SVIBOR - Projekt broj: 1-03-180

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-180


NOVI POLUVODIČKI SPOJEVI I TANKI FILMOVI


Glavni istraživač: ETLINGER, BOŽIDAR (11390)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 93
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 37
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Zavod za Istraživanje materijala i elektronika
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 456-11-37,
teleFaks: 385 (0)1 425-497
Telefon: 385 (0)1 424-785
E-mail: etlinger@olimp.irb.hr

Sažetak: Istraživanje strukturnih, električnih i optičkih svojstava: ternarnih poluvodičkih spojeva iz sastava Ga-In-Se, polikristaliničnog i amorfnog silicija, tankih filmova metalnihslitina prijelaznih metala te tankih slojeva interkalata posebnoTiO2. Korištenje vlastitih metoda za rast i dobivanje uzoraka te proučavanje utjecaja variranja sastava, podloge i temperaturnog napuštanja na uvjete rasta pojedinih tankih filmova. U istraživanju se koristi čitav niz eksperimentalnih tehnika (rendgen, Raman, IR spektroskopija, DLTS, TSC, XPS, AES) te numeričko modeliranje kao dopuna eksperimentalnim rezultatima.

Ključne riječi: poluvodiči, tanki film, amorfni silicij, optoelektronička svojstva, intermetalne slitine

Ciljevi istraživanja: Ciljevi ovog projekta su slijedeći: -Istraživanje električnih, optičkih, strukturnih i drugih fizikalnih svojstava ternarnih poluvodiča posebno spojeva iz sistema Ga-In-Se te određivanje ovisnosti frekvencije optičkih aktivnih modova o sastavu spojeva. -Rješavanje kinetike formiranja i razgradnje pojedinih visokotemperaturnih defekata u različitim vrstama polikristaliničnog silicija. -Bolje upoznavanje sa osobinama vakuumskog električnog luka, izboja u magnetronu te stvaranje plazme metala putem lasera velike snage. -Na osnovu poznavanja vakuumske tehnologije te izboja u vakuumu, izgraditi magnetronski uređaj koji omogućuje dobivanje amorfnog silicija kao i tankih filmova metalnih slitina između prrijelaznih metala s niskim i visokim talištima. Posebno će se obratiti pažnja na strukturna svojstva, dopiranje vodikom te rekristalizaciju amorfnog silicija kao i na strukturna, mehanička i električna svojstva slitina prijelaznih metala s volframom. -Ispitati fizikalna svojstva interkalarnih tankih slojeva te utvrditi njihovu moguću upoterbu kao elektroda za neke tipove galvanskih čelija.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr