispitivanja bio je Fimianov upitnik za mjerenje nastavničkog stresa (The Teacher Stress Inventory). Rezultati regresijske analize podataka ispitivanja pokazali su da se značajnim prediktorima stresa javljaju: zadovoljstvo nastavničkim poslom, godine radnoga staža na poslovima u školi (radno iskustvo), raspoloživo vrijeme za obavljanje nastavnih i administrativnih poslova, broj đaka u razredu kao i ukupan broj đaka u dnevnom podučavanju te opće psihičko i tjelesno opterećenje poslom. Dobiveni rezultati najvećim su dijelom suglasni s rezultatima do kojih je došao Smilansky, ispitujući stres na skupini razrednih učitelja iz nekoliko osnovnih škola u Izraelu.
  Ključne riječi: nastavnički stres, zadovoljstvo poslom

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Psychophysiological Reactions to the Task Difficulty and Pacing in Subjects with a Different Anxiety Level

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Jovanović, Snježana
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 45 do 45
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Self-Esteem and Loneliness of Freshmen

  Autori:
  Lacković-Grgin, Katica (25123)
  Sorić, Izabela (169285)
  Urednici
  Niemczynski, Adam
  Fenz, John
  Naslov zbornika: VII European Conference on Developmental
  Jezik: engleski
  Mjesto: Krakow, Poljska
  Godina: 1995
  Stranice: od 248 do 248
  Skup: VIIth European Conference on Developmental Psychology
  Održan: od 23.08.95 do 27.08.95

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Effects of a Complex Choice Reactions Task on Sinus Arrhythmia, Secondary Task and the Task Difficulty Assessment

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Urednici
  Manenica, Ilija (76866)
  Naslov zbornika: Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa - IX. Dani psihologije u Zadru
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zadar / Božava, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 12 do 12
  Skup: Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 26.05.94 do 28.05.94

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Motivacija i zadovoljstvo u profesionalnim postrojbama HV

  Autori:
  Matešić, Doris
  Jurić, Trpimir
  Gregov, Ljiljana (169331)
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 58 do 58
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Some Aspects of Anxiety Reactions in the War

  Autori:
  Gregov, Ljiljana (169331)
  Takšić, Vladimir (113393)
  Proroković, Ana
  Urednici
  Brenk, Klas
  Pečjak, Vid
  Naslov zbornika: III. Alps-Adria Symposium of Psychology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 20 do 20
  Skup: III Alps-Adria Symposium of Psychology
  Održan: od 02.06.93 do 05.06.93

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Psycho-social Determinants of Life Satisfaction in Middle-Aged Women

  Autori:
  Lacković-Grgin, Katica (25123)
  Urednici
  Brenk, Klas
  Pečjak, Vid
  Naslov zbornika: III Alps-Adria Symposium of Psychology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 31 do 31
  Skup: III Alps-Adria Symposium of Psychology
  Održan: od 02.06.93 do 05.06.93

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Effects of Perceptual-Motor Task Difficulty on Sinus Arrhythmia and State Anxiety

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Krošnjar, Nataša
  Urednici
  Brenk, Klas
  Pečjak, Vid
  Naslov zbornika: III Alps-Adria Symposium of Psychology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 33 do 33
  Skup: III Alps-Adria Symposium of Psychology
  Održan: od 02.06.93 do 05.06.93

 33. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Cognitive, Conative and Psychological Determinants of Behaviour in a Stressful Situation

  Autori:
  Takšić, Vladimir (113393)
  Matulović, Zoran
  Urednici
  Brenk, Klas
  Pečjak, Vid
  Naslov zbornika: III Alps-Adria Symposium of Psychology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 54 do 54
  Skup: III Alps-Adria Symposium of Psychology
  Održan: od 02.06.93 do 05.06.93

 34. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Samopoštovanje i usamljenost studenata na početku studija

  Autori:
  Lacković-Grgin, Katica (25123)
  Sorić, Izabela (169285)
  Urednici
  Manenica, Ilija (76866)
  Naslov zbornika: Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar / Božava, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 14 do 14
  Skup: Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 26.05.94 do 28.05.94

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Dugoročni efekti nametnutog ritma rada na incidenciju nekih psihosomatskih stanja

  Autori:
  Gregov, Ljiljana
  Urednici
  Manenica, Ilija (76866)
  Naslov zbornika: Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar / Božava, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 18 do 18
  Skup: Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 26.05.94 do 28.05.94

 36. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ispitivanje odnosa između razine aktivacije i kratkoročnog pamćenja

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Vučenović, Dario
  Urednici
  Manenica, Ilija (76866)
  Naslov zbornika: Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar / Božava, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 21 do 21
  Skup: Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 26.05.94 do 28.05.94

 37. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Adaptacija Endlerovih skala anksioznosti

  Autori:
  Sorić, Izabela (169285)
  Takšić, Vladimir (113393)
  Proroković, Ana
  Urednici
  Manenica, Ilija (76866)
  Naslov zbornika: Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar / Božava, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 22 do 22
  Skup: Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 26.05.94 do 28.05.94

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Anksioznost u ratu - pokušaj objašnjenja

  Autori:
  Gregov, Ljiljana (169331)
  Proroković, Ana
  Takšić, Vladimir (113393)
  Čavka, Majda
  Urednici
  Manenica, Ilija (76866)
  Naslov zbornika: Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zadar / Božava, Hrvatska
  Godina: 1994
  Stranice: od 42 do 42
  Skup: Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 26.05.94 do 28.05.94

 39. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kauzalne atribucije i strategije suočavanja u školskoj situaciji ispitivanja znanja
  Fakultet: Filozofski fakultet Zagreb
  Mentor: LACKOVIĆ-GRGIN KATICA
  Datum obrane: 13.02.95
  Broj stranica: 195
  Autor: Sorić mr. psihologije Izabela
  Rad: Magisterij


 40. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Nametnuti ritam rada kao stresor
  Fakultet: Filozofski fakultet Zagreb
  Mentor: MANENICA ILIJA
  Datum obrane: 14.03.95
  Broj stranica: 83
  Autor: Gregov mr. psihologije Ljiljana
  Rad: Magisterij


 41. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Efekti opterećenja perceptualno-motornim zadacima na neke psihofiziološke varijable
  Fakultet: Filozofski Fakultet Split
  Mentor: MANENICA ILIJA
  Datum obrane: 04.02.93
  Broj stranica: 56
  Autor: Krošnjar dipl. psiholog Nataša
  Rad: Diplomski rad


 42. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza vijesti s obzirom na situaciju na bojištu
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: MANENICA ILIJA
  Datum obrane: 04.03.93
  Broj stranica: 49
  Autor: Barišić dipl. psiholog Anita
  Rad: Diplomski rad


 43. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza ratnog programa lokalnog radija protivničke strane
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: MANENICA ILIJA
  Datum obrane: 03.03.93
  Broj stranica: 71
  Autor: Glavan dipl. psiholog Elvira
  Rad: Diplomski rad


 44. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ispitivanje odnosa između razine aktivacije i kratkoročnog pamćenja
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: MANENICA ILIJA
  Datum obrane: 30.11.92
  Broj stranica: 53
  Autor: Vučenović dipl. psiholog Dario
  Rad: Diplomski rad


 45. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Pouzdanost i faktorska struktura upitnika za mjerenje razredne psihosocijalne klime učenja
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: GRGIN TOMISLAV
  Datum obrane: 23.03.94
  Broj stranica: 42
  Autor: Tadić dipl. psiholog Marika
  Rad: Diplomski rad


 46. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Razredna psihosocijalna okolina učenja i školsko samopoimanje učenika
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: GRGIN TOMISLAV
  Datum obrane: 01.04.92
  Broj stranica: 42
  Autor: Žuljević dipl. psiholog Ivana
  Rad: Diplomski rad


 47. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Inteligencija učenika u relaciji s njihovom percepcijom razredne psihosocijalne okoline učenja
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: GRGIN TOMISLAV
  Datum obrane: 08.05.92
  Broj stranica: 37
  Autor: Ivković dipl. psiholog Gabrijela
  Rad: Diplomski rad


 48. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Samopoimanje i sociometrijski status učenika iznadprosječne inteligencije
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: GRGIN TOMISLAV
  Datum obrane: 20.04.90
  Broj stranica: 90
  Autor: Bošković dipl. psiholog Gordan
  Rad: Diplomski rad


 49. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Dječja koncepcija rata i mira
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: LACKOVIĆ-GRGIN KATICA
  Datum obrane: 02.12.92
  Broj stranica: 105
  Autor: Kosanović dipl. psiholog Nataša
  Rad: Diplomski rad


 50. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Samopoimanje mladih i njihov sociometrijski položaj u razrednom kolektivu
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: LACKOVIĆ-GRGIN KATICA
  Datum obrane: 27.11.90
  Broj stranica: 78
  Autor: Marinčić dipl. psiholog Nives
  Rad: Diplomski rad


 51. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Nezaposlenost kao izvor anksioznosti visoko obrazovanih osoba
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: LACKOVIĆ-GRGIN KATICA
  Datum obrane: 10.02.93
  Broj stranica: 44
  Autor: Rako dipl. psiholog Darinka
  Rad: Diplomski rad


 52. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Nastavnički stres-coping strategije
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: GRGIN TOMISLAV
  Datum obrane: 15.12.94
  Broj stranica: 47
  Autor: Kale dipl. psiholog Ivana
  Rad: Diplomski rad


 53. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Stres u adolescenciji
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: LACKOVIĆ-GRGIN KATICA
  Datum obrane: 30.09.93
  Broj stranica: 86
  Autor: Becić dipl. psiholog Vladimira
  Rad: Diplomski rad


 54. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Promjene nekih psihofizioloških varijabli u uvjetima složenih reakcija i nametnutog ritma rada
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: MANENICA ILIJA
  Datum obrane: 15.10.90
  Broj stranica: 48
  Autor: Milković dipl. psiholog Rajka
  Rad: Diplomski rad


 55. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Psihofiziološke reakcije na nametnuti ritam kod anksioznih ispitanika
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: MANENICA ILIJA
  Datum obrane: 29.03.90
  Broj stranica: 71
  Autor: Jovanović dipl. psiholog Snježana
  Rad: Diplomski rad


 56. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ispitivanje efekata mentalnog opterećenja na parametre tappinga nogom i rukom u uvjetima spontanog i maksimalnog ritma
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: MANENICA ILIJA
  Datum obrane: 11.06.90
  Broj stranica: 67
  Autor: Limov dipl.psiholog Marijo
  Rad: Diplomski rad


 57. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Efekti rata na uspjeh djece u školi
  Fakultet: Filozofski Fakultet u Zadru Split
  Mentor: LACKOVIĆ-GRGIN KATICA
  Datum obrane: 10.02.93
  Broj stranica: 38
  Autor: Ferić dipl.psiholog Stela
  Rad: Diplomski rad


 58. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Stres kod nastavnika i načini suočavanja sa stresom

  Autori:
  Grgin, Tomislav
  Sorić, Izabela (169285)
  Kale, Ivana

 59. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Psihološko funkcioniranje starijih osoba smještenih u različitim uvjetima

  Autori:
  Lacković-Grgin, Katica (25123)
  Padelin, Patricija

 60. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Personality and Circadian Changes in Body Temperature, Pulse Rate and Choice Reaction Time

  Autori:
  Manenica, Ilija (76866)
  Jezik: engleski

 61. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Some Physiological and Performance Evidence for Eysenck's Neuroticism and Introversion Dimensions
  Ustanova: University of Swansea
  Godina: 1995


 62. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: The Relationship between Some Psychophysiological Variables and Personality Dimensions
  Ustanova: Staffordshire University
  Godina: 1994


 63. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Effects of Circadian Stress on Efficiency
  Ustanova: University of Nottingham
  Godina: 1994


 64. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: The Comparison of Some Stress Models and Their Applicability
  Ustanova: University of Nottingham
  Godina: 1995MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr