SVIBOR - Projekt broj: 1-03-209

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-209


NUKLEARNA FIZIKA TEŠKIH IONA


Glavni istraživač: CINDRO, NIKOLA (6912)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 98
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 34
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Fizika
Adresa: Bienička cesta 54, P.p. 1016
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 425 651
Telefon: 385 (0)1 4561 169
Telefon: 385 (0)1 4561 031
teleFaks: 385 (0)1 425 497
teleFaks: 385 (0)1 428 541
E-mail: nikola@ds5000.irb.hr
E-mail: zoran@ds5000.irb.hr
E-mail: roman@ds5000.irb.hr

Sažetak: Projekt je usmjeren na nuklearnu fiziku teških iona, tj. pojave vezane sa sudarima atomskih jezgara energije u području od oko 10 MeV do oko 1 GeV po nukleonu. Posebna pažnja poklonjena je slijedećim problemima: a) fragmentacija, statističko (produkcija entropije) i kolektivno ponašanje (različiti tipovi toka) u sudarima atomskih jezgara kod energija do oko 1 GeV po nukleonu: b) stvaranje grozdova nukleona u atomskim jezgrama, kvazi-molekularne konfiguracije, rezonantno ponašanje kod teškoionskih sudara; c) transportne jednadžbe primijenjene na ponašanje nuklearne tvari pri sudaru jezgara; d) ravnotežni i predravnotežni procesi kod sudara atomskih jezgara.

Ključne riječi: nuklearne reakcije inducirane teškim ionima, grozdaste i kvazimolekularne strukture, nuklearna jednadžba stanja, entropija, kolektivni tok, srednje teški fragmenti

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je proučavanje svojstava nuklearne tvari priuvjetima visokog tlaka i temperature kao i strukture atomske jezgre u njenim ekstremnim oblicima služeći se sudarima teških ionaenergije od oko 10 - 1000 MeV/nukleonu. Dosadašnji rezultati,objavljeni u oko 35 publikacija u vodećim međunarodnim časopisima(Phys. Rev. Letters, Phys. Letters, Phys. Rev. itd.), su: - određivanje mjerenjem tzv. aktivnog volumena emisije čestica pri sudaru jezgra-jezgra; - nezavisno mjerenje entropije pri sudarima jezgara zlata pri energijama od više stotina MeV/nukleonu; - proračun početnog broja stupnjeva slobode na koje se dijeli energija pri sudaru atomskih jezgara; - objašnjenje raspršenja alfa čestica na lakim jezgrama u okviru kvazimolekularnih rezonancija; - uloga srednje teških fragmenata u središnjim sudarima jezgara zlata na 150 MeV/nukleonu; - značaj izmjene čestica za opažanje rezonantnih pojava u reakcijama s ugljikom-14.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Dynamics of heavy-ion collisions (bilateralna suradnja preko Internationales Buro, Julich)
  Naziv ustanove: Institut fur Theoretische Physik der Universitat
  Grad: Frankfurt/Main, Deutschland

 2. Naziv projekta: Investigation of the mechanism of hevy-ion collisions (bilateralna suradnja preko Department of Energy, USA)
  Naziv ustanove: Physics Division, Oak Ridge National Laboratory
  Grad: Oak Ridge, Tennessee, USA

 3. Naziv projekta: Phenomena at GeV/nucleon collisions (The FOPI collaboration - Budimpešta,Bukurešt,Clermont-Ferrand, Darmstadt,Firenca,Heidelberg,Moskva,Rossendorf,Strasburg,Varšava,Zagreb)
  Naziv ustanove: Gesellschaft fur Schwerionenforschung
  Grad: Darmstadt, Deutschland

 4. Naziv projekta: Preequilibrium processes in nuclear reactions (bilateralna suradnja preko Internationales Buro, Julich)
  Naziv ustanove: Institut fur Experimentalphysik der Universitat
  Grad: Hamburg, Germany


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Centre de Recherche Nucleaire
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Strasbourg, Francuska

 2. Naziv ustanove: Gesellschaft fur Schwerionenforschung
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Darmstadt, Deutschland

 3. Naziv ustanove: Laboratoire de Physique Nucleaire CNRS/In2p3 - Faculte des Sciences
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Nantes, France

 4. Naziv ustanove: Oak Ridge National Laboratory
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Oak Ridge, Tennessee, USA

 5. Naziv ustanove: Institut fur Experimentalphysik der Universitat
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Hamburg, Germany

 6. Naziv ustanove: Institut fur Theoretische Physik der Universitat
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Frankfurt/Main, Deutschland

 7. Naziv ustanove: Internationales Buro der FA Julich
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Julich, Deutschland

 8. Naziv ustanove: Department of Energy
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Washington, USA

 9. Naziv ustanove: Laboratorio Nazionale del Sud
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Catania, Italy

 10. Naziv ustanove: Laboratori Nazionali di Legnaro
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Padova, Italy

 11. Naziv ustanove: Instituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trieste
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Trst, Italy


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Godišnja nagrada Martin Marietta za 1992. god.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): M. Korolija, D. Shapira, N. Cindro, J. Gomez del Campo, H.J. Kim, K. Teh i J.Y. Shea

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr