SVIBOR - Projekt broj: 1-03-212

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-212


KORELACIJE, FLUKTUACIJE I FRAKTALNOST U VIŠEČESTIČNOJ DINAMICI HADRONA


Glavni istraživač: MARTINIS, MLADEN (28990)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 30
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel Fizika, Zavod za Teorijsku fiziku Grupa za fiziku visokih energija
Adresa: Bijenička cesta 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: martinis@thphys.irb.hr
teleFaks: 385 (0) 1 428 541
Telefon: 385 (0) 1 4561 032
teleFaks: 385 (0) 1 428 541
E-mail: martinis@thphys.irb.hr

Sažetak: Istražuje se teorijski i numerički struktura i dinamika mnoštva čestica velikog multipliciteta koje nastaju pri hadronskim i nuklearnim sudarima s posebnim osvrtom na: a) dinamičke fluktuacije i višečestične korelacije b) svojstva čestičnih raspodjela , c) ulogu kvantne statistike i zakona sačuvanja na višečestične korelacije, d) pojavu fraktalnih struktura pri agregaciji čestica te na e) nelinearnu kvantnu optiku i kvantne algebre.

Ključne riječi: višečestična produkcija, višečestična dinamika, dinamičke fluktuacije, čestične raspodjele, korelacije, fraktalna struktura, kvantna statistika, nelinearna dinamika, kvantna optika, kvantne algebre.

Ciljevi istraživanja: Teorijsko-numeričko ispitivanje: **a) nelinearne dinamike osnovnih procesa u hadronskoj i čestičnoj fizici koja se očituju kroz pojavu dinamičkih fluktuacija, kaotičnosti te fraktalnosti fizikalnih veličina dostupnih mjerenju ( multiplicitet, transverzalni impuls, isospin,spin ,naboj i td.), **b) svojstava čestičnih raspodjela u malim područjima faznog prostora uz pojavu intermitičnosti i fraktalnosti, **c) veze višečestičnih korelacija sa svojstvima kvantne statistike, simetrije sličnosti i fraktalnih dimenzija te **d) mogućnosti povezivanja kvantnih algebri s nelinearnim karakterom osnovnih dinamičkih jednadžbi u kvantnoj optici. Očekuje se doprinos boljem razumjevanju dinamičkih fluktuacija te pojavi fraktalnosti i kaotičnosti u dinamičkim sustavima. Analiza fraktalnih dimenzija može pomoći pri određivanju područja najaktivnije disipacije energije pri formiranju i razgrađivanju grozdova čestica. Primjena kvantnih algebri na probleme nelinearne dinamike omogućuje bolji uvid u samu strukturu nelinearnih procesa.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: pozvana suradnja Bose-Einstein correlations in heavy-ion collisions
    Naziv ustanove: Max-Planck-Institute fuer Physik, Werner Heisenberg Institut
    Grad: 80805 - Muenchen, Njemačka


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Max-Planck-Institut fuer Physik, Werner Heisenberg Institut
    Tip ustanove: Državni institut
    Grad: 80805 - Muenchen, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr