SVIBOR - Projekt broj: 1-03-177

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-177


FAZNE RAVNOTEŽE, RELAKSACIJE I PRIJELAZI U ČVRSTVOM STANJU


Glavni istraživač: POPOVIĆ, STANKO (38142)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 193
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 90
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Zavod za Istraživanje materijala i elektroniku
Adresa: 10001 Zagreb, Bijenička cesta 54, p.p. 1016
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561111, 4561120
teleFaks: 385 (0)1 425497

Sažetak: Istraživanje ravnoteža u sustavu čvrstih faza, relaksacijskih pojava i faznih prijelaza u čvrstom stanju. Priprava, kristalna struktura, mikrostruktura, uvjeti stabilnosti, fizička i kemijska svojstva, fazni dijagrami novih međumetalnih spojeva, metalnih hidrida, međumetalnih oksida, supravodiča i općenito višekomponentnih anorganskih sustava. Pojave precipitacije u prezasićenim međumetalnim čvrstim otopinama, granice topljivosti, ravnotežni fazni dijagrami. Struktura i svojstva novih metalnih i keramičkih stakala, procesi kristalizacije, kinetika rasta kristalita. Oksidacija i korozija metala i metalnih slitina. Utjecaj dodataka na svojstva vezivnih materijala.Relaksacijski procesi, međufazna djelovanja i fazni prijelazi u polimerima dielektricima.

Ključne riječi: fazna ravnoteža, relaksacijski procesi, dinamika kristalne rešetke, fazni prijelazi i dijagrami, naprezanja kristalne rešetke, korozija, rendgenska difrakcija, Mossbauer spektroskopija, termičke analize, elektronska mikroskopija, termički stimulirana depolarizacija, međumetalni spojevi i slitine, oksidi međumetalnih spojeva, metalni hidridi, metalna stakla, supravodiči, dielektrici, elektreti, keramika, minerali

Ciljevi istraživanja: Stabilnost faza i fazne ravnoteže u višekomponentnim metalnim sustavima, utjecaj zamjene komponenata na svojstva, kemijski afinitet prema vodiku. Procesi precipitacije u prezasićenim čvrstim otopinama prijelaznih metala u aluminiju, granice topljivosti, fazni prijelazi koji dovode do ravnotežnog stanja. Strukturna i termička stabilnost metalnih stakala, svojstva, kristalizacija. Visokotemperaturna oksidacija metala i metalnih slitina, kinetika i mehanizam reakcija, početno stvaranje oksidnih filmova. Višekomponentni sustavi metalnih oksida, utjecaj strukture i svojstava pojedinih oksida na fazni dijagram. Struktura, svojstva, fazni prijelazi novopriređenih supravodiča. Utjecaj strukturnih nestabilnosti na svojstva organskih vodiča. Strukturna svojstva novih staklokeramičkih materijala. Izbor dodataka koji povoljno utječu na razvoj čvrstoća u anorganskim vezivima, optimalni uvjeti za kemijsku stabilnost i otpornost na promjenu temperature. Pojave relaksacije u polimerima dielektricima primjenom depolarizacijske termičke analize, identifikacija i uklanjanje parazitne struje, tumačenje pripadnih spektara i analiza točke staklišta. Fazne ravnoteže, uvjeti stabilnosti, termička svojstva novih kompleksnih spojeva prijelaznih metala.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: JF 106 Microstructure-property relationships in metallic alloys and compounds
  Naziv ustanove: National Institute of Standards and Technology
  Grad: Boulder, Colorado, U.S.A.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg;Fachbereich Physik, Fachgruppe Metalphysik, Halle(Saale), NjemaČka
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Halle (Saale), Njemačka

 2. Naziv ustanove: Ceramics Research Laboratory, Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japan
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Nagoya, Japan

 3. Naziv ustanove: University of Missoury - Rolla Graduate Center for Materials Research, Rolla, Mo, U.S.A.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Rolla, Mo, U.S.A.

 4. Naziv ustanove: Universite Paris-Sud, Laboratoire de Physique des Solides, Orsay, Francuska
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Orsay, Francuska

 5. Naziv ustanove: Centre d'Etudes Nucleaires de Grenoble (CENG), Laboratoire de Cryophysique, Grenoble, Francuska
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Grenoble, Francuska

 6. Naziv ustanove: University of Durham, Durham, Velika Britanija
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Durham, Velika Britanija

 7. Naziv ustanove: University of Illinois, N.M.Newmark Civil Engineering Laboratory, Urbana, Illinois/ U.S. Department of Transportation, Washington, D.C., U.S.A.
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Urbana/Washington, U.S.A.


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Nagrada za najbolji poster na 2nd European Powder Diffraction Conference, Enschede, Nizozemska 1992.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Gržeta, Biserka

 2. Naziv: Više desetaka analiza godišnje za privredu i za druge znanstveno, znanstveno-nastavne i zdravstvene ustanove
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Suradnici na projektu

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr