SVIBOR - Projekt broj: 6-06-185

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-185


RAZVOJ SKALA PSIHOSOCIJALNE KLIME U PENALNIM USTANOVAMA


Glavni istraživač: AJDUKOVIĆ, DEAN (76043)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.04.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 6
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Komunikacija
teleFaks: 385 (41) 61 20 037
Telefon: 385 (41) 61 20 197

Sažetak: Definiran je koncept psihosocijalne klime u okviru interakcijskog modela odnosa čovjeka i okoline. Koncept je teoretski i praktično razrađen za primjenu u penalnim ustanovama. Analizirani su mogući faktori koji u zatvorima djeluju na formiranje klime, kao i alternativni putevi smanjenja zatvorske populacije. U sklopu razvoja skala za ocjenu psihosocijalne klime napravljene su dvije sukcesivne radne verzije skale. Nakon primjene na uzorku osuđenih osoba u penalnim ustanovama i na uzorku osoblja zaposlenog u tim istim penalnim institucijama zadržan je manji broj čestica koje su u najvećoj mjeri zadovoljavale psihometrijske kriterije. Od njih su formirane dvije ekvivalentne forme instrumenta nazvane PSK-A i PSK-B (od "psihosocijalna klima"). Svaka od dviju formi sadrži 89 čestica svrstanih u 13 supskala. Izvršenja je unakrsna validacija jedne forme skale primjenom na osuđenim osobama u svima penalnim ustanovama u Hrvatskoj. Završen je rad na priručniku za primjenu skale PSK. Skale omogučuju ocjenjivanje rezultata na razini ustanove i u diferencijalno - dijagnostičke svrhe. Skale su namijenjene prvenstveno psiholozima, ali i ostalim stručnim radnicima u penalnim ustanovama koji sudjeluju u tretmanskim aktivnostima.

Ključne riječi: Psihosocijalna klima, klima u zatvorima, unaprijeđenje penalnog sustava, alternativne sankcije,

Ciljevi istraživanja: Cilj je izraditi skalu za ocjenjivanje psihosocijalne klime upenalnim ustanovama. Skala će se izraditi u dvije paralelne forme koje će se moći koristiti bilo odvojeno bilo zajedno. Izraditi će se priručnik koji će omogućiti rutinsku primjenu ovih skala od strane stručnjaka koji tretmanski rade s osuđenim osobama. Skale će omogućiti ocjenjivanje klime na razini pojedine ustanove, skupine ustanova sličnog režima, ocjenivanje pojedinih dimenzija psihosocijalne klime, ali i upotrebu u individualno - dijagnostičke svrhe na razini pojedine osobe. Postojanje ovih skala omogučiti će sustavno i kvantificirano ocjenjivanje klime u ustanovama. Takvo ocjenjivanje može služiti i kao kriterij praćenja uspješnosti intervencija u penalnom sustavu kao i za utvrđivanje individualnih razlika u doživljavanju psihosocijalne situacije u kojoj se nalaze osuđenici, ali i osoblje penalne ustnove.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: Nema


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: nema

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr