SVIBOR - Projekt broj: 1-03-118

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-118


NUKLEARNE ANALITIČKE METODE


Glavni istraživač: VALKOVIĆ, VLADIVOJ (56164)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 65
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 48
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel za fiziku, Zavod za eksperimentalnu fiziku
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 434-206
teleFaks: 385 (01) 434-467
E-mail: jaksic@olimp.irb.hr

Sažetak: Na temelju istraživanja međudjelovanja ionskih snopova te Ť x-zraka s materijalom razvijaju se nuklearne analitičke metode. Ť Proučavaju se svojstva nuklearnih i atomskih procesa mjerenjem Ť udarnih presjeka za nuklearne reakcije, elastična raspršenja te Ť tvorbu karakterističnog x-zračenja snopovima protona i težih Ť iona. Dobivena saznanja se koriste za razvoj metoda koje Ť omogućuju mjerenja (mikroanalizu) distribucija koncentracija Ť elemenata i izotopa prisutnih u ispitivanim uzorcima. Proučavaju Ť se svojstva materijala u funkciji koncentracija mikroelemenata uz Ť primjenu za to usavršenih metoda. Za interpretaciju podataka Ť koriste se razvijeni matematički modeli. Korištenjem fokusiranog Ť ionskog snopa niskog intenziteta, proučavaju se svojstva Ť međudjelovanja pojedinačnih iona i materijala metodama STIM Ť (gubitak energije iona pri transmisiji) i IBIC (ionima inducirani Ť naboj).

Ključne riječi: nuklearne analitičke metode, akcelerator, nuklearne reakcije, fluorescencija x-zraka, matematički modeli

Ciljevi istraživanja: Proučavanje međudjelovanja snopova nabijenih čestica i materijala, a u cilju razvoja i primjene nuklearnih analitičkih metoda, izvodi se u slijedećim pravcima: 1. Proučavanje procesa tvorbe karaterističnih x-zraka ionskim snopovima i snopom x-zraka. Određivanje udarnih presjeka za tvorbu K, L i M x-zraka snopovima protona i C12 iona. Očekivan je rezultat, razvoj PIXE spektroskopije, a posebice u području energija x-zraka ispod 2 keV. U tu svrhu konstruira se komora za raspršenje s detektorima i sistemom za obradu podataka. 2. Proučavanje procesa elastičnog raspršenja protona i težih iona mjerenjem udarnih presjeka i zaustavne moći. Očekiva se razvoj RBS (Rutherford Backscattering) i PES (Proton Elastic Scattering) spektroskopija. Zbog potencijalne osjetljivosti i superiorne dubinske razlučivosti metode se primjenjuju na razne probleme znanosti o materijalima (npr. tanki metalni filmovi). 3. Proučavanje svojstava nuklearnih reakcija mjerenjima funkcija pobude (posebice reakcija (p,š)), u svrhu razvoja metoda za dubinsko profiliranje i kvantitativnu analizu lakih izotopa. 4. Razvoj sistema za fokusiranje ionskih snopova (mikroproba), kompjuterske kontrole pozicioniranja i skaniranja mikro-snopa, višeparametarskog sistema za skupljanje podataka, kompjuterskog softwarea za simulaciju eksperimenta i interpretaciju rezultata. 5. Korištenjem tehnika s pojedinačnim ionima proučavaju se svojstava poluvodičkih materijala IBIC tehnikom, te distribucije gustoća materijala STIM tehnikom. 6.Razvoj i primjena fluorescencije x-zraka (XRF) kao analitičke metode. Uz proučavanje svih stupnjeva procesa pobude i emisije x-zraka, usavršava se metoda analize korištenjem fundamentalnih parametara (analiza bez sekundarnih standarda). Sve razvijene metode primjenjuju se u istraživanjima materijala, te biomedicinskih i ekoloških problema.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: CI1-CT91-0858 Trace elements in coal
  Naziv ustanove: National Centre for Scientific Research "Demokritos", Institute for Nuclear Physics
  Grad: Atena, Grčka

 2. Naziv projekta: CRO/8/002 Nuclear methods in material research
  Naziv ustanove: International Atomic Energy Agency (IAEA)
  Grad: Beč, Austrija

 3. Naziv projekta: 7526/RB Reference materials for accelerator based nuclear analytical techniques
  Naziv ustanove: IAEA
  Grad: Beč, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali di Legnaro
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Legnaro, Italija

 2. Naziv ustanove: University of Oxford, Physics Department, SPM Unit
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Oxford, V. Britanija

 3. Naziv ustanove: Universita di Torino, Departimento di fisica esperimentale
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 11000 - Torino, Italija

 4. Naziv ustanove: Churchill Hospital, CRC Normal Tissue Radiobiology Research Group
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Oxford, V. Britanija

 5. Naziv ustanove: Universita di Verona, Istituto Chimica Biologica,
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Verona, Italija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr