SVIBOR - Projekt broj: 1-03-057

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-057


KORELIRANI PODSISTEMI U SUPERIONSKIM VODIČIMA I POLUVODIČIMA


Glavni istraživač: VUČIĆ, ZLATKO (53532)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 47
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 17
Naziv ustanove: Institut za fiziku, Zagreb (35)
Odjel/Zavod: Odjel za fiziku poluvodiča
Adresa: Bijenička cesta 46, P. p. 304
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 271 211
teleFaks: 385 (0)1 421 156
E-mail: vucic@olimp.irb.hr

Sažetak: Istraživanje je usmjereno na rast (u termodinamički ravnotežnim uvjetima) i karakterizaciju monokristala dvokomponentnih superionskih vodiča (nestehiometrijski bakar selenid Cu2-xSe). Preliminarno su dobiveni monokristali promjera do 5 mm, ravnotežnog oblika. Praćeno je pojavljivanje ploha i mjerena njihova veličina za vrijeme rasta. Istraživane su temperaturno ovisne strukturne promjene kvazi-1D CDW vodiča nove generacije (NbSe4)10I3 u svrhu korelacije s anomalnim ponašanjem transportnih i termičkih veličina. Najizraženiji opaženi strukturni efekt ispod Peirlsove temperature je reverzibilni simetrijski ekvivalentni rascjep tetraedarske rešetke u osnovi kojeg je klizajući mod koji je isključiva posljedica međulančanih CDW međudjelovanja. Istraživanje koreliranih podsistema u kompleksnim kristalnim strukturama metodama elektronske mikroskopije i elektronske difrakcije provodilo se na nekoliko tipova visokotemperaturnih supravodiča (metalima dopirani oksidi bakra): Ca0.85CuO2, (Sr/Ca)0.58CuO1.71, MSr(RE)nCu2O5+2n, (M= Ga,Co,Al ili C,S,...; n=0,1,2,3 indeks člana polisomatskog niza). Kod svih istraženih supravodljivih kuprata ustanovljena je prisutnost dviju uraštenih rešetki, podsistema kristalne strukture oblika lanaca, vrpci, petlja ili mreža. Unutrašnje međudjelovanje u svakom podsistemu rezultira formiranjem svojstvenih kristalnih podrešetki različite translacijske simetrije u simetrijski jedinstvenoj kristalnoj strukturi. Nađeno je da međudjelovanje jednog podsistema na drugi uzrokuje nesumjerljivu modulaciju sveukupne kristalne strukture ili formiranje sumjerljive nadstrukture.

Ključne riječi: monokristali ravnotežnog oblika, pogrubljivanje površine, superionski vodiči, pokretljivi ionski podsistem, kratkodosežno uređenje, kvazi-jednodimenzionalni vodiči, halogenidi metal-tetrahalkogenida, fazni prijelaz nesumjerljivo-sumjerljivo, kuprati, visokotemperaturni supravodiči, slojeviti spojevi, nadstrukture, podstrukture, modulirane strukture, elektronska mikroskopija i difrakcija

Ciljevi istraživanja: Glede superionskih vodiča glavni cilj istraživanja je bolje razumijevanje tipa i dosega ion-ion interakcije mobilnih iona, odnosno međudjelovanja dva koegzistirajuća podsistema - mobilnih iona i čvrste rešetke. U istraživanju oblika izraslih monokristala ravnotežnog oblika površine cilj je upoznati temperaturnu i koncentracijsku ovisnost veličine ploha i kritičnih pojava uz rub ploha u okolini Tc, što je posljedica međudjelovanja u kristalu. Kod supravodljivih keramika nastoji se razumjeti korelacija između supravodljivih svojstava i lamelarne strukture, izmjenom broja Cu-O ravnina i njihovom internom uređenošću.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: B/CI1*-913183 Investigation of structural properties and phase transitions in anisotropic systems with incommensurately modulated structures
  Naziv ustanove: Rijksuniversiteit Groningen Inorganic Laboratory Department of Chemistry Nyenborgh 16
  Grad: 9747 AG - Groningen, Netherlands

 2. Naziv projekta: B/CI1*-913167 Structural properties of superionic conductors
  Naziv ustanove: EMAT University of Antwerp (RUCA) Groenenborgerlaan 171
  Grad: B-2020 - Antwerpen, Belgium

 3. Naziv projekta: SU*03*017 National impulse programme on high-Tc superconductivity
  Naziv ustanove: EMAT University of Antwerp (RUCA) Groenenborgerlaan 171
  Grad: B-2020 - Antwerpen, Belgium

 4. Naziv projekta: IUAP*11 Incentive program on high-Tc superconductors
  Naziv ustanove: EMAT University of Antwerp (RUCA) Groenenborgerlaan 171
  Grad: B-2020 - Antwerpen, Belgium

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr