SVIBOR - Projekt broj: 1-03-065

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-065


SPEKTROSKOPSKA ISTRAŽIVANJA BIOLOŠKIH MAKROMOLEKULA


Glavni istraživač: PIFAT, MARGARETA (37174)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 30
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 20
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel za eksperimentalnu fiziku
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 4561-111

Sažetak: Spektroskopskim metodama (ESR, NMR), uz upotrebu paramagnetskih proba studiraju se strukturna i dinamička svojstva fosfolipida i lipoproteina kao modelnih sistema različitog nivoa organizacije za biološke sisteme, te tkiva kao izabranog biološkog sistema. Definiraju se strukturna svojstva površine fosfolipida i lipoproteina: distribucija naboja, molekulsko pakiranje i interakcija lipida s proteinima. Prati se makroskopska distribucija i metabolizam slobodnih radikala u tkivu jetre koji su uvjetovani kompeticijom transporta i kemijske reakcije nitroksida. Proučavaju se organski paramagnetski molekularni centri nastali gama-ozračavanjem aluminata i aluminosilikata i kompleksi bakar II iona s aminokiselinama spektroskopskim metodama (ESR, UV/VIS i IR).

Ključne riječi: elektronska spinska rezonancija (ESR), spektroskopske probe: mangan,bakar, nitroksidi, fosfolipidi, lipoproteini (HDL, LDL,VLDL), tkiva, aluminosilikati, amino kiseline, bakar(II) kompleksi,

Ciljevi istraživanja: 1) Definirati strukturne i dinamičke karakteristike površinelipoproteina iz krvne plazme s obzirom na: a) distribuciju pozitivnih i negativnih naboja na površini b)prirodu interakcije lipida i proteina 2) U tkivu jetre, kao heterogenom biološkom sistemu odrediti metabolizam nitroksida podujecajem različitih parametara kao što su kisik i ioni željeza. 3) Naći korelaciju rasta tumorskih tkiva i normalne regeneracije tkiva sa sadržajem i strukturnim karakteristikama lipoptroteina. 4) Pokazati da amino kiseline tvore stabilne i dugoživuće organske paramagnetske centre u ozračenim aluminatima i aluminosilikatima. 5) Odrediti prirodu koordinacijske sfere Cu(II) iona u kompleksima s amino kiselinama kao modelnim sistemima za transport i vezanje bakra na proteine.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: NIH-PN757 Nucleic acids - membrane lipids interactions
  Naziv ustanove: University of Cincinnati, Chemistry Department
  Grad: Cincinnati, SAD


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: University of Cincinnati, Chemistry Departement
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Cincinnati, SAD

 2. Naziv ustanove: Institut "Jožef Stefan"
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 3. Naziv ustanove: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Karl-Franzens Universitat, Institut fur Medizinische Biochemie
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Graz, Austrija

 5. Naziv ustanove: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr