SVIBOR - Projekt broj: 1-03-069

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-069


RAZVOJ, ISTRAŽIVANJE I PRIMJENA SUPRAVODLJIVIH MATERIJALA


Glavni istraživač: ĐUREK, DANIJEL (9915)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 3
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: AVAC, Zagreb (1048)
Odjel/Zavod: Laboratorij za fiziku čvrstog stanja
Adresa: Kesten brijeg 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4580 275
teleFaks: 385 (0)1 4580 275

Sažetak: U okviru rada na Y-Ba-Cu-O sistemu studirana su Ť difuzijskasvojstva kisika na temperaturi 940 C mjerenjem Ť rezistivnogvremena odziva uzoraka podvrgnutih naglom povećanju Ť tlaka kisikaod 1 do 5 bara. Povećanje tlaka kisika dovodi do Ť smanjivanjaelektričnog otpora uzorka u vremenu po Ť eksponencijalnom zakonu skarakterističnim vremenom relaksacije Ť koje se može povezati skonstantom difuzivnosti atoma kisika s Ť granice zrna u njegovuunutrašnjost mjenjajući pri tom i mehanički Ť napon premaNabarro-Herringovom izrazu. Za relaksacijska vremena Ť mjerenjem sudobivene vrijednosti koje su veće od 10 sekunda. U potrazi za novim materijalima koji bi mogli biti kanditati Ť zavisokotemperaturnu supravodljivost proučavan je Ť mineralmurdochite kojemu kristalna struktura sadrži Ť karakterističnestrukturne jedinice drugih poznatih Ť visokotemperaturnihsupravodiča, a koji do sada nije bio Ť sintetiziran ulaboratorijskim uvjetima u čistoj fazi.Osim Ť minerala murdochita u miješanom sistemu Cu-Pb-Ag-O locirani su i Ť novi spojevi Ag5Pb2Ox i Ag2PbOx.Za oba spoja je nađeno da imaju Ť izrazito metalno ponašanje sa dosad najnižim registriranim Ť električnim otporom u normalnom stanju metalnih oksida (50 Ť mikrohmcm).Spoj Ag2PbOx pod visokim pritiscima kisika povećava Ť električni otpor dok je potpuno obrnuta situacija kod spoja Ť Ag5Pb2Ox koji smanjuje električni otpor nakon pojačanog dopiranja Ť kisikom.U oba spoja nositelji električne vodljivosti su Pb-O Ť lanci (kod Ag2PbOx) i Pb-O planarna mreža (kod Ag5Pb2Ox).Isti su Ť spojevi na mjestu Pb substituirani atomima Bi pri čemu su Ť otkrivene nove strukture.

Ključne riječi: difuzija,supravodljivost,tlak kisika,električniotpor,sinteriranje,sinteza,murdochite,olovo,kupra ti,manifold,struktura,srebro,bizmut,dopiranje

Ciljevi istraživanja: Istraživali su se uvjeti pripreme visokotemperaturnihsupravodljivih materijala metodom praćenja električnog otpora zavrijeme termičkog tretmana i mjerena difuzivnost kisika umaterijalima za vrijeme sinteriranja. Konstruirane su peć ićelija za rad s visokim pritiscima kisika do 2000 bara. Uspjeloje sintetizirati novi metalni sistem murdochite u čistoj fazi iodrediti njegove strukturne parametre.Novi metalni sistemi Ag2PbOx i Ag5Pb2Ox su osnovica za istraživanje novih materijala putem daljnjeg dopiranja čime bi se mogli dobiti i novi supravodljivi materijali.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Laboratoire de Cristallographie C.N.R.S.
    Tip ustanove: Državni institut
    Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
    Grad: 38042 - Grenoble, France

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr