SVIBOR - Projekt broj: 1-03-213

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 1-03-213


STRUKTURA I DINAMIKA ATOMSKIH JEZGARA I KONSTITUENATA


Glavni istraživač: ŠIPS, LEOPOLD (47063)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 2
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb (98)
Odjel/Zavod: Odjel Fizika Grupa za niskoenergetsku nuklearnu fiziku
Adresa: Bijenička c. 54
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 428-625
E-mail: sips et olimp.irb.hr
teleFaks: 385 (0)41 428-541

Sažetak: Teoretsko istraživanje strukture i dinamike atomske jezgre i njenih konstituenata studijem longitudinalne (reakcija izmjene naboja He, T) i transverzne funkcije odgovora na višoj energiji i transferu impulsa. Traženi su efekti koji ovise o broju nukleona kao i utjecaj podstrukture nukleona.

Ključne riječi: funkcije odgovora, struktura atomske jezgre, nuklearne reakcije, spinska svojstva

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja je moguće određivanje načina uzbude visokoležećih razonancija eksperimentalno viđenih u reakcijama teškim ionima. Uz to u longitudinalnom kanalu funkcije odgovora traži se mogućnost uvida u efekte nukleonske podstrukture.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr