SVIBOR - Projekt broj: 1-02-013

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-02-013


PARAMETARSKE STUDIJE NOSIVIH STRUKTURA REGULIRANIH EKSPERTNIM SUSTAVIMA


Glavni istraživač: ŽAGAR, ZVONIMIR (55380)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 23
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Zagreb (82)
Odjel/Zavod: Odjel za konstrukcije, Odsjek za drvene i metalne konstrukcije
Adresa: Građevinski fakultet Sveučilišta u Yagrebu, Kačićeva 26
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-440-845
teleFaks: 385 (0)41-416-621

Sažetak: U postojećim nosivim strukturama je već prije njihove izgradnje uložena energija, koja se tijekom vremena prema pretpostavkama i standardima opterećenja iskorištava prema varijabilnoj pojavnosti tih opterećenja tijekom vremena korištenja objekta. To je jedna naslijeđena, ali nelogična pretpostavka dizajna. U medjuvremeu su otkriveni novi materijali koji ponekad imaju velike čvrstoće ali ponekad i niske module elastičnosti, te izrazita reološka svojstva, kao što su puzanje, volumensku nestabilnost, te se stoga visoke čvrstoće ponekad ne mogu iskoristiti zbog ograničenosti deformacija. Novi materijali traže i nove strukturalne oblike. Razvojem cijelog sklopa informatike, regulacione tehnike, kompjutorkih sustava, razvijeni su eksprtni sustavi kao obličja ciljeva umjetne inteligencije. Usavršene su mogućnosti prikupljanja domena znanja. Neuralne mreže omogućuju akviziciju znanja treniranjem. Povjesno gledano još su od 1960tih Freyssinet, L.Zetlin, W.Zuk, M.Abdel-Rahman, Domke i drugi predlagali varijabilnu kontrolu deformacija. Prodor je učinjen još 1964 u Stanfordu, s balancirajućom motkom. Cilj naših istraživanja je ustanoviti model ponašanja nekih budućih konstrukcija u kojima je kao gradjevinski element ugradjen ekspertni i informatički sustav sa senzorima i atenuatorima u cilju reguliranja deformacija i reznih sila, te uštede energije kod startne pozicije investicije. Cilj je razviti teoriju INTELIGENTNO ponašajućih nosivih konstrukcija koje su u stanju prilagoditi se promjenjivom okolju. Pri tome smo uspjeli sačiniti kompjutorksi proračunski model jednog operabilnog sustava mosta, s razupornim sustavom, koji se automatski ("inteligentno") prilagodjuje promjenjivom opterećenju prolazećih vozila. Koristi se trenirana neuralna mreža koja u "realnom vremenu" upravlja procesima prilagodbe. U tom cilju pribavljeni su neki programi kojima se može verificirati ponašanje izradjenih proračunskih modela (M-STRUDL, COSMOS-M), te ekspertne ljuske (GURU, GURU-SOLVEUR, KAPPA) i neuralne ljuske (NEUROSHELL, BRANMAKER), djelimice iz privatnih izvora, a djelimice sredstvima od Ministarstva Znanosti. Ova je ideja upravljivih struktura, razmatrana u radnoj grupi (WC VI), prihvaćena je od tehničkog komiteta (TC) kao jedan od prioritetnih ciljeva istraživanja IABSE (medjunarodnog udruženja inženjera konstruktora), te i nekih drugih sveučilišta u USA i Japanu, gdje se uspjelo i sagraditi 1:1 model takve konstrukcije resistentne na opterećenja potresom. Poradi nemogućnosti daljnjeg rada zbog ogranićenja sredstava predlažem prekid tog projekta do boljih vremena.

Ključne riječi: Ekspertni sustavi, neuralne mreže, senzori, atenuatori, umjetna inteligencija, reguliranje progiba, adaptivna kontrola, most, pokretno opterećenje, IABSE

Ciljevi istraživanja: Predložena je razrada modela simulacije strukture regulirane ekspertnim sustavom i neuralnom mrežom (hijerarhijom NM), koje na osnovu obavijesti senzorskih dojava donose odluke o uspostavi potencijalno narušene stabilnosti ili upotrebljivosti strukture. U prvoj fazi se predviđaju skupljanje obavijesti i literature, te iscrpna istraživanja na komjutorskim modelima, ispitivanje pogodnih ekspertnih ljuski i sustava te neuralnih mreža. Ova ponašanja proračunskih modela konstrukcija treba provjeriti na verificiranim sustavima. Predviđa se uspostaviti veze s grupama u inozemstvu koje se bave sličnom problematikom (IABSE i sl.). Uspostaviti vezu s projektom TEMPUS JEP 3008 ICADRES (integrated CAD of earthquake resistant building and civil engineering structures). Uklopiti saznanja i iskustva u postdiplomske studije konstruktorskih znanosti na Gradjevinskom fakultetu u Zagrebu. Očekivane koristi: -teorija i primjena CAD konstrukcija, -matematičko modeliranje dinamičkog ponašanja struktura, -primjena rule-based ekspertnih sustava i neuralnih mreža u inženjerskim konstrukcijama, -primjena novog načina prikaza kodova i standarda, -pokušaj implementacija sustava znanja kao sastavnog modula inženjerskih konstrukcija, -ušteda energije, -istraživanje novih oblika pogodnih konstrukcija.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: TEMPUS JEP 3008 INTEGRATED CAD OF EARTHQUAKE RESISTANT BUILDINGS AND CIVIL ENGINEERING STRUCTURES
  Naziv ustanove: University of Ljubljana,Faculty of Architecure,Civil Engineering and Geodesy,Department of Civil Engineering and Geodesy, Institute of Structural and Earthquake Engineering
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Faculty of Architecture,Civil Engineering and Geodesy,Ljubljana
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 2. Naziv ustanove: IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: CH-8093 - Zurich, Švicarska

 3. Naziv ustanove: Mayreder Consult, Tunnel Eng and Research, Linz, Austrija
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: A-4020 - Linz, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr