SVIBOR - Projekt broj: 1-03-018

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-018


EPR ANALIZA BIOLOŠKI DESTRUKTIVNIH OKSIDACIJSKIH PROCESA


Glavni istraživač: HERAK, JANKO (15541)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 18
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 12
Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (6)
Odjel/Zavod: Zavod za biofiziku
Adresa: Ante Kovačića 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 442 182
teleFaks: 385 (0)1 445 117

Sažetak: Početni stupanj oksidacije kao destruktivnog biološkog procesa proučavan je na ljudskim lipoproteinima izloženim potencijalnim inicijatorima oksidacije i na nukleinskim kiselinama izloženim ionizacijskom zračenju. Prvi sistem je izabran radi potencijalne uloge oksidiranih lipoproteina u procesu aterogeneze, a drugi radi važnosti poznavanja radijacijskih procesa kod radioterapije i radijacijeske zaštite. Kod lipoproteina naglasak je na proučavanju spontanosti oksidacije (izvan utjecaja okolnih stanica ili tkiva), na pronalaženju mehanizma inicijacije oksidacije i utjecaju antioksidansa. Kod nukleinskih kiselina naglasak je na proučavanju prijenosa i stabilizacije radijacijske energije u uređenom sistemu baza, kao što je DNA, te utjecaju potencijalnih stupica - protektora. Istraživanja su ograničena uglavnom na rane događaje u procesu oksidacije, koji su obilježeni stvaranjem radikala, pa se koristi uglavnom EPR spektroskopija.

Ključne riječi: lipoproteini, nukleinske kiseline, oksidacija, slobodni radikali, ionizacijsko zračenje, EPR

Ciljevi istraživanja: Istraživanja obuhvaćaju dva aspekta oksidacijske degradacije bioloških sistema: (a) oksidacijsku modifikaciju prirodnih lipoproteinna iz krvne plazme, (b) ionizacijsku degradaciju nukleinskih kiselina. Oksidacijski modificirani lipoproteini, posebno lipoproteini male gustoće (LDL), imaju drukčiji metabolizam od normalnih lipoproteina. Postoje posebni proteini smješteni na površini makrofaga, koji receptorski prepoznaju oksidirane LDL čestice i predstavljaju mjesta na kojima se zbiva fagocitoza oksidiranih LDL. Smatra se da se upravo mnoštvo makrofaga bogatih sadržajem lipoproteina slaže u nakupine, tzv. pjenaste stanice, koje čine prvu fazu u tvorbi ateroma, dakle prvu fazu procesa aterogeneze. Opće je uvjerenje da oksidaciju započinju superoksidni radikali, O2(-), a da ioni prelaznih metala djeluju kao katalizatori. Međutim, mi dokazujemo da je inicijacija oksidacije lipoproteina, posebno LDL, proces koji se zbiva i spontano, neovisno o okolici lipoproteina u plazmi ili tkivu. LDL u svom sastavu može imati takve sastojke koji mogu biti inicijatori oksidacije. Nadalje, dokazujemo da oksidacije i druge modifikacije lipoproteina prouzrokuju promjene u strukturi i fizičkoj organizaciji lipoproteina, kako na proteinskom dijelu na površini čestice tako i u lipidnoj jezgri. Ranije smo predložili da je za prijenos radijacijske energije na velike udaljenosti unutar biološki važnih struktura potrebno postojanje periodičkog potencijela. Dvostruka DNA uzvojnica predstavlja kvaziperiodički potencijal, barem po pojedinim dijelovima. Pitanje je kakav odnos, odnosno kakva interakcija među podjedinicama može osigurati prijenos elektrona, odnosno šupljina. Zato smo istraživali prijenos energije/naboja/spina na velike udaljenosti u modelnim sistemima s različitim međusobnim odnosom baza, s ugrađenim tioanalogonima baza nukleinskih kiselina s posebnim osvrtom na pitanje da li jedino strukture sa slojevitim slaganje baza, dakle i relativno jakom interakcijom preko pi elektrona omogućuje prijenos. Pokazali smo da je organizacija baza kao u molekulskim kristalima povoljna za prijenos šupljina i da je tiocitozin povoljna stupica za radijacijsku energiju.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: KRO-BIO 2 (GKSS) Transfer of Radiation Energy
    Naziv ustanove: Institut fur Biophysik, Fakultat der Medizin, Universitat des Saarlandes Homburg/Saar Germany
    Grad: 66454 - Homburg/Saar, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut fuer Biophysik, Universitat des Saarlandes
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 66454 - Homburg/Saar, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr