SVIBOR - Projekt broj: 1-03-199

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-199


TEORIJSKA FIZIKA FUNDAMENTALNIH INTERAKCIJA


Glavni istraživač: ZOVKO, NIKOLA (55152)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 102
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 72
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel za fiziku/Zavod za teorijsku fiziku
Adresa: Bijenička cesta 54, PP 1016
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4561-035
teleFaks: 385 (0)1 428-541
E-mail: guberina@thphys.irb.hr

Sažetak: Projekt se odnosi na teorijska istraživanja strukture i interakcija elementarnih čestica. Prate se i pokrivaju moderni trendovi razvitka fizike čestica: a) fenomenologija fizike čestica, baždarne teorije polja, simetrije i supersimetrije, b) objedinjavanje fundamentalnih sila; c) q deformirane algebre i Chern-Simonove teorije; d) superstrune i Calabi-Yau mnogostrukosti; e) quark-gluonska plazma pri konačnoj temperaturi i gustoći; f) kvantne grupe, q deformirane algebre i nerelativistički anyoni.

Ključne riječi: elementarno, čestica, interakcija, struktura, quark, objedinjavanje, sila, anyon, kvantno, grupa, quon, simetrija, lepton, hadron, gluon, algebra, relativističko, raspršenje, gravitacija, struna

Ciljevi istraživanja: Metoda kolektivnog polja u limesu velikih vrijednosti za N kod U(N)-invarijantnog modela, te formulacija kvantne teorije polja za čestice s frakcionom statistikom bit će razmotreni i objavljeni. Nastavit će se rad na Peccei-Quinn simetriji u modelima s narušenjem CP-simetrije; načinit će se proračun rijetkih raspada kaona za procese koji su gotovo zabranjeni standardnom teorijom. Bit će završen rad na Comptonskom raspršenju na nukleonu u perturbativnoj QCD. Nastavit će se radovi na mezonima kao bilokalnim poljima u harmoničkoj aproksimaciji, te mezonima kao netopološkim solitonima. Istražit će se veza baždarnih SU(N) grupa i efektivnih teorija tipa spinskih sistema; proučit ce se kiralni fazni prijelazi uz kvantne korekcije. Računat će se Wilsonova petlja sa stranicama svjetlosne vrste do četvrtog reda u QED i provjeriti renormalizabilnost. Na deformiranom SU(2) Heisenbergovu lancu izvidit će se stabilnost lomljenja simetrije u SU(5) modelu. Sustavno će se raditi na kvantnim grupama i izučavati fizikalna relevantnost anyona i quona. Nastavit će se rad na konformnim grupama i 2D gravitaciji, te na istraživanjima kompaktifikacije u teorijama superstruna. Započeto istraživanje piNN vršne funkcije bit ce dovršeno i objavljeno.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 1-03-233 Struktura elementarnih čestica i teorija polja
  Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za teorijsku fiziku
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: International Centre for Theoretical Physics
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Trieste, IT

 3. Naziv ustanove: Universitaet Bielefeld
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Bielefeld, Njemačka

 4. Naziv ustanove: University of Cambridge
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Cambridge, Velika Britanija

 5. Naziv ustanove: Sektion Physik der Universitaet Muenchen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Muenchen, Njemačka

 6. Naziv ustanove: Fermi National Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: Batavia, USA

 7. Naziv ustanove: Theory Division, CERN
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Geneve, Švicarska

 8. Naziv ustanove: Institut fuer Theoretische Physik, Universitaet Wien
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Beč, Austrija

 9. Naziv ustanove: Institut fuer Theoretische Physik, Karl-Franzens Universitaet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Graz, Austrija

 10. Naziv ustanove: Brown University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Providence,Rhode Island, USA

 11. Naziv ustanove: Universitaet Karlsruhe, Fakultaet fuer Physik
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Karlsruhe, Njemačka

 12. Naziv ustanove: Department of Physics, University of Cape Town
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Cape Town, Južnoafrička Republika

 13. Naziv ustanove: University of Oregon
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Eugene, USA

 14. Naziv ustanove: Technion University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Haifa, Israel

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr