SVIBOR - Projekt broj: 1-03-135

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-135


NOVI MATERIJALI ZA VISOKORAZVIJENE TEHNOLOGIJE


Glavni istraživač: STUBIČAR, MIRKO (45316)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 53
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 15
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Fizički odjel
Adresa: Bijenička cesta 32, pošt. pret. 162
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 432-480
teleFaks: 385 (0)41 432-525
Telefon: 385 (0)1 4555-730
teleFaks: 385 (0)1 432-525
E-mail: STUBICAR phy.hr
E-mail: STUBI¬AR@phy.hr
E-mail: STUBI¬AR@phy.hr
E-mail: Stubicar@phy.hr

Sažetak: U petogodišnjem periodu od 1.I.1991. do 31.XII.1995. (tj. tijekom Ť proteklih 22 isatraživač-godina) aktivno je rađeno na ostvarenju Ť gotovo svih točaka predloženih u Prijedlogu projekta. No, Ť izvršena su i neka dodatna istraživanja, koja su povezana s onima Ť iz Prijedloga, čiji rezultati su od izuzetnog značaja. Ukupno je Ť napisano 32 znanstvena rada: od toga broja njih 19 je već Ť tiskano u znanstvenim časopisima, 9 ih je tiskano u zbornicima, 4 Ť su poslana u tisak, a također 2 se pripremaju za tisak. Ť Istovremeno prisustvovano je na 14 znanstvenih skupova u Ť zemljiili inozemstvu sa saopćenjima (referatima) u kojima su bili Ť iznijeti ili prikazani slični sadržaji kao i oni Ť opisaniu objavljenim radovima. Istaknimo ovdje da su kao rezultat Ť radana ovom projektu prijavljena 2 patenta (u Uredu za patente Ť pri Republici Hrvatskoj), a u okviru ovog projekta izrađena su Ť i 2diplomska rada. Sadržaji istraživanja uglavnom se odnose na Ť teorijsko proučavanje i ostvarenje eksperimentalnih uvjeta (u Ť laboratoriju) u kojima se mogu proizvesti novi materijali pogodni Ť za primjene u visokorazvijenim tehnologijama, dakle i za upotrebu Ť u našim tvornicama kao što su: "TEŽ", "INKER", "TEP", "SINTAL" i Ť druge. Tijekom proteklih godina započeto je uspostavljanje čvršće Ť suradnje s navedenim i drugim tvornicamau cilju formiranja Ť eventualnih budućih zajednićkih istraživalačkih projekata. Za Ť sada se sve zbiva unutar sadržajakolegija "Materijali", koji Ť voditelj ovog projekta izvodi na matičnom fakultetu. Ť Pretežiti dio ostvarenih istraživanja odnosise na proučavanje Ť promjena: strukturnih, mehaničkih i drugih svojstava, koje Ť su mogle biti izazvane tzv. visokoenergetskim(intenzivnim) Ť kugličnim (mehaničkim) mljevenjem, na materijalima kao što su Ť različite vrste čistih ili smjese prašaka (na pr. oksida i Ť hidroksida aluminija, smjese: ZrO2-Y2O3-MgO, W-B,te neki Ť zeoliti). Posebna pažnja bila je usmjerena i na istraživanje Ť mikrostrukturnih svojstava konsolidiranih visokotemperaturnih Ť supervodljivih keramika i tvrdih metala. Također, određena Ť saznanja i iskustva dobivena su u pokusima u kojima je izvršeno Ť prevlačenje površine materijala s prevlakama tankih ili debelih Ť filmova iz metala ili keramike. Međutim, vrhunska istraživanja Ť bila su ostvarena u pokusima u kojima je tretirana površina Ť metala laserskim snopom. U narednom periodu naša istraživanja na Ť projektu želimo proširiti: i s novim istraživačima,novim temama Ť (barem 2) i s novom opremom, koja nam je nužna u tu svrhu. Naime, Ť dosadašnja istraživanja bila su vezana uz pojave kao što su: Ť supervodljivost, superplastičnost i dr. i želimo ih protegnuti i Ť na proučavanje novih izuzetno važnih pojava kao što su na pr. Ť "pamćenje" početnog oblika materijala, superionska vodljivost Ť idrugi zanimljivi fenomeni koji svakodnevno pronalaze sve Ť višenovih primjena u tehnici i industriji.

Ključne riječi: priprava materijala za napredne tehnologije, prašci, proizvodnja praha, kompaktiranje praha, konsolidiranje praha, sinteriranje praha, strukturne promjene, fazni prijelazi (pretvorbe), mikrostrukturna svojstva, mehanička svojstva(superplastičnost), električna svojstva (supervodljivost), termička svojstva, mehanokemijsko tretiranje, termičko tretiranje, kaljene, zagrijavanje,visokoenergetsko kuglično (mehaničko) mljevenje, proizvodnja praha precipitacijom iz prezasićenih otopina konstantnih sastava tijekom cijelog procesa rasta kristala, rotirajući električni luk, amorfizacija, kristalizacija, precipitacija, modifikacija površine laserskim tretiranjem, magnetronska depozicija prevlaka.

Ciljevi istraživanja: Rezulati nedavnih dosadašnjih znanstvenih istraživanja potvrđuju naša predviđanja u vezi s mogućnostima proizvodnje zasnovane narazličitim postojećim (i budućim novo otkrivenim) metodama metalurgije praha i to ne samo s obzirom na cijenu koštanja već i s obzirom na kvalitetu finalnog proizvoda pripremljenog takvom tehnologijom. Također,naša optimistička očekivanja u potpunosti su ostvarena u radu na ovom projektu. Naime, uspješno su ostvareni eksperimentalni uvjeti (za sada s relativno jeftinim dostupnim nam uređajima), koji omogućuju proizvodnju (pripravu) praha i novih materijala s potencijalnim svojstvima koja su upotrebljiva u različite inžinjerijske napredne svrhe, kao i uvisokorazvijenim tehnologijama. No, budući da predviđamo i u narednom periodu da će isti ili slični projekat također biti predložen i prihvaćen od strane Ministarstva da bude financiran, smatramo da će konačni rezultati rada, koji će biti dobiveni u nastavku naših istraživanja biti još vredniji s obzirom na do sada dobivene rezultate.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: >/CI1-900670 International Scientific and Technological Cooperation EC/Yugoslavia postdoctoral grants fellowship; Title:"Properties of Advanced Materials: Preparation of Ultra Fine Powders by the Ultrasonic Atomization and High Energy Ball Milling Methods"
    Naziv ustanove: Commission of the European Communities, Directorate General for Science, Research and Development, Joint Research Centre DG XII/G-3,Rue de la Loi 200,B-1049 Brussel,Belgium;via Max-Planck-Inst.of Metals Resarch,Powder Met.Labs,Stuttgart
    Grad: Brussels(Stuttgart), Belgium(Germany)

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr