SVIBOR - Projekt broj: 1-01-243

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-01-243


FUNKCIONALNA ANALIZA


Glavni istraživač: KUREPA, SVETOZAR (24833)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.93.

Ukupno radova na projektu: 153
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, Zagreb (37)
Odjel/Zavod: Zavod za Analizu Matematički odjel PMF
Adresa: Bijenička 30
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Istraživanja na ovom znanstvenom projektu su nastavak naših ranijih radova i odnose se na različita područja Funkcionalne Analize. Ona uključuju slijedeća područja: teoriju operatora u Hilbertovim prostorima sa pozitivnom i također sa indefinitnom metrikom, spektar elementa Banachovih algebri i algebre operatora, sličnost operatora, polugrupe i kosinusove operatorske funkcije infinitezimalni generatori, nejednakosti Landau-ovog tipa za infinitezimalne generatore, poopćenja poznatih nejednakosti i otkrivanje novih nejednakosti i njihovih primjena, funkcionalne jednadžbe u vektorskim prostorima i na nekim algebarskim i topološkim struturama, reprezentacije Liejevih grupa i algebri, C*-algebre nad matricama, primjene teorije operatora u fizici (Klein-Gordonova jednadžba), svojstvene vrijednosti nekih klasa operatora, minimaks svojstva svojstvenih vrijednosti, neke varijacione metode u nelinearnoj analizi i primjene na diferencijalne jednadžbe, teoremi u teoriji mjere Steinhausovog tipa, teorija sumabilnosti u teoriji vjerojatnosti, 2-normirani prostori i teorija operatora u takvim prostorima.

Ključne riječi: teorija operatora, Hilbertov prostor, Banachov prostor, spektar, algebra operatora, polugrupe, kosinusova operatorska jednadžba, infinitezimalni generator, nejednakost, funkcionalne jednadžbe, Liejeve grupe, C*-algebra, svojstvene vrijednosti, mjera, sumabilnost, 2-normirani prostor


Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr