SVIBOR - Projekt broj: 1-02-140

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-02-140


VIŠEKRITERIJALNA ANALIZA I SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJA


Glavni istraživač: MLADINEO, NENAD (70823)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 25
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Građevinski fakultet, Split (83)
Odjel/Zavod: Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Adresa: Matice Hrvatske 15
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)58 523 333
teleFaks: 385 (0)58 524 162
E-mail: mladineo@cigla.gradst.hr

Sažetak: Intezivno korištenje informatičkih resursa pored uloženih napora zadržalo se na podržavanju standardiziranih rutina, ekonomskih i tehničkih aplikacija uglavnom operativne razine, jednom riječju u hijerarhiji sustavske podrške odlučivanju na najnižoj razini. ilj ovog istraživanja je da se najnovija saznanja u razvoju "Sustava za podrŠku odlučivanju" (SPO) široko primijene na sve razine odlučivanja od poduzeća od društveno-političkih organizacija. Poseban naglasak u istraživanjima stavio bi se na pružanje sustavske podrške odlučivanju, preko adekvatnih SPO-a i metoda višekriterijalne analize, i to na višim razinama odlučivanja i hijerarhijski "važnijim" odlukama koje su u funkciji srednjorožnog i dugoročnog razvoja (tzv. strateške odluke), te institucijama zaduženim za regionalno srednjorčno i dugoročno planiranje razvoja.

Ključne riječi: proces odlučivanja, operacijska istraživanja, informacijski sustavi, višekriterijalna analiza

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog israzživanja je da se najnovija saznanja u razvoju DSS-a prilagode i široko prmijene na sve razine odlučivanja od poduzeća do društveno-političkih organizacija. Poseban naglasak u istraživanjima bio je na pružanju sustavne podrške odlučivanju, preko adekvatnog DSS-a i to višim razinama odlučivanja i hijerarhijski važnijim odlukama koje su u funkciji srednjoročnog i dugoročnog razvoja, te institucijama zaduženim za regionalno planiranje razvoja. Ujedno se radilo na osmišljavanju i organiziranju informacijske "infrastrukture" za podršku procesima odlučivanja na strateškim razinama uz korištenje metoda višekriterijalne analize. Posebno su istraživani kriteriji i informacijske podloge te izrada metodologije za vrednovanje i rangiranje investicijskih projekata u funkciji razvoja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr