SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-02-140

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-02-140


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 23
Ukupno objavljenih radova: 25


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: An Evaluation of Multicriterional Analysis for DSS in Public Policy Decision

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Lozić, Ivo
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Radica, Tonko
  Mlinarić, Darko
  Časopis: European Journal of Operational Research
  Broj: 1
  ISSN: 0377-2217
  Volumen: 61
  Godina: 1992
  Stranice: od 219 do 229
  Broj referenci: 8
  Jezik: engleski
  Sažetak: Definiranje trase buduće jadranske autoceste otvorilo je mnogedileme, diskusije i konfliktne interese. Kako su definirane dvijealternativne trase autoceste, a klasične metode (studijepogodnosti) su dale gotove jednake ocjene i rezultate za objetrase, vladajuće strukture su se odlučile za određivanjeoptimalne alternative Jadranske autoceste višekriterijalnomanalizom.
  Ključne riječi: Decision Support Sysiems, public policy, multiple criteria, practice

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Application of Multicriterional Analysis on the Selection of the Location for Disposal of Communal Wastes

  Autori:
  Vuk, Drago
  Koželj, Bogomir
  Mladineo, Nenad (70823)
  Časopis: European Journal of Operational Research
  ISSN: 0377-2217
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: lokacija, ekologija, višekriterijalna analiza

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The Applications of Multicriteria Analysis for Estimating Pollution in Urban and Coastal Zones

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Mlinarić, Darko
  Tomić, Tatjana
  Barić, Ante (72050)
  Časopis: Journal of Decision Systems
  Broj: 4
  ISSN: 0377-2217
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 401 do 419
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Rad predstavlja mogućnost primjene metoda višekriterijalneanalize za određivanje i rangiranje zagađenja u gradskim iprigradskim zonama uz obalu, koristeći monitoring zraka i mora.Direktna interpretacija stupnja zagađenja na zemljovidimaomogućava on-line korištenje ovog sustava za potrbe gradskihvalsti kako bi mogli donjeti odluke o zabrani kupanja ili pak ozabrani nekih industrijskih aktivnosti. . Stoga je ovakav sustavkonceptualno predstavlja sustav za podršku odlučivanju.
  Ključne riječi: sustavi za podršku odlučivanju, ekologija, višekriterijalna analiza, praksa

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Development of "Land Rent Model" Using Multicriterional Analysis and Geographical Information Systems

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Pavasović, Slobodan (156764)
  Šimunović, Ivo
  Časopis: Journal of Computing and Information Technology
  Broj: 4
  ISSN: 1330-1136
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 243 do 251
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: višekriterijalna analiza, geografski informcijski sustavi, gradska renta

 5. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ranking of sources of thermal energy by applying the multicriterional analysis

  Autori:
  Grabovac, Josip
  Mladineo, Nenad (70823)
  Naslov zbornika: Conference proceedings of 2nd international Conference on Energy Consulting
  Jezik: engleski
  Mjesto: Graz, Austria
  Godina: 1991
  Stranice: od 437 do 444
  Skup: 2nd International Conference on Energy Consulting
  Održan: od 25.09.91 do 25.09.91
  Sažetak: Rad prikazuje primjenu višekriterijalne analize u rangiranjualternativnih izvora termalne energije u turizmu. Rezultatirangiranja ukazuju na prednost primjene obnovljenih energetskihizvora nad konvencionalnim.
  Ključne riječi: sustavi za podršku odlučivanju, višekriterijalna analiza, termalna energija

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The distribution of heavy metals in soils from Adriatic coastal zone: Kaštela Bay, Croatia

  Autori:
  Miloš, Boško (104810)
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Pavasović, Slobodan (156764)
  Šimac, Ljubica (46703)
  Naslov zbornika: Haevy Metals in the Environment
  Jezik: engleski
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: 9th International Conference on Haevy Metals in environment
  Održan: od 12.09.93 do 16.09.93
  Sažetak: Rad istaržuje ukupnu količinu teških metala i njihovudistribuciju u tlima Kaštelanskog bazena. područje promatranja jegusto naseljeno i na udaru je industrijskog i urbanog zagađenja,kao i intenzivne poljoprivrede. Izrađena karte izolinijapredstavljaju koristan katalog informacija o distribucijipotencijalnih toksičnih elemenata i istovremeno su dokazzagađenja ovog područja nastalog tujecajem čovjeka.
  Ključne riječi: teški metali, distribucija

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Development of "Land rent model" using multicriteria analysis and geographical information systems

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Pavasović, Slobodan (156764)
  Naslov zbornika: Proc. of the 15th International Conference on Information Technology Interfaces
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 433 do 437
  Skup: 15th International Conference on Information Technology Interfaces
  Ključne riječi: višekriterijalna analiza, geografski informacijski sustavi, gradska renta

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena neuralne mreže u procjeni kvalitete poljoprivrednih tala

  Autori:
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Miloš, Boško (104810)
  Naslov zbornika: Zbornik radova KOI '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 345 do 352
  Skup: Konferencija operacijskih istraživanja
  Održan: od 05.10.93 do 07.10.93
  Sažetak: U radu je prikazana upotreba neuralne mreže za klasifikacijuantropogenih tala. U korištenom modelu, pogodnost tla ifizioloških zahtjeva biljaka, određena je semantički. BuduĆi dagranice klasa pogodnosti nije moguće precizno odreditiprimijenjeni su principi teorije neizrazitih skupova. testiranjei primjena neuralne mreže pokazala je da ista predstavljaatraktivnu osnovu u izradi baze znanja kao komponente pedološkogsustava za podršku odlučivanju.
  Ključne riječi: klasifikacija tala, neuralne mreže

 9. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sistemska podrška odlučivanju u funkciji razvoja nautižkog turizma na jadranu

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Miličić, Jakša (31456)
  Naslov zbornika: Izgradnja prometne infrastrukture za puno ostvarenje jadranske orijentacije Hrva
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 463 do 478
  Skup: Savjetovanje: Izgradnja prometne infrastrukture za puno ostvarivanje jadranske orijentacije Hrvatske
  Sažetak: Opisana sistemska podrška odluživanju (SPO) iako orijentirana naproblem nautičkog turizma, kreirana je tako da uz male preinakemože podržati relativno "širok spektar" procesa odluživanja.Dakako, u sadašnjoj fazi realizacije opisani SPO dosta je"nekomforan" i osnove softwerske interakcije među segmentima nisupotpuno riješene, međutim mogućnosti koje on pruža znatnonadmašuju klasične modele odlučivanja.
  Ključne riječi: sustavi za podršku odlučivanju, turizam

 10. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje gradske rente primjenom višekriterijalne analize

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Pavasović, Slobodan (156764)
  Naslov zbornika: Zbornik radiova KOI '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 101 do 106
  Skup: Konferencija operacijskih istraživanja
  Održan: od 05.10.93 do 07.10.93
  Sažetak: U radu se izlaže primjena viŠekriterijalne analize i geografskihinformacijskih sustava u doređivanju gradske rente. Cilj modelaje uspodtavljanje osnove za vrednovanje urbanih područja, tepronalaženje najprikladnijeg modela za definiranje rente napriobalnim urbanim područjima. Izloženo istaživanje temelji se naprimjeni informacijskih tehnologija, uključujući grafičku inumeričku obradu informacija. Model rente sadrži faktore kojikulturno nasljeđe. Ovakvo vrednovanje predstavlja koristan ipraktičan alat za podršku upravlajnju urbanim područjima ipodršku donosiocima odluke.
  Ključne riječi: viŠekriterijalna nalaiza, geografski informacijski sustavi, gradska renta

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Modeliranje gradske rente kao instrumenta upravljanja gradom

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Miličić, Jakša (31456)
  Pavasović, Slobodan (156764)
  Naslov zbornika: Sabor hrvatskih graditelja '93
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-96085-0-3
  Stranice: od 531 do 539
  Skup: Graditeljstvo u strategiji obnove i razvoja Republike Hrvatske
  Održan: od 30.09.93 do 01.10.93
  Sažetak: U radu se izlaže primjena viŠekriterijalne analize i geografskihinformacijskih sustava u doređivanju gradske rente. Cilj modelaje uspodtavljanje osnove za vrednovanje urbanih područja, tepronalaženje najprikladnijeg modela za definiranje rente napriobalnim urbanim područjima. Izloženo istaživanje temelji se naprimjeni informacijskih tehnologija, uključujući grafičku inumeričku obradu informacija. Model rente sadrži faktore kojikulturno nasljeđe. Ovakvo vrednovanje predstavlja koristan ipraktičan alat za podršku upravlajnju urbanim područjima ipodršku donosiocima odluke.
  Ključne riječi: viŠekriterijalna nalaiza, geografski informacijski sustavi, gradska renta

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: DSS for allocating parish centres in terms of regional urban development

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Pavasović, Slobodan (156764)
  Naslov zbornika: Proceedings of the 16th International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTER
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 125 do 130
  Održan: od 14.06.94 do 17.06.94
  Ključne riječi: višekriterijalna analiza, geografsko informacijski sustavi

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The valuation of anthropogenic soils using neural network

  Autori:
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Miloš, Boško (104810)
  Naslov zbornika: Proceedings of the 16th International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTER
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 125 do 130
  Skup: 16th International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES
  Održan: od 14.06.94 do 17.06.94
  Ključne riječi: klasifikacija tla, neuralne mreže

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Primjena neuralne mreže u procjeni kvalitete poljoprivrednih tala

  Autori:
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Miloš, Boško (104810)
  Naslov zbornika: Zbornik radova KOI '93
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1993

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Podrška odlučivanju pri izboru lokacija župnih pastoralnih centara

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Pavasović, Slobodan (156764)
  Naslov zbornika: Zbornik radova Konferencija operacijskih istraživanja KOI-'94
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Skup: Konferencija operacijskih istraživanja KOI-'94
  Ključne riječi: sustavi za podršku odluživanju, višekriterijalna analiza, geografski informacijski sustavi

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Grupni sustavi za podršku odlučivanju: stanje i trendovi

  Autori:
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Topolovec, Velimir
  Naslov zbornika: Zbornik radova V međunarodnog sipozija Informacijski sustavi '94
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1994
  Skup: V međunarodni simpozij Informacijski sustavi '94

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Vrednovanje zagadenja atmosfere i procjena utjecaja industrijskih izvora na kvalitetu zraka metodom višekriterijalne analize

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Miloš, Boško (104810)
  Naslov zbornika: Zbornik radova XVI. savjetovanje o tehnloškim dostignućima i ekološkim rješenjim
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96382-0-8
  Stranice: od IV-3 do IV-12
  Skup: XVI. savjetovanje o tehnološkim dostignućima i ekološkim rješenjima u proizvodnji cementa i vlakno - cementnih proizvoda
  Održan: od 09.03.95 do 11.03.95
  Ključne riječi: višekriterijalna analiza, zagađenje zraka

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sustav za podršku odluživanju u gospodarenju resursima obalnog mora

  Autori:
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Mrageta, Jure
  Naslov zbornika: Zbornik radova konferencije operacijskih istraživanja KOI-'94
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Skup: Konferencija operacijskih istraživanja KOI-'94
  Ključne riječi: sustavi za podršku odlučivanju, upravljanje vodnim resursima

 19. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Automatsko crtanje dijagrama entiteti-veze
  Fakultet: Fakultet organizacije i informatike Sveučilište u Zgrebu
  Autor: STOŠIĆ-KNEZIĆ SNJEŽANA
  Datum obrane: 22.01.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 170
  Sažetak: Rad obrađuje temu automatizacije crtanja dijagrama entiteti-vezei njegove implementacije (modeliranje i prezentacija) u objektnoorijentiranom okruženju uz korištenje metodologije za izradugrafičkg korisničkog sučelja. u radu je detaljno razrađen procesproces automatizacije, uz odabir prikladnih algoritama zarješavanje konkretnih matematičkih zadaća, te je data globalnaformalna specifikacija procesa.
  Ključne riječi: automatsko crtanje, CASE sustavi,entiteti-veze, objektno orijentirano programiranje


 20. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Ispitivanje prioritenih lokacija za katoličke crkve na području grada Splita s aspekta racionalne izgradnje i dopune s društvenim sadržajima

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Naručitelj: Izvršno vijeće Skupštine općine Split
  Depo ustanova: CIMIS
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 61
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: sustavska analiza, izbor lokacija, GIS

 21. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Pilot aplikacija modela gradske rente uz korištenje višekriterijalne analize

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Šimunović, Ivo
  Naručitelj: The World Bank, International Bank for Reconstruction and development
  Depo ustanova: CIMIS
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 62
  Jezik: engleski

 22. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Application of GIS for valuation of soils in the processes of integrated planning coastal zones

  Autori:
  Miloš, Boško (104810)
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Pavasović, Slobodan (156764)
  Radelja, Tonći
  Naručitelj: United Nations Environment Programme, MAP - Coastal Area Management Programme "Kastela Bay"
  Depo ustanova: United Nations Environment Programme, MAP - Coastal Area Management Programme "Kastela Bay"
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 28
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je opisan semantižki model baziran na teoriji neizrazitihskupova koji je implementiran u sustavu za upravljanjegeografskim bazama podataka. Nadalje je predložena izradaneizrazite georealcijske baze podataka kao podrška za procjenupogodnosti tla u funkciji održivog razvitka prirodnih resursa.
  Ključne riječi: korištenje tla, neizraziti skupovi, geografski informacijski skupovi

 23. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Assesment and ranking of enivironmentally suitable sites for thermo-power plants in the eastern Adriatic (a case study)

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Villi, Miroslav
  Radica, Tonko
  Martinec, Darko
  Fredotović, Maja
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Naručitelj: United Nations Environment Programme, MAP - Coastal Area Management Programme "Kastela Bay"
  Depo ustanova: United Nations Environment Programme, MAP - Coastal Area Management Programme "Kastela Bay"
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 58
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: sustavi za podršku odlučivanju, višekriterijalna analiza, izbor lokacija

 24. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Projekt izgradnje i implementacije modela gradske rente

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Pavasović, Slobodan (156764)
  Naručitelj: Gradsko poglavarstvo
  Depo ustanova: Gradsko poglavarstvo
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski

 25. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Katastar pomorskog dobra

  Autori:
  Mladineo, Nenad (70823)
  Stošić-Knezić, Snježana (163740)
  Naručitelj: Županija splitsko-dalmatinska
  Depo ustanova: Županija splitsko-dalmatinska
  Godina: 1995


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr